Space engineering - Guidelines for electrical design and interface requirements for power supply

In general terms, the scope of the consolidation of LCLs power distribution interface requirements in the EN 16603-20-20 (equivalent to ECSS-E-ST-20-20) and the relevant explanation in the present handbook is to allow a more recurrent approach for the specific designs offered by power unit manufacturers, at the benefit of the system integrators and of the Agency, thus ensuring:
- better quality,
- stability of performances, and
- independence of the products from specific mission targets.
A recurrent approach enables power distribution manufacturing companies to concentrate on products and a small step improvement approach that is the basis of a high quality industrial output.
In particular, the scope of the present handbook is:
- to explain the principles of operation of power distribution based on LCLs,
- to identify important issues related to LCLs, and
- to give some explanations of the requirements set up in the ECSS-E-ST-20-20 for power distribution based on LCLs, for both source and load sides.

Raumfahrttechnik - Richtlinen für das elektrische Design und die Schnittstellenanforderungen von Stromversorgunge

Ingénierie spatiale - Règles de design électrique et exigences d’interfaces pour les alimentations de puissanc

Vesoljska tehnika - Smernice za električno načrtovanje in zahteve vmesnikov za napajanje

Na splošno naj bi konsolidacija zahtev za vmesnike za distribucijo električne energije LCL v standardu EN 16603-20-20 (enakovreden dokumentu ECSS-E-ST-20-20) in ustrezna razlaga v tem priročniku omogočili ponavljajoči se pristop za posebno projektiranje, ki ga ponujajo proizvajalci pogonskih enot, v korist sistemskih integratorjev in Agencije, s čimer se zagotovi:
– večja kakovost,
– stabilnost delovanja in
– neodvisnost izdelkov od ciljev posameznih misij.
Ponavljajoči se pristop podjetjem za proizvodnjo električne energije omogoča, da se osredotočijo na izdelke in pristop k izboljšanju z majhnimi koraki, ki je osnova za visokokakovostno industrijsko proizvodnjo.
Področje uporabe tega priročnika vključuje zlasti:
– razlago principov delovanja distribucije električne energije na osnovi LCL,
– prepoznavanje pomembnih vprašanj, povezanih z LCL, in
– nekaj razlag zahtev, določenih v dokumentu ECSS-E-ST-20-20 za distribucijo energije, ki temelji na LCL, tako na strani vira kot obremenitve.

General Information

Status
Published
Publication Date
11-Jan-2022
Technical Committee
Current Stage
6060 - Definitive text made available (DAV) - Publishing
Start Date
12-Jan-2022
Due Date
29-Dec-2022
Completion Date
12-Jan-2022

Buy Standard

Technical report
TP CEN/TR 17603-20-20:2022 - BARVE
English language
77 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST-TP CEN/TR 17603-20-20:2022
01-marec-2022
Vesoljska tehnika - Smernice za električno načrtovanje in zahteve vmesnikov za
napajanje
Space engineering - Guidelines for electrical design and interface requirements for
power supply
Raumfahrttechnik - Richtlinen für das elektrische Design und die
Schnittstellenanforderungen von Stromversorgunge
Ingénierie spatiale - Règles de design électrique et exigences d’interfaces pour les
alimentations de puissanc
Ta slovenski standard je istoveten z: CEN/TR 17603-20-20:2022
ICS:
49.140 Vesoljski sistemi in operacije Space systems and
operations
SIST-TP CEN/TR 17603-20-20:2022 en,fr,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17603-20-20:2022

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17603-20-20:2022


TECHNICAL REPORT CEN/TR 17603-20-20

RAPPORT TECHNIQUE

TECHNISCHER BERICHT
January 2022
ICS 49.140

English version

Space engineering - Guidelines for electrical design and
interface requirements for power supply
Ingénierie spatiale - Règles de design électrique et Raumfahrttechnik - Richtlinen für das elektrische
exigences d'interfaces pour les alimentations de Design und die Schnittstellenanforderungen von
puissanc Stromversorgunge


This Technical Report was approved by CEN on 29 November 2021. It has been drawn up by the Technical Committee
CEN/CLC/JTC 5.

CEN and CENELEC members are the national standards bodies and national electrotechnical committees of Austria, Belgium,
Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy,
Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia,
Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United Kingdom.
CEN-CENELEC Management Centre:
Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2022 CEN/CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means
Ref. No. CEN/TR 17603-20-20:2022 E
reserved worldwide for CEN national Members and for
CENELEC Members.

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17603-20-20:2022
CEN/TR 17603-20-20:2022 (E)
Table of contents
European Foreword . 5
Introduction . 6
1 Scope . 7
2 References . 8
3 Terms, definitions and abbreviated terms . 9
3.1 Terms from other documents . 9
3.2 Abbreviated terms. 9
4 Explanations . 11
4.1 Explanatory note . 11
4.2 How to use this document . 11
5 Power distribution by LCLs/RLCLs . 12
5.1 General architecture . 12
5.2 Functionality . 13
Overview . 13
Switch, driver and current sensor . 13
Trip-off section . 15
Memory cell and switch supply section . 18
Undervoltage protection section . 19
Auxiliary supply section . 21
Telemetry section . 21
5.3 Retriggerable Latching Current Limiter case . 22
5.4 Heater Latching Current Limiter case.
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.