Execution of concrete structures - National Annex - Corrigendum AC

Ausführung von Tragwerken aus Beton

Izvajanje betonskih konstrukcij - Nacionalni dodatek - Popravek AC

General Information

Status
Published
Publication Date
27-Sep-2017
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
28-Sep-2017
Due Date
03-Oct-2017
Completion Date
28-Sep-2017
Ref Project

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN 13670:2010/A101:2010/AC:2017
Slovenian language
2 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

pilsbkphI pTAkaAoa
pIpT bk kmpT0:l0k0iAk0k:l0k0iAC
oktober l0kT
Izvajanje betonskih konstrukcij – kacionalni dodatek – mopravek AC
bxecution of concrete structures – kational Annex – Corrigendum AC
bxécution des structures de beton
Ausführung von Tragwerken aus Beton
Ta popravek je pripravil in potrdil tehnični odbor pfpT/TC BBB Beton, armirani beton in prednapeti beton dne k4. junija l0kT.
oeferenčna oznaka fCp 9k.080.40 pfpT bk kmpT0:l0k0/Ak0k:l0k0/AC:l0kT bslc
kadaljevanje na straneh od l do m
© l0kT-k0. plovenski inštitut za standardizacijo. oazmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.pfpT bk kmpT0:l0k0/Ak0k:l0k0/AC : l0kT l mopravek AC
aodatek B binformativnic
Izvajanje betonskih konstrukcij – lbdelava površine
Bhmhl lpažene površine
mreglednici k.T in k.8 se zamenjata z naslednjima preglednicama: mreglednica khT: pplošne zahteve za obdelave pri opaženi površini in razredi
vidne površine betona
srsta lbičajna uporaba pplošne iniali posebne zahteveI razred vidne površine betona bsB) lsnovna obdelava sB 0 Če ni potrebna nobena posebna zahteva, npr. temelji Brez segregacije in krušenja robov. fzvedena poravnava z letvijo, zaribana oz. zaglajena zgornja – odprta ploskev. Beton brez zahtev za vidno površino, sB 0 kavadna obdelava sB k Če videz ni pomemben ali če je predvidena obdelava z nanosom, npr. ometane ploskve ali nevidne površine, kot je notranjost vodov ali jaškov za dvigala bnako kot za osnovno obdelavo in dodatno: brez večjih zračnih luknjic bs površino nad m,0 cml in globino p mmc, vendar največ o B na celotno površino. lpazovalec je najmanj k0 m od površine betona. sidna površina razreda sBk
je idealizirana na sliki k bnostavna obdelava sB l Če je vizualni učinek pomemben, npr. ploskve, ki se priložnostno vidijo, in neposredno barvane arhitektonsko obdelane površine bnako kot za sB k in dodatno: brez izced
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.