Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers

NEXT ACTION: PART OF A PACKAGE
2019-12-10 CV: prEN IEC 60335-2-40 (PR=67783) to be published togther with EN IEC 60335-2-40/PRA11 (PR=67817)

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-40: Besondere Anforderungen für elektrisch betriebene Wärmepumpen, Klimageräte und Raumluft-Entfeuchter

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-40: Exigences particulières pour les pompes à chaleur électriques, les climatiseurs et les déshumidificateurs

Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-40. del: Posebne zahteve za električne toplotne črpalke, klimatske naprave in sušilnike zraka (IEC 60335-2-40:2018)

To točko 1. dela nadomešča naslednje besedilo.
Ta del standarda IEC 60335 obravnava varnost električnih toplotnih črpalk, vključno s toplotnimi črpalkami za gospodinjsko vročo vodo, klimatskimi napravami, sušilniki zraka z motornimi kompresorji in ventilatorskimi konvektorji voda/zrak, katerih največja nazivna napetost ne presega 250 V za enofazne aparate in 600 V za vse druge aparate. Delne enote spadajo na področje uporabe tega mednarodnega standarda.
Na področje uporabe tega standarda spadajo aparati, ki niso namenjeni za običajno gospodinjsko uporabo, vendar so lahko vir nevarnosti za javnost, kot so aparati, namenjeni za laično uporabo v trgovinah, lahki industriji in na kmetijah.
Navedeni aparati so lahko sestavljeni iz enega sestava ali več. Če zajemajo več kot en sestav, se morajo ločeni sestavi uporabljati skupaj, zahteve pa temeljijo na uporabi združenih sestavov.
OPOMBA 101: Definicija »motornega kompresorja« je podana v standardu IEC 60335-2-34, ki vključuje izjavo, da se izraz motorni kompresor uporablja za označevanje motornega kompresorja hermetičnega ali polhermetičnega tipa.
OPOMBA 102: Zahteve za varnost v zvezi s hlajenjem so zajete v standardih ISO 5149-1, ISO 5149-2 in ISO 5149-3.
Zahteve za posode, namenjene za shranjevanje segrete vode, ki so del toplotnih črpalk za gospodinjsko vročo vodo, so zajete v standardu IEC 60335-2-21.
Ta standard ne obravnava hladilnih sredstev, razen tistih iz skupin A1, A2L, A2 in A3, kot so opredeljene v razvrstitvi standarda ISO 817, hladilna sredstva A2L pa so omejena na tiste z molsko maso 42 kg/kmol ali več na podlagi formulacije v najslabšem primeru (WCF), kot je določeno v standardu ISO 817.
Ta standard določa posebne zahteve za uporabo vnetljivih hladilnih sredstev. Če specifikacije, vključno z dodatki, v tem standardu niso zajete, so zahteve za varnost v zvezi s hlajenjem zajete v standardu ISO 5149.
Ta standard posebej obravnava naslednje dele standarda ISO 5149:
• ISO 5149-1:2014, Hladilni sistemi in toplotne črpalke – Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve – 1. del: Definicije, razvrstitev in kriteriji za izbiro.
• ISO 5149-2, Hladilni sistemi in toplotne črpalke – Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve – 2. del: Načrtovanje, izdelava, preskušanje, označevanje in dokumentacija;
• ISO 5149-3:2014, Hladilni sistemi in toplotne črpalke – Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve – 3. del: Mesto postavitve.
Dodatni grelniki ali ukrepi za njihovo ločeno namestitev spadajo na področje uporabe tega standarda, vendar to velja le za grelnike, ki so zasnovani kot del aparata, pri čemer so kontrole vgrajene v aparat.
OPOMBA 103: Opozoriti je treba, da:
• so za aparate, ki so namenjeni za uporabo v vozilih ali na krovu ladij ali letal, morda potrebne dodatne zahteve;
• so za aparate, izpostavljene tlaku, morda potrebne dodatne zahteve;
• v številnih državah nacionalni zdravstveni organi, odgovorni za varstvo pri delu, ter nacionalni organi, odgovorni za shranjevanje, prevoz, stavbne konstrukcije in vgradnje, določajo dodatne zahteve.
OPOMBA 104: Ta standard se ne uporablja za:
• vlažilnike zraka, namenjene za uporabo z opremo za ogrevanje in hlajenje (IEC 60335-2-88);
• aparate, zasnovane izključno za industrijsko obdelavo;
• aparate, ki so namenjeni za uporabo na lokacijah, kjer veljajo posebne razmere, kot je prisotnost korozivne ali eksplozivne atmosfere (prah, hlapi ali plin).

General Information

Status
Published
Publication Date
04-May-2023
Withdrawal Date
15-May-2022
Current Stage
6060 - Document made available - Publishing
Start Date
05-May-2023
Due Date
02-Mar-2021
Completion Date
05-May-2023

Relations

Buy Standard

Standard
EN IEC 60335-2-40:2023 - BARVE
English language
118 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN IEC 60335-2-40:2023
01-julij-2023
Nadomešča:
SIST EN 60335-2-40:2003
SIST EN 60335-2-40:2003/A2:2009
Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-40. del: Posebne zahteve
za električne toplotne črpalke, klimatske naprave in sušilnike zraka (IEC 60335-2-
40:2018)
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements
for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers (IEC 60335-2-40:2018)
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-40:
Besondere Anforderungen für elektrisch betriebene Wärmepumpen, Klimageräte und
Raumluft-Entfeuchter (IEC 60335-2-40:2018)
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-40: Exigences
particulières pour les pompes à chaleur électriques, les climatiseurs et les
déshumidificateurs (IEC 60335-2-40:2018)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN IEC 60335-2-40:2023
ICS:
23.120 Zračniki. Vetrniki. Klimatske Ventilators. Fans. Air-
naprave conditioners
27.080 Toplotne črpalke Heat pumps
SIST EN IEC 60335-2-40:2023 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-40:2023

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-40:2023


EUROPEAN STANDARD EN IEC 60335-2-40

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM May 2023
ICS 23.120 Supersedes EN 60335-2-40:2003; EN 60335-2-
40:2003/A11:2004; EN 60335-2-40:2003/A12:2005; EN
60335-2-40:2003/corrigendum Apr. 2006; EN 60335-2-
40:2003/A1:2006; EN 60335-2-40:2003/A2:2009; EN
60335-2-40:2003/corrigendum Aug. 2010; EN 60335-2-
40:2003/A13:2012; EN 60335-2-
40:2003/A13:2012/AC:2013
English Version
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40:
Particular requirements for electrical heat pumps, air-
conditioners and dehumidifiers
(IEC 60335-2-40:2018)
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
Partie 2-40: Exigences particulières pour les pompes à ähnliche Zwecke - Teil 2-40: Besondere Anforderungen für
chaleur électriques, les climatiseurs et les elektrisch betriebene Wärmepumpen, Klimageräte und
déshumidificateurs Raumluft-Entfeuchter
(IEC 60335-2-40:2018) (IEC 60335-2-40:2018)
This European Standard was approved by CENELEC on 2023-03-01. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC
Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC
Management Centre or to any CENELEC member.
This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation
under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the
same status as the official versions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the
Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,
Türkiye and the United Kingdom.European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2023 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.
 Ref. No. EN IEC 60335-2-40:2023 E

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-40:2023
EN IEC 60335-2-40:2023 (E)
European foreword
This document (EN IEC 60335-2-40:2023) consists of the text of IEC 60335-2-40:2018, prepared by
IEC/TC 61 "Safety of household and similar electrical appliances".
The following dates are fixed:
• latest date by which this document has to be (dop) 2024-03-01
implemented at national level by publication of an
identical national standard or by endorsement
• latest date by which the national standards (dow) 2026-03-01
conflicting with this document have to be withdrawn
This document supersedes EN 60335-2-40:2003 and all of its amendments and corrigenda (if any).
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
This document is read in conjunction with EN IEC 60335-2-40:2023/A11:2023.
This document has been prepared under a Standardization Requ
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.