Explosives for civil uses - Propellants and rocket propellants - Part 1: Requirements

TC - Incomplete superseding note (resolution not sent to CMC in due time)

Explosivstoffe für zivile Zwecke - Treibladungspulver und Raketentreibstoffe - Teil 1: Anforderungen

Explosif à usage civil - Poudres propulsives et propergols pour fusées - Partie 1 : Exigences

Eksplozivi za civilno uporabo - Smodniki in raketna goriva – 1. del: Zahteve

General Information

Status
Published
Publication Date
23-May-2006
Current Stage
6060 - Definitive text made available (DAV) - Publishing
Start Date
24-May-2006
Completion Date
24-May-2006

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN 13938-1:2005/AC:2006
English, French and German language
0 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Corrigendum – translation
EN 13938-1:2005/AC:2006
Slovenian language
3 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Explosives for civil uses - Propellants and rocket propellants - Part 1: RequirementsEksplozivi za civilno uporabo - Smodniki in raketna goriva – 1. del: ZahteveExplosif a usage civil - Poudres propulsives et propergols pour fusées - Partie 1 : ExigencesExplosivstoffe für zivile Zwecke - Treibladungspulver und Raketentreibstoffe - Teil 1: AnforderungenTa slovenski standard je istoveten z:EN 13938-1:2004/AC:2006SIST EN 13938-1:2005/AC:2006en,fr,de71.100.30ICS:SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 13938-1:2005/AC:200601-september-2006EUROPEAN STANDARDNORME EUROPÉENNEEUROPÄISCHE NORMEN 13938-1:2004/ACMay 2006Mai 2006Mai 2006ICS 71.100.30English versionVersion FrançaiseDeutsche FassungExplosives for civil uses - Propellants and rocket propellants - Part 1:RequirementsExplosif à usage civil - Poudres propulsiveset propergols pour fusées - Partie 1 :ExigencesExplosivstoffe für zivile Zwecke -Treibladungspulver und Raketentreibstoffe- Teil 1: AnforderungenThis corrigendum becomes effective on 24 May 2006 for incorporation in the three official languageversions of the EN.Ce corrigendum prendra effet le 24 mai 2006 pour incorporation dans les trois versio
...

SLOVENSKI SIST EN 13938-1:2005/AC

STANDARD
september 2006

Eksplozivi za civilno uporabo – Smodniki in raketna goriva –

1. del: Zahteve

Explosives for civil uses – Propelants and rocket propelants –
Part 1: Requirements

Explosifs à usage civil – Poudres propulsives et propergols pour fussées –
Partie 1: Exigences

Explosivstoffe für zivile Zwecke – Treibladungspulver und Raketentreibstoffe –
Teil 1: Anforderungen

Referenčna oznaka

ICS 71.100.30 SIST EN 13938-1:2005/AC:2006 (sl)Nadaljevanje na strani II in od 1 do 2© 2011-12. Standard je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 13938-1:2005/AC : 2006

NACIONALNI UVOD
Popravek SIST EN 13938-1:2005/AC:2006 (sl), Eksplozivi za civilno uporabo – Smodniki in raketna
goriva – 1. del: Zahteve, 2006, ima status slovenskega popravka in je istoveten evropskemu popravku
EN 13938-1:2004/AC (en), Eksplozivi za civilno uporabo – Smodniki in raketna goriva – 1. del: Zahteve,
2006.

NACIONALNI PREDGOVOR
Evropski popravek EN 13938-1:2004/AC:2006 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za
standardizacijo CEN/TC 321 Eksplozivi za civilno uporabo, katerega sekretariat vodi AENOR.
Slovenski popravek k standardu SIST EN 13938-1:2005/AC:2006 je prevod evropskega popravka k
standardu 13938-1:2004/AC:2006. V primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem
standardu je odločilen izvirni evropski popravek k standardu v angleškem jeziku. Slovensko izdajo
popravka k standardu je pripravila posebna delovna skupina za eksplozive in pirotehnične izdelke pod
okriljem SIST Strokovnega sveta za splošno področje.
OSNOVA ZA
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.