Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design - National annex

Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung für den Brandfall

Eurocode 2: Calcul des structures en béton - Partie 1-2: Regles générales - Calcul du comportement au feu

Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij - 1-2. del: Splošna pravila - Projektiranje požarnovarnih konstrukcij - Nacionalni dodatek

Nacionalni dodatek vsebuje navodila k točkam na 8. strani SIST EN 1992-1-2, ki omogočajo izbiro parametrov na nacionalni ravni.

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
30-Jan-2009
Publication Date
17-Mar-2009
Technical Committee
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
05-Mar-2009
Due Date
10-Mar-2009
Completion Date
18-Mar-2009
Ref Project

Buy Standard

National annex
EN 1992-1-2:2005/A101:2009
Slovenian language
3 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI SIST EN 1992-1-2:2005/A101 STANDARD april 2009
Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij – 1-2. del: Splošna pravila – Projektiranje požarnovarnih konstrukcij – Nacionalni dodatek
Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-2: General rules – Structural fire design – National annex
Eurocode 2: Calcul des structures en béton – Partie 1-2:
Regles générales – Calcul du comportement au feu
Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken – Teil 1-2: Allgemeine Regeln – Tragwerksbemessung für den Brandfall
Referenčna oznaka ICS 13.220.50; 91.010.30; 91.080.40 SIST EN 1992-1-2:2005/A101:2009 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 4
© 2009-04. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.SIST EN 1992-1-2:2005/A101 : 2009 II NACIONALNI UVOD Dopolnilo SIST EN 1992-1-2:2005/A101, Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij – 1-2. del: Splošna pravila – Projektiranje požarnovarnih konstrukcij – Nacionalni dodatek, 2009, ima status dopolnila k standardu SIST EN 1992-1-2:2005.
NACIONALNI PREDGOVOR
Slovenski nacionalni standard SIST EN 1992-1-2:2005 je privzet evropski standard EN 1992-1-2:2004, ki ga je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo CEN/TC 250 Konstrukcijski Evrokodi, katerega tajništvo je v pristojnosti BSI. Dopolnilo SIST EN 1992-1-2:2005/A101:2009 je pripravil tehnični odbor SIST/TC KON Konstrukcije. To dopolnilo se lahko uporablja skupaj s standardom SIST EN 1992-1-2:2005 oziroma EN 1992-1-2:2004, ki v poglavju Nacionalni dodatek natančno določa poglavja za nacionalno izbiro.
Nacionalna izbira je v EN 1992-1-2:2004 dovoljena v:
2.1.3 (2)
2.3 (2)P
3.2.3 (5)
3.2.4 (2)
3.3.3 (1)P
4.1 (1)P
4.5.1 (2)
5.2 (3)
5.3.2 (2)
5.6.1 (1) 5.7.3 (2) 6.1 (5) 6.2 (2) 6.3 (1)P 6.4.2.1 (3) 6.4.2.2 (2)
Nacionalni dodatek vsebuje alternativne postopke, vrednosti in priporočila za razrede z opombami, ki kažejo, kje evropski standard predvideva, da se lahko uveljavi nacionalna izbira. Zato nacionalni dodatek SIST E
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.