This standard specifies the requirements of materials which are to be used for waterproofings of buildings.

Bauwerksabdichtungen - Teil 2: Stoffe

Tesnjenje objektov - 2. del: Materiali

Ta evropski standard določa zahteve za materiale, ki se uporabljajo za zagotavljanje tesnjenja stavb proti vlagi.

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
09-Jan-2011
Publication Date
19-Jan-2011
Technical Committee
Current Stage
6260 - Adoption of published international/foreign standard (Local Project)
Start Date
05-Jan-2011
Due Date
10-Jan-2011
Completion Date
20-Jan-2011
Ref Project

Relations

Buy Standard

Standard + National Annex and/or Foreword
DIN 18195-2:2011
Foreword and/or annex in Slovenian language, body of the standard in German language
19 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI SIST DIN 18195-2

STANDARD
februar 2011
Tesnjenje objektov – 2. del: Materiali
Bauwerksabdichtungen – Teil 2: Stoffe


Referenčna oznaka
ICS 91.100.50; 91.120.30 SIST DIN 18195-2:2011 ((sl)de)


Nadaljevanje na straneh od II do III in od 1 do 17© 2011-02. Standard je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST DIN 18195-2 : 2011
NACIONALNI UVOD
Standard SIST DIN 18195-2 ((sl),de), Tesnjenje objektov – 2. del: Materiali, 2011, ima status
slovenskega standarda in je enakovreden nemškemu standardu DIN 18195-2 (de),
Bauwerksabdichtungen – Teil 2: Stoffe, 2009-04.
Standard SIST DIN 18195-2:2011 nadomešča standard SIST DIN 18195-2:2006.
NACIONALNI PREDGOVOR
Nemški standard DIN 18195-2:2009 je pripravil tehnični odbor Nemškega inštituta za standardizacijo
DIN (NA 005-02-13 AA – Bauwerksabdichtungen).
Slovenski standard SIST DIN 18195-2:2011 je z metodo ponatisa z nacionalnim predgovorom privzet
nemški standard DIN 18195-2:2009. Slovenski nacionalni predgovor k standardu je pripravil tehnični
odbor SIST/TC VLA Vlaga.
Odločitev za privzem tega standarda je 15. septembra 2010 sprejel tehnični odbor SIST/TC VLA
Vlaga.
Na pobudo SIST/TC VLA je bil leta 1997 privzet DIN 18195-2:1983 kot slovenski nacionalni standard.
Do sedaj je bil nemški standard dopolnjen in spremenjen. Ker je bila izdana tudi novejša izdaja, je
SIST/TC VLA predlagal, da se novejša standarda DIN 18195-2:2000 in DIN 18195-2:2009 privzameta
kot slovenski nacionalni standard.

Vsebina nemškega standarda opredeljuje materiale za hidroizolacijo zgradb.

ZVEZE S STANDARDI
S privzemom tega nemškega standarda:
– so črtane vsebine, ki uvajajo tudi druge nemške standarde;
– veljajo za omejeni namen referenčnih standardov vsi standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih,
ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:
SIST DIN 18195-1 ((sl),de) Tesnjenje objektov – 1. del: Splošno, pojmi, namen posameznih
vrst izolacije
SIST DIN 18195-3 ((sl),de) Tesnjenje objektov – 3. del: Zahteve za podlago in obdelava
materialov (vgrajevanje)
SIST DIN 18195-4 ((sl),de) Tesnjenje objektov – 4. del: Tesnjenje pred talno vlago (kapilarna
vlaga) in ponikajočo vodo, ki ne zastaja, na talne plošče in stene
– Dimenzioniranje in izvedba
SIST DIN 18195-5 ((sl),de) Tesnjenje objektov – 5. del: Tesnjenje pred nepritiskajočo vodo
na stropne površine in v mokrih prostorih – Dimenzioniranje in
izvedba
SIST DIN 18195-6 ((sl),de) Tesnjenje objektov – 6. del: Tesnjenje pred pritiskajočo zunanjo
vodo in pronicajočo vodo, ki zastaja – Dimenzioniranje in izvedba
SIST DIN 18195-7 ((sl),de) Tesnjenje objektov – 7. del: Tesnjenje pred pritiskajočo notranjo
vodo; dimenzioniranje in izvedba
SIST DIN 18195-8 ((sl),de) Tesnjenje objektov – 8. del: Tesnjenje dilatacijskih gibajočih
stikov
SIST DIN 18195-9 ((sl),de) Tesnjenje objektov – 9. del: Preboji, prehodi, priključki in zaključki
SIST DIN 18195-10 ((sl),de) Tesnjenje objektov – 10. del: Zaščitne plasti in varovalni ukrepi
II

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST DIN 18195-2 : 2011

SIST DIN 52141 ((sl),de) Stekleni voal kot vložek za trakove za streho in tesnilne trakove –
Pojmi, označevanje, zahteve
SIST EN 206-1 Beton – 1. del: Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost
SIST EN 1427 Bitumen in bitumenska veziva – Določanje zmehčišča – Metoda
prstana in kroglice
SIST EN 1652 Baker in bakrove zlitine – Plošče, pločevina, trakovi in diski za
splošno uporabo
SIST EN 1976 Baker in bakrove zlitine – Uliti negneteni polizdelki iz bakra
SIST EN 998-1 Specifikacija malt za zidanje – 1. del: Zunanji in notranji omet
SIST EN 10088-2 Nerjavna jekla – 2. del: Tehnični dobavni pogoji za korozijsko
odporne pločevine in trakove za splošno uporabo
SIST EN 10204 Kovinski izdelki – Vrste certifikatov kontrole
SIST EN 12597 Bitumen in bitumenska veziva – Terminologija
SIST EN 12591 Bitumen in bitumenska veziva – Specifikacije za cestogradbene
bitumne
SIST EN 12697-1 Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi –
1. del: Topni delež veziva
SIST EN 12697-2 Bitumenske zmesi - Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi –
2. del: Ugotavljanje zrnavosti
SIST EN 13108-20 Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 20. del: Tipski
preskus
SIST EN 13305 Bitumen in bitumenska veziva – Okvirna specifikacija za trde
industrijske bitumne
SIST EN 13967 Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni tesnilni trakovi
za temelje – Definicije in lastnosti
SIST EN 13969 Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski tesnilni trakovi za temelje -
Definicije in lastnosti
SIST EN 14909 Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi za
tesnjenje – Definicije in lastnosti
SIST EN 14967 Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski trakovi za tesnjenje –
Definicije in lastnosti
OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA
– privzem standarda DIN 18195-2:2009
PREDHODNA IZDAJA
SIST DIN 18195-2:2006 ((sl),de) Tesnjenje objektov – Materiali
OPOMBI
–  Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “nemški standard”, v
SIST DIN 18195-2:2011 to pomeni “slovenski standard”.
– Uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.

III

---------------------- Page: 3 ----------------------

B55EB1B3E14C22109E918E8EA43EDB30F09DCEB7EF8DD9
SIST DIN 18195-2:2011
DEUTSCHE NORM  April 2009
DIN 18195-2
D
ICS 91.100.50; 91.120.30 Ersatz für
DIN 18195-2:2008-11
Bauwerksabdichtungen –
Teil 2: Stoffe
Water-proofing of buildings –
Part 2: Materials
Étanchéité d’ouvrage –
Partie 2: Matériaux

Gesamtumfang 17 Seiten
Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN
© DIN Deutsches Institut für Normung e.V. · Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise,
Preisgruppe 11
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin, gestattet.
!$VZa"
www.din.de
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin
www.beuth.de
1515562
NormCD - Stand 2010-03

---------------------- Page: 4 ----------------------

B55EB1B3E14C22109E918E8EA43EDB30F09DCEB7EF8DD9
SIST DIN 18195-2:2011
DIN 18195-2:2009-04
Inhalt
Seite
Vorwort . 3
1 Anwendungsbereich . 5
2 Normative Verweisungen. 5
3 Begriffe . 7
4 Abdichtungsstoffe . 7
5 Hilfsstoffe . 15
5.1 Stoffe für Voranstriche, Grundierungen, Versiegelungen und Kratzspachtelungen . 15
5.2 Stoffe für Trennschichten bzw. Trennlagen. 15
5.3 Stoffe für Schutzlagen und Schutzschichten . 15
5.4 Stoffe zum Verfüllen von Fugen in Schutzschichten. 16
Literaturhinweise . 17

2
NormCD - Stand 2010-03

---------------------- Page: 5 ----------------------

B55EB1B3E14C22109E918E8EA43EDB30F09DCEB7EF8DD9
SIST DIN 18195-2:2011
DIN 18195-2:2009-04
Vorwort
Dieses Dokument wurde vom NABau-Arbeitsausschuss NA 005-02-13 AA „Bauwerksabdichtungen“ erarbeitet.
Die Überarbeitung der Normenreihe DIN 18195 wurde unter anderem durch die neuen Europäischen
Produktnormen notwendig, die vor allem Auswirkungen auf die DIN 18195-2 haben. In der vorliegenden Norm
wurde daher die Anpassung an die europäischen Produktnormen in Verbindung mit der Anwendungsnorm
DIN V 20000-202 vorgenommen.
Des Weiteren wurden insbesondere im Rahmen der Überarbeitung der DIN 18195-7 weitere Stoffe
aufgenommen, die in den Tabellen 6 bis 9 dieser Norm genannt sind.
DIN 18195 Bauwerksabdichtungen besteht aus:
⎯ Teil 1: Grundsätze, Definitionen, Zuordnung der Abdichtungsarten
⎯ Teil 2: Stoffe
⎯ Teil 3: Anforderungen an den Untergrund und Verarbeitung der Stoffe
⎯ Teil 4: Abdichtungen gegen Bodenfeuchte (Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sicker-
wasser an Bodenplatten und Wänden, Bemessung und Ausführung
⎯ Teil 5: Abdichtungen gegen nichtdrückendes Wasser auf Deckenflächen und in Nassräumen, Bemessung
und Ausführung
⎯ Teil 6: Abdichtungen gegen von außen drückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser, Bemessung
und Ausführung
⎯ Teil 7: Abdichtungen gegen von innen drückendes Wasser, Bemessung und Ausführung
⎯ Teil 8: Abdichtungen über Bewegungsfugen
⎯ Teil 9: Durchdringungen, Übergänge, Abschlüsse
⎯ Teil 10: Schutzschichten und Schutzmaßnahmen
⎯ Bbl 1: Bauwerksabdichtungen — Beispiele für die Anordnung der Abdichtung
Wie die Angaben aus der CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach harmonisierten Europäischen Normen
in Bezug auf die technischen Regeln für die Planung, Bemessung und Konstruktion von baulichen Anlagen
und ihren Teilen zu verwenden sind, wird in den Anwendungsnormen der Reihe DIN V 20000 angegeben.
Daher sind ergänzend zu den nach DIN 18195-2 geregelten Stoffen in der Anwendungsnorm DIN V 20000-202
für die in DIN EN 13967, DIN EN 13969, DIN EN 14909 und DIN EN 14967 angegebenen Eigenschaften
anwendungsbezogene Anforderungen für die Verwendung in Bauwerksabdichtungen nach DIN 18195 festge-
legt und den Produkten Bezeichnungen zugeordnet.

3
NormCD - Stand 2010-03

---------------------- Page: 6 ----------------------

B55EB1B3E14C22109E918E8EA43EDB30F09DCEB7EF8DD9
SIST DIN 18195-2:2011
DIN 18195-2:2009-04
Änderungen
Gegenüber DIN 18195-2:2000-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen:
a) Anpassung DIN 18195-2 an neue Europäische Produktnormen in Verbindung mit der Anwendungsnorm
DIN V 20000-202;
b) Aufnahme weiterer Stoffe, insbesondere im Rahmen der Überarbeitung der DIN 18195-7;
c) Übernahme von Änderungen zu Stoffen aus E DIN 18195-100 und E DIN 18195-101.
Gegenüber DIN 18195-2:2008-11 wurden folgende Korrekturen vorgenommen:
a) Tabelle 1 wurde ersetzt.
Frühere Ausgaben
DIN 4031: 1932x-07, 1959x-11, 1978-03
DIN 4117: 1950-06, 1960-11
DIN 4122:1968-07, 1978-03
DIN 18195-2: 1983-08, 2000-08, 2008-11

4
NormCD - Stand 2010-03

---------------------- Page: 7 ----------------------

B55EB1B3E14C22109E918E8EA43EDB30F09DCEB7EF8DD9
SIST DIN 18195-2:2011
DIN 18195-2:2009-04
1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt für Abdichtungsstoffe und Hilfsstoffe, die zur Herstellung von Bauwerksabdichtungen gegen
⎯ Bodenfeuchte nach DIN 18195-4,
⎯ nichtdrückendes Wasser nach DIN 18195-5,
⎯ von außen drückendes Wasser nach DIN 18195-6 und
⎯ von innen drückendes Wasser nach DIN 18195-7
verwendet werden.
Sie gilt ferner für Abdichtungsstoffe zur Herstellung von Abdichtungen unter intensiv begrünten Dachflächen,
über Bewegungsfugen nach DIN 18195-8, für Durchdringungen, Übergänge und Abschlüsse nach DIN 18195-9
sowie für Schutzschichten und Schutzmaßnahmen nach DIN 18195-10.
Diese Norm gilt nicht für
⎯ die Abdichtung von nicht genutzten und von extensiv begrünten Dachflächen (siehe DIN 18531),
⎯ die Abdichtung von Fahrbahnen, die zu öffentlichen Straßen oder zu Schienenwegen gehören, z. B.
Fahrbahntafeln,
⎯ die Abdichtung von Deponien, Erdbauwerken und bergmännisch erstellte Tunnel,
⎯ nachträgliche Abdichtungen in der Bauwerkserhaltung oder in der Baudenkmalpflege, es sei denn, es
können hierfür Verfahren angewendet werden, die in dieser Norm beschrieben werden,
⎯ Bauteile, die so wasserundurchlässig sind, dass die Dauerhaftigkeit des Bauteils und die Nutzbarkeit des
Bauwerks ohne weitere Abdichtung im Sinne dieser Norm gegeben sind. In diesem Sinne gilt sie auch
nicht für Konstruktionen aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand.
2 Normative Verweisungen
Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).
DIN 1996-15, Prüfung bituminöser Massen für den Straßenbau und verwandte Gebiete — Bestimmung des
Erweichungspunktes, nach Wilhelmi
DIN 7724, Polymere Werkstoffe — Gruppierung polymerer Werkstoffe aufgrund ihres mechanischen
Verhaltens
DIN 18195-1, Bauwerksabdichtungen — Teil 1: Grundsätze, Definitionen — Zuordnung der Abdichtungsarten
DIN 18195-3, Bauwerksabdichtungen — Teil 3: Anforderungen an den Untergrund und Verarbeitung der
Stoffe
DIN 18195-4, Bauwerksabdichtungen — Teil 4: Abdichtungen gegen Bodenfeuchte (Kapillarwasser,
Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten und Wänden, Bemessung und Ausführung
DIN 18195-5:2000-08, Bauwerksabdichtungen — Teil 5: Abdichtungen gegen nichtdrückendes Wasser auf
Deckenflächen und in Nassräumen, Bemessung und Ausführung
DIN 18195-6:2000-08, Bauwerksabdichtungen — Teil 6: Abdichtungen gegen von außen drückendes Wasser
und aufstauendes Sickerwasser — Bemessung und Ausführung
5
NormCD - Stand 2010-03

---------------------- Page: 8 ----------------------

B55EB1B3E14C22109E918E8EA43EDB30F09DCEB7EF8DD9
SIST DIN 18195-2:2011
DIN 18195-2:2009-04
DIN 18195-7, Bauwerksabdichtungen — Teil 7: Abdichtungen gegen von innen drückendes Wasser; Bemes-
sung und Ausführung
DIN 18195-8, Bauwerksabdichtungen — Teil 8: Abdichtungen über Bewegungsfugen
DIN 18195-9, Bauwerksabdichtungen — Teil 9: Durchdringungen, Übergänge, An- und Abschlüsse
DIN 18195-10, Bauwerksabdichtungen — Teil 10: Schutzschichten und Schutzmaßnahmen
DIN 18531-1, Dachabdichtungen — Abdichtungen für nicht genutzte Dächer — Teil 1: Begriffe, Anforderun-
gen, Planungsgrundsätze
DIN 52129, Nackte Bitumenbahnen; Begriff, Bezeichnung, Anforderungen
DIN 52141, Glasvlies als Einlage für Dach- und Dichtungsbahnen; Begriff, Bezeichnung, Anforderungen
DIN V 20000-202, Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 202: Anwendungsnorm für Abdich-
tungsbahnen nach Europäischen Produktnormen zur Verwendung in Bauwerksabdichtungen
DIN V 52144, Abdichtungsbahnen — Bitumen- und Polymerbitumenbahnen — Werkseigene Produktions-
kontrolle
DIN EN 206-1, Beton — Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität
DIN EN 1427, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Bestimmung des Erweichungspunktes — Ring- und
Kugel-Verfahren
DIN EN 1652, Kupfer- und Kupferlegierungen — Platten, Bleche, Bänder, Streifen und Ronden zur allge-
meinen Verwendung
DIN EN 1976, Kupfer und Kupferlegierungen — Gegossene Rohformen aus Kupfer
DIN EN 998-1, Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau — Teil 1: Putzmörtel
DIN EN 10088-2, Nichtrostende Stähle — Teil 2: Technische Lieferbedingungen für Blech und Band aus
korrosionsbeständigen Stählen für allgemeine Verwendung
DIN EN 10204, Metallische Erzeugnisse — Arten von Prüfbescheinigungen
DIN EN 12597, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Terminologie
DIN EN 12591, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Anforderungen an Straßenbaubitumen
DIN EN 12697-1, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 1: Löslicher Bindemittelgehalt
DIN EN 12697-2, Asphalt — Prüfverfahren für Heißasphalt — Teil 2: Korngrößenverteilung
DIN EN 13108-20, Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen — Teil 20: Erstprüfung
DIN EN 13305, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Spezifikationsrahmen für Hartbitumen für indus-
trielle Anwendungen
DIN EN 13967, Abdichtungsbahnen — Kunststoff- und Elastomerbahnen für die Bauwerksabdichtung gegen
Bodenfeuchte und Wasser - Definitionen und Eigenschaften
DIN EN 13969, Abdichtungsbahnen — Bitumenbahnen für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und
Wasser - Definitionen und Eigenschaften
DIN EN 14909, Abdichtungsbahnen — Kunststoff- und Elastomer-Mauersperrbahnen — Definitionen und
Eigenschaften
DIN EN 14967, Abdichtungsbahnen — Bitumen-Mauersperrbahnen — Definitionen und Eigenschaften
6
NormCD - Stand 2010-03

---------------------- Page: 9 ----------------------

B55EB1B3E14C22109E918E8EA43EDB30F09DCEB7EF8DD9
SIST DIN 18195-2:2011
DIN 18195-2:2009-04
TL-BEL-B Teil 1, Technische Lieferbedingungen für die Dichtungsschicht aus einer Bitumen-Schweißbahn zur
Herstellung von Brückenbelägen auf Beton (TL-BEL-B Teil 1) nach den ZTV-BEL-B Teil 1 — Technische
Prüfvorschriften für Brückenbeläge auf Beton mit Dichtungsschicht aus einer Bitumen- Schweißbahn
1)
(TP-BEL-B Teil 1) nach ZTV-BEL-B Teil 1 )
TL-BEL-EP, Technische Lieferbedingungen für Reaktionsharze für Grundierungen, Versiegelungen und
Kratzspachtelungen unter Asphaltbelägen auf Beton (TL-BEL-EP) — Technische Prüfvorschriften für
Reaktionsharze für Grundierungen, Versiegelungen und Kratzspachtelungen unter Asphaltbelägen auf Beton
1)
(TP-BEL-EP)
3 Begriffe
Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe für Bitumen und Zubereitungen aus Bitumen nach
DIN EN 12597, für polymere Werkstoffe nach DIN 7724 und Definitionen nach DIN 18195-1.
4 Abdichtungsstoffe
Die Anforderungen an Abdichtungsstoffe sind in den Tabellen 1 bis 9 festgelegt.
Für welche Abdichtungsaufgaben diese Stoffe verwendbar sind und wie sie zu verarbeiten sind, ist in
DIN 18195-3 bis DIN 18195-10 geregelt.
Tabelle 1 — Klebemassen und Deckaufstrichmittel, heiß zu verarbeiten
1 2 3 4
Nr
1 Klebemassen und Massenanteil an Erweichungspunkt Kältebiegsamkeit
c a,c c
Deckaufstrichmittel löslichem Bindemittel des Bindemittels nach Fraaß
% °C °C
2 Straßenbau- ungefüllt
≥ 99 54 bis 75 –2 bis –6
bitumen nach
b
3 gefüllt
54 bis 75
≥ 50
DIN EN 12591
4 Oxidbitumen ungefüllt ≥ 99 80 bis 125 –20
nach
b
5 gefüllt
≥ 50 80 bis 125
DIN EN 13305
6 Elastomer-
bitumen nach ungefüllt –35
≥ 99 ≥ 100
DIN EN 14023
7 Prüfung nach DIN EN 12967-1 DIN EN 1427 DIN EN 12593
a
Bei gefüllten Massen am extrahierten Bindemittel gemessen.
b
Mineralische Füllstoffe aus nicht quellfähigen Gesteinsmehlen und/oder mineralischen Faserstoffen mit einem Massenanteil von
mindestens 30 %.
c
Die Einhaltung der Werte ist mittels werkseigener Produktionskontrolle mindestens einmal jährlich nachzuweisen.


1) Zu beziehen bei: Forschungsgemeinschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. (FGSV), Konrad-Adenauer-Str. 13,
50996 Köln
7
NormCD - Stand 2010-03

---------------------- Page: 10 ----------------------

B55EB1B3E14C22109E918E8EA43EDB30F09DCEB7EF8DD9
SIST DIN 18195-2:2011
DIN 18195-2:2009-04
Tabelle 2 — Asphaltmastix und Gussasphalt
Nr 1 2 3 4 5 6
1 Massenanteil Massenanteil Massenantei
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.

Application Error