Lifting platforms - Mast climbing work platforms - Corrigendum AC

TC - Modifications on the English mother version and on the French reference version regarding formulae in Subclause A.1.1.2.

Hebebühnen - Mastgeführte Kletterbühnen - Berichtigung AC

Matériels de mise à niveau - Plates-formes de travail se déplaçant le long de mât(s) - Corrigendum AC

Dvižne ploščadi - Delovne ploščadi, ki se vzpenjajo ob jamboru - Popravek AC

Ta standard določa posebne varnostne zahteve za delovne ploščadi, ki se vzpenjajo ob jamboru (MCWP), ki so nameščene začasno in so vodene ročno ali gnano, in so načrtovane, da jih uporablja ena ali več oseb, ki izvajajo delo. Sestavni deli, ki se gibljejo navpično (delovne ploščadi), se uporabljajo tudi za premik teh istih oseb ter njihove opreme in materialov na ali z ene točke vkrcanja. Te omejitve razlikujejo MCWP od gradbenih dvigal. Ta standard se prav tako lahko uporabi za stalno nameščene MCWP. Ta standard velja za delovne ploščadi, ki so zvišane s podstavkom in zobnikom ter so vodene in se gibljejo vzdolž svojih podporih jamborjev, kjer jamborji lahko ali ne potrebuje bočne omejitve iz ločenih podpornih objektov. Ta standard velja za vse kombinacije navedenih možnosti: en ali več jamborjev; vezan ali nevezan jambor; jambor fiksne ali spremenljive dolžine; navpičen jambor ali nagnjen med 0° in 30° glede na vertikalo; jambori, ki stojijo ali visijo; premikajoča se ali statična baza (podvozje ali nosilni okvir); ročno ali gnano vodenje dviga; vlečeno ali samo gnano kopensko gibanje na delovišču, razen predpisanih zahtev za cestni promet; gnano z uporabo električnih, pnevmatičnih ali hidravličnih motorjev. Ta standard opredeljuje nevarnosti, ki nastanejo med različnimi fazami življenjske dobe take opreme, in predpisuje metode za odpravo ali zmanjšanje teh nevarnosti in za uporabo varnih delovnih postopkov.

General Information

Status
Published
Publication Date
13-Jun-2010
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
18-May-2010
Due Date
23-Jul-2010
Completion Date
14-Jun-2010

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN 1495:1999+A2:2010/AC:2010
English language
2 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Hebebühnen - Mastgeführte Kletterbühnen - Berichtigung ACMatériels de mise à niveau - Plates-formes de travail se déplaçant le long de mât(s) - Corrigendum ACLifting platforms - Mast climbing work platforms - Corrigendum AC53.020.99Druga dvigalna opremaOther lifting equipmentICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010SIST EN 1495:1999+A2:2010/AC:2010en,fr01-julij-2010SIST EN 1495:1999+A2:2010/AC:2010SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 1495:1999+A2:2010/AC:2010EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN 1495:1997+A2:2009/AC
February 2010
Février 2010
Februar 2010 ICS 53.020.99 English version Version Française Deutsche Fassung
Lifting platforms - Mast climbing work platforms
Matériels de mise à niveau - Plates-formes de travail se déplaçant le long de mât(s)
Hebebühnen - Mastgeführte KletterbühnenThis corrigendum becomes effective on 10 February 2010 for incorporation in the official English and French versions of the EN.
Ce
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.