Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 1: General requirements

IEC corrigendum

Gerätesteckvorrichtungen für den Hausgebrauch und ähnliche allgemeine Zwecke –Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Connecteurs pour usages domestiques et usages généraux analogues - Partie 1: Exigences générales

Aparatne spojke za gospodinjstva in podobne splošne namene - 1. del: Splošne zahteve

Ta del standarda lEC 60320 določa splošne zahteve za aparatne spojke za dva pola in dva pola z ozemljitvijo ter povezavo električnih naprav za gospodinjske in podobne namene z napajalnim omrežjem.
Ta del standarda lEC 60320 se uporablja tudi za vhode/izhode aparatov, ki so vgrajeni v aparate oziroma jih ti vključujejo.
Nazivna napetost ne presega 250 V (pri izmeničnem toku) in nazivni tok ne presega 16 A. Aparatne spojke v skladu s tem delom standarda lEC 60320 so primerne za običajno uporabo pri temperaturah okolja, ki običajno ne presegajo 40 °C, vendar njihovo povprečje v 24-urnem obdobju ne presega 35 °C, pri čemer je spodnja meja temperature okoljskega zraka –5 °C. Aparatne spojke niso primerne za:
– uporabo namesto vtičnih naprav v skladu s standardom IEC 60884-1;
– uporabo namesto naprav za priključitev svetilk (DCL) v skladu s standardom IEC 61995 ali spojk za podporo svetilk (LSC).
OPOMBA: Zahteve za enosmerni tok se ne uporabljajo.

General Information

Status
Published
Publication Date
04-Feb-2016
Current Stage
6060 - Document made available
Due Date
05-Feb-2016
Completion Date
05-Feb-2016

RELATIONS

Buy Standard

Corrigendum
EN 60320-1:2015/AC:2016
English language
3 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Aparatne spojke za gospodinjstva in podobne splošne namene - 1. del: Splošne zahteveGerätesteckvorrichtungen für den Hausgebrauch und ähnliche allgemeine Zwecke –Teil 1: Allgemeine AnforderungenConnecteurs pour usages domestiques et usages généraux analogues - Partie 1: Exigences généralesAppliance couplers for household and similar general purposes - Part 1: General requirements29.120.30Plugs, socket-outlets, couplersICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 60320-1:2015/AC:2016SIST EN 60320-1:2015/AC:2016en,fr,de01-julij-2016SIST EN 60320-1:2015/AC:2016SLOVENSKI

STANDARD
SIST EN 60320-1:2015/AC:2016
EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EN 60320-1:2015/AC:2016
February 2016
ICS 29.120.30 English Version

Appliance couplers for household and similar general purposes -Part 1: General requirements (IEC 60320-1:2015/COR1:2016)

Connecteurs pour usages domestiques et usages généraux analogues - Partie 1: Exigences générales (IEC 60320-1:2015/COR1:2016)

Gerätesteckvorrichtungen für den Hausgebrauch und ähnliche allgemeine Zwecke -Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60320-1:2015/COR1:2016) This corrigendum becomes effective on 5 February 2016 for incorporation in the English language version of the EN. European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17,

B-1000 Brussels © 2016 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.

Ref. No. EN 6032
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.