Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

IEC Corrigendum

Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)

Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)

Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP) - Popravek AC

General Information

Status
Published
Publication Date
12-Dec-2016
Current Stage
6100 - Translation of adopted SIST standards (Adopted Project)
Start Date
20-Aug-2019
Due Date
18-Aug-2020
Completion Date
12-Dec-2019

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN 60529:1997/AC:2017
English and French language
3 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Corrigendum – translation
EN 60529:1997/AC:2017
Slovenian language
4 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)29.100.99Other components for electrical equipment13.260Protection against electric shock. Live workingICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 60529:1991/AC:2016-12SIST EN 60529:1997/AC:2017en,fr01-februar-2017SIST EN 60529:1997/AC:2017SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 60529:1997/AC:2017EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EN 60529:1991/AC:2016-12
December 2016
ICS 13.260; 29.020 English Version
Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IEC 60529 Edition 2.2 Corrigendum 2:2015)
Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP) (IEC 60529 Edition 2.2 Corrigendum 2:2015)
Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) (IEC 60529 Edition 2.2 Corrigendum 2:2015) This corrigendum becomes effective on 2 December 2016 for incorporation in the English language version of the EN. European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique Europäisches Komitee für Elektrote
...

SIST EN 60529:1997/AC

SL O V EN S K I


S T ANDAR D  februar 2017

Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP) – Popravek AC

Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)

Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)


Referenčna oznaka
ICS 13.260; 29.100.99 SIST EN 60529:1997/AC:2017 (sl)

Nadaljevanje na straneh II in od 1 do 3

© 2020-01. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega dokumenta ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 60529:1997/AC : 2017

NACIONALNI UVOD

Popravek SIST EN 60529:1997/AC (sl), Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP) – Popravek
AC, 2017, ima status slovenskega popravka in je istoveten evropskemu popravku EN 60529:1991/AC
(en), Degrees of protection provided by enclosures (IP Code), 2016.

NACIONALNI PREDGOVOR

Mednarodni popravek IEC 60529:1989/Cor2:2015 je pripravil tehnični odbor Mednarodne
elektrotehniške komisije IEC/TC 70 Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje, potrdil pa tehnični odbor
Evropskega komiteja za standardizacijo v elektrotehniki CLC/SR 70 Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja
ohišje. Slovenski popravek SIST EN 60529:1997/AC:2017 je prevod evropskega popravka EN
60529:1991/AC:2016. V primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem popravku je odločilen
izvirni evropski popravek v angleškem jeziku. Slovensko izdajo popravka je potrdil Strokovni svet SIST
za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij.

Odločitev za izdajo tega popravka je v februarju 2017 sprejel Strokovni svet SIST za področja
elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij.

OSNOVA ZA IZDAJO POPRAVKA

– privzem popravka EN 60529:1991/AC:2016

OPOMBE

– Povsod, kjer se v besedilu popravka uporablja izraz "evropski popravek" ali "mednarodni
popravek", v SIST EN 60529:1997/AC:2017 to pomeni "slovenski popravek".

– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del popravka.

– T
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.