Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2: General - Structural fire design - National annex

Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung für den Brandfall

Eurocode 5: Conception et Calcul des structures en bois - Part 1-2: Généralités - Calcul des structures au feu

Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij - 1-2. del: Splošna pravila - Projektiranje požarnovarnih konstrukcij - Nacionalni dodatek

Nacionalni dodatek vsebuje podatke o nacionalno določenih parametrih, izbiri med alternativnimi postopki projektiranja in o statusu dodatkov, ki jih je treba pri uporabi SIST EN 1995-1-2:2005 upoštevati v Sloveniji. Za vsa mesta, kjer je dovoljena nacionalna izbira, razen glede statusa dodatkov, so v SIST EN 1995-1-2:2005 podane opombe, seznam točk s temi opombami pa je podan na strani 7 v SIST EN 1995-1-2:2005.

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
30-Jan-2009
Publication Date
16-Mar-2009
Technical Committee
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
05-Mar-2009
Due Date
10-Mar-2009
Completion Date
17-Mar-2009
Ref Project

Buy Standard

National annex
EN 1995-1-2:2005/A101:2009
Slovenian language
2 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Draft
EN 1995-1-2:2005/oA101:2009
Slovenian language
2 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD SIST EN 1995-1-2:2005/A101april 2009
Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij – 1-2. del: Splošna pravila – Projektiranje požarnovarnih konstrukcij – Nacionalni dodatek
Eurocode 5: Design of timber structures – Part 1-2: General – Structural fire design – National annex
Eurocode 5: Conception et Calcul des structures en bois – Part 1-2: Généralités – Calcul des structures au feu
Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten – Teil 1-2: Allgemeine Regeln – Tragwerksbemessung für den Brandfall
Referenčna oznaka ICS 13.220.50; 91.010.30; 91.080.20 SIST EN 1995-1-2:2005/oA101:2009 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 3
© 2009-04: Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.SIST EN 1995-1-2:2005/A101 : 2009 2 NACIONALNI UVOD Dopolnilo SIST EN 1995-1-2:2005/A101 (sl), Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij –
1-2. del: Splošna pravila – Projektiranje požarnovarnih konstrukcij – Nacionalni dodatek, 2009, ima status dopolnila k standardu SIST EN 1995-1-2:2005.
NACIONALNI PREDGOVOR
Slovenski nacionalni standard SIST EN 1995-1-2:2005 je privzet evropski standard EN 1995-1-2:2004, ki ga je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo CEN/TC 250 Konstrukcijski evrokodi, katerega tajništvo je v pristojnosti BSI. Dopolnilo SIST EN 1995-1-2:2005/A101:2009 je pripravil tehnični odbor SIST/TC KON Konstrukcije. To dopolnilo se lahko uporablja skupaj s standardom SIST EN 1995-1-2:2005 oziroma
EN 1995-1-2:2004, ki v poglavju Nacionalni dodatek natančno določa poglavja za nacionalno izbiro.
Nacionalna izbira je v EN 1995-1-2:2004 dovoljena v:
2.1.3(2)
2.3(1)P
2.3(2)P
2.4.2(3)
4.2.1(1)
Nacionalni dodatek vsebuje alternativne postopke, vrednosti in priporočila za razrede z opombami, ki kažejo, kje evropski standard predvideva, da se lahko uveljavi nacionalna izbira. Zato nacionalni dodatek SIST EN 1995-1-2:2005/A101:2009 vsebuje nacionalno določene parametre, ki jih je treba uporabiti pri projektiranju
...

SLOVENSKI SIST EN 1995-1-2:2005/oA101
STANDARD
januar 2009
Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij – 1-2. del: Splošna pravila –
Projektiranje požarnovarnih konstrukcij – Nacionalni dodatek

Eurocode 5: Design of timber structures – Part 1-2: General – Structural fire
design

Eurocode 5: Conception et Calcul des structures en bois – Part 1-2: Généralités
– Calcul des structures au feu

Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten – Teil 1-2: Allgemeine
Regeln – Tragwerksbemessung für den Brandfall


Referenčna oznaka
ICS 13.220.50; 91.010.30; 91.080.20 SIST EN 1995-1-2:2005/oA101:2009 (sl)


Nadaljevanje na straneh od 2 do 3© 2009-01: Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 1995-1-2:2005/oA101 : 2009
NACIONALNI UVOD
Dopolnilo SIST EN 1995-1-2:2005/A101 (sl), Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij –
1-2. del: Splošna pravila – Projektiranje požarnovarnih konstrukcij – Nacionalni dodatek, 2009, ima
status dopolnila k standardu SIST EN 1995-1-2:2005.

NACIONALNI PREDGOVOR
Slovenski nacionalni standard SIST EN 1995-1-2:2005 je privzet evropski standard EN 1995-1-2:2004,
ki ga je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo CEN/TC 250 Konstrukcijski
evrokodi, katerega tajništvo je v pristojnosti BSI.
Dopolnilo SIST EN 1995-1-2:2005/A101:2009 je pripravil tehnični odbor SIST/TC KON Konstrukcije.
To dopolnilo se lahko uporablja skupaj s standardom SIST EN 1995-1-2:2005 oziroma
EN 1995-1-2:2004, ki v poglavju Nacionalni dodatek natančno določa poglavja za nacionalno izbiro.

Nacionalna izbira je v EN 1995-1-2:2004 dovoljena v:

2.1.3(2)
2.3(1)P
2.3(2)P
2.4.2(3)
4.2.1(1)

Nacionalni dodatek vsebuje alternativne postopke, vrednosti in priporočila za razrede z opombami, ki
kažejo, kje evropski standard predvideva, da se lahko uveljavi nacionalna izbira. Zato nacionalni
dodatek SIST EN 1995-1-2:2005/A101:2009 vsebuje nacionalno določene parametre, ki jih je treba
uporabiti pri projektiranju stavb in gradbe
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.