Liquid petroleum products - Fuel oil extra light - Requirements and test methods

Standard navaja zahteve in preskusne metode za kurilno olje EL (ekstra lahko), ki se uporablja za
pridobivanje toplote.

Tekoči naftni proizvodi - Kurilno olje EL (ekstra lahko) - Zahteve in preskusne metode

General Information

Status
Withdrawn
Public Enquiry End Date
01-Jan-2017
Publication Date
09-Jan-2017
Withdrawal Date
05-Jan-2023
Current Stage
9200 - Izvirni SIST/ privzeti tuji dokument - Razveljavitev (Local Project)
Start Date
06-Jan-2023
Due Date
29-Jan-2023
Completion Date
06-Jan-2023
Ref Project

Relations

Buy Standard

Standard
SIST 1011:2017
Slovenian language
7 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

pilsbkphf
pfpT kjkk pTAkaAoa
februar ljkq

Tekoči naftni proizvodi – hurilno olje bi bekstra lahko) – Zahteve in preskusne metode

iiquid petroleum products – cuel oil extra light – oequirements and test methods
oeferenčna oznaka fCp qohkpjhlj pfpq kjkk:ljkq bslc
kadaljevanje na straneh od l do r

© ljkqgjlh ptandard je založil in izdal plovenski inštitut za standardizacijoh oazmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljenoh

pfpq kjkk : ljkq l kACflkAikf rsla plovenski standard pfpq kjkkf qekoči naftni proizvodi – hurilno olje bi bekstra lahkoc – Zahteve in preskusne metodef ljkpf je izvirni standard in ima status slovenskega nacionalnega standardah qa izdaja standarda pfpq kjkk:ljkp razveljavlja in nadomešča izdajo pfpq kjkk:ljkkh kACflkAikf mobadlslo

plovenski standard pfpq kjkk:ljkp je pripravil tehnični odbor pfpqiqC kAa kaftni proizvodif maziva in sorodni proizvodih mrevzem mednarodnega oziroma evropskega standarda trenutno ni mogočf ker še nista izdelanah

ldločitev za izdajo tega standarda je dne l4h februarja ljkp sprejel pfpqiqC kAa kaftni proizvodif maziva in sorodni proizvodih

mobaelakA fZaAgA – pfpq kjkk:ljkkf qekoči naftni proizvodi – hurilno olje bekstra lahkoc – Zahteve in preskusne metode lmljBA

– kacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standardah
pfpq kjkk : ljkq m spbBfkA

ptran k modročje uporabe hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh4 l fzrazi in definicije hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh4 m szorčenje

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh4 4 lznačevanje hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh4 o Zahteve in preskusne metode hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhp p jeroslovni parametri in sporni primeri hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhq q Zveza z drugimi standardi hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhq

pfpq kjkk : ljkq 4 Tekoči naftni proizvodi – hurilno olje bi bekstra lahko) – Zahteve in preskusne metode k modročje uporabe

ptandard navaja zahteve in preskusne metode za kurilno olje bi bekstra lahkocf ki se uporablja za pridobivanje toploteh l fzrazi in definicije lhk

kurilno olje ekstra lahko

zmes ogljikovodikovf ki spada med srednje destilate in vsebuje do jfk % bmimc žvepla lhl kurilno olje ekstra lahko – brez žvepla

zmes ogljikovodikovf ki spada med srednje destilate in vsebuje do kj mgikg žvepla m szorčenje

szorčenje mora potekati po postopkuf opisanem v pfpq bk fpl mkqj ali pfpq bk fpl mkqkh

4 lznačevanje jožne so naslednje oznake:

4hk lznaka za kurilno olje ekstra lahko po standardu pfpq kjkk je: hurilno olje ekstra lahko pfpq kjkk

4hl aovoljena je tudi uporaba skrajšanih oznak:

pfpq kjkk – hurilno olje bi ali pfpq kjkk – hlbi 4hm dorivof ki vsebuje največ kj mgikg žveplaf se lahko opremi tudi z oznako “brez žvepla”h

4h4 kaprave za točenje kurilnega olja bi bekstra lahkegac morajo biti obvezno opremljene z napisno tablico ali nalepkof na kateri je navedena oznaka gorivah mriporočene in najmanjše dovoljene mere te označbe so prikazane v preglednici k; njena osnovna barva se mora jasno razlikovati od barve podlogef na kateri je nameščenah

pfpq kjkk : ljkq o mreglednica k: selikost in oblika tablice bnalepke) za kurilno olje bi bekstra lahko)

bmere v mm)
mriporočeno kajmanj a lo ko b ko kl c kpo kjl
KµŒ]ov} }oi E L
SIST í ì í ía a b c KµŒ]ov} }oi
SIST í ì í ía a b c KµŒ]ov} }oi BŒÌ žvepla a a b c SIST
í ì í í a KµŒ]ov} }oi EL BŒÌ žvepla a a b c SIST
í ì í í a

pfpq kjkk : ljkq p o Zahteve in preskusne metode hurilno olje bi bekstra lahkoc mora ustrezati zahtevam iz preglednice lh mreglednica l: iastnosti in metode preskušanja kurilnega olja bi bekstra lahko) iastnost bnota srednost mreskusna metoda sidez – bister vizualno dostota pri ko °C kgimm  rpj pfpq bk fpl mpqo ali

pfpq bk fpl klkro

mlamenišče °C  oo pfpq bk fpl lqks qočka tečenja °C  –s pfpq fpl mjkp hinematična viskoznost pri lj °C mmlis lfo do pfj pfpq bk fpl mkj4 aestilacija

delež predestiliranega do moj °C % sis  ro pfpq bk fpl m4jo ssebnost žvepla % mim  jfkj pfpq bk fpl k4osp ali pfpq bk fpl rqo4

ssebnost žvepla mgikg  kjfj pfpq bk fpl ljr4p ali
pfpq bk fpl ljrr4

horozivnost na baker bm h pri oj °Cc stopnja k pfpq bk fpl lkpj hoksni ostanek bkj % sis destilacijskega ostankac % mim  jfko pfpq bk fpl kjmqj mepel % mim  jfjk pfpq bk fpl pl4o ssebnost vode

mgikg  ljj pfpq bk fpl klsmq ssebnost nečistoč

mgikg  mj pfpq bk klppl hurilna vrednost jgikg  4lfp afk oksjjf kh in lh del ali mh del

ali Apqj a 4rpr ssebnost metil estrov maščobnih kislin bcAjbc v srednjih destilatih % sis  jfo pfpq bk k4jqr

ohk pplošne zahteve

homponente ali produktif pridobljeni s predelavo rabljenih olj bna primer dodatno obdelana rabljena oljacf niso predmet tega standarda in jih ni dovoljeno dodajatih

aodajanje metil estrov maščobnih kislin bcAjbf na primerf po bk k4lk4c ali rastlinskih olj in živalskih maščob ni dovoljenoh Če vendarle pride do mešanja s tovrstnimi komponentamif na primer zaradi logističnih procesov bprevozacf sme biti njihova vsebno

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.