Concrete - Part 1: Specification, performance, production and conformity – Rules for the implementation of SIST EN 206 - Amendement A101

Beton - Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost - Pravila za uporabo SIST EN 206 - Dopolnilo A101

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
30-Jan-2023
Publication Date
16-Feb-2023
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
07-Feb-2023
Due Date
12-Feb-2023
Completion Date
17-Feb-2023
Ref Project

Relations

Buy Standard

Amendment
1026:2016/A101:2023
Slovenian language
4 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Draft
1026:2016/oA101:2023
Slovenian language
4 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SIST 1026:2016/A101
SL O V EN S K I


S T ANDAR D marec 2023


Beton – Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost – Pravila za uporabo

SIST EN 206 – Dopolnilo A101


Concrete – Specification, performance, production and conformity – Rules for the

implementation of SIST EN 206 – Amendment A101

Referenčna oznaka
ICS 91.100.30 SIST 1026:2016/A101:2023 (sl)

Nadaljevanje na straneh 2 do 5

© 2023-03. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST 1026:2016/A101 : 2023

NACIONALNI UVOD

Dopolnilo SIST 1026:2016/A101:2023 (sl), Beton – Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost –
Pravila za uporabo SIST EN 206 – Dopolnilo A101 ima status dopolnila k slovenskemu nacionalnemu
standardu SIST 1026:2016.


NACIONALNI PREDGOVOR

Slovenski nacionalni standard SIST 1026:2016 je pripravil tehnični odbor SIST/TC BBB Beton, armirani
beton in prednapeti beton. Ta slovenski nacionalni standard se uporablja skupaj s standardom SIST EN
206, Beton – Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost. Slovenski standard SIST 1026:2016
vsebuje pravila, ki se uporabljajo v povezavi s standardom SIST EN 206. Nacionalni dokument k SIST
EN 206, ki je pripravljen v skladu z določili navedenega standarda, podaja zahteve za lastnosti,
proizvodnjo in skladnost betona ter se uporablja kot vodilo za uporabo SIST EN 206. Velja za betone
pri konstrukcijah, za predpripravljene izdelke in za predpripravljene konstrukcijske elemente.

Dopolnilo SIST 1026:2016/A101:2023 vsebuje dopolnitve SIST 1026:2016, ki v betonu omogoča r
...

S L O V E N S K I SIST 1026:2016/oA101


S T A N D A R D januar 2023


Beton – Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost – Pravila za uporabo

SIST EN 206 – Dopolnilo A101


Concrete – Specification, performance, production and conformity – Rules for the

implementation of SIST EN 206 – Amendment A101

Referenčna oznaka
ICS 91.100.30 SIST 1026:2016/oA101:2023 (sl)

Nadaljevanje na straneh 2 do 5

© 2023-01. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST 1026:2016/oA101 : 2023

NACIONALNI UVOD

Dopolnilo SIST 1026:2016/oA101:2023 (sl), Beton – Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost –
Pravila za uporabo SIST EN 206 – Dopolnilo A101 ima status dopolnila k slovenskemu nacionalnemu
standardu SIST 1026:2016.


NACIONALNI PREDGOVOR

Slovenski nacionalni standard SIST 1026:2016 je pripravil tehnični odbor SIST/TC BBB Beton, armirani
beton in prednapeti beton. Ta slovenski nacionalni standard se uporablja skupaj s standardom SIST EN
206, Beton – Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost. Slovenski standard SIST 1026:2016
vsebuje pravila, ki se uporabljajo v povezavi s standardom SIST EN 206. Nacionalni dokument k SIST
EN 206, ki je pripravljen v skladu z določili navedenega standarda, podaja zahteve za lastnosti,
proizvodnjo in skladnost betona ter se uporablja kot vodilo za uporabo SIST EN 206. Velja za betone
pri konstrukcijah, za predpripravljene izdelke in za predpripravljene konstrukcijske elemente.

Dopolnilo SIST 1026:2016/oA101:2023 vsebuje dopolnitve SIST 1026:2016, ki v betonu omogo
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.