Luminaires - Part 1: General requirements and tests (IEC 60598-1:2014 , modified)

Will supersede EN 60598-1:2008 + A11:2009

Leuchten - Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen (IEC 60598-1:2014 , modifiziert)

Luminaires - Partie 1: Exigences générales et essais (IEC 60598-1:2014 , modifiée)

L'IEC 60598-1:2014 spécifie pour les luminaires incorporant des sources lumineuses électriques, les exigences générales pour le fonctionnement à des tensions d'alimentation jusqu'à 1 000 V. Les exigences et les essais correspondants de cette norme concernent: la classification, le marquage, la construction mécanique et électrique. Cette huitième édition annule et remplace la septième édition parue en 2008. Cette édition constitue une révision technique et inclue les changements techniques significatifs suivants par rapport à l'édition précédente: a) exigences pour aider aux méthodes de construction des nouveaux luminaires à LED entrant sur le marché; b) exigences photobiologiques étendues; c) exigences plus précises concernant l'isolation entre les différents types de circuits électriques; d) autres mises à jour générales et améliorations.

Svetilke - 1. del: Splošne zahteve in preskusi (IEC 60598-1:2014, spremenjen)

Ta 1. del standarda IEC 60598 določa splošne zahteve za svetilke, ki vsebujejo električne svetlobne vire, namenjene za delovanje z omrežnim napajanjem do 1000 V. Zahteve in preskusi iz tega standarda zajemajo: klasifikacijo, označevanje, mehansko zasnovo, električno zasnovo in fotobiološko varnost.
Vse oddelke 1. dela je treba brati v povezavi s tem oddelkom 0 in drugimi ustreznimi oddelki, na katere se sklicuje besedilo.
V vsakem delu standarda IEC 60598-2 so navedene podrobne zahteve za določeno vrsto svetilk ali skupino svetilk z omrežnim napajanjem, ki ne presega 1000 V. Ti deli so zaradi lažjega revidiranja objavljeni ločeno, po potrebi pa bodo dodani dodatni oddelki.
Predstavitev fotometričnih podatkov za svetilke obravnava Mednarodna komisija za razsvetljavo (CIE), zato ni zajeta v 1. delu.
1. del zajema zahteve za svetilke, ki vsebujejo sprožilce z nazivnimi najvišjimi vrednostmi napetostnega impulza, ki ne presegajo tistih v preglednici 11.2. Zahteve veljajo za svetilke s sprožilci, vgrajenimi v dušilke, in za svetilke, pri katerih so sprožilci ločeni od dušilk. Za svetilke, pri katerih so sprožilci vgrajeni v same sijalke, so zahteve še v obravnavi. 1. del zajema tudi zahteve za polsvetilke.
Na splošno 1. del zajema varnostne zahteve za svetilke. Namen 1. dela je določiti nabor zahtev in preskusov, ki jih je na splošno mogoče uporabiti za večino vrst svetilk in na katere se je mogoče sklicevati, kot zahtevajo podrobne specifikacije standarda IEC 60598-2. 1. dela tako samega ni mogoče obravnavati kot specifikacijo za nobeno vrsto svetilk, njegove določbe pa veljajo samo za določene vrste svetilk, in sicer v obsegu, kot ga določa ustrezni del standarda IEC 60598-2. Deli standarda IEC 60598-2 pri sklicevanju na posamezni oddelek 1. dela določajo obseg, v katerem se ta oddelek uporablja, in vrstni red, v katerem je treba izvesti preskuse; po potrebi zajemajo tudi dodatne zahteve.
Vrstni red, v katerem so oštevilčeni oddelki 1. dela, nima posebnega pomena, saj je vrstni red, v katerem veljajo določbe, za vsako vrsto svetilk ali skupino svetilk določen v ustreznem delu standarda IEC 60598-2. Vsi deli standarda IEC 60598-2 so samostojni in ne vsebujejo sklicev na druge dele tega standarda. Kadar so v delih standarda IEC 60598-2 navedeni sklici na zahteve katerega koli oddelka 1. dela z besedno zvezo »Upoštevati je treba zahteve .... oddelka standarda IEC 60598-1«, je treba to besedno zvezo razumeti tako, da veljajo vse zahteve tega oddelka 1. dela, razen tistih, ki so jasno neprimerne za določeno vrsto svetilk, ki je obravnavana v tistem delu standarda IEC 60598-2.
Za svetilke, odporne proti eksploziji, ki so obravnavane v standardu IEC 60079, se poleg zahtev standarda IEC 60079 uporabljajo tudi zahteve standarda IEC 60598 (izbrane iz ustreznih delov 2. dela). V primeru neskladij med standardoma IEC 60598 in IEC 60079 imajo prednost zahteve standarda IEC 60079. Opozoriti je treba na standarde glede zmogljivosti sijalk, ki vsebujejo »informacije o zasnovi svetilk«; te je treba upoštevati za pravilno delovanje sijalk; vendar pa ta standard ne zahteva, da homologacijski preskusi svetilk zajemajo preskušanje zmogljivosti sijalk. Izboljšave varnosti, ki upoštevajo najsodobnejšo tehnologijo, se redno dodajajo v standarde z revizijami in dopolnili. Regionalni organi za standardizacijo lahko v svoje izpeljane standarde dodajo navedbe o izdelkih, ki so bili skladni s predhodnim dokumentom, kot je prikazal proizvajalec ali organ za standardizacijo. V navedbah se lahko zahteva, da se pri proizvodnji takih izdelkov še naprej uporablja predhodni standard, in sicer do določenega datuma, od katerega dalje se bo uporabljal novi standard.

General Information

Status
Published
Publication Date
23-Mar-2015
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
28-Jan-2015
Due Date
04-Apr-2015
Completion Date
24-Mar-2015

RELATIONS

Buy Standard

Standard
SIST EN 60598-1:2015 - BARVE na PDF-strani 215, natisnjeno (ČB)
English language
216 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Svetilke - 1. del: Splošne zahteve in preskusi (IEC 60598-1:2014, spremenjen)Leuchten - Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen (IEC 60598-1:2014 , modifiziert)Luminaires - Partie 1: Exigences générales et essais (IEC 60598-1:2014 , modifiée)Luminaires - Part 1: General requirements and tests (IEC 60598-1:2014 , modified)29.140.40SvetilaLuminairesICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 60598-1:2015SIST EN 60598-1:2015en01-maj-2015SIST EN 60598-1:2015SLOVENSKI

STANDARDSIST EN 60598-1:2009/A11:2009SIST EN 60598-1:20091DGRPHãþD
SIST EN 60598-1:2015
EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN 60598-1
January 2015 ICS 29.140.40 Supersedes EN 60598-1:2008
English Version
Luminaires -
Part 1: General requirements and tests (IEC 60598-1:2014 , modified)
Luminaires -
Partie 1: Exigences générales et essais (IEC 60598-1:2014 , modifiée)
Leuchten -

Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen (IEC 60598-1:2014 , modifiziert) This European Standard was approved by CENELEC on 2014-10-20. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions. CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom. European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17,

B-1000 Brussels © 2015 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.

Ref. No. EN 60598-1:2015 E SIST EN 60598-1:2015

EN 60598-1:2015 - 2 - Foreword The text of document 34D/1110/FDIS, future edition 8 of IEC 60598-1, prepared by SC 34D "Luminaires" of IEC/TC 34 "Lamps and related equipment" was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and approved by CENELEC as EN 60598-1:2015. A draft amendment, which covers common modifications to IEC 60598-1 (34D/1110/FDIS), was prepared by CLC/TC 34Z "Luminaires and associated equipment" and approved by CENELEC. The following dates are fixed: • latest date by which the document has to be implemented at national level by publication of an identical national standard or by endorsement (dop) 2015-10-20 • latest date by which the national standards conflicting with the document have to be withdrawn (dow) 2017-10-20

This document supersedes EN 60598-1:2008. Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CENELEC [and/or CEN] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. This standard covers the Principle Elements of the Safety Objectives for Electrical Equipment Designed for Use within Certain Voltage Limits (LVD - 2006/95/EC). Clauses, subclauses, notes, tables, figures and annexes which are additional to those in IEC 60598-1:2014 are prefixed “Z”. Endorsement notice The text of the International Standard IEC 60598-1:2014 was approved by CENELEC as a European Standard with agreed common modifications.

SIST EN 60598-1:2015

- 3 - EN 60598-1:2015 COMMON MODIFICATIONS 3 Marking 3.2.12 Delete NOTE 4. 3.3 Add a new subclause:

3.3.101 Where the terminal block is not supplied with the luminaire, the packaging needs to contain the following wording:

"Terminal block not included. Installation may require advice from a qualified person.” 4 Construction 4.11.6 At the end of the paragraph commencing "Following completion of these tests...", add "[the test voltage however being reduced to 1 500 V]". 5 External and internal wiring 5.2.1 Add under the item ‘connecting leads (tails)’, related to the indent "Fixed luminaires" the following additional text:

connecting leads (tails):

account shall be taken of national installation rules/practice when deciding whether to supply a connection device or not. Where the luminaire is delivered with connecting leads (tails) and without a means of connection to the supply, the manufacturer of the luminaire shall specify which terminal block may be used which shall conform to EN 60998-2-1 or EN 60998-2-2; either the terminal block to be used shall be specified or the following shall be defined: - the type of terminal (screw/screwless); - number of terminals; - rated voltage; - rated connecting capacity; - any necessary preparation of the ends of conductors; - any fixing method. The requirements of 4.6, 4.7.1, 4.7.2, 4.10.1, 11.2, 12 and 13.2 shall be applied. 5.2.2 In paragraph 1, replace "IEC 60227 and IEC 60245" by "EN 50525". Delete paragraph 2. SIST EN 60598-1:2015

EN 60598-1:2015 - 4 - Replace Table 5.1 by: Table 5.1 – Supply cord Luminaire Rubber PVC No insulation Ordinary class I luminaires

H03RT-H c
H03VVH2-F c H03VV-F c
Ordinary class II luminaires
H05RR-F c H03VVH2-F (c H03VV-F c Luminaires other than ordinary class I and II
H05RN-F c H03VVH2-F(a)c H03VV-F a c Portable rough service luminaires
H07RN-F c - Class III or with SELV circuits luminaires (up to 25V a.c./60V d.c.)

Un-insulated conductor b Class III or with SELV circuits luminaires (above 25V a.c./60V d.c.), including 50V a.c./120 d.c. Unsheathed basic insulated conductor

a For indoor use only b In accordance to HD 60364 “Electrical installations of buildings” uninsulated conductors are not allowed in certain special installations and locations e.g. HD 60364-7-701 “Locations containing a bath or shower”.

c For supply voltages greater than 250 V, higher voltage grade cables and cords than those given in the above table may be necessary.

12 Endurance test and thermal test 12.4.2 c) Line 2, after “90 °C” add “(see footnote c

to Table 12.2 relating to unsleeved fixed wiring)”. Table 12.2 In footnote c
add the following:
– after “European installation standards”: "(HD 60364 (HD 384))";
– after “European cable standards”: "(EN 50525)". Bibliography
Add the following notes for the standards indicated: IEC 60081:1997 NOTE
Harmonized as EN 60081:1998 (not modified). IEC 60216 Series NOTE
Harmonized as EN 60216 Series (not modified). IEC 60364 Series NOTE
Harmonized as HD 384/HD 60364 Series (partly modified). IEC 60364-5-51:2001 NOTE
Harmonized as HD 60364-5-51:2006 (modified). 1) IEC 60364-7-701 NOTE
Harmonized as HD 60364-7-701. IEC 60364-7-702 NOTE

Harmonized as HD 60364-7-702 ——————— 1) Superseded by HD 60364-5-51:2009. SIST EN 60598-1:2015

- 5 - EN 60598-1:2015 IEC 60598-2-3:2002 NOTE
Harmonized as EN 60598-2-3:2003 (not modified). IEC 60598-2-5:1998 NOTE
Harmonized as EN 60598-2-5:1998 (not modified). IEC 60598-2-6:1994 NOTE
Harmonized as EN 60598-2-6:1994 (not modified). IEC 60664-3:2003 NOTE
Harmonized as EN 60664-3:2003 (not modified). IEC 60695 Series NOTE
Harmonized as EN 60695 Series (not modified). IEC 60695-2-11:2000 NOTE
Harmonized as EN 60695-2-11:2001 (not modified). IEC 60811-3-1:1985 NOTE
Harmonized as EN 60811-3-1:1995 (not modified). IEC 60901:1996 NOTE
Harmonized as EN 60901:1996 (not modified). IEC 60921:2004 NOTE
Harmonized as EN 60921:2004 (not modified). IEC 60923:2005 NOTE
Harmonized as EN 60923:2005 (not modified). IEC 60925:1989 NOTE
Harmonized as EN 60925:1991 (not modified). IEC 60929:2006 NOTE
Harmonized as EN 60929:2006 (not modified). 2) IEC 60950-1:2005 NOTE
Harmonized as EN 60950-1:2006 (modified). IEC 61195:1999 NOTE
Harmonized as EN 61195:1999 (not modified). IEC 61210:1993 NOTE
Harmonized as EN 61210:1995 (modified). 3) IEC 61346-11996 NOTE
Harmonized as EN 61346-1:1996 (not modified). IEC 61535:2009 NOTE
Harmonized as EN 61535:2009 (modified). IEC 61995 Series NOTE
Harmonized as EN 61995 Series (partly modified). ISO 75-2:1993 NOTE

Harmonized as EN ISO 75-2:1996 (not modified). 4) ——————— 2) Superseded by EN 60929:2011. 3) Superseded by EN 61210:2010. 4) Superseded by EN ISO 75-2:2004, which is also superseded by EN ISO 75-2:2013. SIST EN 60598-1:2015

EN 60598-1:2015 - 6 - Annex ZA (normative) Normative references to international publications with their corresponding European publications The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies. NOTE 1 When an International Publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant EN/HD applies.

NOTE 2 Up-to-date information on the latest versions of the European Standards listed in this annex is available here: www.cenelec.eu Publication Year Title EN/HD Year

IEC 60061 Series Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety

EN 60061 Series

IEC 60061-2 (mod) 1969 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders EN 60061-2 + A1 to A37 1993

IEC 60061-3 1969

Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges EN 60061-3 + A1 to A38

1993

IEC 60065 (mod) 2001 Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements EN 60065 + corr. March + corr. August + A11 + A12 2002 2006 2007 2008 2011

IEC 60068-2-75 1997 Environmental testing -
Part 2-75: Tests - Test Eh: Hammer tests EN 60068-2-75 1997
IEC 60079 Series Explosive atmospheres EN 60079 Series

IEC/TR 60083 – Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use standardized in member countries of IEC – –

IEC 60085 2007 Electrical insulation - Thermal evaluation and designation EN 60085 2008

IEC 60112

2003 Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials EN 60112 2003

IEC 60155 1993 Glow-starters for fluorescent lamps EN 60155 1995

IEC 60227 Series Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V EN 50525 1) Series

——————— 1) EN 50525 Series, which is related to, but not directly equivalent with IEC 60227 Series, applies instead. SIST EN 60598-1:2015

- 7 - EN 60598-1:2015 Publication Year Title EN/HD Year
IEC 60238 2004 Edison screw lampholders EN 60238 + corr. January 2004 2005

IEC 60245 Series Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V EN 505252) Series

IEC 60269 Series Low-voltage fuses
EN/HD 60269 Series
IEC 60320 Series Appliance couplers for household and similar general purposes
EN 60320 Series

IEC 60357 2002 Tungsten halogen lamps (non-vehicle) - Performance specifications EN 60357 + corr. July 2003 2003

IEC 60360 1998 Standard method of measurement of lamp cap temperature rise EN 60360 1998

IEC 60364-4-41 (mod) 2005 Low-voltage electrical installations -

Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock HD 60364-4-41 + corr. July 2007 2007

IEC 60384-14 2005 Fixed capacitors for use in electronic equipment -

Part 14: Sectional specification - Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains EN 60384-14 2005 3)

IEC 60400 2008 Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders EN 60400 2008

IEC 60417 data-base Graphical symbols for use on equipment – –
IEC 60432-1 (mod) A1 1999 2005 Incandescent lamps - Safety specifications -

Part 1: Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes EN 60432-1 A1 2000 2005

IEC 60432-2 (mod) A1 (mod) 1999 2005 Incandescent lamps - Safety specifications -

Part 2: Tungsten halogen lamps for domestic and similar general lighting purposes EN 60432-2 A1 2000 2005

IEC 60432-3 2002 Incandescent lamps - Safety specifications -
Part 3: Tungsten-halogen lamps (non-vehicle) EN 60432-3 2003 4)
IEC 60449 + A1 1973 1979 Voltage bands for electrical installations of buildings
HD 193 S2
1982

IEC 60529 1989 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) EN 60529 + corr. May

1991 1993

——————— 2) EN 50525 Series, which is related to, but not directly equivalent with IEC 60245 Series, applies instead. 3) Superseded by EN 60384-14:2013 (DOW = 2016-07-10). 4) Superseded by EN 60432-3:2013 (DOW = 2015-08-08). SIST EN 60598-1:2015

EN 60598-1:2015 - 8 - Publication Year Title EN/HD Year

IEC 60570 (mod) 2003 Electrical supply track systems for luminaires EN 60570 2003

IEC 60598-2 Series Luminaires -
Part 2: Particular requirements
EN 60598-2 Series
IEC 60598-2-4 1997 Luminaires -
Part 2: Particular requirements -
Section 4: Portable general purpose luminaires EN 60598-2-4 1997

IEC 60634 1993 Heat test source (H.T.S.) lamps for carrying out heating tests on luminaires EN 60634 1995

IEC 60662 (mod) 1980 High-pressure sodium vapour lamps EN 60662 1993 5)

IEC 60664-1 2007 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems -

Part 1: Principles, requirements and tests EN 60664-1 2007

IEC 60682 1980 Standard method of measuring the pinch temperature of quartz-tungsten-halogen lamps EN 60682

1993
IEC 60684 Series Flexible insulating sleeving
EN 60684 Series
IEC 60695-2 Series Fire hazard testing -
Part 2: Glowing/hot-wire based test methods EN 60695-2 Series
IEC 60695-2-10 2000 Fire hazard testing -

Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire apparatus and common test procedure EN 60695-2-10 2001 6)

IEC 60695-11-5 2004 Fire hazard testing -

Part 11-5: Test flames - Needle-flame test method - Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance EN 60695-11-5 2005

IEC 60838 Series Miscellaneous lampholders EN 60838 Series

IEC 60989 – Separating transformers, autotransformers, variable transformers and reactors – –

IEC 60990 1999 Methods of measurement of touch current and protective conductor current EN 60990 1999

IEC 61032 1997 Protection of persons and equipment by enclosures - Probes for verification EN 61032 1998

——————— 5) Superseded by EN 60662:2012 (DOW = 2015-01-02). 6) Superseded by EN 60695-2-10:2013 (DOW = 2016-05-14). SIST EN 60598-1:2015

- 9 - EN 60598-1:2015 Publication Year Title EN/HD Year
IEC 61058-1 (mod) 2000 Switches for appliances -
Part 1: General requirements EN 61058-1 2002 7)

IEC 61140 2001 Protection against electric shock - Common aspects for installation and equipment EN 61140 2002

IEC 61167 1992 Metal halide lamps EN 61167 1994 8)
IEC 61184 2008 Bayonet lampholders EN 61184 2008

IEC 61199 1999 Single-capped fluorescent lamps - Safety specifications EN 61199 1999 9)

IEC 61249 Series Materials for printed boards and other interconnecting structures EN 61249 Series

IEC 61347 Series Lamp controlgear EN 61347 Series
IEC 61347-2-9 2000 Lamp controlgear -

Part 2-9: Particular requirements for ballasts for discharge lamps (excluding fluorescent lamps) EN 61347-2-9 + corr. July

+ corr. December 2001 10) 2003 2010

IEC 61558-1 2005 Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products -

Part 1: General requirements and tests EN 61558-1 + corr. August
2005 2006

IEC 61558-2 (mod) Series Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products -

Part 2: Particular requirements and test EN 61558-2 Series

IEC 61558-2-5 1997 Safety of power transformers, power supply units and similar -

Part 2-5: Particular requirements for shaver transformers and shaver supply units EN 61558-2-5 + A11 1998 11) 2004 11)

IEC 61558-2-6 1997 Safety of power transformers, power supply units and similar -

Part 2-6: Particular requirements for safety isolating transformers for general use EN 61558-2-6 1997 12)

IEC 62031 2008 LED modules for general lighting - Safety specifications EN 62031 2008

——————— 7) EN 61058-1 includes A1:2001 to IEC 61058-1 (mod). 8) Superseded by EN 61167:2011. 9) Superseded by EN 61199:2011. 10) Superseded by EN 61347-2-9:2013 (DOW = 2015-12-04). 11) Superseded by EN 61558-2-5:2010. 12) Superseded by EN 61558-2-6:2009. SIST EN 60598-1:2015

EN 60598-1:2015 - 10 - Publication Year Title EN/HD Year

IEC 62035 (mod) 1999 Discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Safety specifications EN 62035 2000 13)

IEC 62471 (mod) 2006 Photobiological safety of lamps and lamp systems EN 62471 2008

IEC 80416-1 2001 Basic principles for graphical symbols for use on equipment -
Part 1: Creation of symbol originals EN 80416-1 2001 14)
ISO 4046-4 2002 Paper, board, pulps and related terms - Vocabulary -
Part 4: Paper and board grades and converted products – –

——————— 13) Superseded by EN 62035:2014 (DOW = 2017-09-15). 14) Superseded by EN 80416-1:2009. SIST EN 60598-1:2015

- 11 - EN 60598-1:2015 Annex ZB
(normative)
Special national conditions

Special national condition: National characteristic or practice that cannot be changed even over a long period, e.g. climatic conditions, electrical earthing conditions.

NOTE If it affects harmonization, it forms part of the European Standard or Harmonization Document.

For the countries in which the relevant special national conditions apply these provisions are normative, for other countries they are informative.

Clause Special national condition
3.3 Denmark

Supply cords of class I luminaires, which are delivered without a plug, shall be provided with a visible tag with the following text:

Vigtigt ! Lederen med grøn/gul isolation må kun tilsluttes en klemme mærket
eller

If essential for the safety of the luminaire, the tag shall in addition be provided with a diagram, which shows the connection of the other conductors, or be provided with the following text:

For tilslutning af the øvrige ledere, se medfølgende vejledning.
NOTE
"ø" may be replaced by "oe"; "æ" may be replaced by "ae".
SIST EN 60598-1:2015
EN 60598-1:2015 - 12 - Clause Special national condition
4.5.1 Denmark

Socket-outlets intended for providing power to other appliances shall be in compliance with DS60884-2-D1:2011, the Standard Sheets being applied as follows:

Class I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Standard Sheet DK 1-3a, DK 1-1c and DK 1-1d

For class I luminaires, the earthing contact of the socket-outlet shall be electrically connected to the earthing terminal of the appliance.

Class II luminaires with a degree of protection not higher than IPX0, Standard Sheet DKA 1-4a can be used.

EXEMPTION:

Socket-outlets supplied from isolation transformers (shaver supply units) and socket-outlets on outdoor luminaires may be in accordance with the requirement of DS60884-2-D1:2011 for fixed socket-outlets.

5.2.1 Cyprus

Domestic luminaires intended for connection to a standard United Kingdom 13 A socket must be pre-fitted with an approved plug complying with BS 1363.

Cord sets for domestic luminaires for connection with an appliance inlet must be pre-fitted with an approved plug complying with BS 1363.

Plugs must be fitted with the correct fuse.
Denmark

Supply cords on single-phase portable luminaires having a rated current not exceeding 13 A shall be provided with a plug according to the following table:

Class of luminaire DS60884-2-D1:2011 EN 50075 Standard Sheet Class I DK 2-1a, C 2b, C 3b or C 4

Class II DKA 2-1a, DKA 2-1b, C 5, C 6 I

For luminaires having an appliance inlet, the plug on the supply cord shall comply with the above requirements.

If multi-phase luminaires and single-phase luminaires having a rated current exceeding 13 A are provided with a supply cord with a plug, the plug shall comply with the following table or EN 60309.

Plug Class of luminaire DS60884-2-D1:2011 Class I DK 6-1a Class II DK 6-1a* * Earthing contact not connected.

SIST EN 60598-1:2015
- 13 - EN 60598-1:2015 Clause Special national condition
Finland

For luminaires provided with non-detachable flexible cables and cords and a plug, the plug shall comply with the requirements of CEE Publication 7 and EN 50075, the Standard Sheets to be applied being as follows:

- Class I luminaires CEE 7, sheet IV or VII
- Class II luminaires CEE 7, sheet XVI (alt I only) or CEE 7, sheet XVII or
EN 50075, sheet I
United Kingdom

Domestic luminaires intended for connection to a standard United Kingdom 13 A socket must be pre-fitted with an approved plug complying with BS 1363.

Cord sets for domestic luminaires for connection with an appliance inlet must be pre-fitted with an approved plug complying with BS 1363.

Plugs must be fitted with the correct fuse. SIST EN 60598-1:2015
EN 60598-1:2015 - 14 - Annex ZC
(informative)
A-deviations

A-deviation: National deviation due to regulations, the alteration of which is for the time being outside the competence of the CEN/CENELEC member.

This European Standard falls under Directive 2006/95/EC.
NOTE
(from CEN/CENELEC IR Part 2:2008, 2.17)

Where standards fall under EC Directives, it is the view of the Commission of the European Communities (OJ No. C59; 1982-03-09) that the effect of the decision of the Court of Justice in case 815/79 Cremonini/Vrankovich (European Court Reports 1980, p. 3583) is that compliance with A-deviations is no longer mandatory and that the free movement of products complying with such a standard should not be restricted except under the safeguard procedure provided for in the relevant Directive.

A-deviations in an EFTA-country are valid instead of the relevant provisions of the European Standard in that country until they have been removed.

Clause Deviation
4 & 5 France
(Arrêté of the 22th September 1969)

Socket-outlets 10/16 A intended for providing power to other appliances except those supplied by an isolating transformer shall be shuttered.

(Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique) Section VIII, Installations électriques et éclairage Article GH 48, Eclairage § 1 Généralités: c) Les parties externes des luminaires satisfont à l’essai au fil incandescent, la température du fil incandescent étant de : – 850°C pour les luminaires dans les escaliers et les circulations horizontales communes ; – 650°C pour les luminaires dans les locaux.

United Kingdom

(Approved Document B of the United Kingdom Building Regulations) Particular fire protection requirements relating to thermoplastic diffusers are listed in Subclause 6.15 of the above Regulations.

SIST EN 60598-1:2015

IEC 60598-1 Edition 8.0 2014-05 INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE Luminaires –

Part 1: General requirements and tests
Luminaires –
Partie 1: Exigences générales et essais

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE XH ICS 29.140.40 PRICE CODE CODE PRIX ISBN 978-2-8322-1553-1

® Registered trademark of the International Electrotechnical Commission
Marque déposée de la Commission Electrotechnique Internationale ®

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.

Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé. SIST EN 60598-1:2015 colourinside

– 2 – IEC 60598-1:2014  IEC 2014
CONTENTS

FOREWORD ........................................................................................................................... 9 SECTION 0: GENERAL INTRODUCTION .............................................................................. 11 0.1 Scope .............................................................................................................. 11 0.2 Normative references ....................................................................................... 12 0.3 General requirements ....................................................................................... 15 0.4 General test requirements and verification ........................................................ 15 0.5 Components of luminaires ................................................................................ 16 0.6 List of parts of IEC 60598-2 .............................................................................. 17 SECTION 1: TERMS AND DEFINITIONS .............................................................................. 18 1.1 General ............................................................................................................ 18 1.2 Terms and definitions ....................................................................................... 18 SECTION 2: CLASSIFICATION OF LUMINAIRES .................................................................. 31 2.1 General ............................................................................................................ 31 2.2 Classification according to type of protection against electric shock .................. 31 2.3 Classification according to degree of protection against ingress of dust, solid objects and moisture ................................................................................ 31 2.4 Classification according to material of supporting surface for which the luminaire is designed ....................................................................................... 31 2.5 Classification according to the circumstances of use ........................................ 32 SECTION 3: MARKING ......................................................................................................... 32 3.1 General ............................................................................................................ 32 3.2 Marking on luminaires ...................................................................................... 32 3.3 Additional information ....................................................................................... 37 3.4 Test of marking ................................................................................................ 39 SECTION 4: CONSTRUCTION .............................................................................................. 40 4.1 General ............................................................................................................ 40 4.2 Replaceable components ................................................................................. 40 4.3 Wireways ......................................................................................................... 40 4.4 Lampholders .................................................................................................... 40 4.5 Starterholders .................................................................................................. 42 4.6 Terminal blocks ................................................................................................ 42 4.7 Terminals and supply connections .................................................................... 43 4.8 Switches .......................................................................................................... 45 4.9 Insulating linings and sleeves ........................................................................... 45 4.10 Double and reinforced insulation....................................................................... 46 4.11 Electrical connections and current-carrying parts .............................................. 47 4.12 Screws and connections (mechanical) and glands ............................................ 48 4.13 Mechanical strength ......................................................................................... 51 4.14 Suspensions, fixings and means of adjustment ................................................. 54 4.15 Flammable materials ........................................................................................ 58 4.16 Luminaires for mounting on normally flammable surfaces ................................. 59 4.17 Drain holes....................................................................................................... 60 4.18 Resistance to corrosion .................................................................................... 60 4.19 Ignitors............................................................................................................. 61 4.20 Rough service luminaires – Vibration requirements ........................................... 61 4.21 Protective shield ............................................................................................... 61 SIST EN 60598-1:2015

IEC 60598-1:2014  IEC 2014 – 3 –

4.22 Attachments to lamps ....................................................................................... 62 4.23 Semi-luminaires ............................................................................................... 63 4.24 Photobiological hazards.................................................................................... 63 4.25 Mechanical hazard ........................................................................................... 64 4.26 Short-circuit protection ..................................................................................... 64 4.27 Terminal blocks with integrated screwless earthing contacts ............................. 64 4.28 Fixing of thermal sensing controls .................................................................... 64 4.29 Luminaire with non replaceable light source. ..................................................... 6

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.