Intelligent Transport Systems (ITS) - Vehicular Communications - GeoNetworking - Part 6: Internet Integration - Sub-part 1: Transmission of IPv6 Packets over GeoNetworking Protocols

The present document specifies the transmission of IPv6 packets over the ETSI GeoNetworking protocol as defined in ETSI EN 302 636-4-1 [7] via a protocol adaptation sub-layer referred to as the GN6ASL (GeoNetworking to IPv6 Adaptation Sub-Layer). The scope of the present document is limited to the GN6ASL. The techniques specified in the present document fulfil the requirements for GeoNetworking and IPv6 integration described in ETSI EN 302 636-1 [3]. In particular, these techniques allow for the transport of IPv6 packets by ETSI GeoNetworking protocol given in ETSI EN 302 636-4-1 [7], enabling sub-IP multi-hop delivery of IPv6 packets, e.g. in a vehicular network. As a result, the connectivity provided by points-of-attachment to IPv6 infrastructure networks is extended by means of mobile relay nodes. In addition to that, the techniques described in the present document allow for geocasting of IPv6 multicast packets. The scope of the GN6ASL is limited to the fulfilment of the requirements for GeoNetworking and IPv6 integration described in ETSI EN 302 636-1 [3], clause 5.9, by enabling an ITS station including a GeoAdhoc router as given in ETSI EN 302 636-4-1 [7] running the GeoNetworking protocol and an IPv6-compliant protocol layer to:
• exchange IPv6 packets with other ITS stations;
• acquire globally routable IPv6 unicast addresses and communicate with an arbitrary IPv6 host located in the Internet, whenever an ITS station including a GeoAdhoc router and including or connected to an access router [5] providing IPv6 connectivity to the Internet is reachable directly or via other relay ITS stations;
• perform the operations required by IETF RFC 3963 [14] for a Mobile Router whenever:
a) an ITS mobile router supporting Network Mobility Basic Support (NEMO BS) as defined in IETF RFC 3963 [14] is present in the ITS station and runs on top of the GN6ASL; and
b) an ITS station including a GeoAdhoc router and including or connected to an access router as defined in ETSI TS 102 636-3 [5] providing IPv6 connectivity to the Internet is reachable directly or via other relay ITS stations.
NOTE: The present document adopts the definition of "IPv6-compliant" and "sub-IP multi-hop delivery"
introduced in clause 3.1. Extending the IPv6 basic standards IETF RFC 2460 [8], IETF RFC 4291 [9], IETF RFC 4007 [10], IETF RFC 4861 [11] and IETF RFC 4862 [13] to support new features is outside the scope of the present document. Extensions to NEMO BS as given in IETF RFC 3963 [14] are outside the scope of the present document. Mechanisms for the dissemination of IPv6 routing information for hosts and routers not directly attaching to the network where GeoNetworking is used are outside the scope of the present document (e.g. discovery of IPv6 in-vehicle prefixes). However, the present document aims at providing the underlying support for the dissemination of such routing information, i.e. IPv6 multicast support for the network where the GeoNetworking protocol is used. With respect to IPv6 multicast and anycast support, the present document is limited to the support required to enable distribution of IPv6 multicast and anycast traffic on a shared link. Amendments to specific IPv6 multicast forwarding mechanisms are out of the scope of the present document. However, the present document aims at not preventing existing IPv6 multicast forwarding mechanisms from being used in conjunction with the GN6ASL. In order to facilitate the deployment of ITS systems, the present document aims at maintaining backward compatibility with pre-existent IPv6-compliant protocol implementations and NEMO BS implementations compliant with IETF RFC 3963 [14]. A usage example of NEMO BS with the GN6ASL is presented in the informative annex F. The mechanisms specified in the present document are distinct from but compatible with the IPv6-related functionalities given in ISO 21210-2010 [i.20], which specifies how IPv6 networking is generally operated in ITS stations.

Inteligentni transportni sistemi (ITS) - Komunikacije med vozili - Geomreženje - 6. del: Vključitev v internet - 1. poddel: Prenos paketov IPv6 po protokolih geomreženja

Ta dokument določa prenos paketov IPv6 po protokolu geomreženj ETSI, kot je opredeljeno v ETSI EN 302 636-4-1 [7], prek podsloja prilagoditve protokola, imenovanega GN6ASL (GeoNetworking to IPv6 Adaptation Sub-Layer). Obseg tega dokumenta je omejen na GN6ASL. Tehnike, določene v tem dokumentu, izpolnjujejo zahteve za vključitev geomreženja in IPv6, opisane v ETSI EN 302 636-1 [3]. Te tehnike predvsem omogočajo prenos paketov IPv6 s protokolom geomreženja ETSI, podanim v ETSI EN 302 636-4-1 [7], kar omogoča sub-IP multi-hop prenose paketov IPv6 v, na primer v omrežju vozil. Povezljivost, ki jo zagotavljajo točke za povezovanje na omrežja z infrastrukturo IPv6, je posledično razširjena prek mobilnih posredniških vozlišč. Poleg tega metode, opisane v tem dokumentu, omogočajo usmerjanje prenosa paketov IPv6 več prejemnikom glede na geografsko lokacijo. Področje uporabe GN6ASL je omejeno na izpolnjevanje zahtev za integracijo geomreženja in IPv6, opisano v točki 5.9 ETSI EN 302 636-1 [3], z omogočanjem postaje ITS, ki vključuje usmerjevalnik GeoAdhoc, kot je določeno v ETSI EN 302 636-4-1 [7], ki poganja protokol geomreženja in sloj protokola, ki je združljiv z IPv6 za:
• izmenjavo IPv6 paketov z drugimi postajami ITS;
• pridobitev globalno usmerjenih unicast naslovov IPv6 in komuniciranje z arbitrarnim gostiteljem IPv6, ki se nahaja v internetu, vedno, ko je postaja ITS z usmerjevalnikom GeoAdhoc, ki vključuje ali je povezana na dostopni usmerjevalnik [5], ki zagotavlja povezljivost IPv6 z internetom, neposredno dostopna ali dostopna prek drugih posredniških postaj ITS;
• izvajanje operacij, ki jih zahteva IETF RFC 3963 [14] za mobilni usmerjevalnik vedno, ko:
a) je mobilni usmerjevalnik ITS, ki podpira Network Mobility Basic Support (NEMO BS), definiran v IETF RFC 3963 [14], prisoten v postaji ITS in deluje poleg GN6ASL; in
b) je postaja ITS z usmerjevalnikom GeoAdhoc, ki vključuje ali je povezana na dostopni usmerjevalnik, ki je definirana v ETSI TS 102 636-3 [5] in ki zagotavlja povezljivost IPv6 z internetom, neposredno dostopna ali dostopna prek drugih posredniških postaj ITS
OPOMBA: Ta dokument sprejme definiciji za »združljiv z IPv6« in »sub-IP multi-hop prenos«,
ki sta bili vpeljani v točki 3.1. Razširitev osnovnih standardov IPv6 IETF RFC 2460 [8], IETF RFC 4291 [9], IETF RFC 4007 [10], IETF RFC 4861 [11] in IETF RFC 4862 [13] za podporo novih funkcij ne spada na področje uporabe tega dokumenta. Razširitve za NEMO BS, kot so določene v IETF RFC 3963 [14], ne spadajo v področje uporabe tega dokumenta. Mehanizmi za širjenje informacij o usmerjanju IPv6 za gostitelje in usmerjevalnike, ki niso neposredno povezani v omrežje, kjer se uporablja geomreženje, ne spadajo v področje uporabe tega dokumenta (npr. odkritje predpon IPv6 v vozilu). Kljub temu je cilj tega dokumenta zagotavljanje osnovne podpore za širjenje informacij o usmerjanju, tj. podpora prenosa paketov več prejemnikom IPv6 za omrežja, kjer se uporablja geomreženje. V zvezi s podporo za prenos paketov več uporabnikom (multicast) in najbližjim uporabnikom (anycast) IPv6 je ta dokument omejen na podporo, ki je potrebna za porazdelitev prometa več uporabnikom in najbližjim uporabnikom prek skupne povezave. Dodatki k določenim mehanizmom za posredovanje podatkov več uporabnikom IPv6 ne spadajo v področje uporabe tega dokumenta.

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
31-Jan-2014
Publication Date
10-Jun-2014
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
04-Jun-2014
Due Date
09-Aug-2014
Completion Date
11-Jun-2014
Mandate

Buy Standard

Standard
SIST EN 302 636-6-1 V1.2.1:2014
English language
47 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day
Standard
ETSI EN 302 636-6-1 V1.2.1 (2014-05) - Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; GeoNetworking; Part 6: Internet Integration; Sub-part 1: Transmission of IPv6 Packets over GeoNetworking Protocols
English language
47 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.RWRNROLKJHRPUHåHQMDIntelligent Transport Systems (ITS) - Vehicular Communications - GeoNetworking - Part 6: Internet Integration - Sub-part 1: Transmission of IPv6 Packets over GeoNetworking Protocols35.240.60Uporabniške rešitve IT v transportu in trgoviniIT applications in transport and trade35.110OmreževanjeNetworkingICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 302 636-6-1 Version 1.2.1SIST EN 302 636-6-1 V1.2.1:2014en01-julij-2014SIST EN 302 636-6-1 V1.2.1:2014SLOVENSKI

STANDARD
SIST EN 302 636-6-1 V1.2.1:2014

ETSI EN 302 636-6-1 V1.2.1 (2014-05) Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; GeoNetworking; Part 6: Internet Integration; Sub-part 1: Transmission of IPv6 Packets over GeoNetworking Protocols

European Standard SIST EN 302 636-6-1 V1.2.1:2014
ETSI ETSI EN 302 636-6-1 V1.2.1 (2014-05)2

Reference REN/ITS-0030037 Keywords addressing, Autonomic Networking, IPv6, ITS, network, protocol ETSI 650 Route des Lucioles F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE

Tel.: +33 4 92 94 42 00
Fax: +33 4 93 65 47 16

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C Association à but non lucratif enregistrée à la Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88

Important notice The present document can be downloaded from: http://www.etsi.org The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat. Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status. Information on the current status of this and other ETSI documents is available at http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services: http://portal.etsi.org/chaircor/ETSI_support.asp Copyright Notification No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm except as authorized by written permission of ETSI. The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI. The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.

© European Telecommunications Standards Institute 2014. All rights reserved.

DECTTM, PLUGTESTSTM, UMTSTM and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members. 3GPPTM and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and of the 3GPP Organizational Partners. GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association. SIST EN 302 636-6-1 V1.2.1:2014

ETSI ETSI EN 302 636-6-1 V1.2.1 (2014-05)3 Contents Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 6 Foreword ............................................................................................................................................................. 6 Introduction ........................................................................................................................................................ 6 1 Scope ........................................................................................................................................................ 8 2 References ................................................................................................................................................ 9 2.1 Normative references ......................................................................................................................................... 9 2.2 Informative references ...................................................................................................................................... 10 3 Definitions, symbols and abbreviations ................................................................................................. 12 3.1 Definitions ........................................................................................................................................................ 12 3.2 Symbols ............................................................................................................................................................ 12 3.3 Abbreviations ................................................................................................................................................... 12 4 GN6ASL in the ITS station architecture ................................................................................................ 13 5 IPv6 link models and interfaces ............................................................................................................. 14 5.1 Rationale........................................................................................................................................................... 14 5.2 Properties of supported IPv6 link models ......................................................................................................... 15 5.2.1 Geographical virtual links ........................................................................................................................... 15 5.2.1.1 Static geographical virtual links ............................................................................................................ 15 5.2.1.2 Dynamic geographical virtual links ...................................................................................................... 15 5.2.2 Topological virtual links ............................................................................................................................. 16 5.2.3 Virtual links indexing ................................................................................................................................. 16 5.3 Properties of virtual interfaces .......................................................................................................................... 16 5.3.1 Number and types of virtual interfaces ....................................................................................................... 16 5.3.2 Usage of specific virtual interfaces ............................................................................................................. 17 5.3.2.1 Ethernet V2.0/IEEE 802.3 LAN virtual interfaces ................................................................................ 17 6 Bridging support ..................................................................................................................................... 18 6.1 Rationale........................................................................................................................................................... 18 6.2 Required properties .......................................................................................................................................... 20 6.3 Media-dependent implementations .................................................................................................................. 20 6.3.1 IEEE 802 integration service ...................................................................................................................... 20 7 IPv6/GeoNetworking interface service speciÞcation ............................................................................. 20 8 Encapsulation characteristics ................................................................................................................. 21 8.1 Maximum transmission unit ............................................................................................................................. 21 8.2 Packet delivery ................................................................................................................................................. 21 8.2.1 Outbound traffic .......................................................................................................................................... 21 8.2.2 Inbound traffic ............................................................................................................................................ 22 8.3 Frame format .................................................................................................................................................... 24 9 IPv6 multicast and anycast support ........................................................................................................ 24 9.1 Overview .......................................................................................................................................................... 24 9.2 IPv6 multicast support ...................................................................................................................................... 25 9.2.1 IPv6 link-local multicast ............................................................................................................................. 25 9.2.2 IPv6 wider-scope multicast ......................................................................................................................... 25 9.2.3 Geocasting of IPv6 multicast traffic ........................................................................................................... 26 9.3 IPv6 anycast support ........................................................................................................................................ 26 9.4 Geographic IPv6 anycast support ..................................................................................................................... 26 10 IPv6 neighbor discovery support ............................................................................................................ 27 10.1 On-link determination ...................................................................................................................................... 27 10.2 Address configuration ...................................................................................................................................... 27 10.2.1 Stateless address autoconfiguration ............................................................................................................ 27 10.2.2 Stateful address configuration..................................................................................................................... 28 10.2.3 Manual address configuration ..................................................................................................................... 28 SIST EN 302 636-6-1 V1.2.1:2014

ETSI ETSI EN 302 636-6-1 V1.2.1 (2014-05)4 10.3 Address resolution ............................................................................................................................................ 28 10.3.1 Non-ND-based address resolution .............................................................................................................. 28 10.3.2 ND-based address resolution ...................................................................................................................... 29 10.4 Neighbor unreachability detection ................................................................................................................... 29 10.5 Protocol constants............................................................................................................................................. 29 11 Support for pseudonym change .............................................................................................................. 30 11.1 Rationale........................................................................................................................................................... 30 11.2 Required operations .......................................................................................................................................... 30 Annex A (normative): ASN.1 encoding of the GN6ASL MIB .......................................................... 31 A.1 Modules .................................................................................................................................................. 31 A.1.1 ITSGN6ASL-MIB ............................................................................................................................................ 31 Annex B (normative): MIB attributes ................................................................................................ 35 B.1 ITSGN6ASL-MIB attributes values ....................................................................................................... 35 Annex C (informative): IPv6/GeoNetworking data SAP .................................................................... 36 C.1 Basic data SAP (GN6_SAP) .................................................................................................................. 36 C.1.1 Overview .......................................................................................................................................................... 36 C.1.2 Service primitives ............................................................................................................................................. 36 C.1.2.1 GN6-UNITDATA.request .......................................................................................................................... 36 C.1.2.1.1 Semantics .............................................................................................................................................. 36 C.1.2.1.2 When generated ..................................................................................................................................... 36 C.1.2.1.3 Effect on receipt .................................................................................................................................... 36 C.1.2.2 GN6-UNITDATA.indication ...................................................................................................................... 37 C.1.2.2.1 Semantics .............................................................................................................................................. 37 C.1.2.2.2 When generated ..................................................................................................................................... 37 C.1.2.2.3 Effect on receipt .................................................................................................................................... 37 C.2 Experimental extended data SAP (EGN6_SAP) .................................................................................... 37 C.2.1 Overview .......................................................................................................................................................... 37 C.2.2 Service primitives ............................................................................................................................................. 38 C.2.2.1 EGN6-UNITDATA.request ........................................................................................................................ 38 C.2.2.1.1 Semantics .............................................................................................................................................. 38 C.2.2.1.2 When generated ..................................................................................................................................... 38 C.2.2.1.3 Effect on receipt .................................................................................................................................... 38 C.2.2.2 EGN6-UNITDATA.indication ................................................................................................................... 39 C.2.2.2.1 Semantics .............................................................................................................................................. 39 C.2.2.2.2 When generated ..................................................................................................................................... 39 C.2.2.2.3 Effect on receipt .................................................................................................................................... 39 Annex D (informative): Geographic IPv6 multicast support (experimental) ................................... 40 D.1 Overview ................................................................................................................................................ 40 D.2 Pre-defined geographical IPv6 multicast groups .................................................................................... 40 D.3 Other studied mechanisms...................................................................................................................... 40 Annex E (informative): Implementation examples ............................................................................. 42 E.1 Virtual links and interfaces ..................................................................................................................... 42 E.2 Packet delivery with Ethernet V2.0/IEEE 802.3 LAN virtual interfaces ............................................... 42 E.2.1 Outbound traffic ............................................................................................................................................... 42 E.2.2 Inbound traffic .................................................................................................................................................. 43 E.3 GeoNet project implementations results ................................................................................................ 43 Annex F (informative): Support for Network Mobility Basic Support ............................................. 44 F.1 Purpose of this annex ............................................................................................................................. 44 SIST EN 302 636-6-1 V1.2.1:2014

ETSI ETSI EN 302 636-6-1 V1.2.1 (2014-05)5 F.2 Mode of operation via GN6ASL ............................................................................................................ 44 F.3 Sub-optimal routing issues ..................................................................................................................... 44 Annex G (informative): Security and privacy considerations ............................................................ 45 G.1 Recommendations for security mechanisms .......................................................................................... 45 G.2 Recommendations for privacy-protecting deployment .......................................................................... 45 Annex H (informative): Bibliography ................................................................................................... 46 History .............................................................................................................................................................. 47

SIST EN 302 636-6-1 V1.2.1:2014

ETSI ETSI EN 302 636-6-1 V1.2.1 (2014-05)6 Intellectual Property Rights IPRs essential or potentially essential to the present document may have been declared to ETSI. The information pertaining to these essential IPRs, if any, is publicly available for ETSI members and non-members, and can be found in ETSI SR 000 314: "Intellectual Property Rights (IPRs); Essential, or potentially Essential, IPRs notified to ETSI in respect of ETSI standards", which is available from the ETSI Secretariat. Latest updates are available on the ETSI Web server (http://ipr.etsi.org). Pursuant to the ETSI IPR Policy, no investigation, including IPR searches, has been carried out by ETSI. No guarantee can be given as to the existence of other IPRs not referenced in ETSI SR 000 314 (or the updates on the ETSI Web server) which are, or may be, or may become, essential to the present document. Foreword This European Standard (EN) has been produced by ETSI Technical Committee Intelligent Transport Systems (ITS). The present document is part 6, sub-part 1 of a multi-part deliverable. Full details of the entire series can be found in ETSI EN 302 636-1 [3].

National transposition dates Date of adoption of this EN: 3 February 2014 Date of latest announcement of this EN (doa): 31 May 2014 Date of latest publication of new National Standard or endorsement of this EN (dop/e):

30 November 2014 Date of withdrawal of any conflicting National Standard (dow): 30 November 2015

Introduction The ETSI GeoNetworking protocol as defined in ETSI EN 302 636-4-1 [7] and given in ETSI TS 102 636-4-2 [i.23] is a non-IP network-layer protocol that provides geographic addressing and forwarding and belongs to the position-based routing protocols category. Applications and facilities specifically designed for GeoNetworking exploit these functionalities, for example to disseminate warning or generic information messages to geographically scoped areas. The GeoNetworking protocol satisfies the requirements of several ITS services, whose application domain is limited to networks that are disconnected from large existing network infrastructures. However, several ITS applications require the integration of ITS stations with larger networks such as private transport networks or the Internet. In order to connect networks based on GeoNetworking to networks running the Internet Protocol (IP), which represent the majority of currently deployed large networks, it is necessary to allow GeoNetworking ITS stations to act like Internet hosts or routers. The ETSI Technical Committee ITS recognizes IP version 6 as defined in IETF RFC 2460 [8] as the primary version of IP to be necessarily supported by ITS stations. The present document introduces a set of mechanisms that allow the GeoNetworking protocol to transport IPv6 packets without introducing modifications to existing IPv6 protocol implementations. By deploying these mechanisms, the following two main advantages are achieved: 1) coverage offered by points-of-attachment to the Internet, such as road-side ITS stations, is extended by means of sub-IP geographic routing; and 2) IPv6 multicast traffic can be geocasted, i.e. addressed and delivered to all ITS stations currently located within a geographic area. SIST EN 302 636-6-1 V1.2.1:2014

ETSI ETSI EN 302 636-6-1 V1.2.1 (2014-05)7 The present document includes a data SAP that enables an IPv6 protocol entity to send and receive packets over the GeoNetworking protocol. This SAP is described in the informative annex C. The present document does not include a management SAP towards the ITS station management entity. NOTE: In the reminder of the present document, when the sole term "GeoNetworking" is used, it is to be regarded as the ETSI GeoNetworking protocol combining the media-independent part outlined in ETSI EN 302 636-4-1 [7] and at least one of the media-dependent parts (such as ETSI TS 102 636-4-2 [i.23]). It should be noted that the media-dependent extensions do not represent distinct protocol layers. SIST EN 302 636-6-1 V1.2.1:2014

ETSI ETSI EN 302 636-6-1 V1.2.1 (2014-05)8 1 Scope The present document specifies the transmission of IPv6 packets over the ETSI GeoNetworking protocol as defined in ETSI EN 302 636-4-1 [7] via a protocol adaptation sub-layer referred to as the GN6ASL (GeoNetworking to IPv6 Adaptation Sub-Layer). The scope of the present document is limited to the GN6ASL. The techniques specified in the present document fulfil the requirements for GeoNetworking and IPv6 integration described in ETSI EN 302 636-1 [3]. In particular, these techniques allow for the transport of IPv6 packets by ETSI GeoNetworking protocol given in ETSI EN 302 636-4-1 [7], enabling sub-IP multi-hop delivery of IPv6 packets, e.g. in a vehicular network. As a result, the connectivity provided by points-of-attachment to IPv6 infrastructure networks is extended by means of mobile relay nodes. In addition to that, the techniques described in the present document allow for geocasting of IPv6 multicast packets. The scope of the GN6ASL is limited to the fulfilment of the requirements for GeoNetworking and IPv6 integration described in ETSI EN 302 636-1 [3], clause 5.9, by enabling an ITS station including a GeoAdhoc router as given in ETSI EN 302 636-4-1 [7] running the GeoNetworking protocol and an IPv6-compliant protocol layer to:

• exchange IPv6 packets with other ITS stations; • acquire globally routable IPv6 unicast addresses and communicate with an arbitrary IPv6 host located in the Internet, whenever an ITS station including a GeoAdhoc router and including or connected to an access router [5] providing IPv6 connectivity to the Internet is reachable directly or via other relay ITS stations; • perform the operations required by IETF RFC 3963 [14] for a Mobile Router whenever:

a) an ITS mobile router supporting Network Mobility Basic Support (NEMO BS) as defined in IETF RFC 3963 [14] is present in the ITS station and runs on top of the GN6ASL; and

b) an ITS station including a GeoAdhoc router and including or connected to an access router as defined in ETSI TS 102 636-3 [5] providing IPv6 connectivity to the Internet is reachable directly or via other relay ITS stations.

NOTE: The present document adopts the definition of "IPv6-compliant" and "sub-IP multi-hop delivery" introduced in clause 3.1. Extending the IPv6 basic standards IETF RFC 2460 [8], IETF RFC 4291 [9], IETF RFC 4007 [10], IETF RFC 4861 [11] and IETF RFC 4862 [13] to support new features is outside the scope of the present document. Extensions to NEMO BS as given in IETF RFC 3963 [14] are outside the scope of the present document. Mechanisms for the dissemination of IPv6 routing information for hosts and routers not directly attaching to the network where GeoNetworking is used are outside the scope of the present document (e.g. discovery of IPv6 in-vehicle prefixes). However, the present document aims at providing the underlying support for the dissemination of such routing information, i.e. IPv6 multicast support for the network where the GeoNetworking protocol is used. With respect to IPv6 multicast and anycast support, the present document is limited to the support required to enable distribution of IPv6 multicast and anycast traffic on a shared link. Amendments to specific IPv6 multicast forwarding mechanisms are out of the scope of the present document. However, the present document aims at not preventing existing IPv6 multicast forwarding mechanisms from being used in conjunction with the GN6ASL. In order to facilitate the deployment of ITS systems, the present document aims at maintaining backward compatibility with pre-existent IPv6-compliant protocol implementations and NEMO BS implementations compliant with IETF RFC 3963 [14]. A usage example of NEMO BS with the GN6ASL is presented in the informative annex F. The mechanisms specified in the present document are distinct from but compatible with the IPv6-related functionalities given in ISO 21210-2010 [i.20], which specifies how IPv6 networking is generally operated in ITS stations. The techniques described in the present document provide a way to transport IPv6 packets that is fully compatible with the IPv6 specifications and pre-existing implementations, and hence is compatible with ISO 21210-2010 [i.20]. SIST EN 302 636-6-1 V1.2.1:2014

ETSI ETSI EN 302 636-6-1 V1.2.1 (2014-05)9 2 References References are either specific (identified by date of publication and/or edition number or version number) or non-specific. For specific references, only the cited version applies. For non-specific references, the latest version of the reference document (including any amendments) applies. Referenced documents which are not found to be publicly available in the expected location might be found at http://docbo0x.etsi.org/Reference. NOTE: While any hyperlinks included in this clause were valid at the time of publication ETSI cannot guarantee their long term validity. 2.1 Normative references The following referenced documents are necessary for the application of the present document. [1] ETSI EN 302 665: "Intelligent Transport Systems (ITS); Communications Architecture". [2] ETSI EN 302 663: "Intelligent Transport Systems (ITS); Access layer specification for Intelligent Transport Systems operating in the 5 GHz frequency band". [3] ETSI EN 302 636-1: "Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; GeoNetworking; Part 1: Requirements". [4] ETSI EN 302 636-2: "Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; GeoNetworking; Part 2: Scenarios". [5] ETSI TS 102 636-3: "Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; GeoNetworking; Part 3: Network architecture". [6] ETSI EN 302 931: "Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; Geographical Area Definition". [7] ETSI EN 302 636-4-1: "Intelligent Transport System (ITS); Vehicular communications; GeoNetworking; Part 4: Geographical addressing and forwarding for point-to-point and

point-to-multipoint communications; Sub-part 1: Media independent functionalities". [8] IETF RFC 2460: "Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification". [9] IETF RFC 4291: "IP Version 6 (IPv6) Addressing Architecture". [10] IETF RFC 4007: "IPv6 Scoped Address Architecture". [11] IETF RFC 4861: "Neighbor Discovery for IP version 6

...

ETSI EN 302 636-6-1 V1.2.1 (2014-05)
European Standard
Intelligent Transport Systems (ITS);
Vehicular Communications;
GeoNetworking;
Part 6: Internet Integration;
Sub-part 1: Transmission of IPv6 Packets over
GeoNetworking Protocols
---------------------- Page: 1 ----------------------
2 ETSI EN 302 636-6-1 V1.2.1 (2014-05)
Reference
REN/ITS-0030037
Keywords
addressing, Autonomic Networking, IPv6, ITS,
network, protocol
ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE
Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice
The present document can be downloaded from:
http://www.etsi.org

The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or

print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any

existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the

print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat.

Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.

Information on the current status of this and other ETSI documents is available at

http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp

If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:

http://portal.etsi.org/chaircor/ETSI_support.asp
Copyright Notification

No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying

and microfilm except as authorized by written permission of ETSI.

The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI.

The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© European Telecommunications Standards Institute 2014.
All rights reserved.
TM TM TM

DECT , PLUGTESTS , UMTS and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members.

3GPP and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and

of the 3GPP Organizational Partners.

GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association.

ETSI
---------------------- Page: 2 ----------------------
3 ETSI EN 302 636-6-1 V1.2.1 (2014-05)
Contents

Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 6

Foreword ............................................................................................................................................................. 6

Introduction ........................................................................................................................................................ 6

1 Scope ........................................................................................................................................................ 8

2 References ................................................................................................................................................ 9

2.1 Normative references ......................................................................................................................................... 9

2.2 Informative references ...................................................................................................................................... 10

3 Definitions, symbols and abbreviations ................................................................................................. 12

3.1 Definitions ........................................................................................................................................................ 12

3.2 Symbols ............................................................................................................................................................ 12

3.3 Abbreviations ................................................................................................................................................... 12

4 GN6ASL in the ITS station architecture ................................................................................................ 13

5 IPv6 link models and interfaces ............................................................................................................. 14

5.1 Rationale........................................................................................................................................................... 14

5.2 Properties of supported IPv6 link models ......................................................................................................... 15

5.2.1 Geographical virtual links ........................................................................................................................... 15

5.2.1.1 Static geographical virtual links ............................................................................................................ 15

5.2.1.2 Dynamic geographical virtual links ...................................................................................................... 15

5.2.2 Topological virtual links ............................................................................................................................. 16

5.2.3 Virtual links indexing ................................................................................................................................. 16

5.3 Properties of virtual inter faces .......................................................................................................................... 16

5.3.1 Number and types of virtual interfaces ....................................................................................................... 16

5.3.2 Usage of specific virtual interfaces ............................................................................................................. 17

5.3.2.1 Ethernet V2.0/IEEE 802.3 LAN virtual interfaces ................................................................................ 17

6 Bridging support ..................................................................................................................................... 18

6.1 Rationale........................................................................................................................................................... 18

6.2 Required properties .......................................................................................................................................... 20

6.3 Media-dependent implementations .................................................................................................................. 20

6.3.1 IEEE 802 integration service ...................................................................................................................... 20

7 IPv6/GeoNetworking interface service specification ............................................................................. 20

8 Encapsulation characteristics ................................................................................................................. 21

8.1 Maximum transmission unit ............................................................................................................................. 21

8.2 Packet delivery ................................................................................................................................................. 21

8.2.1 Outbound traffic .......................................................................................................................................... 21

8.2.2 Inbound traffic ............................................................................................................................................ 22

8.3 Frame format .................................................................................................................................................... 24

9 IPv6 multicast and anycast support ........................................................................................................ 24

9.1 Overview .......................................................................................................................................................... 24

9.2 IPv6 multicast support ...................................................................................................................................... 25

9.2.1 IPv6 link-local multicast ............................................................................................................................. 25

9.2.2 IPv6 wider-scope multicast ......................................................................................................................... 25

9.2.3 Geocasting of IPv6 multicast traffic ........................................................................................................... 26

9.3 IPv6 anycast support ........................................................................................................................................ 26

9.4 Geographic IPv6 anycast support ..................................................................................................................... 26

10 IPv6 neighbor discovery support ............................................................................................................ 27

10.1 On-link determination ...................................................................................................................................... 27

10.2 Address configuration ...................................................................................................................................... 27

10.2.1 Stateless address autoconfiguration ............................................................................................................ 27

10.2.2 Stateful address configuration..................................................................................................................... 28

10.2.3 Manual address configuration ..................................................................................................................... 28

ETSI
---------------------- Page: 3 ----------------------
4 ETSI EN 302 636-6-1 V1.2.1 (2014-05)

10.3 Address resolution ............................................................................................................................................ 28

10.3.1 Non-ND-based address resolution .............................................................................................................. 28

10.3.2 ND-based address resolution ...................................................................................................................... 29

10.4 Neighbor unreachability detection ................................................................................................................... 29

10.5 Protocol constants............................................................................................................................................. 29

11 Support for pseudonym change .............................................................................................................. 30

11.1 Rationale........................................................................................................................................................... 30

11.2 Required operations .......................................................................................................................................... 30

Annex A (normative): ASN.1 encoding of the GN6ASL MIB .......................................................... 31

A.1 Modules .................................................................................................................................................. 31

A.1.1 ITSGN6ASL-MIB ............................................................................................................................................ 31

Annex B (normative): MIB attributes ................................................................................................ 35

B.1 ITSGN6ASL-MIB attributes values ....................................................................................................... 35

Annex C (informative): IPv6/GeoNetworking data SAP .................................................................... 36

C.1 Basic data SAP (GN6_SAP) .................................................................................................................. 36

C.1.1 Overview .......................................................................................................................................................... 36

C.1.2 Service primitives ............................................................................................................................................. 36

C.1.2.1 GN6-UNITDATA.request .......................................................................................................................... 36

C.1.2.1.1 Semantics .............................................................................................................................................. 36

C.1.2.1.2 When generated ..................................................................................................................................... 36

C.1.2.1.3 Effect on receipt .................................................................................................................................... 36

C.1.2.2 GN6-UNITDATA.indication ...................................................................................................................... 37

C.1.2.2.1 Semantics .............................................................................................................................................. 37

C.1.2.2.2 When generated ..................................................................................................................................... 37

C.1.2.2.3 Effect on receipt .................................................................................................................................... 37

C.2 Experimental extended data SAP (EGN6_SAP) .................................................................................... 37

C.2.1 Overview .......................................................................................................................................................... 37

C.2.2 Service primitives ............................................................................................................................................. 38

C.2.2.1 EGN6-UNITDATA.request ........................................................................................................................ 38

C.2.2.1.1 Semantics .............................................................................................................................................. 38

C.2.2.1.2 When generated ..................................................................................................................................... 38

C.2.2.1.3 Effect on receipt .................................................................................................................................... 38

C.2.2.2 EGN6-UNITDATA.indication ................................................................................................................... 39

C.2.2.2.1 Semantics .............................................................................................................................................. 39

C.2.2.2.2 When generated ..................................................................................................................................... 39

C.2.2.2.3 Effect on receipt .................................................................................................................................... 39

Annex D (informative): Geographic IPv6 multicast support (experimental) ................................... 40

D.1 Overview ................................................................................................................................................ 40

D.2 Pre-defined geographical IPv6 multicast groups .................................................................................... 40

D.3 Other studied mechanisms...................................................................................................................... 40

Annex E (informative): Implementation examples ............................................................................. 42

E.1 Virtual links and interfaces ..................................................................................................................... 42

E.2 Packet delivery with Ethernet V2.0/IEEE 802.3 LAN virtual interfaces ............................................... 42

E.2.1 Outbound traffic ............................................................................................................................................... 42

E.2.2 Inbound traffic .................................................................................................................................................. 43

E.3 GeoNet project implementations results ................................................................................................ 43

Annex F (informative): Support for Network Mobility Basic Support ............................................. 44

F.1 Purpose of this annex ............................................................................................................................. 44

ETSI
---------------------- Page: 4 ----------------------
5 ETSI EN 302 636-6-1 V1.2.1 (2014-05)

F.2 Mode of operation via GN6ASL .............................................................................................. .............. 44

F.3 Sub-optimal routing issues ..................................................................................................................... 44

Annex G (informative): Security and privacy considerations ............................................................ 45

G.1 Recommendations for security mechanisms .......................................................................................... 45

G.2 Recommendations for privacy-protecting deployment .......................................................................... 45

Annex H (informative): Bibliography ................................................................................................... 46

History .............................................................................................................................................................. 47

ETSI
---------------------- Page: 5 ----------------------
6 ETSI EN 302 636-6-1 V1.2.1 (2014-05)
Intellectual Property Rights

IPRs essential or potentially essential to the present document may have been declared to ETSI. The information

pertaining to these essential IPRs, if any, is publicly available for ETSI members and non-members, and can be found

in ETSI SR 000 314: "Intellectual Property Rights (IPRs); Essential, or potentially Essential, IPRs notified to ETSI in

respect of ETSI standards", which is available from the ETSI Secretariat. Latest updates are available on the ETSI Web

server (http://ipr.etsi.org).

Pursuant to the ETSI IPR Policy, no investigation, including IPR searches, has been carried out by ETSI. No guarantee

can be given as to the existence of other IPRs not referenced in ETSI SR 000 314 (or the updates on the ETSI Web

server) which are, or may be, or may become, essential to the present document.
Foreword

This European Standard (EN) has been produced by ETSI Technical Committee Intelligent Transport Systems (ITS).

The present document is part 6, sub-part 1 of a multi-part deliverable. Full details of the entire series can be found in

ETSI EN 302 636-1 [3].
National transposition dates
Date of adoption of this EN: 3 February 2014
Date of latest announcement of this EN (doa): 31 May 2014
Date of latest publication of new National Standard
or endorsement of this EN (dop/e): 30 November 2014
Date of withdrawal of any conflicting National Standard (dow): 30 November 2015
Introduction

The ETSI GeoNetworking protocol as defined in ETSI EN 302 636-4-1 [7] and given in ETSI TS 102 636-4-2 [i.23] is

a non-IP network-layer protocol that provides geographic addressing and forwarding and belongs to the position-based

routing protocols category. Applications and facilities specifically designed for GeoNetworking exploit these

functionalities, for example to disseminate warning or generic information messages to geographically scoped areas.

The GeoNetworking protocol satisfies the requirements of several ITS services, whose application domain is limited to

networks that are disconnected from large existing network infrastructures. However, several ITS applications require

the integration of ITS stations with larger networks such as private transport networks or the Internet.

In order to connect networks based on GeoNetworking to networks running the Internet Protocol (IP), which represent

the majority of currently deployed large networks, it is necessary to allow GeoNetworking ITS stations to act like

Internet hosts or routers. The ETSI Technical Committee ITS recognizes IP version 6 as defined in IETF RFC 2460 [8]

as the primary version of IP to be necessarily supported by ITS stations.

The present document introduces a set of mechanisms that allow the GeoNetworking protocol to transport IPv6 packets

without introducing modifications to existing IPv6 protocol implementations. By deploying these mechanisms, the

following two main advantages are achieved:

1) coverage offered by points-of-attachment to the Internet, such as road-side ITS stations, is extended by means

of sub-IP geographic routing; and

2) IPv6 multicast traffic can be geocasted, i.e. addressed and delivered to all ITS stations currently located within

a geographic area.
ETSI
---------------------- Page: 6 ----------------------
7 ETSI EN 302 636-6-1 V1.2.1 (2014-05)

The present document includes a data SAP that enables an IPv6 protocol entity to send and receive packets over the

GeoNetworking protocol. This SAP is described in the informative annex C. The present document does not include a

management SAP towards the ITS station management entity.

NOTE: In the reminder of the present document, when the sole term "GeoNetworking" is used, it is to be

regarded as the ETSI GeoNetworking protocol combining the media-independent part outlined in ETSI

EN 302 636-4-1 [7] and at least one of the media-dependent parts (such as ETSI TS 102 636-4-2 [i.23]).

It should be noted that the media-dependent extensions do not represent distinct protocol layers.

ETSI
---------------------- Page: 7 ----------------------
8 ETSI EN 302 636-6-1 V1.2.1 (2014-05)
1 Scope

The present document specifies the transmission of IPv6 packets over the ETSI GeoNetworking protocol as defined in

ETSI EN 302 636-4-1 [7] via a protocol adaptation sub-layer referred to as the GN6ASL (GeoNetworking to IPv6

Adaptation Sub-Layer). The scope of the present document is limited to the GN6ASL.

The techniques specified in the present document fulfil the requirements for GeoNetworking and IPv6 integration

described in ETSI EN 302 636-1 [3]. In particular, these techniques allow for the transport of IPv6 packets by ETSI

GeoNetworking protocol given in ETSI EN 302 636-4-1 [7], enabling sub-IP multi-hop delivery of IPv6 packets, e.g. in

a vehicular network. As a result, the connectivity provided by points-of-attachment to IPv6 infrastructure networks is

extended by means of mobile relay nodes. In addition to that, the techniques described in the present document allow

for geocasting of IPv6 multicast packets.

The scope of the GN6ASL is limited to the fulfilment of the requirements for GeoNetworking and IPv6 integration

described in ETSI EN 302 636-1 [3], clause 5.9, by enabling an ITS station including a GeoAdhoc router as given in

ETSI EN 302 636-4-1 [7] running the GeoNetworking protocol and an IPv6-compliant protocol layer to:

• exchange IPv6 packets with other ITS stations;

• acquire globally routable IPv6 unicast addresses and communicate with an arbitrary IPv6 host located in the

Internet, whenever an ITS station including a GeoAdhoc router and including or connected to an access

router [5] providing IPv6 connectivity to the Internet is reachable directly or via other relay ITS stations;

• perform the operations required by IETF RFC 3963 [14] for a Mobile Router whenever:

a) an ITS mobile router supporting Network Mobility Basic Support (NEMO BS) as defined in IETF

RFC 3963 [14] is present in the ITS station and runs on top of the GN6ASL; and

b) an ITS station including a GeoAdhoc router and including or connected to an access router as defined

in ETSI TS 102 636-3 [5] providing IPv6 connectivity to the Internet is reachable directly or via other

relay ITS stations.

NOTE: The present document adopts the definition of "IPv6-compliant" and "sub-IP multi-hop delivery"

introduced in clause 3.1.

Extending the IPv6 basic standards IETF RFC 2460 [8], IETF RFC 4291 [9], IETF RFC 4007 [10], IETF

RFC 4861 [11] and IETF RFC 4862 [13] to support new features is outside the scope of the present document.

Extensions to NEMO BS as given in IETF RFC 3963 [14] are outside the scope of the present document. Mechanisms

for the dissemination of IPv6 routing information for hosts and routers not directly attaching to the network where

GeoNetworking is used are outside the scope of the present document (e.g. discovery of IPv6 in-vehicle prefixes).

However, the present document aims at providing the underlying support for the dissemination of such routing

information, i.e. IPv6 multicast support for the network where the GeoNetworking protocol is used.

With respect to IPv6 multicast and anycast support, the present document is limited to the support required to enable

distribution of IPv6 multicast and anycast traffic on a shared link. Amendments to specific IPv6 multicast forwarding

mechanisms are out of the scope of the present document. However, the present document aims at not preventing

existing IPv6 multicast forwarding mechanisms from being used in conjunction with the GN6ASL.

In order to facilitate the deployment of ITS systems, the present document aims at maintaining backward compatibility

with pre-existent IPv6-compliant protocol implementations and NEMO BS implementations compliant with IETF

RFC 3963 [14]. A usage example of NEMO BS with the GN6ASL is presented in the informative annex F.

The mechanisms specified in the present document are distinct from but compatible with the IPv6-related functionalities

given in ISO 21210-2010 [i.20], which specifies how IPv6 networking is generally operated in ITS stations. The

techniques described in the present document provide a way to transport IPv6 packets that is fully compatible with the

IPv6 specifications and pre-existing implementations, and hence is compatible with ISO 21210-2010 [i.20].

ETSI
---------------------- Page: 8 ----------------------
9 ETSI EN 302 636-6-1 V1.2.1 (2014-05)
2 References

References are either specific (identified by date of publication and/or edition number or version number) or

non-specific. For specific references, only the cited version applies. For non-specific references, the latest version of the

reference document (including any amendments) applies.

Referenced documents which are not found to be publicly available in the expected location might be found at

http://docbo0x.etsi.org/Reference.

NOTE: While any hyperlinks included in this clause were valid at the time of publication ETSI cannot guarantee

their long term validity.
2.1 Normative references

The following referenced documents are necessary for the application of the present document.

[1] ETSI EN 302 665: "Intelligent Transport Systems (ITS); Communications Architecture".

[2] ETSI EN 302 663: "Intelligent Transport Systems (ITS); Access layer specification for Intelligent

Transport Systems operating in the 5 GHz frequency band".

[3] ETSI EN 302 636-1: "Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications;

GeoNetworking; Part 1: Requirements".

[4] ETSI EN 302 636-2: "Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications;

GeoNetworking; Part 2: Scenarios".

[5] ETSI TS 102 636-3: "Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications;

GeoNetworking; Part 3: Network architecture".

[6] ETSI EN 302 931: "Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications;

Geographical Area Definition".

[7] ETSI EN 302 636-4-1: "Intelligent Transport System (ITS); Vehicular communications;

GeoNetworking; Part 4: Geographical addressing and forwarding for point-to-point and

point-to-multipoint communications; Sub-part 1: Media independent functionalities".

[8] IETF RFC 2460: "Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification".
[9] IETF RFC 4291: "IP Version 6 (IPv6) Addressing Architecture".
[10] IETF RFC 4007: "IPv6 Scoped Address Architecture".
[11] IETF RFC 4861: "Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6)".

[12] IETF RFC 5942: "IPv6 Subnet Model: The Relationship between Links and Subnet Prefixes".

[13] IETF RFC 4862: "IP
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.