Eurocode 5: Design of timber structures - Part 2: Bridges - National annex

Nacionalni dodatek vsebuje podatke o nacionalno določenih parametrih, izbiri med alternativnimi postopki projektiranja in o statusu dodatkov, ki jih je treba pri uporabi SIST EN 1995-2:2005 upoštevati v Sloveniji. Za vsa mesta, kjer je dovoljena nacionalna izbira, razen glede statusa dodatkov, so v SIST EN 1995-2:2005 podane opombe, seznam točk s temi opombami pa je podan na strani 5 v SIST EN 1995-2:2005.

Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Teil 2: Brücken

Eurocode 5: Conception et calcul des structures bois - Partie 2: Ponts

Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij - 2. del: Mostovi - Nacionalni dodatek

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
30-Jan-2009
Publication Date
17-Mar-2009
Technical Committee
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
05-Mar-2009
Due Date
10-Mar-2009
Completion Date
18-Mar-2009
Ref Project

Buy Standard

National annex
SIST EN 1995-2:2005/A101:2009
Slovenian language
2 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD SIST EN 1995-2:2005/A101 april 2009
Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij – 2. del: Mostovi –
Nacionalni dodatek
Eurocode 5: Design of timber structures – Part 2: Bridges – National annex
Eurocode 5: Conception et calcul des structures bois – Partie 2: Ponts
Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten – Teil 2: Brücken

Referenčna oznaka ICS 91.010.30; 91.080.20, 93.040 SIST EN 1995-2:2005/A101:2009 (sl)

Nadaljevanje na straneh od 2 do 3

© 2009-04: Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

SIST EN 1995-2:2005/A101 : 2009 2 NACIONALNI UVOD

Dopolnilo SIST EN 1995-2:2005/A101 (sl), Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij – 2. del: Mostovi – Nacionalni dodatek, 2009, ima status dopolnila k standardu SIST EN 1995-2-:2005.

NACIONALNI PREDGOVOR

Slovenski nacionalni standard SIST EN 1995-2:2005 je privzet evropski standard EN 1995-2:2004, ki ga je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo CEN/TC 250 Konstrukcijski evrokodi, katerega tajništvo je v pristojnosti BSI. Dopolnilo SIST EN 1995-2:2005/A101:2009 je pripravil tehnični odbor SIST/TC KON Konstrukcije. To dopolnilo se lahko uporablja skupaj s standardom SIST EN 1995-2:2005 oziroma EN 1995-2:2004, ki v poglavju Nacionalni dodatek natančno določa poglavja za nacionalno izbiro.

Nacionalna izbira je v EN 1995-2:2004 dovoljena v:
2.3.1.2(1)
2.4.1
7.2
7.3.1(2)

Nacionalni dodatek vsebuje alternativne postopke, vrednosti in priporočila za razrede z opombami, ki kažejo, kje evropski standard predvideva, da se lahko uveljavi nacionalna izbira. Zato nacionalni dodatek SIST EN 1995-2:2005/A101:2009 vsebuje nacional

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.