Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments

correction of DOW

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-3: Fachgrundnormen - Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe

Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-3: Normes génériques - Norme sur l'émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère

Elektromagnetna združljivost (EMC) - 6-3. del: Osnovni standardi - Standard oddajanja motenj v stanovanjskih, poslovnih in manj zahtevnih industrijskih okoljih - Dodatek A1 - Popravek AC

Ta del standarda IEC 61000 za zahteve glede oddajanja motenj v zvezi z elektromagnetno združljivostjo se uporablja za električne in elektronske naprave, ki so namenjene za uporabo v stanovanjskih, poslovnih in manj zahtevnih industrijskih okoljih. Zajema zahteve glede oddajanja motenj v frekvenčnem razponu od 0 Hz do 400 GHz. Za frekvence, za katere ni določenih zahtev, ni treba opraviti meritev. Ta generični standard oddajanja motenj v zvezi z elektromagnetno združljivostjo se uporablja, če ne obstaja ustrezen poseben standard oddajanja motenj v zvezi z elektromagnetno združljivostjo izdelka ali družine izdelkov. Ta standard se uporablja za naprave, ki so namenjene za neposredno povezavo z glavnim javnim nizkonapetostnim omrežjem ali povezavo s posebnim virom enosmernega toka, ki je namenjen povezavi med napravo in glavnim javnim nizkonapetostnim omrežjem. Ta standard se uporablja tudi za naprave, ki delujejo na baterije ali se napajajo iz zasebnega, vendar ne industrijskega, nizkonapetostnega sistema za distribucijo energije, če je naprava namenjena za uporabo na spodaj navedenih lokacijah. Ta standard zajema stanovanjske, poslovne in manj zahtevne industrijske lokacije, in sicer znotraj in na prostem. Na naslednjem seznamu so navedene nekatere od zajetih lokacij: – stanovanjski objekti, na primer hiše in stanovanja, – maloprodajna mesta, na primer trgovine in supermarketi, – poslovni objekti, na primer pisarne in banke, – javne zabaviščne površine, na primer kinodvorane, javni lokali in plesišča, – lokacije na prostem, na primer bencinski servisi, parkirišča ter zabaviščni in športni centri, – manj zahtevna industrijska okolja, na primer delavnice, laboratoriji in storitvena središča. Lokacije, ki se napajajo neposredno z nizko napetostjo iz glavnega javnega omrežja, se štejejo za stanovanjska, poslovna ali manj zahtevna industrijska okolja. Cilj tega standarda je opredeliti zahteve za preskus oddajanja motenj za naprave, ki so opredeljene za to področje uporabe, v zvezi s trajnimi in prehodnimi motnjami ter motnjami sevanja. Zahteve glede oddajanja motenj so izbrane tako, da zagotavljajo, da motnje, ki jih proizvedejo naprave pri normalnem delovanju v stanovanjskih, poslovnih in manj zahtevnih industrijskih okoljih, ne presežejo ravni, ki bi lahko drugim napravam preprečila delovanje, za katerega so namenjene. Motnje naprav se ne upoštevajo. Ta standard ne zajema vseh motenj za namene preskušanja, ampak le motnje, ki so pomembne za opremo, zajeto v tem standardu. Te zahteve predstavljajo osnovne zahteve glede oddajanja motenj v zvezi z elektromagnetno združljivostjo.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
02-Aug-2012
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Start Date
26-Mar-2024
Completion Date
26-Mar-2024

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
English language
1 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Corrigendum – translation
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
Slovenian language
1 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Elektromagnetna združljivost (EMC) - 6-3. del: Osnovni standardi - Standard oddajanja motenj v stanovanjskih, poslovnih in manj zahtevnih industrijskih okoljih - Dodatek A1 - Popravek ACElektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-3: Fachgrundnormen - Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie KleinbetriebeCompatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-3: Normes génériques - Norme sur l'émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légèreElectromagnetic compatibility (EMC)
...

SLOVENSKI SIST EN 61000-6-3:2007/
STANDARD A1:2011/AC
september 2012Elektromagnetna združljivost (EMC) – 6-3. del: Osnovni standardi –
Standard oddajanja motenj v stanovanjskih, poslovnih in manj zahtevnih
industrijskih okoljih – Dopolnilo A1 (IEC 61000-6-3:2006/A1:2010) –
Popravek AC

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-3: Generic standards –
Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments
(IEC 61000-6-3:2006/A1:2010)

Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-3: Normes génériques –
Norme sur l'émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de
l'industrie légère
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.