Ventilation for buildings - Calculation methods for energy losses due to ventilation and infiltration in buildings

This European Standard describes the method to calculate the energy impact of ventilation systems (including airing) in buildings to be used for applications such as energy calculations, heat and cooling load calculation. Its purpose is to define how to calculate the characteristics (temperature, humidity) of the air entering the building, and the corresponding energies required for its treatment and the auxiliaries electrical energy required. This standard can also be used for air heating and cooling systems when they assure the provision of ventilation, considering that prEN 15243 will provide the required heating or cooling load and the corresponding air flows and/or air temperatures.

Lüftung von Gebäuden - Berechnungsverfahren für den Energieverlust aufgrund der Lüftung und Infiltration in Gebäuden

Ventilation des bâtiments - Méthodes de calcul des pertes d'énergie dues à la ventilation et à l'infiltration dans les bâtiments

Prezračevanje stavb - Računske metode za energijske izgube zaradi prezračevanja in infiltracije v stavbah

Ta evropski standard opisuje metodo za izračun vpliva energije na sisteme prezračevanja (vključno s prepihom) v zgradbah, metoda je namenjena uporabi, kot sta izračun energije ter izračun obremenitve za ogrevanje in hlajenje.  Njegov namen je opredeliti, kako izračunati značilnosti (temperaturo, vlažnost) zraka, ki vstopa v zgradbo, in odgovarjajoče energije, potrebne za njegovo obdelavo, ter potrebno električno energijo za pomožne naprave. Ta standard se lahko uporablja tudi za sisteme za ogrevanje in hlajenje zraka, kadar zagotavljajo izvajanje prezračevanja, glede na to, da bo prEN 15243 zagotovil zahtevane obremenitve za ogrevanje in hlajenje ter ustrezne zračne pretoke in/ali temperature zraka.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
10-May-2011
Withdrawal Date
11-Jun-2018
Technical Committee
Current Stage
9900 - Withdrawal (Adopted Project)
Start Date
17-May-2018
Due Date
09-Jun-2018
Completion Date
12-Jun-2018

RELATIONS

Buy Standard

Corrigendum
SIST EN 15241:2007/AC:2011
English language
2 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Lüftung von Gebäuden - Berechnungsverfahren für den Energieverlust aufgrund der Lüftung und Infiltration in GebäudenVentilation des bâtiments - Méthodes de calcul des pertes d'énergie dues à la ventilation et à l'infiltration dans les bâtimentsVentilation for buildings - Calculation methods for energy losses due to ventilation and infiltration in buildings91.140.30VLVWHPLVentilation and air-conditioningICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 15241:2007/AC:2011SIST EN 15241:2007/AC:2011en,fr,de01-junij-2011SIST EN 15241:2007/AC:2011SLOVENSKI

STANDARD
SIST EN 15241:2007/AC:2011
EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN 15241:2007/AC
February 2011
Février 2011
Februar 2011 ICS 91.140.30 English version Version Française Deutsche Fassung

Ventilation for buildings - Calculation methods for energy losses due to ventilation and infiltration in buildings

Ventilation des bâtiments - Méthodes de calcul des pertes d'énergie dues à la ventilation et à l'infiltration dans les bâtiments

Lüftung von Gebäuden - Berechnungsverfahren für den Energieverlust aufgrund der Lüftung und Infiltration in Gebäuden This corrigendum bec

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.