Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings - National annex

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau

Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe - Nacionalni dodatek

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
29-Jul-2016
Publication Date
16-Aug-2016
Technical Committee
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
20-Jul-2016
Due Date
25-Jul-2016
Completion Date
17-Aug-2016
Ref Project

Buy Standard

National annex
EN 1993-1-1:2005/A1:2014/A101:2016
Slovenian language
2 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Draft
EN 1993-1-1:2005/A1:2014/oA101:2016
Slovenian language
2 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

pilsbkphI pTAkaAoa
pIpT bk kssm-k-k:ljjoiAk:ljk4iAkjkseptember l0kp
bvrokod m: mrojektiranje jeklenih konstrukcij – k-kh del: pplošna pravila in pravila za stavbe – kacionalni dodatek
burocode m: aesign of steel structures – mart k-k: deneral rules and rules for buildings
burocode m: Calcul des structures en acier – martie k-k: oègles générales et règles pour les bâtiments
burocode m: Bemessung und honstruktion von ptahlbauten –
Teil k-k: Allgemeine Bemessungsregeln und oegeln für den eochbau
oeferenčna oznaka fCp 9k.0k0.m0; 9k.0r0.k0 pfpT bk k99m-k-k:l00o/Ak:l0k4/Ak0k:l0kp bsl)
kadaljevanje na straneh od l do m
© l0kp-09. plovenski inštitut za standardizacijo. oazmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.pfpT bk k99m-k-k:l00o/Ak:l0k4/Ak0k : l0kp
l kACIlkAikI rsla kacionalni dodatek pfpT bk k99m-k-k:l00o/Ak:l0k4/Ak0k bsl)f bvrokod m: mrojektiranje jeklenih konstrukcij – k-k. del: pplošna pravila in pravila za stavbe – kacionalni dodatekf l0kpf ima status nacionalnega dodatka k dopolnilu pfpT bk k99m-k-k:l00o/Ak:l0k4.
kACIlkAikI mobadlslo
plovensko dopolnilo pfpT bk k99m-k-k:l00o/Ak:l0k4 je privzeto evropsko dopolnilo bk k99m-k-k:l00o/Ak:l0k4f ki ga je pripravil tehnični odbor bvropskega komiteja za standardizacijo Cbk/TC lo0 honstrukcijski evrokodif katerega tajništvo je v pristojnosti Bpf. kacionalni dodatek pfpT bk k99m-k-k:l00o/Ak:l0k4/Ak0k je pripravil tehnični odbor pfpT/TC hlk honstrukcije. Ta nacionalni dodatek se lahko uporablja skupaj z dopolnilo
...

SLOVENSKI SIST EN 1993-1-1:2005/
STANDARD A1:2014/oA101
julij 2016
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in
pravila za stavbe – Nacionalni dodatek

Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-1: General rules and rules for
buildings

Eurocode 3: Calcul des structures en acier – Partie 1-1: Règles générales et
règles pour les bâtiments

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten –
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau
Referenčna oznaka
ICS 91.010.30; 91.080.10 SIST EN 1993-1-1:2005/A1:2014/oA101:2016 (sl)


Nadaljevanje na straneh od 2 do 3© 2016-07. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 1993-1-1:2005/A1:2014/oA101 : 2016

NACIONALNI UVOD
Nacionalni dodatek SIST EN 1993-1-1:2005/A1:2014/A101 (sl), Evrokod 3: Projektiranje jeklenih
konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek, 2016, ima status
nacionalnega dodatka k dopolnilu SIST EN 1993-1-1:2005/A1:2014.

NACIONALNI PREDGOVOR
Slovensko dopolnilo SIST EN 1993-1-1:2005/A1:2014 je privzeto evropsko dopolnilo EN 1993-1-
1:2005/A1:2014, ki ga je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo CEN/TC 250
Konstrukcijski evrokodi, katerega tajništvo je v pristojnosti BSI.
Nacionalni dodatek SIST EN 1993-1-1:2005/A1:2014/A101 je pripravil tehnični odbor SIST/TC KON
Konstrukcije.
Ta nacionalni dodatek se lahko uporablja skupaj z dopo
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.