Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 2: Test methods for laboratory reference density and water content - Proctor compaction

CEN/TC 227 - Editorial correction to B.5.4 in the English version + Editorial and translation corrections in the German version.

Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische - Teil 2: Laborprüfverfahren zur Bestimmung der Referenz-Trockendichte und des Wassergehaltes - Proctorversuch

Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques - Partie 2: Méthodes d'essai de détermination en laboratoire de la masse volumique de référence et de la teneur en eau - Compactage Proctor

Nevezane in hidravlično vezane zmesi - 2. del: Preskusne metode za določanje laboratorijske referenčne gostote in deleža vlage - Preskus po Proctorju

Ta evropski standard določa preskusne metode za določanje razmerja med deležem vlage in suho gostoto hidravlično vezanih ali nevezanih zmesi po stiskanju pod določenimi preskusnimi pogoji s preskusom po Proctorju. Omogoča oceno gostote zmesi, ki se lahko doseže na gradbiščih, in zagotavlja referenčni parameter za ocenjevanje gostote stisnjene plasti zmesi. Ta evropski standard velja za le nevezane in hidravlično vezane zmesi agregatov, ki se uporabljajo pri gradnji cest in v gradbeništvu. Ne velja za prsti pri zemeljskih delih. Rezultati te preskusne metode se lahko uporabljajo kot osnova za primerjavo zmesi pred uporabo za gradnjo cest. Rezultati preskusa omogočajo tudi oblikovanje ugotovitev v zvezi z deležem vlage, pri katerem se zmesi zadovoljivo stisnejo in dosežejo dano suho gostoto. Ta preskus je primeren za zmesi z različnimi vrednostmi zgornje velikosti zrn (D) do 63 mm in z največ 25-odstotnim masnim presežkom.

General Information

Status
Published
Publication Date
27-Nov-2012
Current Stage
6060 - Definitive text made available (DAV) - Publishing
Start Date
28-Nov-2012
Completion Date
28-Nov-2012

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN 13286-2:2010/AC:2013
English language
2 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.RFWRUMXUngebundene und hydraulisch gebundene Gemische - Teil 2: Laborprüfverfahren zur Bestimmung der Referenz-Trockendichte und des Wassergehaltes - ProctorversuchMélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques - Partie 2: Méthodes d'essai de détermination en laboratoire de la masse volumique de référence et de la teneur en eau - Compactage ProctorUnbound and hydraulically bound mixtures - Part 2: Test methods for laboratory reference density and water content - Proctor compaction93.080.20Materiali za gradnjo cestRoad construction materialsICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 13286-2:2010/AC:2012SIST EN 13286-2:2010/AC:2013en,fr,de01-februar-2013SIST EN 13286-2:2010/AC:2013SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 13286-2:2010/AC:2013EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN 13286-2:2010/AC
November 2012
Novembre 2012
November 2012 ICS 93.080.20 English version Version Française Deutsche Fassung
Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 2: Test methods for laboratory reference density and water content - Proctor compaction
Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques - Partie 2: Méthodes d'essai de détermination en laboratoire de la masse volumique de référence et de la teneur en eau - Compactage Proctor
Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische - Teil
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.