Electric toys - Safety

This International Standard deals with the safety of toys that have at least one function dependent on electricity. Additional requirements for experimental sets are given in Annex A. Toys using electricity for secondary functions are within the scope of this standard. Additional requirements for toys incorporating lasers and light-emitting diodes are given in Annex E. In order to comply with this standard, electric toys also have to comply with ISO 8124-1, since it covers hazards other than those arising by the use of electricity.

Elektrische Spielzeuge - Sicherheit

Jouets électriques - Sécurité

Električne igrače - Varnost - Dopolnilo A2 - Popravek AC

Ta mednarodni standard obravnava varnost igrač, ki imajo vsaj eno funkcijo, odvisno od elektrike. Dodatne zahteve za eksperimentalne sete so podane v dodatku A. Igrače, ki uporabljajo elektriko za sekundarne funkcije, so zajete v obsegu tega standarda. Dodatne zahteve za igrače, ki vsebujejo laserje in svetleče diode, so podane v dodatku E. Da so v skladu s tem standardom, morajo biti električne igrače prav tako v skladu z ISO 8124-1, saj zajema nevarnosti, drugačne od tistih, ki lahko nastanejo zaradi uporabe elektrike.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
25-Aug-2011
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Start Date
21-Feb-2022
Completion Date
21-Feb-2022

Relations

Effective Date
28-Jan-2023
Effective Date
25-Feb-2020

Buy Standard

Corrigendum
EN 62115:2005/A2:2011/AC:2011
French language
1 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Jouets électriques - Sécurité - Corrigendum97.200.50,JUDþHToys13.120Varnost na domuDomestic safetyICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 62115:2005/A2:2011/AC:2011SIST EN 62115:2005/A2:2011/AC:2011fr01-oktober-2011SIST EN 62115:2005/A2:2011/AC:2011SLOVENSKI

STANDARD
SIST EN 62115:2005/A2:2011/AC:2011
Corrigendum à la EN 62115:2005/A2:2011 Version
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.