Identification of vehicles and infrastructures compatibility - Graphical expression for consumer information on EV power supply

This European Standard lays down harmonized identifiers for power supply for electric road vehicles. The requirements in this standard are to complement the informational needs of users regarding the compatibility between the charging stations, the cable assemblies and the vehicles that are placed on the market. The identifier is intended to be visualized at charging stations, on vehicles, on cable assemblies, in EV dealerships and in consumer manuals as described in this document.
Power supply for EVs uses vehicle inlets, socket-outlets, connectors and plugs, as mentioned in FprEN 61851 1:2016 and EN 62196 1:2014.
This European Standard defines for each harmonized identifier the size, shape, colour and other information of relevance for compatibility recognition, as well as the location of placement.
This European Standard provides harmonized compatibility labelling across Europe and thus effectively supports the implementation of Article 7 of Directive 2014/94 / EU by EU Member States. The European Standard complements the information needs of an electric vehicle user arriving at a connecting point with respect to the connection of his electric vehicle. Indeed, the consumer needs to be able to easily distinguish the different types of electrical interfaces proposed, in addition to optional information like power levels and above all, to identify the correct interface of the connecting point compatible with his electric vehicle. The station identifier could concern the plug of the mobile cord in case of a socket outlet configuration, or directly concern the car inlet in case attached cable configuration.

Identifikation von Fahrzeug- und Infrastrukturkompatibilität - Grafische Darstellung von Kundeninformationen für die Energieversorgung von Elektrofahrzeugen

Dieses Dokument legt einheitliche Kennungen für die Stromversorgung von E-Fahrzeugen fest. Die Anforderungen dieser Norm sollen die Informationsbedürfnisse der Nutzer hinsichtlich der Kompatibilität zwischen den Ladestationen, den Leitungsgarnituren und den am Markt befindlichen Fahrzeugen ergänzen. Die Kennung, wie in diesem Dokument beschrieben, ist vorgesehen für Ladestationen, Fahrzeuge, Leitungsgarnituren, E-Fahrzeughändler und Handbücher.
Die Stromversorgung für E-Fahrzeuge nutzt Fahrzeugstecker, Steckdosen, Steckverbinder und Stecker wie in EN IEC 61851-1: und EN 62196-1:2014 beschrieben.
Diese Europäische Norm definiert für jede einheitliche Kennung die Größe, Form, Farbe und andere für die Kompatibilitätserkennung relevante Informationen sowie den Ort der Anbringung.
Die stationsseitige Kennung gibt unverwechselbare Kompatibilitätsinformationen entweder mit dem Stecker einer Leitungsgarnitur im Falle einer Station mit einer Steckdose oder mit dem Fahrzeugstecker im Falle einer Station mit fest angeschlagener Ladeleitung.

Identification de la compatibilité des véhicules et des infrastructures - Expression graphique pour l'information des consommateurs sur l'alimentation pour véhicules électriques

La présente Norme européenne établit des identificateurs harmonisés destinés à l’alimentation des véhicules routiers électriques. Les exigences de la présente norme sont établies dans le but de compléter les informations nécessaires aux utilisateurs concernant la compatibilité entre les bornes de charge, les câbles de charge et les véhicules qui sont mis sur le marché. L’identificateur est destiné à être vu au niveau des bornes de charge, sur les véhicules, sur les câbles de charge, chez les vendeurs de VE et dans les manuels des consommateurs tels que décrits dans le présent document.
L’alimentation pour VE utilise des socles de connecteur, des socles de prise de courant, des prises mobiles et des fiches, tels que mentionnés dans la FprEN 61851-1:2016 et l’EN 62196-1:2014.
La présente Norme européenne définit, pour chaque identificateur harmonisé, la taille, la forme, la couleur et d’autres informations pertinentes pour la reconnaissance de compatibilité, ainsi que le lieu de placement.
La présente Norme européenne propose un étiquetage harmonisé de la compatibilité en Europe et appuie donc efficacement l’application de l’Article 7 de la Directive 2014/94/UE par les états-membres de l’UE. Elle complète les informations dont un utilisateur de véhicule électrique a besoin pour raccorder son véhicule électrique lorsqu’il arrive au point de raccordement. En effet, le consommateur doit être capable de distinguer facilement les différents types d’interfaces électriques proposées, en plus des informations facultatives telles que les niveaux de puissance et, surtout, d’identifier l’interface correcte du point de raccordement compatible avec son véhicule électrique. L’identificateur de la borne peut concerner la fiche de la prise mobile en cas de configuration de type socle de prise de courant, ou peut concerner directement le socle de connecteur pour véhicule en cas de configuration de type câble fixé.

Identifikacija skladnosti vozil in infrastrukture - Grafični prikaz za informiranje porabnikov o električnem napajanju električnih vozil

Ta evropski standard določa usklajene oznake za električno napajanje električnih cestnih vozil. Zahteve, podane v tem standardu, dopolnjujejo uporabnikove potrebe po informacijah glede združljivosti med napajalnimi postajami, kabelskimi sklopi in vozili, ki so dani na trg. Oznaka je namenjena uporabi na napravah napajalnih postajah, vozilih, v prodajnih dovoljenjih za električna vozila in v priročnikih, kot je opisano v tem dokumentu.
Električno napajanje električnih vozil uporablja uvodnice na vozilih, vtičnice, konektorje in vtiče, kot je opisano v standardih FprEN 61851 1:2016 in EN 62196 1:2014.
Ta evropski standard za vsako usklajeno oznako določa velikost, obliko, barvo in druge informacije, ki so pomembne za prepoznavanje združljivosti ter lokacijo namestitve.
Ta evropski standard določa usklajeno označevanje združljivosti po Evropi in tako učinkovito podpira izvajanje 7. člena Direktive 2014/94/EU s strani držav članic EU. Evropski standard dopolnjuje informacije glede priklopa električnega vozila, ki so namenjene uporabniku električnega vozila ob prihodu na priključno točko. Porabnik mora zlahka razlikovati med različnimi vrstami predlaganih električnih vmesnikov poleg dodatnih informacij, kot so močnostne ravni, predvsem pa mora prepoznati ustrezni vmesnik priključne točke, ki je združljiv z njegovim električnim vozilom. Oznaka postaje se lahko nanaša na vtič mobilnega kabla v primeru konfiguracije vtičnice ali pa se neposredno nanaša na uvodnico avtomobila v primeru konfiguracije priklopljenega kabla.

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
07-Feb-2018
Publication Date
01-Apr-2019
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
28-Mar-2019
Due Date
02-Jun-2019
Completion Date
02-Apr-2019

Buy Standard

Standard
SIST EN 17186:2019 - BARVe na PDF-str 19,21
English language
21 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Identifikation von Fahrzeug- und Infrastrukturkompatibilität - Grafische Darstellung von Kundeninformationen für die Energieversorgung von ElektrofahrzeugenIdentification de la compatibilité des véhicules et des infrastructures - Expression graphique pour l'information des consommateurs sur l'alimentation pour véhicules électriquesIdentification of vehicles and infrastructures compatibility - Graphical expression for consumer information on EV power supply43.120Electric road vehiclesICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 17186:2019SIST EN 17186:2019en,fr,de01-maj-2019SIST EN 17186:2019SLOVENSKI

STANDARD
SIST EN 17186:2019
EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN 17186
March
t r s { ICS
v uä s t r English Version

Identification of vehicles and infrastructures compatibility æ Graphical expression for consumer information on EV power supply Identification de la compatibilité des véhicules æ Expression graphique pour l 5information des consommateurs sur l 5alimentation pour véhicules électriques

Identifikation von Fahrzeugæ und Infrastrukturkompatibilität æ Grafische Darstellung von Kundeninformationen für die Energieversorgung von Elektrofahrzeugen This European Standard was approved by CEN on

t December
t r s zä

egulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alterationä Upætoædate lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CENæCENELEC Management Centre or to any CEN memberä

translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CENæCENELEC Management Centre has the same status as the official versionsä

CEN members are the national standards bodies of Austriaá Belgiumá Bulgariaá Croatiaá Cyprusá Czech Republicá Denmarká Estoniaá Finlandá Former Yugoslav Republic of Macedoniaá Franceá Germanyá Greeceá Hungaryá Icelandá Irelandá Italyá Latviaá Lithuaniaá Luxembourgá Maltaá Netherlandsá Norwayá Polandá Portugalá Romaniaá Serbiaá Slovakiaá Sloveniaá Spainá Swedená Switzerlandá Turkey and United Kingdomä

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre:
Rue de la Science 23,
B-1040 Brussels

t r s { CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Membersä Refä Noä EN

s y s z xã t r s { ESIST EN 17186:2019

EN 17186:2019 (E) 2 Contents Page European foreword ....................................................................................................................................................... 3 Introduction .................................................................................................................................................................... 4 1 Scope .................................................................................................................................................................... 5 2 Normative references .................................................................................................................................... 5 3 Terms and definitions ................................................................................................................................... 5 4 Assembly Principle ...................................................................................................................................... 10 5 General identifier requirements ............................................................................................................ 10 5.1 Shape of identifier ........................................................................................................................................ 10 5.2 Colour scheme for electrical interfaces ............................................................................................... 11 5.3 Size ..................................................................................................................................................................... 11 5.4 Compatibility categorization ................................................................................................................... 11 5.5 Durability ........................................................................................................................................................ 11 6 Label description .......................................................................................................................................... 12 6.1 General ............................................................................................................................................................. 12 6.2 Basic label with mandatory identifier content .................................................................................. 12 6.2.1 Content of the label ...................................................................................................................................... 12 6.2.2 Design of the label ........................................................................................................................................ 12 6.3 Full label with mandatory identifier and possibly optional information ................................ 12 6.3.1 Content of the label ...................................................................................................................................... 13 6.3.2 Design of the label ........................................................................................................................................ 13 7 Placement of the label ................................................................................................................................ 14 7.1 General ............................................................................................................................................................. 14 7.2 Label location on EV charging stations, electric vehicles and detachable cable assembly .......................................................................................................................................................... 14 7.2.1 EV charging station ...................................................................................................................................... 14 7.2.2 Electric vehicle .............................................................................................................................................. 15 7.2.3 Detachable cable assembly ....................................................................................................................... 15 7.3 Vehicle manuals and dealerships ........................................................................................................... 15 Annex A (normative)

Colour scheme of identifiers....................................................................................... 16 Annex B (normative)

Table of labels .................................................................................................................. 17 B.1 AC Charging .................................................................................................................................................... 17 B.2 DC Charging .................................................................................................................................................... 18 B.3 Others ............................................................................................................................................................... 19 Annex C (informative)

Examples of labels ....................................................................................................... 20 Bibliography ................................................................................................................................................................. 21

SIST EN 17186:2019

EN 17186:2019 (E) 3 European foreword This document (EN 17186:2019) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 301 “Road vehicles”, the secretariat of which is held by AFNOR. This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by September 2019, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by September 2019. Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organisations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom. SIST EN 17186:2019

EN 17186:2019 (E) 4 Introduction In accordance with Article 7 of the Directive 2014/94/EU, the EU Member States had to bring into force by 18 November 2016 the laws, regulations and administrative provisions necessary in order to ensure that user information on the compatibility of their vehicles with the fuels (covered by EN 16942:2016, published by CEN/TC 441) or electricity recharging points is provided in motor vehicle manuals, at refueling and recharging points, as well as on motor vehicles and in motor vehicle dealerships in their territory. As specified in the Article, this information has to be based on labelling provisions of ESO standards setting technical specifications of fuels. For electric vehicles, the provisions should include a graphical expression, with a colour coding scheme However, none of the labelling provisions of the existing European Standards for quality includes a graphical expression that meets the requirements of the Directive. This graphical expression should be in line with the requirements detailed in Article 7 of Directive 2014/94/EU: — to provide relevant, consistent and clear information as regards to those EVs which can be charged at compatible EV charging stations placed on the market, — to be simple and easy to understand, — to be able to be placed in a clearly visible manner during normal use. This European Standard provides harmonized compatibility labelling across Europe and thus effectively supports the implementation of Article 7 of Directive 2014/94/EU by EU Member States. The European Standard complements the information needs of an electric vehicle user arriving at a connecting point with respect to the connection of his electric vehicle. Indeed, the consumer needs to be able to easily distinguish the different types of proposed electrical interfaces, in order to identify the correct interface of the connecting point compatible with his electric vehicle, and also to give optional information like power levels. The development of this standard focused on vehicles placed on the market for the first time, which does not preclude the application of this standard also to vehicles already in circulation. This document is not intended to replace any existing quality, safety or performance recommendations, marketing or branding communication currently featured in similar locations at EV charging stations, cable assemblies, EVs or vehicle manuals. It complements European Standards for setting technical specifications of electrical energy and also for installation and commissioning of EV charging stations. The implementation of this European Standard on the components of the EV charging system ensures the consumer a guarantee of mechanical, electrical and electronic compatibility for the two interfaces: — connection to the EV, — connection to the EV charging station. This European Standard makes it possible to take a decisive step forward in the interoperability of EV charging systems. Nevertheless, the full interoperability will rely on a rigorous application of all relevant standards for the system, the components and the communication of the charging system. SIST EN 17186:2019

EN 17186:2019 (E) 5 1 Scope This document lays down harmonized identifiers for power supply for electric road vehicles. The requirements in this standard are to complement the informational needs of users regarding the compatibility between the EV charging stations, the cable assemblies and the vehicles that are placed on the market. The identifier is intended to be visualized at EV charging stations, on vehicles, on cable assemblies, in EV dealerships and in consumer manuals as described in this document. Power supply for EVs uses vehicle inlets, socket-outlets, connectors and plugs, as mentioned in EN IEC 61851-1:— and EN 62196-1:2014. This document defines for each harmonized identifier the size, shape, colour and other information of relevance for compatibility recognition, as well as the label location. The station side identifier gives unmistakable compatibility information with either the plug of the cable assembly in case of a socket outlet configuration, or the vehicle inlet in case of attached cable configuration. 2 Normative references The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies. EN 16942, Fuels — Identification of vehicle compatibility — Graphical expression for consumer information EN IEC 61851-1:—, Electric vehicle conductive charging system — Part 1: General requirements (IEC 61851-1:2017)1 EN 62196-1:2014, Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets — Conductive charging of electric vehicles — Part 1: General requirements (IEC 62196-1:2014) ISO 16750-4, Road vehicles — Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment — Part 4: Climatic loads ISO 16750-5, Road vehicles — Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment — Part 5: Chemical loads 3 Terms and definitions For the purposes of this document, the terms and definitions given in EN 16942 and the following apply. ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

IEC Electropedia: available at http://www.electropedia.org/

ISO Online browsing platform: available at http://www.iso.org/obp 3.1 cable assembly piece of equipment that is used to establish the connection between the electric vehicle and the electric vehicle supply equipment

1 Under preparation. Stage at time of publication: FprEN 61851-1:2016. SIST EN 17186:2019

EN 17186:2019 (E) 6

Key a) socket-outlet f) flexible cable b) plug g) vehicle connector c) plug and socket-outlet h) vehicle inlet d) supply (mains or EVSE) i) vehicle coupler e) in-cable control and protective device (IC-CPD) j) vehicle Figure 1 — Cable assembly [SOURCE: EN 62196-1:2014] Note 1 to entry: A cable assembly may be either fixed to and included in one of these devices, or detachable. It includes the flexible cable, the vehicle connector and/or plug that are required for proper connection and an IC-CPD when applicable. SIST EN 17186:2019

EN 17186:2019 (E) 7 3.1.1 case A connection of an EV to the supply network with a plug and cable permanently attached to the EV Note 1 to entry: The cable assembly is part of the vehicle. [SOURCE: EN IEC 61851-1:—, 3.1.10]

Key a) socket-outlet g) EV charging station b) plug h) EV socket-outlet c) cable i) EV plug Figure 2 — Case A connection 3.1.2 case B connection of an EV to a supply network with a cable assembly detachable at both ends Note 1 to entry: The detachable cable assembly is not part of the vehicle or the EV charging station. [SOURCE: EN IEC 61851-1:—]

Key a) socket-outlet f) vehicle inlet b) plug g) EV charging station c) cable h) EV socket-outlet d) vehicle connector i) EV plug e) vehicle coupler

Figure 3 — Case B connection Note 2 to entry: The cable can include an IC-CPD when applicable. SIST EN 17186:2019

EN 17186:2019 (E) 8 3.1.3 case C connection of an EV to a supply network utilizing a cable and vehicle connector permanently attached to the EV charging station Note 1 to entry: Only Case C is applicable for mode 4 (see EN IEC 61851-1:—). Note 2 to entry: The cable assembly is part of the EV charging station. [SOURCE: EN IEC 61851-1:—]

Key c) cable f) vehicle inlet d) vehicle connector g) EV charging station e) vehicle coupler

Figure 4 — Case C connection 3.2 EV charging station stationary part of EV supply equipment connected to the supply network Note 1 to entry:

For case C, the cable assembly is part of the EV charging station. [SOURCE: EN IEC 618

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.