Execution of concrete structures - National Annex

Ausführung von Tragwerken aus Beton

Exécution des structures en béton

Izvajanje betonskih konstrukcij - Nacionalni dodatek

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
27-Sep-2023
Publication Date
28-Sep-2023
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
28-Aug-2023
Due Date
02-Sep-2023
Completion Date
29-Sep-2023
Ref Project

Buy Standard

National annex
EN 13670:2010/A102:2023
Slovenian language
2 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Draft
13670:2010/oA102:2023
Slovenian language
2 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SIST 13670:2010/A102
SL O V EN S K I


S T ANDAR D oktober 2023


Izvajanje betonskih konstrukcij – Nacionalni dodatekExecution of concrete structures – National Annex


Referenčna oznaka
ICS 91.080.40 SIST 13670:2010/A102:2023 (sl)

Nadaljevanje na straneh 2 do 3

© 2023-10. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST 13670:2010/A102 : 2023

NACIONALNI UVOD

Nacionalni dodatek SIST EN 13670:2010/A102 (sl), Izvajanje betonskih konstrukcij – Nacionalni
dodatek, 2023, ima status dopolnila k standardu SIST EN 13670:2010.


NACIONALNI PREDGOVOR

Slovenski nacionalni standard SIST EN 13670:2010 je privzet evropski standard EN 13670:2009, ki ga
je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo CEN/TC 104 Beton in sorodni
proizvodi, katerega tajništvo je v pristojnosti DIN. Nacionalni dodatek SIST EN 13670:2010/A102:2023
je pripravil tehnični odbor SIST/TC BBB Beton,
...

SIST 13670:2010/oA102
SL O V EN S K I


S T ANDAR D september 2023


Izvajanje betonskih konstrukcij – Nacionalni dodatekExecution of concrete structures – National Annex


Referenčna oznaka
ICS 91.080.40 SIST 13670:2010/oA102:2023 (sl)

Nadaljevanje na straneh 2 do 3

© 2023-09. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST 13670:2010/oA102 : 2023

NACIONALNI UVOD

Nacionalni dodatek SIST EN 13670:2010/oA102 (sl), Izvajanje betonskih konstrukcij – Nacionalni
dodatek, 2023, ima status dopolnila k standardu SIST EN 13670:2010.


NACIONALNI PREDGOVOR

Slovenski nacionalni standard SIST EN 13670:2010 je privzet evropski standard EN 13670:2009, ki ga
je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo CEN/TC 104 Beton in sorodni
proizvodi, katerega tajništvo je v pristojnosti DIN. Nacionalni dodatek SIST EN 13670:2010/oA102:2023
je pripravil tehnični odbor SIST/TC BBB Beto
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.