Space engineering - Guidelines for electrical design and interface requirements for actuators

In general terms, the scope of the consolidation of the electrical interface requirements for electrical actuators in the EN 16603-20-21 (equivalent to ECSS-E-ST-20-21) and the relevant explanation in the present handbook is to allow a more recurrent approach both for actuator electronics (power source) and electrical actuators (power load) offered by the relevant manufacturers, at the benefit of the system integrators and of the European space agencies, thus ensuring:
- Better quality
- Stability of performances
- Independence of the products from specific mission targets.
A recurrent approach enables manufacturing companies to concentrate on products and a small step improvement approach that is the basis of a high quality industrial output.
In particular, the scope of the present handbook is:
- To explain the type of actuators, the principles of operation and the typical configuration of the relevant actuator electronics,
- To identify important issues relevant to electrical actuators interfaces, and
- To give some explanations of the requirements set up in the EN 16603-20-21.

Raumfahrttechnik - Richtlinen für das elektrische Design und die Schnittstellenanforderungen von Stellmotoren

Ingénierie spatiale - Règles de design électrique et exigences d’interfaces pour les actionneurs

Vesoljska tehnika - Smernice za električno načrtovanje in zahteve vmesnikov za prožilnike

Na splošno naj bi konsolidacija zahtev za električni vmesnik za električne pogone v standardu EN 16603-20-21 (enakovreden dokumentu ECSS-E-ST-20-21) in ustrezna razlaga v tem priročniku omogočili ponavljajoči se pristop tako za elektroniko aktuatorjev (vir energije) kot električne aktuatorje (napajalna obremenitev), ki jih ponujajo ustrezni proizvajalci, v korist sistemskih integratorjev in evropskih vesoljskih agencij, s čimer se zagotovi:
– večja kakovost,
– stabilnost delovanja,
– neodvisnost izdelkov od ciljev posameznih misij.
Ponavljajoči se pristop podjetjem omogoča, da se osredotočijo na izdelke in pristop k izboljšanju z majhnimi koraki, ki je osnova za visokokakovostno industrijsko proizvodnjo.
Področje uporabe tega priročnika vključuje zlasti:
– razlago vrste aktuatorjev, načel delovanja in tipične konfiguracije ustrezne elektronike aktuatorja,
– prepoznavanje pomembnih vprašanj, povezanih z vmesniki električnih aktuatorjev, in
– nekaj razlag zahtev, določenih v standardu EN 16603-20-21.

General Information

Status
Published
Publication Date
11-Jan-2022
Technical Committee
Current Stage
6060 - Definitive text made available (DAV) - Publishing
Start Date
12-Jan-2022
Due Date
29-Dec-2022
Completion Date
12-Jan-2022

Buy Standard

Technical report
TP CEN/TR 17603-20-21:2022 - BARVE
English language
56 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST-TP CEN/TR 17603-20-21:2022
01-marec-2022
Vesoljska tehnika - Smernice za električno načrtovanje in zahteve vmesnikov za
prožilnike
Space engineering - Guidelines for electrical design and interface requirements for
actuators
Raumfahrttechnik - Richtlinen für das elektrische Design und die
Schnittstellenanforderungen von Stellmotoren
Ingénierie spatiale - Règles de design électrique et exigences d’interfaces pour les
actionneurs
Ta slovenski standard je istoveten z: CEN/TR 17603-20-21:2022
ICS:
49.140 Vesoljski sistemi in operacije Space systems and
operations
SIST-TP CEN/TR 17603-20-21:2022 en,fr,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17603-20-21:2022

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17603-20-21:2022


TECHNICAL REPORT CEN/TR 17603-20-21

RAPPORT TECHNIQUE

TECHNISCHER BERICHT
January 2022
ICS 49.140

English version

Space engineering - Guidelines for electrical design and
interface requirements for actuators
Ingénierie spatiale - Règles de design électrique et Raumfahrttechnik - Richtlinen für das elektrische
exigences d'interfaces pour les actionneurs Design und die Schnittstellenanforderungen von
Stellmotoren


This Technical Report was approved by CEN on 29 November 2021. It has been drawn up by the Technical Committee
CEN/CLC/JTC 5.

CEN and CENELEC members are the national standards bodies and national electrotechnical committees of Austria, Belgium,
Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy,
Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia,
Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United Kingdom.
CEN-CENELEC Management Centre:
Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2022 CEN/CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means
Ref. No. CEN/TR 17603-20-21:2022 E
reserved worldwide for CEN national Members and for
CENELEC Members.

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17603-20-21:2022
CEN/TR 17603-20-21:2022 (E)
Table of contents
European Foreword . 5
Introduction . 6
1 Scope . 7
2 References . 8
3 Terms, definitions and abbreviated terms . 9
3.1 Terms from other documents . 9
3.2 Abbreviated terms. 9
4 Explanations . 11
4.1 Explanatory note . 11
4.2 How to use this document . 11
5 Actuators Interface . 12
5.1 Type of actuators . 12
5.2 Coverage assumptions . 16
5.3 Actuators electronics, general architecture . 17
5.3.1 Overview . 17
5.3.2 ARM block . 21
5.3.3 SELECT block . 21
5.3.4 FIRE block . 22
5.4 Actuators electronic, timing sequence. 22
5.5 Actuator electronics, failure tolerance . 24
5.5.1 Double failure tolerance . 24
5.5.2 Single failure tolerance .
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.