Stationary source emissions - Quality assurance of automated measuring systems

This document was prepared by the European Committee for Standardization (CEN) as EN 14181:2014 and was adopted, without modification.
This document specifies procedures for establishing quality assurance levels (QAL) for automated measuring systems (AMS) installed on industrial plants for the determination of the flue gas components and other flue gas parameters.
This document specifies:
— a procedure (QAL2) to calibrate the AMS and determine the variability of the measured values obtained by it, so as to demonstrate the suitability of the AMS for its application, following its installation;
— a procedure (QAL3) to maintain and demonstrate the required quality of the measurement results during the normal operation of an AMS, by checking that the zero and span characteristics are consistent with those determined during QAL1;
— a procedure for the annual surveillance tests (AST) of the AMS in order to evaluate (i) that it functions correctly and its performance remains valid and (ii) that its calibration function and variability remain as previously determined.
This document is designed to be used after the AMS has been certified in accordance with the series of documents EN 15267.

Émission des sources fixes - Assurance qualité des systèmes automatiques de mesurage

Emisije nepremičnih virov - Zagotavljanje kakovosti avtomatskih merilnih sistemov

Ta dokument je kot standard EN 14181:2014 pripravil Evropski odbor za standardizacijo (CEN), sprejet pa je bil brez sprememb.
Ta dokument določa postopke za vzpostavitev ravni zagotavljanja kakovosti (QAL) za avtomatske merilne sisteme, nameščene v industrijskih obratih za ugotavljanje komponent dimnega plina in drugih parametrov dimnega plina.
Ta dokument določa:
– postopek (QAL2) za kalibriranje avtomatskega merilnega sistema in ugotavljanje variabilnosti z njim pridobljenih izmerjenih vrednosti, da se dokaže primernost avtomatskega merilnega sistema za uporabo po njegovi namestitvi;
– postopek (QAL3) za vzdrževanje in dokazovanje potrebne kakovosti rezultatov meritev med običajnim delovanjem avtomatskega merilnega sistema s preverjanjem, da so značilnosti ničelne točke in merilnega območja skladne z značilnostmi, ki so ugotovljene med postopkom QAL1;
– postopek za letne nadzorne teste (AST) avtomatskega merilnega sistema, s katerimi se oceni, (i) ali pravilno deluje in daje veljavne rezultate ter (ii) ali sta njegova funkcija kalibracije in variabilnost še vedno v stanju, kot je bilo predhodno ugotovljeno.
Ta dokument se uporablja po certifikaciji avtomatskega merilnega sistema v skladu s serijo dokumentov EN 15267.

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
02-Aug-2023
Publication Date
17-Aug-2023
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
01-Aug-2023
Due Date
06-Oct-2023
Completion Date
18-Aug-2023

Buy Standard

Standard
ISO 20181:2023
English language
80 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard
ISO 20181:2023 - Stationary source emissions — Quality assurance of automated measuring systems Released:2/10/2023
English language
74 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview
Draft
ISO 20181:2023
English language
80 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST ISO 20181:2023
01-september-2023
Emisije nepremičnih virov - Zagotavljanje kakovosti avtomatskih merilnih
sistemov
Stationary source emissions - Quality assurance of automated measuring systems
Émission des sources fixes - Assurance qualité des systèmes automatiques de
mesurage
Ta slovenski standard je istoveten z: ISO 20181:2023
ICS:
13.040.40 Emisije nepremičnih virov Stationary source emissions
SIST ISO 20181:2023 en,fr,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST ISO 20181:2023

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST ISO 20181:2023
INTERNATIONAL ISO
STANDARD 20181
First edition
2023-02
Stationary source emissions — Quality
assurance of automated measuring
systems
Émission des sources fixes — Assurance qualité des systèmes
automatiques de mesurage
Reference number
ISO 20181:2023(E)
© ISO 2023

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST ISO 20181:2023
ISO 20181:2023(E)
COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT
© ISO 2023
All rights reserved. Unless otherwise specified, or required in the context of its implementation, no part of this publication may
be reproduced or utilized otherwise in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, or posting on
the internet or an intranet, without prior written permission. Permission can be requested from either ISO at the address below
or ISO’s member body in the country of the requester.
ISO copyright office
CP 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Geneva
Phone: +41 22 749 01 11
Email: copyright@iso.org
Website: www.iso.org
Published in Switzerland
ii
  © ISO 2023 – All rights reserved

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST ISO 20181:2023
ISO 20181:2023(E)
Contents Page
Foreword .v
Introduction . vi
1 Scope . 1
2 Normative references . 1
3 Terms and definitions . 1
4 Symbols and abbreviated terms.6
4.1 Symbols . 6
4.2 Abbreviated terms . 7
5 Principle . 7
5.1 General . 7
5.2 Limitations . 9
5.3 Measurement site and installation . 9
5.4 Testing laboratories performing SRM measurements . 10
6 Calibration and validation of the AMS (QAL2) .10
6.1 General . 10
6.2 Functio
...

INTERNATIONAL ISO
STANDARD 20181
First edition
2023-02
Stationary source emissions — Quality
assurance of automated measuring
systems
Émission des sources fixes — Assurance qualité des systèmes
automatiques de mesurage
Reference number
ISO 20181:2023(E)
© ISO 2023

---------------------- Page: 1 ----------------------
ISO 20181:2023(E)
COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT
© ISO 2023
All rights reserved. Unless otherwise specified, or required in the context of its implementation, no part of this publication may
be reproduced or utilized otherwise in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, or posting on
the internet or an intranet, without prior written permission. Permission can be requested from either ISO at the address below
or ISO’s member body in the country of the requester.
ISO copyright office
CP 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Geneva
Phone: +41 22 749 01 11
Email: copyright@iso.org
Website: www.iso.org
Published in Switzerland
ii
  © ISO 2023 – All rights reserved

---------------------- Page: 2 ----------------------
ISO 20181:2023(E)
Contents Page
Foreword .v
Introduction . vi
1 Scope . 1
2 Normative references . 1
3 Terms and definitions . 1
4 Symbols and abbreviated terms.6
4.1 Symbols . 6
4.2 Abbreviated terms . 7
5 Principle . 7
5.1 General . 7
5.2 Limitations . 9
5.3 Measurement site and installation . 9
5.4 Testing laboratories performing SRM measurements . 10
6 Calibration and validation of the AMS (QAL2) .10
6.1 General . 10
6.2 Functional test . 11
6.3 Parallel measurements with the SRM .12
6.4 Data evaluation . 14
6.4.1 Preparation of data . 14
6.4.2 Selection o
...

SLOVENSKI STANDARD
oSIST ISO 20181:2023
01-julij-2023
Emisije nepremičnih virov - Zagotavljanje kakovosti avtomatskih merilnih
sistemov
Stationary source emissions - Quality assurance of automated measuring systems
Émission des sources fixes - Assurance qualité des systèmes automatiques de
mesurage
Ta slovenski standard je istoveten z: ISO 20181:2023
ICS:
13.040.40 Emisije nepremičnih virov Stationary source emissions
oSIST ISO 20181:2023 en,fr,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
oSIST ISO 20181:2023

---------------------- Page: 2 ----------------------
oSIST ISO 20181:2023
INTERNATIONAL ISO
STANDARD 20181
First edition
2023-02
Stationary source emissions — Quality
assurance of automated measuring
systems
Émission des sources fixes — Assurance qualité des systèmes
automatiques de mesurage
Reference number
ISO 20181:2023(E)
© ISO 2023

---------------------- Page: 3 ----------------------
oSIST ISO 20181:2023
ISO 20181:2023(E)
COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT
© ISO 2023
All rights reserved. Unless otherwise specified, or required in the context of its implementation, no part of this publication may
be reproduced or utilized otherwise in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, or posting on
the internet or an intranet, without prior written permission. Permission can be requested from either ISO at the address below
or ISO’s member body in the country of the requester.
ISO copyright office
CP 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Geneva
Phone: +41 22 749 01 11
Email: copyright@iso.org
Website: www.iso.org
Published in Switzerland
ii
  © ISO 2023 – All rights reserved

---------------------- Page: 4 ----------------------
oSIST ISO 20181:2023
ISO 20181:2023(E)
Contents Page
Foreword .v
Introduction . vi
1 Scope . 1
2 Normative references . 1
3 Terms and definitions . 1
4 Symbols and abbreviated terms.6
4.1 Symbols . 6
4.2 Abbreviated terms . 7
5 Principle . 7
5.1 General . 7
5.2 Limitations . 9
5.3 Measurement site and installation . 9
5.4 Testing laboratories performing SRM measurements . 10
6 Calibration and validation of the AMS (QAL2) .10
6.1 General . 10
6.2 Funct
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.