Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 1: Walls

CEN/TC 127 - Editorial modification to the dated reference EN 1363-1:1999 throughout the whole document.

Feuerwiderstandsprüfungen für tragende Bauteile - Teil 1: Wände

Essais de résistance au feu des éléments porteurs - Partie 1: Murs

Preskusi požarne odpornosti nosilnih elementov - 1. del: Stene

Ta evropski standard določa preskusno metodo za ugotavljanje požarne odpornosti nosilnih zidov. Uporablja se za notranje in zunanje zidove. Požarno odpornost zunanjih zidov je mogoče določiti pod notranjimi in zunanjimi pogoji izpostavljenosti. Požarna odpornost nosilnih zidov se običajno določi brez perforacij, kot so vrata, steklo ali kanali, odporni proti ognju. Če je mogoče dokazati, da se zaradi oblike odprtine obremenitev ne prenaša na perforacijo, perforacije ni treba preskušati v obremenjenem stanju. Če naj se perforacije vključijo, je treba učinke nanje ugotavljati ločeno. Ta preskusna metoda se ne uporablja za nosilne zidove, ki ne ločujejo prostorov, saj je te mogoče, če so kratki, preskusiti kot stebre v skladu s standardom EN 1365-4. Ta evropski standard se uporablja v povezavi s standardom EN 1363-1:1999.

General Information

Status
Published
Publication Date
23-Apr-2013
Current Stage
6060 - Definitive text made available (DAV) - Publishing
Start Date
24-Apr-2013
Completion Date
24-Apr-2013

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN 1365-1:2013/AC:2013
English language
2 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Preskusi požarne odpornosti nosilnih elementov - 1. del: SteneFeuerwiderstandsprüfungen für tragende Bauteile - Teil 1: WändeEssais de résistance au feu des éléments porteurs - Partie 1: MursFire resistance tests for loadbearing elements - Part 1: Walls91.060.10Stene. Predelne stene. FasadeWalls. Partitions. Facades13.220.50Požarna odpornost gradbenih materialov in elementovFire-resistance of building materials and elementsICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 1365-1:2012/AC:2013SIST EN 1365-1:2013/AC:2013en,fr,de01-september-2013SIST EN 1365-1:2013/AC:2013SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 1365-1:2013/AC:2013EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN 1365-1:2012/AC
April 2013
Avril 2013
April 2013 ICS 13.220.50; 91.060.10 English version Version Française Deutsche Fassung
Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 1: Walls
Essais de résistance au feu des éléments porteurs - Partie 1: Murs
Feuerwiderstandsprüfungen für tragende Bauteile - Teil 1: Wände This corrigendum becomes effective on 24 April 2013 for incorporation in the three official language versions of the EN.
Ce corrigendum prendra effet le 24 avril 2013 pour
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.