Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission

CISPR 14-1:2016 specifies the requirements that apply to the emission of radio-frequency disturbances in the frequency range 9 kHz to 400 GHz from appliances, electric tools and similar apparatus, whether powered by AC or DC (including a battery). Also included in the scope of this standard are separate parts of the above mentioned equipment such as motors and switching devices (e.g. power or protective relays); however, no emission requirements apply to such separate parts, unless otherwise stated in this standard. This sixth edition cancels and replaces the fifth edition published in 2005, Amendment 1:2008 and Amendment 2:2011. This edition constitutes a technical revision. The contents of the corrigendum of October 2016 and interpretation sheet 1 and 2 of May 2017 have been included in this copy.

Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte - Teil 1: Störaussendung

Compatibilité électromagnétique - Exigences pour les appareils électrodomestiques, outillages électriques et appareils analogues - Partie 1: Emission

Elektromagnetna združljivost - Zahteve za (električne) gospodinjske aparate, električna ročna orodja in podobne aparate - 1. del: Oddajanje

Ta del standarda CISPR 14 določa zahteve, ki se uporabljajo za emisije radiofrekvenčnih motenj v frekvenčnem območju od 9 kHz do 400 GHz pri napravah, električnih orodjih in podobnih napravah, kot je opredeljeno spodaj, ki se napajajo z izmeničnim ali enosmernim tokom (vključno z baterijo).
Kadar je v tem standardu uporabljen izraz »oprema«, ta zajema bolj specifične izraze »naprava«, »gospodinjski in podobni aparati«, »električno orodje«, »igrače« in »aparat«.
Ta mednarodni standard se uporablja za naslednjo opremo:
• gospodinjski aparati in podobna oprema;
OPOMBA 1: Primer je oprema, ki se uporablja:
– za običajna gospodinjska opravila v gospodinjstvih, kar vključuje stanovanjske in povezane zgradbe, vrt itd.;
– za običajna gospodinjska opravila v trgovinah, pisarnah, poslovnih in drugih podobnih delovnih okoljih;
– na kmetijah;
– v hotelih in drugih stanovanjskih okoljih;
– za indukcijsko kuhanje v stanovanjskih ali poslovnih okoljih.
• električno orodje;
OPOMBA 2: Primeri električnega orodja vključujejo električna elektromagnetna ročna orodja na motorni pogon, prenosna orodja ter stroje za trato in vrt.
• podobni aparati.
OPOMBA 3: Primeri so zunanji krmilniki moči, ki uporabljajo polprevodniške elemente, elektromedicinski aparati na motorni pogon, električne/elektronske igrače, avtomatske naprave za razdeljevanje blaga, stroji za zabavo, kinematografski projektorji ali diaprojektorji ter polnilniki za baterije in zunanje napajalne naprave za uporabo z izdelki, ki spadajo na področje uporabe tega standarda.
Področje uporabe tega standarda zajema tudi posamezne dele zgoraj omenjene opreme, kot so motorji in stikalne naprave (npr. napajalni ali zaščitni releji). Kljub temu se za take posamezne dele ne uporabljajo zahteve glede emisij, razen če je drugače navedeno v tem standardu.
Ta standard ne zajema:
– opreme, za katero so zahteve glede emisij v radiofrekvenčnem območju izrecno navedene v drugih standardih CISPR;
OPOMBA 4: Primeri so:
• svetilke, vključno s prenosnimi svetilkami za otroke, razelektritvene sijalke in druge svetlobne naprave, ki spadajo na področje uporabe standarda CISPR 15;
• oprema za informacijsko tehnologijo, npr. osebni računalniki in elektronski kopirni stroji, ki spadajo na področje uporabe standarda CISPR 32;
• zvočna/video oprema in elektronski glasbeni inštrumenti, ki niso igrače in spadajo na področje uporabe standarda CISPR 32;
• omrežne komunikacijske naprave in sistemi za nadzor dojenčkov;
• oprema, ki spada na področje uporabe standarda CISPR 11, ker uporablja radiofrekvenčno energijo (in ni oprema za indukcijsko kuhanje) za ogrevanje in terapevtske namene, mikrovalovne pečice (upoštevajte točko 6.5 o večfunkcijski opremi, npr. za štetje števila klikov);
• oprema za radijsko daljinsko krmiljenje, voki-tokiji in druge vrste radijskih oddajnikov;
• oprema za obločno varjenje.
– opreme, ki je namenjena izključno uporabi v vozilu, na ladji ali letalu;
– učinkov elektromagnetnih pojavov, ki so povezani z varnostjo opreme.
Pri večfunkcijski opremi se lahko zahteva skladnost z zahtevami tega in drugih standardov. Podrobnosti so navedene v točki 6.5.
Zahteve glede elektromagnetnega sevanja iz tega standarda niso namenjene za uporabo za namerne prenose iz radijskih oddajnikov, kot jih opredeljuje ITU, in morebitna neželena oddajanja, povezana s temi namernimi prenosi.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
27-Apr-2017
Withdrawal Date
27-Apr-2020
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Start Date
12-Oct-2023
Completion Date
12-Oct-2023

Relations

Buy Standard

Standard
EN 55014-1:2017
English language
99 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)


SLOVENSKI STANDARD
01-julij-2017
1DGRPHãþD
SIST EN 55014-1:2007
SIST EN 55014-1:2007/A1:2009
SIST EN 55014-1:2007/A2:2011
(OHNWURPDJQHWQD]GUXåOMLYRVW=DKWHYH]D HOHNWULþQH JRVSRGLQMVNHDSDUDWH
HOHNWULþQDURþQDRURGMDLQSRGREQHDSDUDWHGHO2GGDMDQMH
Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools
and similar apparatus - Part 1: Emission
Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an Haushaltgeräte,
Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte - Teil 1: Störaussendung
Compatibilité électromagnétique - Exigences pour les appareils électrodomestiques,
outillages électriques et appareils analogues - Partie 1: Emission
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 55014-1:2017
ICS:
33.100.10 Emisija Emission
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

EUROPEAN STANDARD EN 55014-1
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
April 2017
ICS 33.100.10 Supersedes EN 55014-1:2006
English Version
Electromagnetic compatibility - Requirements for household
appliances, electric tools and similar apparatus -
Part 1: Emission
(CISPR 14-1:2016 + COR1:2016)
Compatibilité électromagnétique - Exigences pour les Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an
appareils électrodomestiques, outillages électriques et Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche
appareils analogues - Partie 1: Emission Elektrogeräte - Teil 1: Störaussendung
(CISPR 14-1:2016 + COR1:2016) (CISPR 14-1:2016 + COR1:2016)
This European Standard was approved by CENELEC on 2016-09-14. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC
Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC
Management Centre or to any CENELEC member.
This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation
under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the
same status as the official versions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,
Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,
Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels
© 2017 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.
Ref. No. EN 55014-1:2017 E
European foreword
The text of document CISPR/F/681/FDIS, future edition 6 of CISPR 14-1, prepared by
SC CISPR/F ”Interference related to household appliances, tools, lighting equipment and similar
appliances” of IEC/TC CISPR was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and approved by
CENELEC as EN 55014-1:2017.
The following dates are fixed:
• latest date by which the document has to be (dop) 2017-10-28
implemented at national level by
publication of an identical national
standard or by endorsement
(dow) 2020-04-28
• latest date by which the national
standards conflicting with the
document have to be withdrawn
This document supersedes EN 55014-1:2006.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CENELEC [and/or CEN] shall not be held responsible for identifying any or all such
patent rights.
This document has been prepared under a mandate given to CENELEC by the European Commission
and the European Free Trade Association.

Endorsement notice
The text of the International Standard CISPR 14-1:2016 + COR1:2016 was approved by CENELEC as
a European Standard without any modification.
In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards indicated:

CISPR 11 NOTE Harmonized as EN 55011.
CISPR 12 NOTE Harmonized as EN 55012.
CISPR 15:2013 NOTE Harmonized as EN 55015:2013 (not modified).
IEC 61140 NOTE Harmonized as EN 61140.
IEC 61558-2-7 NOTE Harmonized as EN 61558-2-7.
Annex ZA
(normative)
Normative references to international publications
with their corresponding European publications

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are
indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated
references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

NOTE 1 When an International Publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant
EN/HD applies.
NOTE 2 Up-to-date information on the latest versions of the European Standards listed in this annex is available here:
www.cenelec.eu
Publication Year Title EN/HD Year

1)
CISPR 16-1-1 2015 Specification for radio disturbance and EN 55016-1-1 201X
immunity measuring apparatus and
methods -
Part 1-1: Radio disturbance and immunity
measuring apparatus - Measuring
apparatus
CISPR 16-1-2 2014 Specification for radio disturbance and EN 55016-1-2 2014
immunity measuring apparatus and
methods -
Part 1-2: Radio disturbance and immunity
measuring apparatus - Coupling devices
for conducted disturbance measurements
CISPR 16-1-3 2004 Specification for radio disturbance and EN 55016-1-3 2006
immunity measuring apparatus and
methods -
Part 1-3: Radio disturbance and immunity
measuring apparatus - Ancillary equipment
- Disturbance power
+A1 2016  +A1 2016
CISPR 16-1-4 2010 Specification for radio disturbance and EN 55016-1-4 2010
immunity measuring apparatus and
methods -
Part 1-4: Radio disturbance and immunity
measuring apparatus - Antennas and test
sites for radiated disturbance
measurements
+A1 2012  +A1 2012
CISPR 16-2-1 2014 Specification for radio disturbance and EN 55016-2-1 2014
immunity measuring apparatus and
methods -
Part 2-1: Methods of measurement of
disturbances and immunity - Conducted
disturbance measurements
1)
To be published.
Publication Year Title EN/HD Year

CISPR 16-2-2 2010 Specification for radio disturbance and EN 55016-2-2 2011
immunity measuring apparatus and
methods -
Part 2-2: Methods of measurement of
disturbances and immunity - Measurement
of disturbance power
CISPR 16-2-3 2010 Specification for radio disturbance and EN 55016-2-3 2010
immunity measuring apparatus and +AC 2013
methods -
Part 2-3: Methods of measurement of
disturbances and immunity - Radiated
disturbance measurements
+A1 2010  +A1 2010
+A2 2014  +A2 2014
CISPR 16-4-2 2011 Specification for radio disturbance and EN 55016-4-2 2011
immunity measuring apparatus and
methods -
Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit
modelling - Measurement instrumentation
uncertainty
+A1 2014  +A1 2014
CISPR 32 2015 Electromagnetic compatibility of EN 55032 2015
multimedia equipment - Emission
Requirements
IEC 60050-161 1990 International Electrotechnical Vocabulary - -
(IEV) -
Chapter 161: Electromagnetic compatibility
+A1 1997  - -
+A2 1998  - -
+A3 2014  - -
+A4 2014  - -
+A5 2015  - -
IEC 60335-2-76 2002 Household and similar electrical EN 60335-2-76 2005
(mod) appliances - Safety -
Part 2-76: Particular requirements for
electric fence energizers
+A12 2010
+A11 2008
+A1 2006  +A1 2006
+A2 (mod) 2013  +A2 2015
IEC 61000-4-20 2010 Electromagnetic compatibility (EMC) - EN 61000-4-20 2010
Part 4-20: Testing and measurement
techniques - Emission and immunity
testing in transverse electromagnetic
(TEM) waveguides
IEC 61000-4-22 2010 Electromagnetic compatibility (EMC) - EN 61000-4-22 2011
Part 4-22: Testing and measurement
techniques - Radiated emission and
immunity measurements in fully anechoic
rooms (FARs)
CISPR 14-1 ®
Edition 6.0 2016-08
INTERNATIONAL
STANDARD
NORME
INTERNATIONALE
IN TERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE

C OMITÉ INTERNATIONAL SPÉCIAL DES PERTURBATIONS RADIOÉLECTRIQUES

Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric

tools and similar apparatus –
Part 1: Emission
Compatibilité électromagnétique – Exigences pour les appareils

électrodomestiques, outillages électriques et appareils analogues –

Partie 1: Emission
INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION
COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE
ICS 33.100.10 ISBN 978-2-8322-3563-8

– 2 – CISPR 14-1:2016 © IEC 2016
CONTENTS
FOREWORD . 7
1 Scope . 9
2 Normative references. 10
3 Terms, definitions and abbreviated terms . 11
3.1 General . 11
3.2 General terms and definitions . 11
3.3 Terms and definitions related to click analysis . 12
3.4 Terms and definitions related to types of ports . 13
3.5 Terms and definitions related to parts and devices connected to the EUT . 14
3.6 Terms and definitions related to operating conditions . 15
3.7 Terms and definitions related to toys . 16
3.8 Other terms and definitions . 17
3.9 Abbreviations . 17
4 Limits of disturbances . 18
4.1 General . 18
4.2 Application of limits . 18
4.3 Continuous disturbances . 19
4.3.1 General . 19
4.3.2 Frequency range 9 kHz to 30 MHz . 19
4.3.3 Frequency range 150 kHz to 30 MHz . 21
4.3.4 Frequency range 30 MHz to 1 000 MHz . 23
4.4 Discontinuous disturbances . 26
4.4.1 General . 26
4.4.2 Limits . 26
5 Test equipment and methods of measurement . 26
5.1 Test equipment . 26
5.1.1 General . 26
5.1.2 Measuring receivers . 26
5.1.3 Artificial Mains Network (AMN) . 27
5.1.4 Voltage probe . 27
5.1.5 Current probe . 27
5.1.6 Artificial hand . 27
5.1.7 Disturbance analyser for discontinuous disturbance . 27
5.1.8 Absorbing clamp . 27
5.1.9 Radiated emission test sites . 28
5.2 Conducted disturbances set-up and measurements . 28
5.2.1 Arrangement of the EUT . 28
5.2.2 Arrangement of the leads at the ports of the EUT . 29
5.2.3 Arrangement of EUT having associated devices . 30
5.3 Radiated disturbances set-up and measurements . 31
5.3.1 General . 31
5.3.
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.