Automotive fuels - Diesel - Requirements and test methods

Goriva za motorna vozila - Dizelsko gorivo - Zahteve in preskusne metode

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
03-Jul-2022
Publication Date
28-Aug-2022
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
07-Jul-2022
Due Date
12-Jul-2022
Completion Date
29-Aug-2022
Ref Project

RELATIONS

Buy Standard

Standard – translation
SIST EN 590:2022/A101:2022 - Za tisk
Slovenian language
3 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Amendment
SIST EN 590:2022/oA101:2022 - Za tisk
Slovenian language
3 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

S L O V E N S K I SIST EN 590:2022/A101
S T A N D A R D
september 2022
Goriva za motorna vozila – Dizelsko gorivo – Zahteve in preskusne metode –
Dopolnilo A101
Automotive fuels – Diesel – Requirements and test methods
Carburants pour automobiles – Combustible pour moteur diesel (gazole) –
Exigences et méthodes d'essai

Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge – Dieselkraftstoff – Anforderungen und Prüfverfahren

Referenčna oznaka
ICS 75.160.20 SIST EN 590:2022/A101:2022 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 4

© 2022-09. Standard je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 590:2022/A101 : 2022
NACIONALNI UVOD

Dopolnilo SIST EN 590:2022/A101 (sl), Goriva za motorna vozila – Dizelsko gorivo – Zahteve in

preskusne metode – Dopolnilo A101, 2022, ima status slovenskega dopolnila k standardu SIST EN

590:2022.
NACIONALNI PREDGOVOR

Slovensko dopolnilo k standardu SIST EN 590:2022/A101:2022 je pripravil tehnični odbor SIST/TC NAD

Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi.

Odločitev za izdajo tega dokumenta je dne 14. aprila 2022 sprejel SIST/TC NAD Naftni proizvodi, maziva

in sorodni proizvodi.
ZVEZA Z NACIONALNIMI STANDARDI

SIST EN 590:2022 Goriva za motorna vozila – Dizelsko gorivo – Zahteve in preskusne

metode
OPOMBA
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 590:2022/A101 : 2022
Dopolnilo A101
1 Vzorčenje

Vzorčenje mora potekati po postopku, opisanem v SIST EN ISO 3170, SIST EN ISO 3171 ali SIST EN

14275.
2 Poimenovanje goriva

Za dizelsko gorivo po standardu SIST EN 590 je dovoljena uporaba naslednjih nazivov:

‒ dizelsko gorivo SIST EN 590 ali
‒ dieselsko gorivo SIST EN 590
Za namen označevanja je dovoljena tudi uporaba naslednjih nazivov:
‒ DIESEL, DIZEL, DIESELSKO GORIVO, DIZELSKO GORIVO
3 Označevanje goriva – identifikacijske oznake

Skladno s standardom SIST EN 16942 se dizelsko gorivo po tem standardu označuje z enotno

identifikacijsko oznako. Z njo morajo biti označena:

‒ vsa polnilna mesta na javnih oskrbnih mestih z dizelskim gorivom (oznaka na ohišju polnilnega

sklopa ter na vsaki točilni pipi),
‒ mesta za polnjenje goriva na vozilih (v neposredni bližini polnilne odprtine),

‒ navodila za uporabo vozila ne glede obliko, v kakršni so na voljo uporabniku (tiskani, elektronski

ipd.),
‒ prodajna mesta za vozila, kjer se označuje tip uporabljenega goriva.
3.1 Dimenzije in videz identifikacijskih oznak

Oblika identifikacijske oznake za dizelsko gorivo je kvadrat z zaobljenimi robovi, v katerem je označena

največja dovoljena vsebnost biodizla (FAME).
...

SL O V EN S K I SIST EN 590:2022/oA101
S T ANDAR D
junij 2022
Goriva za motorna vozila – Dizelsko gorivo – Zahteve in preskusne metode –
Dopolnilo A101
Automotive fuels – Diesel – Requirements and test methods
Carburants pour automobiles – Combustible pour moteur diesel (gazole) –
Exigences et méthodes d'essai

Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge – Dieselkraftstoff – Anforderungen und Prüfverfahren

Referenčna oznaka
ICS 75.160.20 SIST EN 590:2022/oA101:2022 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 4

© 2022-06. Standard je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 590:2022/oA101 : 2022
NACIONALNI UVOD

Dopolnilo SIST EN 590:2022/A101 (sl), Goriva za motorna vozila – Dizelsko gorivo – Zahteve in

preskusne metode – Dopolnilo A101, 2022, ima status slovenskega dopolnila k standardu SIST EN

590:2022.
NACIONALNI PREDGOVOR

Slovensko dopolnilo k standardu SIST EN 590:2022/A101:2022 je pripravil tehnični odbor SIST/TC NAD

Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi.

Odločitev za izdajo tega dokumenta je dne 14. aprila 2022 sprejel SIST/TC NAD Naftni proizvodi, maziva

in sorodni proizvodi.
ZVEZA Z NACIONALNIMI STANDARDI

SIST EN 590:2022 Goriva za motorna vozila – Dizelsko gorivo – Zahteve in preskusne

metode
OPOMBA
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 590:2022/oA101 : 2022
Dopolnilo A101
1 Vzorčenje

Vzorčenje mora potekati po postopku, opisanem v SIST EN ISO 3170, SIST EN ISO 3171 ali SIST EN

14275.
2 Poimenovanje goriva

Za dizelsko gorivo po standardu SIST EN 590 je dovoljena uporaba naslednjih nazivov:

‒ dizelsko gorivo SIST EN 590 ali
‒ dieselsko gorivo SIST EN 590
Za namen označevanja je dovoljena tudi uporaba naslednjih nazivov:
‒ DIESEL, DIZEL, DIESELSKO GORIVO, DIZELSKO GORIVO
3 Označevanje goriva – identifikacijske oznake

Skladno s standardom SIST EN 16942 se dizelsko gorivo po tem standardu označuje z enotno

identifikacijsko oznako. Z njo morajo biti označena:

‒ vsa polnilna mesta na javnih oskrbnih mestih z dizelskim gorivom (oznaka na ohišju polnilnega

sklopa ter na vsaki točilni pipi),
‒ mesta za polnjenje goriva na vozilih (v neposredni bližini polnilne odprtine),

‒ navodila za uporabo vozila ne glede obliko, v kakršni so na voljo uporabniku (tiskani, elektronski

ipd.),
‒ prodajna mesta za vozila, kjer se označuje tip uporabljenega goriva.
3.1 Dimenzije in videz identifikacijskih oznak

Oblika identifikacijske oznake za dizelsko gorivo je kvadrat z zaobljenimi robovi, v katerem je označena

največja dovoljena vsebnost biodizla (FAME).
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.