Automotive fuels - Diesel - Requirements and test methods

Goriva za motorna vozila - Dizelsko gorivo - Zahteve in preskusne metode

General Information

Status
Withdrawn
Public Enquiry End Date
04-Jul-2018
Publication Date
19-Aug-2018
Withdrawal Date
13-Jul-2022
Current Stage
9200 - Izvirni SIST/ privzeti tuji dokument - Razveljavitev (Local Project)
Start Date
07-Jul-2022
Due Date
30-Jul-2022
Completion Date
14-Jul-2022
Ref Project

Relations

Buy Standard

National annex
EN 590:2013+A1:2017/A101:2018
Slovenian language
3 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

pilsbkphf pTAkaAoa
pfpT bk osj:ljkm+Ak:ljkTi Akjk
september ljkr
doriva za motorna vozila – aizelsko gorivo – Zahteve in preskusne metode – aopolnilo Akjk
Automotive fuels – aiesel – oequirements and test methods
Carburants pour automobiles – Combustible pour moteur diesel bgazolec – bxigences et méthodes daessai
hraftstoffe für hraftfahrzeuge – aieselkraftstoff – Anforderungen und mrüfverfahren
oeferenčna oznaka
fCp qohkpjhlj pfpq bk osj:ljkm+Ak:ljkqiAkjk:ljkr bslc
kadaljevanje na straneh od l do 4
« ljkr-jsh ptandard je založil in izdal plovenski inštitut za standardizacijoh oazmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljenohpfpq bk osj:ljkm+Ak:ljkqiAkjk : ljkr l kACflkAikf rsla aopolnilo pfpq bk osj:ljkm+Ak:ljkqiAkjk bslc, doriva za motorna vozila – aizelsko gorivo – Zahteve in preskusne metode – aopolnilo Akjk, ljkr, ima status slovenskega dopolnila k standardu pfpq bk osj:ljkm+Ak:ljkqh
kACflkAikf mobadlslo
plovensko dopolnilo k standardu pfpq bk osj:ljkm+Ak:ljkqiAkjk:ljkr je pripravil tehnični odbor pfpqiqC kAa kaftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodih
ldločitev za izdajo tega dokumenta je dne l4h aprila ljkr sprejel pfpqiqC kAa kaftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodih
ZsbZA Z kACflkAikfjf pTAkaAoaf pfpq bk osj:ljkm+Ak:ljkq doriva za motorna vozila – aizelsko gorivo – Zahteve in preskusne metode lmljBA – kacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standardahpfpq bk osj:ljkm+Ak:ljkqiAkjk : ljkr
m aopolnilo Akjk
k
szorčenje
szorčenje mora potekati po postopku, opisanem v pfpq bk fpl mkqj, pfpq bk fpl mkqk ali pfpq bk k4lqoh
l
moimenovanje goriva
Za dizelsko gorivo po standardu pfpq bk osj je dovoljena uporaba naslednjih nazivov:
dizelsko gorivo pfpq bk osj ali
dieselsko gorivo pfpT bk osj
Za namen označevanja je dovoljena tudi uporaba naslednjih nazivov:
afbpbi, afZbi, afbpbiphl dlofsl, afZbiphl dlofsl
m
lznačevanje goriva – identifikacijske oznake
pkladno s standardom pfpq bk kps4l se dizelsko gorivo po tem standardu označuje z enotno identifikacijsko oznakoh Z njo morajo biti označena:
vsa polnilna mesta na javnih oskrbnih mestih z dizelskim gorivom boznaka na ohišju polnilnega sklopa ter na vsaki točilni pipic,
mesta za polnjenje goriva na vozilih bv neposredni bližini polnilne odprtinec,
navodila za uporabo vozila ne glede obliko, v kakršni so na voljo uporabniku btiskani, elektronski ipdhc,
prodajna mesta za vozila, kjer se označuje tip uporabljenega gorivah
mhk
aimenzije in videz identifikacijskih oznak
lblika identifikacijske oznake za dizelsko gorivo je kvadrat z zaobljenimi robovi, v katerem je označena naj
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.