Electronic fee collection - Charging performance - Part 2: Examination framework (ISO/TS 17444-2:2017)

ISO/TS 17444-2:2017 defines the Examination Framework for the measurement of charging performance metrics defined in ISO/TS 17444‑1 to be used during Evaluation and/or on-going Monitoring.
It specifies a method for the specification and documentation of a Specific Examination Framework which can be used by the responsible entity to evaluate charging performance for a particular information exchange interface or for overall charging performance within a Toll Scheme.
It provides a toolbox of Examination Tests for the roles of Toll Charger and Toll Service Provider for the following Scheme types:
a)    DSRC Discrete;
b)    Autonomous Discrete;
c)    Autonomous Continuous.
The detailed choice of the set of examination tests to be used depends on the application and the respective context. Compliance with this specification is understood as using the definitions and prescriptions laid out in ISO/TS 17444-2:2017 whenever the respective system aspects are subjected to performance measurements, rather than using other definitions and examination methods than the ones specified in ISO/TS 17444-2:2017.
The following aspects are outside the scope of ISO/TS 17444-2:2017.
-      ISO/TS 17444-2:2017 does not propose specific numeric performance bounds, or average or worst-case error bounds in percentage or monetary units. Those decisions are left to the Toll Charger (or to agreements between Toll Charger and Service Provider). ISO/TS 17444-2:2017 does not consider the evaluation of the expected performance of a system based on modelling and measured data from trial at another place.
-      ISO/TS 17444-2:2017 does not consider the specification of a common reference system which would be required for comparison of performance between systems.
-      ISO/TS 17444-2:2017 defines measurements only on standardized interfaces. Proprietary interfaces are excluded, because it is not possible to define standardized metrics on such system properties. These excluded interfaces are among others the link between Toll Charger RSE and central systems in DSRC systems, and the additional sensor input of GNSS modules (inertial sensors, CAN-bus for wheel ticks, etc.).

Elektronische Gebührenerhebung - Abbuchungsdurchführung - Teil 2: Rahmenbedingungen für Prüfungen (ISO/TS 17444-2:2017)

Perception du télépéage - Performance d'imputation - Partie 2: Cadre d'examen (ISO/TS 17444-2:2017)

Elektronsko pobiranje pristojbin - Izvajanje zaračunavanja - 2. del: Okvirni pogoji za preverjanje (ISO/TS 17444-2:2017)

Ta dokument določa meritve za uspešnost zaračunavanja sistemov za elektronsko pobiranje pristojbin (EFC) na podlagi ravni napak, povezanih z izračuni zaračunavanja.
Ta dokument je osnovni standard meritev. Podrobna izbira meritev je odvisna od uporabe in povezanega konteksta.
Ta dokument opisuje sklop meritev z ustreznimi opredelitvami, načeli in ubeseditvami, ki skupaj sestavljajo referenčni okvir za določitev zahtev za sisteme za elektronsko pobiranje pristojbin
ter poznejši pregled njihove uspešnosti zaračunavanja.
Meritve uspešnosti zaračunavanja iz tega dokumenta so namenjene uporabi v zvezi s katerim koli sistemom zaračunavanja, ne glede na njegovo tehnično zasnovo, sistemsko arhitekturo, tarifno strukturo, geografsko pokritost ali organizacijski model. Določijo se za obravnavanje tehničnih podrobnosti, ki se lahko razlikujejo med tehnologijami in ponudniki ali se sčasoma spreminjajo kot »črna skrinjica«.
Osredotočajo se izključno na rezultat postopka zaračunavanja, tj. na znesek, ki se zaračuna glede na vnaprej izmerjen
ali teoretično pravilen znesek, in ne na vmesne spremenljivke, ki izhajajo iz različnih sestavnih delov
senzorjev, kot je položajna natančnost, doseg signala ali optična ločljivost. Ta pristop zagotavlja
primerljive rezultate za vsako meritev v vseh ustreznih primerih.
Meritve so namenjene obravnavanju informacij, izmenjanih v okviru čelnega vmesnika in
vmesnikov interoperabilnosti med izvajalci storitev cestninjenja, pobiralci cestnine in uporabniki cest ter tudi na
celotni ravni.
Opredeljene so meritve v zvezi z naslednjimi izmenjavami informacij:
– poročila o zaračunavanju,
– izjave o plačilu cestnine,
– podatki o obračunavanju in povezani podatki o dogodku,
– zahtevki za plačilo na ravni uporabniških računov storitve pobiranja cestnin,
– uporabniški računi,
– celotne meritve, ki ocenijo splošno delovanje postopka zaračunavanja.
Podrobnosti o utemeljitvi te izbire so navedene v točki 5.1.
Predlagane meritve so posebej namenjene zaščiti interesov udeležencev v sistemu cestninjenja,
kot so izvajalci storitev cestninjenja, pobiralci cestnine in uporabniki cest. Meritve je mogoče uporabiti za opredelitev
zahtev (npr. za zahteve za predloge) in ocenjevanje uspešnosti.
Ta dokument določa dve vrsti primerov, v katerih je potrebna ocena uspešnosti:
a) kadar se ocena izvaja v omejenem časovnem obdobju, na primer pri oblikovanju
zahtev in oceni sistemov za namene pridobivanja in preskušanje ustreznosti,
pri čemer se te vrste ocene imenujejo vrednotenje,
b) kadar je ocena potrebna v okviru stalnega nadzornega postopka v celotni življenjski dobi
sistema, da se validirajo ravni pogodbene storitve, opredeli goljufija ali okvara ali
podprejo stalni postopki vzdrževanja in izboljšave uspešnosti. Ta vrsta ocene se
imenuje spremljanje.

General Information

Status
Published
Publication Date
21-Nov-2017
Current Stage
6060 - Definitive text made available (DAV) - Publishing
Due Date
22-Nov-2017
Completion Date
22-Nov-2017

RELATIONS

Buy Standard

Technical specification
-TS CEN ISO/TS 17444-2:2018
English language
105 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST-TS CEN ISO/TS 17444-2:2018
01-februar-2018
1DGRPHãþD
SIST-TS CEN ISO/TS 17444-2:2014

(OHNWURQVNRSRELUDQMHSULVWRMELQ,]YDMDQMH]DUDþXQDYDQMDGHO2NYLUQLSRJRML

]DSUHYHUMDQMH ,6276
Electronic fee collection - Charging performance - Part 2: Examination framework
(ISO/TS 17444-2:2017)
Elektronische Gebührenerhebung - Abbuchungsdurchführung - Teil 2:
Rahmenbedingungen für Prüfungen (ISO/TS 17444-2:2017)

Perception du télépéage - Performance d'imputation - Partie 2: Cadre d'examen (ISO/TS

17444-2:2017)
Ta slovenski standard je istoveten z: CEN ISO/TS 17444-2:2017
ICS:
03.220.20 Cestni transport Road transport
35.240.60 Uporabniške rešitve IT v IT applications in transport
prometu
SIST-TS CEN ISO/TS 17444-2:2018 en,fr,de

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST-TS CEN ISO/TS 17444-2:2018
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST-TS CEN ISO/TS 17444-2:2018
CEN ISO/TS 17444-2
TECHNICAL SPECIFICATION
SPÉCIFICATION TECHNIQUE
November 2017
TECHNISCHE SPEZIFIKATION
ICS 03.220.20; 35.240.60 Supersedes CEN ISO/TS 17444-2:2013
English Version
Electronic fee collection - Charging performance - Part 2:
Examination framework (ISO/TS 17444-2:2017)

Perception du télépéage - Performance d'imputation - Elektronische Gebührenerhebung -

Partie 2: Cadre d'examen (ISO/TS 17444-2:2017) Abbuchungsdurchführung - Teil 2:
Rahmenbedingungen für Prüfungen (ISO/TS 17444-
2:2017)

This Technical Specification (CEN/TS) was approved by CEN on 27 August 2017 for provisional application.

The period of validity of this CEN/TS is limited initially to three years. After two years the members of CEN will be requested to

submit their comments, particularly on the question whether the CEN/TS can be converted into a European Standard.

CEN members are required to announce the existence of this CEN/TS in the same way as for an EN and to make the CEN/TS

available promptly at national level in an appropriate form. It is permissible to keep conflicting national standards in force (in

parallel to the CEN/TS) until the final decision about the possible conversion of the CEN/TS into an EN is reached.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,

Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania,

Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,

Turkey and United Kingdom.
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

© 2017 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved Ref. No. CEN ISO/TS 17444-2:2017 E

worldwide for CEN national Members.
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST-TS CEN ISO/TS 17444-2:2018
CEN ISO/TS 17444-2:2017 (E)
Contents Page

European foreword ....................................................................................................................................................... 3

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST-TS CEN ISO/TS 17444-2:2018
CEN ISO/TS 17444-2:2017 (E)
European foreword

This document (CEN ISO/TS 17444-2:2017) has been prepared by Technical Committee ISO/TC 204

“Intelligent transport systems” in collaboration with Technical Committee CEN/TC 278 “Intelligent

transport systems” the secretariat of which is held by NEN.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of

patent rights. CEN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This document supersedes CEN ISO/TS 17444-2:2013.

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the

following countries are bound to announce this Technical Specification: Austria, Belgium, Bulgaria,

Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia,

France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta,

Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,

Turkey and the United Kingdom.
Endorsement notice

The text of ISO/TS 17444-2:2017 has been approved by CEN as CEN ISO/TS 17444-2:2017 without any

modification.
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST-TS CEN ISO/TS 17444-2:2018
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST-TS CEN ISO/TS 17444-2:2018
TECHNICAL ISO/TS
SPECIFICATION 17444-2
Second edition
2017-09
Electronic fee collection — Charging
performance —
Part 2:
Examination framework
Perception du télépéage — Performance d'imputation —
Partie 2: Cadre d'examen
Reference number
ISO/TS 17444-2:2017(E)
ISO 2017
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST-TS CEN ISO/TS 17444-2:2018
ISO/TS 17444-2:2017(E)
COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT
© ISO 2017, Published in Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized otherwise in any form

or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, or posting on the internet or an intranet, without prior

written permission. Permission can be requested from either ISO at the address below or ISO’s member body in the country of

the requester.
ISO copyright office
Ch. de Blandonnet 8 • CP 401
CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland
Tel. +41 22 749 01 11
Fax +41 22 749 09 47
copyright@iso.org
www.iso.org
ii © ISO 2017 – All rights reserved
---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST-TS CEN ISO/TS 17444-2:2018
ISO/TS 17444-2:2017(E)
Contents Page

Foreword ........................................................................................................................................................................................................................................vi

Introduction ..............................................................................................................................................................................................................................vii

1 Scope ................................................................................................................................................................................................................................. 1

2 Normative references ...................................................................................................................................................................................... 1

3 Terms and definitions ..................................................................................................................................................................................... 2

4 Symbols and abbreviated terms ........................................................................................................................................................... 6

5 Examination Framework ............................................................................................................................................................................. 7

5.1 General ........................................................................................................................................................................................................... 7

5.2 Method for defining a Specific Examination Framework ................................................................................... 8

5.2.1 General...................................................................................................................................................................................... 8

5.2.2 Selection of metrics to be evaluated ............................................................................................................... 9

5.2.3 Definition of environmental conditions and associated

performance requirements .................. ................................................................................................................... 9

5.2.4 Determination of Required Sample Sizes ................................................................................................... 9

5.2.5 Selection of methods for generating Charging Input and Reference Data ..................10

5.2.6 Determination of Test Routes/Subset of Charged Network for generating

representative trips ....................................................................................................................................................10

5.2.7 Documentation of the Specific Examination Framework ..........................................................10

5.3 Sources of data .....................................................................................................................................................................................10

5.4 Methods of generating charging input ............................................................................................................................13

5.4.1 General...................................................................................................................................................................................13

5.4.2 Predefined routes (identifier: “PVP”) .........................................................................................................14

5.4.3 Reference System (used in combination with identifiers: “PVR” and “UVR”) ..........15

5.4.4 Simulated OBE/FE (identifier: “SO”) ...........................................................................................................16

5.4.5 Dedicated OBE Testing (identifier: “DO”) ................................................................................................17

5.5 Applicability of metrics scheme types .............................................................................................................................17

5.6 Charging Metric Selection Tables .........................................................................................................................................22

5.6.1 General...................................................................................................................................................................................22

5.6.2 DSRC Discrete ..................................................................................................................................................................22

5.6.3 Autonomous Discrete ...............................................................................................................................................23

5.6.4 Autonomous Continuous .......................................................................................................................................24

6 Examination Tests ............................................................................................................................................................................................26

6.1 Common (and DSRC Discrete) Examination Tests ................................................................................................26

6.1.1 General...................................................................................................................................................................................26

6.1.2 ET-CM-E2E-1 E2E — Correct Charging Rate ........................................................................................26

6.1.3 ET-CM-E2E-2 E2E — Overcharging Rate .................................................................................................27

6.1.4 ET-CM-E2E-3 E2E — Undercharging Rate..............................................................................................27

6.1.5 ET-CM-E2E-4 E2E — Late Charging Rate ................................................................................................28

6.1.6 ET-CM-UA-1 UA — Correct Charging Rate ..............................................................................................29

6.1.7 ET-CM-UA-2 UA — Overcharging Rate .......................................................................................................29

6.1.8 ET-CM-UA-3 UA — Undercharging Rate ...................................................................................................30

6.1.9 ET-CM-UA-4 UA — Accurate application of Payments and Refunds ................................31

6.1.10 ET-CM-UA-5 UA — Accurate Personalisation of OBUs .................................................................31

6.1.11 ET-CM-PC-1 PC — Correct Charging Rate ...............................................................................................32

6.1.12 ET-CM-PC-2 PC — Overcharging Rate ........................................................................................................32

6.1.13 ET-CM-PC-3 PC — Undercharging Rate ....................................................................................................33

6.1.14 ET-CM-PC-4 PC — Latency — TC ....................................................................................................................34

6.1.15 ET-CM-PC-5 PC — Late Payment Claims Rate .....................................................................................34

6.1.16 ET-CM-PC-6 PC — Rejected Payment Claim Rate .............................................................................35

6.1.17 ET-CM-BD-1 BD — Correct Charging Rate..............................................................................................35

6.1.18 ET-CM-BD-2 BD — Overcharging Rate ......................................................................................................36

6.1.19 ET-CM-BD-3 BD — Undercharging Rate ...................................................................................................37

© ISO 2017 – All rights reserved iii
---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST-TS CEN ISO/TS 17444-2:2018
ISO/TS 17444-2:2017(E)

6.1.20 ET-CM-BD-4 BD — Incorrect Charging Rate .........................................................................................37

6.1.21 ET-CM-BD-5 BD — Latency — TC ..................................................................................................................38

6.1.22 ET-CM-BD-6 BD — Late Billing Details Rate .........................................................................................38

6.1.23 ET-CM-BD-7 BD — Rejected Billing Details Rate ..............................................................................39

6.1.24 ET-CM-BD-8 BD — Incorrectly rejected Billing Details Rate ..................................................39

6.1.25 ET-CM-BD-9 BD — Inferred Billing Details Rate ...............................................................................40

6.2 DSRC Discrete — Optional DSRC Toll Declaration Metrics ............................................................................40

6.2.1 General...................................................................................................................................................................................40

6.2.2 ET-CM-TD-1 TD — Correct Toll Declaration Generation Rate ...............................................40

6.2.3 ET-CM-TD-2 TD — Incorrect Toll Declaration Generation Rate ...........................................41

6.2.4 ET-CM-TD-3 TD — Late Toll Declarations Rate ..................................................................................41

6.2.5 ET-CM-TD-4 TD — TSP Charge Parameter Change Rate ............................................................42

6.2.6 ET-CM-TD-5 TD — TSP False Positive Rate ............................................................................................42

6.3 Autonomous Discrete Specific Examination Tests ................................................................................................43

6.3.1 General...................................................................................................................................................................................43

6.3.2 ET-CM-TD-1 TD — Correct Toll Declaration Generation Rate ...............................................43

6.3.3 ET-CM-TD-2 TD — Incorrect Toll Declaration Generation Rate ...........................................43

6.3.4 ET-CM-TD-3 TD — Late Toll Declarations Rate ..................................................................................44

6.3.5 ET-CM-TD-4 TD — TSP Charge Parameter Change Rate ............................................................44

6.3.6 ET-CM-TD-5 TD — TSP False Positive Rate ............................................................................................45

6.3.7 ET-CM-DTD-1 DTD — Correct Charging Rate (charge object detections) ..................45

6.3.8 ET-CM-DTD-2 DTD — Incorrect Charge Event Recognition Rate .......................................46

6.3.9 ET-CM-DTD-3 DTD — Missed Charge Object Detection Rate .................................................46

6.3.10 ET-CM-DTD-4 DTD Overcharging Rate ......................................................................................................47

6.3.11 ET-CM-CR-1 CR — Correct Charge Report Generation Rate ...................................................47

6.3.12 ET-CM-CR-2 CR — Incorrect Charge Report Generation Rate ...............................................48

6.3.13 ET-CM-CR-3 CR — Charge Report Latency .............................................................................................48

6.3.14 ET-CM-CR-4 CR — TSP Front End Charge Parameter Change Rate ..................................49

6.3.15 ET-CM-CR-5 CR — TSP Front End False Positive Rate ..................................................................49

6.3.16 ET-CM-DCR-1 DCR — Correct Charging Rate (charge object detections) ...................50

6.3.17 ET-CM-DCR-2 DCR — Incorrect Charge Event Recognition Rate ........................................50

6.3.18 ET-CM-DCR-3 DCR — Missed Charge Object Detection Rate .................................................51

6.3.19 ET-CM-DCR-4 DCR — Overcharging rate (Incorrect false positive Charge

Event Recognition) ......................................................................................................................................................51

6.4 Autonomous Continuous Specific Examination Tests ........................................................................................52

6.4.1 General...................................................................................................................................................................................52

6.4.2 ET-CM-TD-1 TD — Correct Toll Declaration Generation Rate ...............................................52

6.4.3 ET-CM-TD-2 TD — Incorrect Toll Declaration Generation Rate ...........................................52

6.4.4 ET-CM-TD-3 TD — Late Toll Declarations Rate ..................................................................................53

6.4.5 ET-CM-TD-4 TD — TSP Charge Parameter Change Rate ............................................................53

6.4.6 ET-CM-TD-5 TD — TSP False Positive Rate ............................................................................................54

6.4.7 ET-CM-CTD-1 CTD Correct Charging Rate ..............................................................................................54

6.4.8 ET-CM-CTD-2 CTD Overcharging Rate .......................................................................................................55

6.4.9 ET-CM-CTD-3 CTD Accuracy of Distance/Time Measurement .............................................55

6.4.10 ET-CM-CR-1 CR — Correct Charge Report Generation Rate ...................................................56

6.4.11 ET-CM-CR-2 CR — Incorrect Charge Report Generation Rate ...............................................56

6.4.12 ET-CM-CR-3 CR — Charge Report Latency .............................................................................................57

6.4.13 ET-CM-CR-4 CR — TSP Front End Charge Parameter Change Rate ..................................57

6.4.14 ET-CM-CR-5 CR — TSP Front End False Positive Rate ..................................................................58

6.4.15 ET-CM-CCR-1 CCR — Correct Charging Rate ........................................................................................58

6.4.16 ET-CM-CCR-2 CCR — Overcharging Rate .................................................................................................59

6.4.17 ET-CM-CCR-3 CCR — Accuracy of Distance/Time Measurement .......................................59

Annex A (informative) Examination Test documentation template .................................................................................61

Annex B (informative) Examination Framework considerations ........................................................................................62

Annex C (informative) Statistical considerations .................................................................................................................................66

iv © ISO 2017 – All rights reserved
---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST-TS CEN ISO/TS 17444-2:2018
ISO/TS 17444-2:2017(E)

Annex D (informative) Methods for reducing sample sizes for very high/low probability

metrics during the Evaluation Phase ...........................................................................................................................................72

Annex E (informative) Example-specific Examination Frameworks ................................................................................76

Bibliography .............................................................................................................................................................................................................................93

© ISO 2017 – All rights reserved v
---------------------- Page: 11 ----------------------
SIST-TS CEN ISO/TS 17444-2:2018
ISO/TS 17444-2:2017(E)
Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards

bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out

through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical

committee has been established has the right to be represented on that committee. International

organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work.

ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of

electrotechnical standardization.

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are

described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular, the different approval criteria needed for the

different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the

editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso.org/directives).

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of

patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of

any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or

on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents).

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not

constitute an endorsement.

For an explanation on the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and

expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO's adherence to the

World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT), see the following

URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 204, Intelligent transport systems.

This second edition cancels and replaces the first edition (ISO/TS 17444-2:2013), which has been

revised with the following changes:
— editorial and formal corrections, as well as changes, to improve readability;
— updated terminology.
A list of all parts in the ISO/TS 17444 series can be found on the ISO website.
vi © ISO 2017 – All rights reserved
---------------------- Page: 12 ----------------------
SIST-TS CEN ISO/TS 17444-2:2018
ISO/TS 17444-2:2017(E)
Introduction

Electronic tolling systems are complex distributed systems involving critical technology such as

dedicated short-range communication (DSRC) and global navigation satellite systems (GNSS), both

subject to a certain random behaviour that may affect the computation of the charges. Thus, in

order to protect the interests of the different involved stakeholders, in particular Service Users and

Toll Chargers, it is essential to define metrics that measure the performance of the system as far as

computation of charges is concerned and ensure that the potential resulting errors in terms of size and

probability are acceptable. These metrics will be an essential tool when establishing requirements for

the systems and also for examination of the system capabilities both during acceptance and during the

operational life of the system.

In addition, in order to ensure the interoperability of different systems, it will be necessary to agree on

common metrics to be used and on the actual values that define the required acceptable performances

although this is not covered in this document.

This document is defined as a toolbox standard of examination tests plus a method for defining and

documenting Specific Examination Frameworks to meet specific needs. The detailed choice of the set

of examination tests within an Examination Framework depends on the application and the respective

context. Compliance with this specification is understood as using the definitions and prescriptions

laid out in this document whenever the respective system aspects are subjected to performance

measurements, rather than using other definitions and examination methods than the ones specified in

this document.

ISO/TS 17444-1 defines a set of charging performance metrics with appropriate definitions, principles

and formulations, which together make up a reference framework for the establishment of requirements

for EFC systems and their later examination of the charging performance.

These charging performance metrics are intended for use with any toll scheme, regardless of its

technical underpinnings, system architecture, tariff structure, geographical coverage, or organizational

model. They are defined to treat technical details that may be different among technologies as a “black

box”. They focus solely on the outcome of the charging process, i.e. the amount charged in relation

to a pre-measured or theoretically correct amount, rather than intermediate variables from various

components as sensors, such as positioning accuracy, signal range, or optical resolution. This approach

ensures comparable results for each metric in all relevant situations.

The metrics are designed to cover the information exchanged on the front-end interface and the

interoperability interfaces between Toll Service Providers and Toll Chargers, as well as information on

the end-to-end level.
Metrics for the following information exchanges are defined:
— Charge Reports;
— Toll Declarations;
— Billing Details and associated event data;
— Payment Claims on the level of user accounts;

— End-to-End Metrics which assess the overall performance of the charging process.

The proposed metrics are specifically addressed to protect the interests of the actors in a toll system,

such as Toll Service Providers, Toll Chargers and Service Users. The metrics can be used to define

requirements (e.g. for requests for proposals) and for performance assessment.
© ISO 2017 – All rights reserved vii
---------------------- Page: 13 ----------------------
SIST-TS CEN ISO/TS 17444-2:2018
ISO/TS 17444-2:2017(E)

Toll schemes take on various forms as identified in the ISO 17575 series and ISO 14906. In order to

create a uniform performance metric specification, toll schemes are grouped into two classes based on

the character of their primary charging variable:

— charging based on discrete events (charges associated to the fact that a vehicle is crossing or

standing within a certain zone);
— those based on a continuous measurement (duration or distance).

In all these toll schemes, tolls may additionally vary as a function of vehicle class characteristics such

as trailer presence, number of axles, taxation class, operating function, and depending on time of day or

day of week, such that, for example, tariffs are higher in rush hour and lower on the weekends.

With this degree of complexity, it is not surprising to find that the attempts to evaluate and compare

technical solutions for Service User charging have been made uniquely each time a procurement

or study is initiated, and with only limited ability to reuse prior comparisons made by other testing

entities.
Examination Framework

The Examination Framework that is defined in this document is designed for measuring the metrics

defined in ISO/TS 17444-1. The general aim is to achieve a maximum co
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.