Biodegradable Lubricating Oils - Chain saw oil based on vegetable and synthetic oil - Requirements and Test Methods

Biološko razgradljiva maziva - Olja na osnovi rastlinskih in sintetičnih olj za mazanje verig motornih žag - Zahteve in preskusne metode

Standard navaja zahteve in preskusne metode za biološko razgradljiva maziva – olja na osnovi rastlinskih in sintetičnih olj za mazanje verig motornih žag.

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
02-Jun-2014
Publication Date
10-Jun-2014
Current Stage
9800 - Izvirni SIST/ privzeti tuji dokument - Periodični pregled (Local Project)
Start Date
23-Oct-2019
Due Date
04-Jan-2020
Completion Date
23-Oct-2019
Ref Project

RELATIONS

Buy Standard

Standard
SIST 1017:2014
Slovenian language
6 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI
SIST 1017 STANDARD
julij 2014

Biološko razgradljiva maziva – Olja na osnovi rastlinskih in sintetičnih olj za mazanje verig motornih žag – Zahteve in preskusne metode

Biodegradable lubricating oils – Chain saw oil based on vegetable and sintetical oil – Requirements and test methods

Referenčna oznaka ICS 75.100 SIST 1017:2014 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 7

SIST 1017 : 2014 2 © 2014-07. Standard je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno. NACIONALNI UVOD Slovenski standard SIST 1017 (sl), Biološko razgradljiva maziva – Olja na osnovi rastlinskih in sintetičnih olj za mazanje verig motornih žag – Zahteve in preskusne metode, 2014, je izvirni standard in ima status slovenskega nacionalnega standarda.

Ta izdaja standarda SIST 1017:2014 razveljavlja in nadomešča izdajo SIST 1017:2008 NACIONALNI PREDGOVOR

Slovenski standard SIST 1017:2014, Biološko razgradljiva maziva – Olja na osnovi rastlinskih in sintetičnih olj za mazanje verig motornih žag – Zahteve in preskusne metode, je pripravil tehnični odbor SIST/TC NAD Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi. Ta slovenski standard je izdan z namenom, da se v čim večji meri zavaruje okolje, posebej v gozdnem območju, kjer pri uporabi motornih žag prihaja do onesnaževanja okolja z mazivi za mazanje verig motornih žag. Trenutno prevzem mednarodnega oziroma evropskega standarda ni mogoč, ker še nista izdelana. Odločitev za privzem tega standarda je 13. marca 2014 sprejel tehnični odbor SIST/TC NAD Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi.

PREDHODNA IZDAJA – SIST 1017:2008, Biološko razgradljiva maziva – Olja na osnovi rastlinskih in sintetičnih olj za mazanje verig motornih žag – Zahteve in preskusne metode OPOMBA

– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
SIST 1017 : 2014 3 VSEBINA
Stran 1

Namen in področje uporabe.................................................................................................................4 2

Zveza s standardi.................................................................................................................................4

Vzorčenje..............................................................................................................................................5 4

Označevanje ........................................................................................................................................5 5

Zahteve in preskusne metode..............................................................................................................5 6

Natančnost in sporni primeri.................................................................................................................6 Literatura..................................................................................................................................................7

SIST 1017 : 2014 4 Biološko razgradljiva maziva – Olja na osnovi rastlinskih in sintetičnih olj za mazanje verig motornih žag – Zahteve in preskusne metode

Namen in področje uporabe

Standard navaja zahteve in preskusne metode za biološko razgradljiva maziva – olja na osnovi rastlinskih in sintetičnih olj za mazanje verig motornih žag. 2

Zveza s standardi Ta standard vključuje z datiranim ali nedatiranim sklicevanjem določila iz drugih publikacij. Sklicevanja so navedena na ustreznih mestih v besedilu, publikacije pa so naštete spodaj. Pri datiranih sklicevanjih se pri uporabi tega standarda upoštevajo poznejša dopolnila ali spremembe katerekoli od navedenih publikacij le, če so z dopolnilom ali spremembo vključene vanj. Pri nedatiranih sklicevanjih se uporablja zadnja izdaja publikacije (vključno z dopolnili).

SIST EN ISO 2592 Določevanje plamenišča in točke gorenja – Metoda z odprto posodo po Clevelandu

Determination of flash and fire points – Cleveland open cup method SIST EN ISO 2719 Določevanje plamenišča – Metoda z zaprto posodo po Pensky-Martensu

Determination of flash point – Pensky-Martens closed cup method SIST ISO 2909 Naftni proizvodi – Izračun indeksa viskoznosti iz kinematične viskoznosti

Petroleum products – Calculation of viscosity index from kinematic viscosity SIST ISO 3016 Naftni proizvodi – Določanje točke tečenja

Petroleum oils – Determination of pour point
SIST EN ISO 3104
Naftni proizvodi – Prozorne in neprozorne tek
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.