Measurement of flow of waste water in open channels and gravity conduits; Venturi flumes

Durchflußmessung von Abwasser in offenen Gerinnen und Freispiegelleitungen; Venturi-Kanäle

Mesure de débit des eaux d'égout dans des caniveaux à ciel découvert et des conduites à écoulement libre; canaux venturi

Merjenje pretoka odpadne vode v odprtih kanalih in gravitacijskih vodih - Venturijevi kanali

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
30-Mar-2015
Publication Date
12-Apr-2015
Technical Committee
Current Stage
6260 - Adoption of published international/foreign standard (Local Project)
Start Date
31-Mar-2015
Due Date
05-Apr-2015
Completion Date
13-Apr-2015
Ref Project

Buy Standard

Standard + National Annex and/or Foreword
SIST DIN 19559-2:2015
Foreword and/or annex in Slovenian language, body of the standard in German language
16 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI SIST DIN 19559-2
STANDARD
maj 2015
Merjenje pretoka odpadne vode v odprtih kanalih in gravitacijskih vodih –
Venturijevi kanali
Durchflußmessung von Abwasser in offenen Gerinnen und Freispiegelleitungen –
Venturi-Kanäle
Referenčna oznaka
ICS 13.060.30; 17.120.20 SIST DIN 19559-2:2015 ((sl), de)
Nadaljevanje na straneh II in od 1 do 15

© 2015-05. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST DIN 19559-2 : 2015
NACIONALNI UVOD

Standard SIST DIN 19559-2 ((sl),de), Merjenje pretoka odpadne vode v odprtih kanalih in

gravitacijskih vodih – Venturijevi kanali, 2015, ima status slovenskega standarda in je enakovreden

nemškemu standardu DIN 19559-2 (de), Durchflußmessung von Abwasser in offenen Gerinnen und

Freispiegelleitungen – Venturi-Kanäle, 1983.
NACIONALNI PREDGOVOR

Nemški standard DIN 19559-2:1983 je pripravil tehnični odbor Nemškega inštituta za standardizacijo

DIN NA 005-01-13 AA.

Slovenski standard SIST DIN 19559-2:2015 je z metodo ponatisa z nacionalnim predgovorom privzet

nemški standard DIN 19559-2:1983.

Odločitev za privzem tega standarda po metodi ponatisa z nacionalnim predgovorom je 8. januarja

2015 sprejel SIST Strokovni svet za splošno področje.
ZVEZE S STANDARDI

S privzemom tega nemškega standarda veljajo za omejeni namen referenčnih standardov vsi

standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:

SIST DIN 19559-1:2015 Merjenje pretoka odpadne vode v odprtih kanalih in gravitacijskih vodih –

Splošna informacija
OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA
– privzem standarda DIN 19559-2:1983
OPOMBI

– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “nemški standard”, v SIST DIN 19559-

2:2015 to pomeni “slovenski standard”.
– Uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
---------------------- Page: 2 ----------------------
B55EB1B3E14C22109E918E8EA43EDB30F09CC7B7EF8DD9
SIST DIN 19559-2:2015
NormCD - Stand 20
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.