Zgornji ustroj - Pritrdilni sistem - Pritrdilna ploščica 65 x 98 za kretnice S 45 IN S 49 (panožna oznaka TS-Z a1.106-3)

Specifikacija določa oblike in dimenzije pritrdilnih ploščic, ki se uporabljajo na menjalu kretnice tipov S 45 in S 49, v sklopu z drsnimi blazinicami in bočnimi oporami in služijo za bočno oporo noge zunanjih (naležnih) tirnic in njene pritrditve na podložno ploščo. Pritrdilne ploščice se uporabljajo pri obnovi in vzdrževanju kretnic.

General Information

Status
Published
Publication Date
09-Mar-2011
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
09-Mar-2011
Due Date
14-Mar-2011
Completion Date
10-Mar-2011
Ref Project

Buy Standard

Technical specification
SIST-TS 1059:2011
Slovenian language
4 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKA SIST-TS 1059
TEHNIČNA
april 2011
SPECIFIKACIJA
Zgornji ustroj – Pritrdilni sistem – Pritrdilna ploščica 65 x 98 za kretnice
S 45 in S 49 (panožna oznaka TS-Z a1.106-3)
Referenčna oznaka
ICS 45.080 SIST-TS 1059:2011 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 5

© 2011-04 Tehnično specifikacijo je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST-TS 1059 : 2011
NACIONALNI UVOD

Tehnična specifikacija SIST-TS 1059 (sl), Zgornji ustroj – Pritrdilni sistem – Pritrdilna ploščica 65 x 98

za kretnice S 45 IN S 49 (panožna oznaka TS-Z a1.106-3), 2011, ima status slovenske tehnične

specifikacije.
NACIONALNI PREDGOVOR

Avtor dokumenta je Ministrstvo RS za promet, izdajatelj pa Slovenski inštitut za standardizacijo.

Odločitev za izdajo tega dokumenta je dne 17. marca 2011 sprejel Strokovni svet SIST za splošno

področje.
ZVEZE S STANDARDI

S privzemom te tehnične specifikacije veljajo za omenjeni namen referenčnih standardov vsi

standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:

SIST-TS 1067 Zgornji ustroj – Pritrdilni sistem in vezni pribor – Tehnične zahteve za izdelavo

in dobavo
OPOMBA

– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del tehnične specifikacije.

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST-TS 1059 : 2011
VSEBINA Stran

1 Predmet in področje uporabe ...............................................................................................................4

2 Izrazi in definicije ..................................................................................................................................4

3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti..............................................................................................4

4 Oblike in mere ......................................................................................................................................4

5 Masa.....................................................
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.