Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 2-24: National Normative Aspects (NNA) for Romania (based on EN 50341-1:2012)

1.1 General 1.1 RO.1 General (ncpt) This Part 2-24 gives the requirements for planning, design and construction of overhead electrical lines with nominal voltages exceeding A.C. 1 kV operating at 50 Hz frequency. The present Part 2-24 is not applicable for existing overhead electrical lines unless specifically required by Project Specification. The power installations of overhead lines, that are in different stages of design or construction, can be finalised in conformity with the standards in force at project beginning. For the application of this standard for specific requirements relaring to modernization, increasing safety and transport capacity of existing overhead lines, reference shall be specified in the Project Specification. At the same time, the correlation between relevant regulations and associated standards shall be established in the Project Specifications. The extension of existing electrical lines is considered as new overhead lines, except the junction points that shall be detailed in the Project Specifications. 1.2 Field of application 1.2 RO.1 Overhead electrical lines with insulated conductors (ncpt) This Part 2-24 is applicable for the design and construction of overhead electrical lines with insulated conductors where the internal and external clearances can be smaller than those specified in Part 1 (SR EN 50341-1:2013).

Lignes électriques aériennes dépassant 1 kV en courant alternatif - Partie 2-24 : Aspects normatifs nationaux (NNA) pour la Roumanie (basés sur l'EN 50341-1:2012)

Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 1 kV - 2-24. del: Nacionalna normativna določila (NNA) za Romunijo (na podlagi EN 50341-1:2012)

1.1 Splošno
1.1 RO.1 Splošno
(NCPT) 2-24. del tega standarda določa zahteve za projektiranje, načrtovanje in izgradnjo nadzemnih električnih vodov za nazivne izmenične napetosti nad 1 kV, ki delujejo pri frekvenci 50 Hz.
Ta 2-24. del se ne uporablja za obstoječe nadzemne električne vode, razen če tega izrecno ne zahteva projektna specifikacija. Električne inštalacije nadzemnih vodov na različnih stopnjah projektiranja oziroma izgradnje je mogoče dokončati v skladu s standardi, ki so v veljavi ob začetku projekta.
Uporaba tega standarda za posebne zahteve v zvezi z modernizacijo ter povečevanjem varnostne in transportne zmogljivosti obstoječih nadzemnih vodov mora biti s sklicem opredeljena v projektni specifikaciji. Obenem je treba v projektni specifikaciji vzpostaviti korelacijo med ustreznimi predpisi in povezanimi standardi.
Podaljšek obstoječega električnega voda se obravnava kot nov nadzemni vod, razen stičišč, ki jih je treba podrobneje opredeliti v projektni specifikaciji.
1.2 Področje uporabe
1.2 RO.1 Nadzemni električni vodi z izoliranimi vodniki
(NCPT) 2-24. del tega standarda se uporablja za projektiranje in izgradnjo nadzemnih električnih vodov z izoliranimi vodniki, pri čemer so notranje in zunanje razdalje lahko krajše od razdalj, navedenih v 1. delu standarda (SR EN 50341-1:2013).

General Information

Status
Published
Publication Date
21-Feb-2019
Current Stage
6060 - Document made available
Due Date
22-Feb-2019
Completion Date
22-Feb-2019

Buy Standard

Standard
EN 50341-2-24:2019 - BARVe na PDF-str 24,27,28,29,57
English language
61 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 50341-2-24:2019
01-december-2019
Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 1 kV - 2-24. del: Nacionalna
normativna določila (NNA) za Romunijo (na podlagi EN 50341-1:2012)

Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 2-24: National Normative Aspects

(NNA) for Romania (based on EN 50341-1:2012)

Lignes électriques aériennes dépassant 1 kV en courant alternatif - Partie 1: Exigences

générales - Spécifications communes
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 50341-2-24:2019
ICS:
29.240.20 Daljnovodi Power transmission and
distribution lines
SIST EN 50341-2-24:2019 en,fr,de

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 50341-2-24:2019
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 50341-2-24:2019
EUROPEAN STANDARD EN 50341-2-24
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
February 2019
ICS 29.240.20
English Version
Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 2-24:
National Normative Aspects (NNA) for Romania (based on EN
50341-1:2012)
This European Standard was approved by CENELEC on 2018-11-22.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,

Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,

Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,

Switzerland, Turkey and the United Kingdom.
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

© 2019 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.

Ref. No. EN 50341-2-24:2019 E
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 50341-2-24:2019
EN 50341-2-24:2019 2/61 Romania
Contents
Page

Foreword ................................................................................................................................................. 4

0 Introduction..................................................................................................................................... 5

0.7 Language ................................................................................................................................ 5

1 Scope ............................................................................................................................................... 5

1.1 General .................................................................................................................................... 5

1.2 Field of application................................................................................................................. 5

2 Normative references, definitions and symbols ......................................................................... 5

2.1 Normative references ............................................................................................................ 5

2.2 Definitions ............................................................................................................................. 11

2.3 Symbols ................................................................................................................................ 18

3 Basis of design ............................................................................................................................. 20

3.2 Requirements of overhead lines ......................................................................................... 20

3.2.1 Basic requirements ............................................................................................................. 20

3.2.2 Reliability requirements ....................................................................................................... 20

3.2.5 Strength coordination .......................................................................................................... 20

3.2.6 Additional considerations .................................................................................................... 21

4 Actions on lines ............................................................................................................................ 21

4.1 Introduction .......................................................................................................................... 21

4.3 Wind loads ............................................................................................................................ 21

4.4 Wind forces on overhead line components ...................................................................... 23

4.4.1 Wind forces on conductors ................................................................................................. 23

4.4.3 Wind forces on lattice towers .............................................................................................. 23

4.4.3.2 Method 1 .......................................................................................................................... 23

4.5 Ice loads ................................................................................................................................ 24

4.5.1 General ............................................................................................................................... 24

4.5.2 Ice forces on conductors ..................................................................................................... 24

4.6 Combined wind and ice loads ............................................................................................. 24

4.6.1 Combined probabilities ....................................................................................................... 24

4.6.4 Equivalent diameter D of ice covered conductor ................................................................ 27

4.6.5 Wind forces on support for ice covered conductors............................................................ 27

4.6.6 Combination of wind velocities and ice loads ..................................................................... 28

4.9 Safety loads .......................................................................................................................... 30

4.9.1 Construction and maintenance loads ................................................................................. 30

4.9.2 Loads related to the weight of linesmen ............................................................................ 30

4.10 Forces due to short-circuit currents ................................................................................. 30

4.11 Other special forces ............................................................................................................ 30

4.12 Load cases ........................................................................................................................... 32

4.12.1 General ............................................................................................................................ 32

4.12.2 Standard load cases ........................................................................................................ 33

5 Electrical requirements ............................................................................................................... 38

5.2 Currents ............................................................................................................................... 38

5.2.1 Normal current .................................................................................................................. 38

5.2.2 Short-circuit current .......................................................................................................... 38

5.7 Coordination of conductor positions and electrical stresses ......................................... 39

5.8 Internal clearances within the span and at the top of support ........................................ 39

5.9 External clearances ............................................................................................................. 42

5.9.1 General .............................................................................................................................. 42

6 Earthing systems ......................................................................................................................... 44

6.1.3 Earthing measures against lightning effects .................................................................... 45

7 Supports ....................................................................................................................................... 47

7.1 Initial design considerations ............................................................................................... 47

7.2 Materials ................................................................................................................................ 47

7.3 Lattice steel towers .............................................................................................................. 47

7.3.1 General ............................................................................................................................... 47

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN 50341-2-24:2019
Romania 3/61 EN 50341-2-24:2019

7.3.5 Structural analysis ............................................................................................................... 47

7.3.6 Ultimate limit states ............................................................................................................. 49

7.3.6.1 General ............................................................................................................................. 49

7.3.6.3 Tension, bending and compression resistance of members ............................................. 49

7.3.8 Resistance of connections .................................................................................................. 49

7.4 Steel poles ............................................................................................................................ 50

7.4.1 General ............................................................................................................................... 50

7.4.6.2 Resistance of cross section areas .................................................................................... 50

7.9 Corrosion protection and finishes ..................................................................................... 51

7.10 Maintenance facilities .......................................................................................................... 51

7.10.2 Maintainability .................................................................................................................... 51

7.10.3 Safety requirements .......................................................................................................... 51

8 Foundations .................................................................................................................................. 51

8.2 Basis of geotechnical design .............................................................................................. 51

8.2.1 General ............................................................................................................................... 51

8.6 Intercations between support foundations and soil ......................................................... 52

9 Conductors and earth-wires........................................................................................................ 52

9.1 Introduction .......................................................................................................................... 52

9.2 Aluminium based conductors ............................................................................................. 52

9.2.1 Characteristics and dimensions ......................................................................................... 52

9.2.3 Conductor service temperatures and grease characteristics ............................................ 52

9.3 Steel based conductors ....................................................................................................... 53

9.3.1 Characteristics and dimensions .......................................................................................... 53

9.3.5 Corrosion protection ............................................................................................................ 53

9.6 General requirements .......................................................................................................... 53

9.6.1 Avoidance of damage ......................................................................................................... 53

9.6.2 Partial factor for conductors ................................................................................................ 53

9.6.4 Sag - tension calculations ................................................................................................... 54

10 Insulators ...................................................................................................................................... 56

10.2 Standard electrical requirements ....................................................................................... 56

10.4 Pollution performance requirements ................................................................................. 58

10.5 Power arc requirements ...................................................................................................... 58

10.6 Audible noise requirements ................................................................................................ 58

10.7 Mechanical requirements .................................................................................................... 58

10.16 Selection, delivery and installation of insulators ............................................................. 59

11 Hardware ....................................................................................................................................... 60

11.4 Magnetic characteristics ..................................................................................................... 60

11.6 Mechanical requirements .................................................................................................... 60

12 Quality assurance, checks and taking-over .............................................................................. 61

---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN 50341-2-24:2019
EN 50341-2-24:2019 4/61 Romania
European foreword
1. The Romanian National Committee (NC) is identified by the following address:
Romanian Standards Association (ASRO)
21-25, Mendeleev Street, 010362,
Bucharest, Romania
Tel: + 40 213 101 730
Fax: + 40 213 160 870
email: asro@asro.ro
www.asro.ro

Name of the relevant technical body: Romanian Technical Committee no 165 “Overhead

electrical lines” (ASRO/CT 165 - Linii electrice aeriene);
Attention: Secretary of ASRO/CT 165 – Standardisation Division

2. The Romanian NC has prepared the present EN 50341-2-24 (Part-2-24), listing the Romanian

National Normative Aspects under its sole responsibility and duly passed this document through

the CENELEC and CLC/TC 11 procedures.

NOTE The Romanian NC takes full responsibility for the satisfactory technically correct

co-coordination of the present EN 50341-2-24 with EN 50341-1:2012. Any quality control/assurance checks

necessary have been performed. However, it should be noted that such quality control/assurance has been

performed under the general responsibility of the Romanian NC pursuant to national laws and regulations.

3. Part-2-24 is normative in Romania and informative for the other countries.

4. Part-2-24 shall be read in conjunction with EN 50341-1:2012 (Part 1). All clause numbers used

in the present Part-2-24 correspond to the numbering in Part 1. Specific sub-clauses that are

prefixed ”RO” shall be read as amendments to the relevant text in Part 1. All requests for

clarification relating to the application of Part-2-24 in relation to Part 1 shall be sent to the

Romanian NC who will, in co-operation with CLC/TC 11, clarify the requirements.

Where no reference is made in this Part-2-24 to a specific sub-clause, then Part 1 shall apply.

5. For the "boxed values" defined in Part 1, any amended values, which are defined in Part-2-24,

shall be taken into consideration in Romania. However, any boxed value, whether in Part 1 or in

Part-2-24, shall not be amended in the direction of greater risk in a Project Specification.

6. The Romanian regulations and standards relating to the overhead electrical lines exceeding

A.C. 1 kV, which are specifically used in the present Part 2-24, are listed in the sub-clauses

2.1/RO.2.1.1 to 2.1/RO.2.1.4.

NOTE All national standards referred to in the present Part-2-24 will be replaced by the related European

Standards as they become available and are declared applicable by the Romanian NC and therefore

reported to the secretariat of CLC/TC 11.
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN 50341-2-24:2019
Romania 5/61 EN 50341-2-24:2019
0 Introduction
0.7 Language
(ncpt) RO.1 Language
This standard is published in English and Romanian languages.
1 Scope
1.1 General
1.1 RO.1 General

(ncpt) This Part 2-24 gives the requirements for planning, design and construction of overhead electrical

lines with nominal voltages exceeding A.C. 1 kV operating at 50 Hz frequency.

The present Part 2-24 is not applicable for existing overhead electrical lines unless specifically

required by Project Specification. The power installations of overhead lines, that are in different

stages of design or construction, can be finalised in conformity with the standards in force at

project beginning.

For the application of this standard for specific requirements relaring to modernization, increasing

safety and transport capacity of existing overhead lines, reference shall be specified in the Project

Specification. At the same time, the correlation between relevant regulations and associated

standards shall be established in the Project Specifications.

The extension of existing electrical lines is considered as new overhead lines, except the junction

points that shall be detailed in the Project Specifications.
1.2 Field of application
1.2 RO.1 Overhead electrical lines with insulated conductors

(ncpt) This Part 2-24 is applicable for the design and construction of overhead electrical lines with

insulated conductors where the internal and external clearances can be smaller than those

specified in Part 1 (SR EN 50341-1:2013).
2 Normative references, definitions and symbols
2.1 Normative references
2.1 RO.1 Application of normative references in Part 1

(A-dev) The normative references in Part 1 (SR EN 50341-1:2013) are applicable, unless otherwise

specified in this Part 2-24. In Romania, for purpose of Part 2-24, the Eurocodes series given in

sub-clause 2.1 of Part 1, that are adopted as national standards, shall mandatory apply.

2.1 RO.2 References to Romanian national laws, regulations and standards

(A-dev) The following national acts and normative documents contain provisions for planning, design,

construction and mounting of the overhead electrical lines. These national acts and normative

documents (technical regulations, standards and codes of practice) are referred to in the text in

such way that some or all their content constitute requirements of this Part 2-24 and are

indispensable for its application. At the time of publication, the editions indicated were valid.

Having in view that all normative documents are subject to revision, the parties to agreements

based on this standard shall investigate the possibility of using the latest edition of referenced

documents.
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN 50341-2-24:2019
EN 50341-2-24:2019 6/61 Romania
2.1 RO. 2.1.1 National laws and regulations
(A-dev) The following normative acts are national laws and regulations.
Reference Title

Low No. 107:1996 The low of waters (with subsequent modifications and additions); Legea

apelor (cu modificările şi completările ulterioare)

Law No. 123/2012 Law on Electricity and Natural Gases (with subsequent modifications and

additions); Legea energiei electrice și a gazelor naturale (cu modificările
şi completările ulterioare)

Low No. 137:1995 The low of environment protection (with subsequent modifications and

additions); Legea protecției mediului (cu modificările şi completările
ulterioare)
Ordinance Ordinance concerning legal status of roads; Ordonanța privind regimul
No. 43/1997 juridic al drumurilor
Ordinance Government Emergency Ordinance on Environmental Protection,
No. 195/2005 (approved with amendments and completions by Law no. 265/2006, as
subsequently amended and supplemented); Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului privind protecţia mediului (aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare)
Decree for the establishment of normatives concerning systematization,
Decree No. 237/1978
location, construction, and repairing work of the overhead electrical lines
Decret pentru
passing through forests and over agricultural lands;
stabilirea normativelor privind sistematizarea, amplasarea, construirea,
repararea liniilor electrice care trec prin păduri și terenuri agricole
ANRE
National Energy Regulatory Authority (ANRE) - Order no. 49/2007 for
Order No. 49/2007
amending and completing the Technical Norm regarding the delimitation
of the protection and safety areas related to the energy capacities -
approved by the Order of the President of the National Energy Regulatory
Authority no. 4/2007; Ordinul nr. 49/2007 pentru modificarea și
completarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de
siguranță aferente capacităților energetice - aprobată prin Ordinul
președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
nr. 4/2007

Order No. 135/2010 Ministry of Environment and Forests – Order concerning the Approval of

methodology for the implementation of environmental impact assessment
for public and private projects; Ministerul Mediului și Pădurilor – Ordin
privind Aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra
mediului pentru proiecte publice şi private
M.A.P.M. Ministry of Waters and Forests - Order concerning the Approval of the
Order No. 860/2002 Environmental Impact Assessment Procedure and Environmental
Agreement; Ministerul Apelor și Pădurilor - Ordin privind Aprobarea
Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de emitere a
acordului de mediu
M.A.P.M. Ministry of Waters and Forests - Order concerning the Approval of

Order. No. 863/2002 methodological guides applicable to the stages of the environmental

impact assessment framework-procedure; Ministerul Apelor și
Pădurilor - Ordin privind Aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile
etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului
---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN 50341-2-24:2019
Romania 7/61 EN 50341-2-24:2019
2.1 RO.2.1.2 Technical regulations
(A-dev) The following normative documents are national technical regulations.
Reference Title

NTE 001/03/00 Insulation selection, insulation coordination and protection of electrical power

installations against lightning overvoltages; Normativ privind alegerea izolației,

coordonarea izolației și protecția instalațiilor electroenergetice împotriva
supratensiunilor

NTE 003/04/00 Normative for construction of overhead transmission lines with nominal voltages

exceeding 1000 V (NTE 003/04/00 is under revision); Normativ pentru construcția

liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000 V (NTE 003/04/00 este

în curs de revizuire);

NTE 007/08/00 Design and execution of electric cable networks; Normativ pentru proiectarea și

executarea rețelelor de cabluri electrice

PE 022/87 General requirements for design of electrical grids; Prescriptii generale de

proiectare a rețelelor electrice

PE 101/85 Normative for construction of electrical installations of connexions and

transformers with voltages exceeding 1 kV; Normativ pentru construcția
instalațiilor electrice de conexiuni și transformare cu tensiuni peste 1 kV

PE 101A/85 Guidelines for setting the clearances concerning the coexistences of the electric

power installations with nominal voltages exceeding 1 kV with other
constructions; Instrucțiuni privind stabilirea distanțelor normate privind
amplasarea instalațiilor energetice cu tensiunea peste 1 kV în raport cu alte
construcții

PE 103/92 Design and checking for electric power installations at mechanical and thermal

stresses in conditions of short circuit currents; Instrucțiuni pentru dimensionarea și

verificarea instalațiilor electroenergetice la solicitări mecanice și termice, în

condițiile curenților de scurtcircuit

PE 116/94 Normative for tests and measurements performed on electrical installations and

equipments. Normativ de încercări și măsurări la echipamente și instalații
electrice

PE 125/89 Guidelines concerning coexistence coordination of the electrical installations

of 1 ÷ 750 kV and telecommunication lines; Instrucțiuni privind coordonarea
coexistenței instalațiilor electrice de 1÷750 kV cu liniile de telecomunicații

PE 127/83 Rules on technical exploitation of overhead electrical lines; Regulament de

exploatare tehnică a liniilor electrice aeriene
ID17 Normative concerning the design, execution, checking and commissioning of

electrical installations in the areas with explosion hazard (Petro- and Chemistry

Industry Minister); Normativ pentru proiectarea, execuția, verificarea și
recepționarea de instalații electrice în zone cu pericol de explozie (Ministerul
Industriei Chimiei și Petrochimiei)

C 170/2007 Normative concerning corrosion protection of elements from reinforced concrete

and prestressed concrete located in aggressive atmospheric environments;
Normativ privind protecția anticorozivă a elementelor din beton armat și beton
precomprimat situate în medii agresive atmosferic
---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST EN 50341-2-24:2019
EN 50341-2-24:2019 8/61 Romania

M 34/80 Technical norms concerning the safety areas of aeronautic lands, developed by

Civil Aviation Department; Norme tehnice privind zonele de siguranță ale
terenurilor de aeronautică, elaborate de Departamentul Aviației Civile
2.1 RO.2.1.3 Codes of practice

(ncpt) The following documents are recommended to be used as codes of practice for design and

construction of overhead electrical lines.
Reference Title

I.LI-Ip4/17-2012 Design and execution of medium voltage overhead lines equipped with twisted

pair cables, hanging wire included or self support; Îndrumar de proiectare și

execuție pentru linii electrice aeriene de medie tensiune cu cabluri torsadate cu

sau fără fir purtător

1.LI- Ip 28–1994 Design concerning the coexistence conditions of overhead electrical lines with

telecommunications networks; Îndreptar de proiectare privind condițiile de
coexistență a liniilor de energie electrică cu liniile de telecomunicații

1RE-Ip30-2004 Design and execution of earthing systems; Îndreptar de proiectare și execuție a

instalațiilor de legare la pământ

1E Ip 35/1-2004 Design of medium voltage networks with earthed neutral through the resistance;

Îndreptar de proiectare pentru rețele de medie tensiune cu neutru legat la pământ

prin rezistență

1LI-Ip38 Design of high voltage overhead lines – Proximities and crossings of high

voltage overhead lines of 110÷400 kV to the other installations; Îndreptar pentru

proiectarea liniilor electrice de înaltă tensiune - Apropieri și traversari ale liniilor

electrice de înaltă tensiune de 110÷400 kV față de alte instalații

1.E-Ip 38 /1989 Use of land surfaces required for thermal power plants, electrical grids and district

heating grids; Îndreptar pentru folosirea suprafețelor de teren necesare pentru
termocentrale, rețele electrice și rețele de termoficare

1.E-Ip 69-1991 Selection of optimal solutions of warning systems of towers and conductors of

overhead electrical lines; Îndreptar pentru alegerea soluțiilor optime de balizare a

stâlpilor și conductoarelor liniilor electrice aeriene

1.LI-Ip 33-1983 Design and construction of overhead electrical lines with nominal voltage of

110 kV, 220 kV and 400 kV in the areas with strong meteorological phenomena;

Instrucțiuni de proiectare și construcții pentru linii electrice aeriene de 110 kV,

220 kV și 400 kV în zone cu fenomene meteorologice intense

3RE-Ip41-1992 Design and operation concerning the protection against influences determinated

by the proximities between overhead electrical lines; Instrucțiuni
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.