Caplights for use in mines susceptible to firedamp - Part 1: General requirements - Construction and testing in relation to the risk of explosion

Kopfleuchten für die Verwendung in schlagwettergefährdeten Grubenbauen - Teil 35-1: Allgemeine Anforderungen - Konstruktion und Prüfung in Relation zum Explosionsrisiko

Lampes-chapeaux utilisables dans les mines grisouteuses - Partie 1: Exigences générales - Construction et essais liés au risque d'explosion

Rudarske naglavne svetilke za uporabo v rudnikih, kjer se lahko pojavi jamski eksplozivni plin - 1. del: Splošne zahteve - Konstruiranje in preskušanje zaradi tveganja eksplozije

Ta del IEC 60079-35 določa zahteve za konstruiranje, preskušanje in označevanje rudarskih naglavnih svetilk, vključno z rudarskimi naglavnimi svetilkami s priključkom za drugo opremo, za uporabo v rudnikih, kjer se lahko pojavi jamski eksplozivni plin (skupina I – električna oprema za eksplozivne plinske atmosfere, kot je opredeljeno v IEC 60079-0). Obravnava le tveganje, da bi rudarska naglavna svetilka postala vir vžiga. Zahteve za delovanje so navedene v IEC 60079-35-2.1. Ta standard dopolnjuje in spreminja splošne zahteve IEC 60079-0, razen kot je navedeno v preglednici 1. Kjer zahteva tega standarda nasprotuje zahtevi IEC 60079-0, imajo zahteve tega standarda prednost. Skladnost s tem standardom zagotavlja EPL Mb (glej točko 4.1 tega standarda). Če je zahtevan EPL Ma, mora rudarska naglavna svetilka ustrezati zahtevam iz točke 4.2 tega standarda, ki se sklicuje na IEC 60079-11. Pričakuje se, da rudarske naglavne svetilke, ki ustrezajo temu standardu (EPL Mb), občasno obratujejo v atmosferah, kjer jamski eksplozivni plin presega zakonske ravni, pri katerih je treba ljudi odstraniti iz atmosfere z veliko količino jamskega eksplozivnega plina v varno območje. Pri načrtovanju opreme za obratovanje v pogojih, ki niso navedeni zgoraj, se ta standard lahko uporablja kot vodilo, lahko pa je potrebno dodatno preskušanje. Kadar je rudarska naglavna svetilka ocenjena kot intrinzično varna oprema, Ex ia, v skladu z IEC 60079-11, je treba uporabiti le točke/podtočke, navedene v 4.2.

General Information

Status
Published
Publication Date
10-Oct-2011
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
20-Sep-2011
Due Date
25-Nov-2011
Completion Date
11-Oct-2011

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN 60079-35-1:2011/AC:2011
English language
1 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Rudarske naglavne svetilke za uporabo v rudnikih, kjer se lahko pojavi jamski eksplozivni plin - 1. del: Splošne zahteve - Konstruiranje in preskušanje zaradi tveganja eksplozijeKopfleuchten für die Verwendung in schlagwettergefährdeten Grubenbauen - Teil 35-1: Allgemeine Anforderungen - Konstruktion und Prüfung in Relation zum ExplosionsrisikoLampes-chapeaux utilisables dans les mines grisouteuses - Partie 1: Exigences générales - Construction et essais liés au risque d'explosionCaplights for use in mines susce
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.