Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements

Applies to receiving apparatus for sound or vision, amplifiers, load and source transducers, motor-driven apparatus (radio-gramophones, tape recorders and sound-film projectors, etc.) which are to be connected to the mains, directly or indirectly, and which are intended for domestic and similar indoor use. Gives a safety and classification terminology based on EN 60536. Specifies requirements for marking, insulation, components, electrical connections and fixings, protection against ionizing radiation, resistance to heating, mechanical strength and stability, etc., as well as a requirement for splash-proof mains operated electronic equipment. Does not apply to apparatus designed for rated supply voltage exceeding 433 V (r.m.s.) between phases in the case of three-phase supply and 250 V (r.m.s.) in all other cases. Has the status of a group safety publication in accordance with IEC Guide 104. Please refer to Guide 112 for using the current editions of EN 60065 and EN 60950 in evaluating the safety of multimedia equipment

Audio-, Video- und ähnliche elektronische Geräte - Sicherheitsanforderungen

Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues - Exigences de sécurité

S'applique aux matériels comme les récepteurs de radiodiffusion sonore et visuelle, les amplificateurs, les transducteurs de charge et de source et ses appareils à entraînement par moteur (radio-électrophones, magnétophones et projecteurs de films sonores) qui doivent être raccordés au réseau directement ou indirectement et qui sont destinés à des usages domestiques en intérieur ou à des usages généraux analogues. Donne la terminologie concernant la sécurité et la classification reprise de la EN 60536. Spécifie les règles de marquage, d'isolement, de composition, de connection électrique et de raccordement mécanique ainsi que les prescriptions concernant la protection contre les rayonnements ionisants, la résistance à l'échauffement, la robustesse et la stabilité mécaniques, etc. Comprend aussi des règles additionnelles pour les matériels électroniques reliés au réseau et protégés contre les protections d'eau. N'est pas applicable aux appareils conçus pour fonctionner à des tensions nominales d'alimentation dépassant 433 V eff. entre phases d'un réseau triphasé et 250 V eff. dans tous les autres cas. A le statut d'une publication groupée de sécurité conformément au Guide 104 Veuillez vous référer au Guide 112 pour l'utilisation des éditions actuelles de la EN 60065 et de la EN 60950 pour l'évaluation de la sécurité des matériels multimédias

Avdio, video in sorodni elektronski aparati - Varnostne zahteve (IEC 60065:2001, spremenjen) (vsebuje popravek AC:2006)

1.1.1 Ta mednarodni varnostni standard velja za elektronske aparate, načrtovane tako, da se napajajo iz OMREŽJA, iz NAPAJALNE NAPRAVE, iz baterij ali iz DALJINSKEGA NAPAJANJA ter so namenjeni za sprejemanje, generiranje, snemanje ali reprodukcijo avdio, video in podobnih signalov. Prav tako velja za aparate, načrtovane za uporabo izključno v kombinaciji z zgoraj navedenimi aparati. Ta standard obravnava predvsem aparate, namenjene za gospodinjstvo ter podobno splošno uporabo, vendar se lahko uporabijo tudi na mestih javnega zborovanja, kot so šole, gledališča, molitvenih in obrednih mestih ter delovnih mestih. PROFESIONALNI APARAT, namenjen za uporabo, kot je opisana zgoraj, je prav tako zajet, razen če izrecno ne spada na področje uporabe drugega standarda. Ta standard obravnava le varnostne vidike zgoraj omenjenega aparata; ne obravnava drugih stvari, kot je stil ali zmogljivost. Ta standard velja za zgoraj omenjeni aparat, če je načrtovan za povezavo z TELEKOMUNIKACIJSKIM OMREŽJEM ali podobnim omrežjem, na primer z integriranim modemom. Nekateri primeri aparatov znotraj področja uporabe tega standarda so:
- aparat za sprejemanje in ojačevalniki za zvok in/ali sliko;
- neodvisni PRETVORNIKI OBREMENITVE in IZVORNI PRETVORNIKI;
- NAPAJALNE NAPRAVE, namenjene napajanju drugih aparatov, ki jih zajema področje uporabe tega standarda;
- ELEKTRONSKI GLASBENI INŠTRUMENTI in elektronski dodatki, kot so generator ritma, generator tona, glasbeni uglaševalci in podobni, za uporabo z inštrumenti, ki so ali niso elektronski;
- avdio in/ali video izobraževalni aparati;
- video projektorji;
- oprema za teletekst;
- predvajalniki gramofonskih plošč in zgoščenk;
- snemalniki na magnetofonski trak in zgoščenke;
- pretvorniki in ojačevalniki antenskega signala;
- priprave za pričvrstitev anten;
- CB postaje;
- aparati za SLIKOVNI MATERIAL;
- elektronski aparati s svetlobnim učinkom;
- aparati za uporabo v alarmnih sistemih;
- aparati za medsebojno komunikacijo, ki uporabljajo nizkonapetostno OMREŽJE kot medij prenosa;
- kabelski sprejemniki glavne razdelilne postaje;
- multimedijske naprave;
- profesionalni ojačevalniki, predvajalniki gramofonskih plošč ali zgoščenk, predvajalniki magnetofonskega traku in snemalniki za splošno uporabo ter sistemi za naslavljanje javnosti;  
- profesionalni zvočni/video sistemi;
- elektronski aparati z bliskovno lučjo za fotografske namene (glej Dodatek L).
1.1.2 Ta standard velja za aparate z NAZIVNO NAPETOSTJO NAPAJANJA, ki ne presega:
- 250 V izmeničnega enofaznega ali enosmernega napajanja;
- 433 V izmeničnega napajanja v primeru, da aparat za povezavo z napajanjem ni enofazni.
1.1.3 Ta mednarodni standard velja za aparate, ki se uporabljajo na višinah, ki ne presegajo 2000 m nadmorske višine, predvsem na suhih lokacijah in v regijah z zmernim ali tropskim podnebjem. V Dodatku A so podane dodatne zahteve za aparate z zaščito pred vodnim brizgom. V Dodatku B so podane dodatne zahteve za aparate za povezavo s TELEKOMUNIKACIJSKIMI OMREŽJI. Za aparate, namenjene za uporabo v vozilih, ladjah ali letalih ali pri višinah, ki presegajo 2000 m nadmorske višine, so lahko potrebne dodatne zahteve. OPOMBA: Glej Preglednico A.2 iz IEC 60664-1. Dodatne zahteve, ki niso opredeljene v tem standardu, so lahko potrebne za aparate, namenjene posebnim pogojem uporabe.
1.1.4 Pri aparatih, ki so načrtovani za napajanje iz OMREŽJA, ta standard velja za tiste, ki so namenjeni povezavi z OMREŽJEM s prehodnimi prenapetostmi, ki ne presegajo kategorije prenapetosti II v skladu z IEC 60664-1. Pri aparatih, ki so podvrženi prehodnim prenapetostim, katere presegajo kategorijo prenapetosti II, je lahko potrebna dodatna zaščita pri napajanju aparata iz OMREŽJA.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
23-May-2002
Withdrawal Date
28-Feb-2007
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Start Date
17-Nov-2017
Completion Date
17-Nov-2017

Relations

Buy Standard

Standard
EN 60065:2003
English language
175 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Avdio, video in sorodni elektronski aparati - Varnostne zahteve (IEC 60065:2001, spremenjen) (vsebuje popravek AC:2006)Audio-, Video- und ähnliche elektronische Geräte - SicherheitsanforderungenAppareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues - Exigences de sécuritéAudio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements33.160.01Avdio, video in avdiovizualni sistemi na splošnoAudio, video and audiovisual systems in generalICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 60065:2002SIST EN 60065:2003en01-marec-2003SIST EN 60065:2003SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 60065:1999SIST EN 60065:19951DGRPHãþDSIST EN 60065:2003EUROPEAN STANDARD
EN 60065 NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
May 2002 CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization Comité Européen de Normalisation Electrotechnique Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
Central Secretariat: rue de Stassart 35, B - 1050 Brussels
© 2002 CENELEC - All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.
Ref. No. EN 60065:2002 E
ICS 97.020 Supersedes EN 60065:1998Incorporates Corrigendum March 2006
English version
Audio, video and similar electronic apparatus –
Safety requirements (IEC 60065:2001, modified)
Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues –
Exigences de sécurité (CEI 60065:2001, modifiée)
Audio-, Video- und ähnliche elektronische Geräte
– Sicherheitsanforderungen (IEC 60065:2001, modifiziert)
This European Standard was approved by CENELEC on 2002-03-01. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CENELEC member.
This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same status as the official versions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.
SIST EN 60065:2003EN 60065:2002 - 2 - Foreword Following BT decision D105/051 the text of future edition 7 of the International Standard IEC 60065 (92/85/FDIS), prepared by IEC TC 92, Safety of audio, video and similar electronic equipment, together with common modifications prepared by the Technical Committee CENELEC TC 92, Safety of audio, video and similar electronic equipment, was submitted to the formal vote and was approved by CENELEC as EN 60065 on 2002-03-01. This European Standard supersedes EN 60065:1998 + corrigendum June 1999. The following dates were fixed:
- latest date by which the EN has to be implemented
at national level by publication of an identical
national standard or by endorsement
(dop) 2003-03-01
- latest date by which the national standards
conflicting with the EN have to be withdrawn (dow) 2007-03-01 Annexes designated “normative” are part of the body of the standard. Annexes designated “informative” are given for information only. In this standard, annexes A to K, ZA and ZB are normative; annexes M, N and ZC are informative. Annexes ZA, ZB and ZC have been added by CENELEC The contents of the corrigendum of March 2006 have been included in this copy. ____________ SIST EN 60065:2003- 3 - EN 60065:2002 Endorsement notice The text of the International Standard IEC 60065:2001 was approved by CENELEC as a European Standard with agreed common modifications as given below. COMMON MODIFICATIONS CONTENTS Add the following annexes: Annex ZA (normative) Other international publications quoted in this standard with the references of the relevant European publications Annex ZB (normative) Special national conditions Annex ZC (informative) A-deviations 3.1 Add the following indent at the end of the list: - exposure to excessive sound pressures from headphones or earphones. NOTE A new method of measurement is described in EN 50332-1, Sound system equipment: Headphones and earphones associated with portable audio equipment - Maximum sound pressure level measurement methodology and limit considerations - Part 1: General method for "one package equipment”, and in EN 50332-2, Sound system equipment: Headphones and earphones associated with portable audio equipment - Maximum sound pressure level measurement methodology and limit considerations - Part 2: Guidelines to associate sets with headphones coming from different manufacturers. 4.1.1 Replace the text of the note by: NOTE Fo
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.