Machine tools - Safety - Sawing machines for cold metal

2010-02-01 EMA: Consultants assigned following e-mail from PM received on 2010-02-01.
TC - Modifications/corrections in the E mother standard and in the two other reference versions regarding references to EN 954-1 in Clauses 2 and 5.

Werkzeugmaschinen - Sicherheit - Sägemaschinen für die Kaltbearteitung von Metall

Machine-outils - Sécurité - Machines à scier les métaux à froid

Obdelovalni stroji - Varnost - Žage za hladne kovine

Ta standard določa varnostne zahteve in ukrepe, ki jih morajo uporabljati osebe, ki se ukvarjajo z načrtovanjem, gradnjo in dobavo (vključno z namestitvijo, postavitvijo, vzdrževanjem in popravilom) strojev, katerih primarni namen uporabe je žaganje hladnih kovin (železove skupine in barvne), ali materiala delno iz hladne kovine, z uporabo rezila žage. Ta standard upošteva nameravano uporabo, razumno predvidljivo napačno uporabo, nastavitev stroja in montažo rezila, vzdrževanje in čiščenje, njihov učinek na varnost upravljavcev in drugih izpostavljenih oseb. Predpostavlja dostop do stroja z vseh strani na ravni tal in obravnava tako normalno delovanje kot nepredviden ali nenameravan zagon. Ta standard se uporablja za pomožne naprave, ki predstavljajo sestavni del stroja. Kjer takšne naprave niso sestavni del stroja, mora načrtovalec, izdelovalec ali dobavitelj celotne naprave upoštevati njihov namen uporabe in mora zagotoviti, da so takšne naprave varno povezane s strojem. Ta standard se uporablja za (kovinske) stroje za žaganje, ki so bili izdelani po datumu, ko je CEN objavil ta standard.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
16-Feb-2010
Withdrawal Date
11-Apr-2017
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Completion Date
12-Apr-2017

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN 13898:2004+A1:2009/AC:2010
English language
2 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Obdelovalni stroji - Varnost - Žage za hladne kovineWerkzeugmaschinen - Sicherheit - Sägemaschinen für die Kaltbearteitung von MetallMachine-outils - Sécurité - Machines à scier les métaux à froidMachine tools - Safety - Sawing machines for cold metal25.080.60Strojne žageSawing machinesICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010SIST EN 13898:2004+A1:2009/AC:2010en,fr,de01-april-2010SIST EN 13898:2004+A1:2009/AC:2010SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 13898:2004+A1:2009/AC:2010EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN 13898:2003+A1:2009/AC
February 2010
Février 2010
Februar 2010 ICS 25.080.60 English version Version Française Deutsche Fassung
Machine tools - Safety - Sawing machines for cold metal
Machine-outils - Sécurité - Machines à scier les métaux à froid
Werkzeugmaschinen - Sicherheit - Sägemaschinen für die Kaltbearteitung von Metall This corrigendum becomes effective on 17 February 2010 for incorporation in the three official language versions of the EN.
Ce corrigendum prendra effet le 17 février 2010 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.
Die Berichtigung tritt am 17.Februar 2010 zur Einarbeitun
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.