Ergonomics of human-system interaction - Part 810: Robotic, intelligent and autonomous systems (ISO/TR 9241-810:2020)

This document addresses:
— physically embodied RIA systems, such as robots and autonomous vehicles with which users will physically interact;
— systems embedded within the physical environment with which users do not consciously interact, but which collect data and/or modify the environment within which people live or work such as smart building and, mood-detection;
— intelligent software tools and agents with which users actively interact through some form of user interface;
— intelligent software agents which act without active user input to modify or tailor the systems to the user's behaviour, task or some other purpose, including providing context specific content/information, tailoring adverts to a user based on information about them, user interfaces that adapt to the cognitive or physiological state, "ambient intelligence";
— the effect on users resulting from the combined interaction of several RIA systems such as conflicting behaviours between the RIA systems under the same circumstances;
— the complex system-of-systems and sociotechnical impacts of the use of RIA systems, particularly on society and government.
This document is not an exploration of the philosophical, ethical or political issues surrounding robotics, artificial intelligence, machine learning, and intelligent machines or environments. For matters of ethics and political issues, see standards such as BS 8611 and IEC P7000. However, this document does identify where and why ethical issues need to be taken into account for a wide range of systems and contexts, and as such it provides information relevant to the broader debate regarding RIA systems.
This document has a broader focus than much of the early work on autonomy that relates to the automation of control tasks and mechanization of repetitive physical or cognitive tasks, and centres on levels of automation.
Although this document addresses a wide range of technology applications, and sector and stakeholder views on the issues, the treatment of each can be incomplete due to the diverse and increasingly varied applications of RIA systems.

Ergonomie de l'interaction homme-système - Partie 810: Titre manque (ISO/TR 9241-810:2020)

Ergonomija medsebojnega vpliva človek-sistem - 810. del: Robotski, inteligentni in avtonomni sistemi (ISO/TR 9241-810:2020)

Ta dokument obravnava:
– robotske, inteligentne in avtonomne (RIA) sisteme v fizični obliki, kot so na primer roboti in avtonomna vozila, s katerimi uporabniki fizično komunicirajo;
– sisteme, vgrajene v fizično okolje, s katerimi uporabniki ne komunicirajo zavestno, temveč ki zbirajo podatke in/ali spreminjajo okolje, v katerem ljudje bivajo ali delajo, kot so sistemi pametnih stavb in zaznavanja razpoloženja;
– pametna programska orodja in posrednike, s katerimi uporabniki aktivno komunicirajo prek uporabniškega vmesnika v takšni ali drugačni obliki;
– inteligentne programske posrednike, ki delujejo brez aktivnega posredovanja uporabnika in pri tem sisteme spreminjajo ali prilagajajo uporabnikovem vedenju, opravilu ali drugemu namenu, vključno z zagotavljanjem okoliščinam prilagojene vsebine/informacij, prilagajanjem oglasov uporabniku na podlagi informacij o uporabniku, uporabniškimi vmesniki, ki se prilagodijo kognitivnemu ali fiziološkemu stanju, ter »ambientalno inteligenco«;
– učinek na uporabnike, ki je posledica združene interakcije med različnimi robotskimi, inteligentnimi in avtonomnimi sistemi, kot je na primer neskladno delovanje robotskih, inteligentnih in avtonomnih sistemov v enakih razmerah;
– zapletene vplive uporabe robotskih, inteligentnih in avtonomnih sistemov na sistem sistemov, družbo in tehniko, zlasti vplive na družbo in vlado.
Ta dokument ne preučuje filozofskih, etičnih ali političnih vprašanj v zvezi z robotiko, umetno inteligenco, strojnim učenjem ter inteligentnimi stroji ali okolji. Vsebine o etičnih in političnih vprašanjih so na primer na voljo v standardih BS 8611 in IEC P7000. Kljub temu pa ta dokument za širok nabor sistemov in okoliščin določa, kdaj in zakaj je treba upoštevati etična vprašanja, in kot tak podaja informacije, pomembne za širšo razpravo o robotskih, inteligentnih in avtonomnih sistemih.
Ta dokument se uporablja za širše področje kot večina prejšnjih dokumentov o avtonomiji, ki se navezujejo na avtomatizacijo krmilnih opravil in mehanizacijo ponavljajočih se fizičnih ali kognitivnih opravil, ter se osredotoča na ravni avtomatizacije.
Čeprav je v tem dokumentu obravnavan širok spekter tehnoloških aplikacij ter stališč panoge in interesnih skupin v zvezi s temi vprašanji, pa posamezna vprašanja morda niso v celoti razdelana zaradi raznolikosti in vse večjih razlik v področjih uporabe robotskih, inteligentnih ter avtonomnih sistemov.

General Information

Status
Published
Publication Date
14-Jun-2022
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
03-May-2022
Due Date
08-Jul-2022
Completion Date
15-Jun-2022

Buy Standard

Technical report
TP CEN ISO/TR 9241-810:2022
English language
60 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST-TP CEN ISO/TR 9241-810:2022
01-julij-2022
Ergonomija medsebojnega vpliva človek-sistem - 810. del: Robotski, inteligentni in
avtonomni sistemi (ISO/TR 9241-810:2020)
Ergonomics of human-system interaction - Part 810: Robotic, intelligent and autonomous
systems (ISO/TR 9241-810:2020)
Ergonomie de l'interaction homme-système - Partie 810: Titre manque (ISO/TR 9241-
810:2020)
Ta slovenski standard je istoveten z: CEN ISO/TR 9241-810:2022
ICS:
13.180 Ergonomija Ergonomics
SIST-TP CEN ISO/TR 9241-810:2022 en,fr,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST-TP CEN ISO/TR 9241-810:2022

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST-TP CEN ISO/TR 9241-810:2022


CEN ISO/TR 9241-810
TECHNICAL REPORT

RAPPORT TECHNIQUE

April 2022
TECHNISCHER BERICHT
ICS 13.180
English Version

Ergonomics of human-system interaction - Part 810:
Robotic, intelligent and autonomous systems (ISO/TR
9241-810:2020)
Ergonomie de l'interaction homme-système - Partie
810: Titre manque (ISO/TR 9241-810:2020)


This Technical Report was approved by CEN on 13 April 2022. It has been drawn up by the Technical Committee CEN/TC 122.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,
Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway,
Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and
United Kingdom.

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2022 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved Ref. No. CEN ISO/TR 9241-810:2022 E
worldwide for CEN national Members.

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST-TP CEN ISO/TR 9241-810:2022
CEN ISO/TR 9241-810:2022 (E)
Contents Page
European foreword . 3

2

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST-TP CEN ISO/TR 9241-810:2022
CEN ISO/TR 9241-810:2022 (E)
European foreword
The text of ISO/TR 9241-810:2020 has been prepared by Technical Committee ISO/TC 159
"Ergonomics” of the International Organization for Standardization (ISO) and has been taken over as
CEN ISO/TR 9241-810:2022 by Technical Committee CEN/TC 122 “Ergonomics” the secretariat of
which is held by DIN.
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CEN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
Any feedback and questions on this document should be directed to the users’ national standards body.
A complete listing of these bodies can be found on the CEN website.
Endorsement notice
The text of ISO/TR 9241-810:2020 has been approved by CEN as CEN ISO/TR 9241-810:2022 without
any modification.


3

---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST-TP CEN ISO/TR 9241-810:2022

---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST-TP CEN ISO/TR 9241-810:2022
TECHNICAL ISO/TR
REPORT 9241-810
First edition
2020-08
Ergonomics of human-system
interaction —
Part 810:
Robotic, intelligent and autonomous
systems
Reference number
ISO/TR 9241-810:2020(E)
©
ISO 2020

---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST-TP CEN ISO/TR 9241-810:2022
ISO/TR 9241-810:2020(E)

COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT
© ISO 2020
All rights reserved. Unless otherwise specified, or required in the context of its implementation, no part of this publication may
be reproduced or utilized otherwise in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, or posting
on the internet or an intranet, without prior written permission. Permission can be requested from either ISO at the address
below or ISO’s member body in the country of the requester.
ISO copyright office
CP 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Geneva
Phone: +41 22 749 01 11
Email: copyright@iso.org
Website: www.iso.org
Published in Switzerland
ii © ISO 2020 – All rights reserved

---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST-TP CEN ISO/TR 9241-810:2022
ISO/TR 9241-810:2020(E)

Contents Page
Foreword .v
Introduction .vi
1 Scope . 1
2 Normative references . 1
3 Terms and definitions . 1
4 Symbols and abbreviated terms . 2
5 Report contents and structure . 2
6 Concepts . 3
6.1 General . 3
6.2 IT concepts . 4
6.2.1 Intelligent agent . . . 4
6.2.2 Autonomous agent . 4
6.2.3 Machine learning . 4
6.2.4 Autonomous robot . 4
6.2.5 ISO robot . 5
6.3 Ergonomics concepts . 5
6.3.1 Ergonomics concern for RIA systems . 5
6.3.2 Design approaches for RIA systems . 5
6.3.3 Perceived autonomy . 6
6.3.4 Control loop . 6
7 Categories of human-RIA system issues . 7
7.1 General . 7
7.2 RIA system — effects on a human . 7
7.3 Human-RIA system interaction . 8
7.4 Multiple RIA systems interacting — effects on humans . 8
7.5 RIA system — organizational . 8
7.6 Social/cultural/ethical . 8
7.7 Emergent societal . 8
8 Ergonomics and RIA systems . 9
8.1 General . 9
8.2 Benefits of ergonomics applied to RIA systems . 9
8.3 Hazards if ergonomics is not applied to RIA systems.10
9 Areas of RIA systems addressed by ergonomics standards .11
9.1 General .11
9.2 Principles of ergonomics .11
9.3 Human-centred design process .12
9.4 Interaction and interface .12
9.5 Accessibility .13
9.6 Workspace and workload .14
9.7 Context and environment .14
10 Changes in ergonomics standards required to better address RIA system technology .15
10.1 General .15
10.2 Type of guidance needed and for which readerships .15
10.3 Transparent interaction and transparent users .16
10.4 Safety aspects of RIA systems .17
Annex A (informative) Human-RIA system issues .19
Annex B (informative) Examples/case studies of ergonomics issues for RIA systems .25
Annex C (informative) Development of ergonomics .34
© ISO 2020 – All rights reserved iii

---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST-TP CEN ISO/TR 9241-810:2022
ISO/TR 9241-810:2020(E)

Annex D (informative) Changes required to ergonomics standards .37
Annex E (informative) Approach followed to develop this report .48
Bibliography .50
iv © ISO 2020 – All rights reserved

---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST-TP CEN ISO/TR 9241-810:2022
ISO/TR 9241-810:2020(E)

Foreword
ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards
bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out
through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical
committee has been established has the right to be represented on that committee. International
organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work.
ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of
electrotechnical standardization.
The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are
described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular, the different approval criteria needed for the
different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the
editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www .iso .org/ directives).
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of
any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or
on the ISO list of patent declarations received (see www .iso .org/ patents).
Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not
constitute an endorsement.
For an explanation of the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and
expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO's adherence to the
World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT), see www .iso .org/
iso/ foreword .html.
This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 159, Ergonomics, Subcommittee SC 4,
Ergonomics of human-system interaction.
A list of all parts in the ISO 9241 series can be found on the ISO website.
Any feedback or questions on this document should be directed to the user’s national standards body. A
complete listing of these bodies can be found at www .iso .org/ members .html.
© ISO 2020 – All rights reserved v

---------------------- Page: 11 ----------------------
SIST-TP CEN ISO/TR 9241-810:2022
ISO/TR 9241-810:2020(E)

Introduction
Product development of systems with robot, intelligent and autonomous characteristics is rapidly
progressing. Given the human-system issues of such systems, timely guidance covering these issues
is necessary to help all sectors of industry to design, field and operate first-time quality robotic,
intelligent, autonomous (RIA) systems, and build appropriate trust in products and services that use
these systems.
There is an urgent need for a Technical Report from ISO explaining the existing, emerging and potential
human-system issues and consequences for use and users associated with systems that have robot,
intelligent and autonomous characteristics. This document explains the existing, emerging and
potential human-system issues and consequences for use and users associated with systems that have
RIA characteristics. It identifies the potential risks and priorities for standardization to address these
issues. Solutions will be the subject of future standards.
This document reviews the ergonomics for a range of RIA systems. It describes the human-system
issues that should be considered in the application of these technologies and identification of priorities
for future standardization work. The purpose of this study is to identify and explore the ramifications
of a categories of issues involving RIA systems that suggest a need to reset the boundaries of what is
called ergonomics. The conclusion is that to make an ergonomic RIA system, the practice of ergonomics
will need to do more, working together with new disciplines, and can require new tools, methods and
approaches to support the design and integration of these types of systems into working environments
and organizations. Ergonomics will also need to identify relevant research from a wide variety of
scientific disciplines, as well as conducting our own research to ensure we have a robust evidence base
to guide the development of these systems.
The paradigm behind human-systems interaction standards so far has been that of tool use. The
ISO 9241 series is for interactive tools and the physical environment within which they are used.
RIA systems necessitate a new paradigm. Agents developed using these technologies will be more
connected, complex, probabilistic and non-deterministic, social, and augment human capabilities
well beyond merely replacing physical work. Interaction with these agents can become a relationship,
their interface a personality, and users and agents can form complex human-machine teams, working
together towards a shared goal.
The evolution of RIA systems will significantly alter the nature of tasks users perform. The design of
work will likewise be altered. Applications of RIA systems represent a significantly more complete
and impactful replacement of human activity than has been seen with any other form of technological
labour-saving device. For example, when working with another person on a common task, how do you
diagnose a failure state in your interactions? How are you to interpret the off-nominal behaviour of a
team member? How are you to interpret and predict the behaviour of other people who are operating
within the same environment as you are but are otherwise not directly coordinating activity? What
is the safe state you can fall back on in the event of a failure in your interaction with another person?
Now, replace that person or team member with an RIA system. The changes in the nature of tasks and
the design of work to accommodate the complex, social human-machine interaction of an RIA system is
fundamental for ergonomics, but will require that the ergonomics community adapt its best practices
and expand into areas of psychology and sociology that few ergonomists deal with on a regular basis.
The focus of this document is breadth not depth, and issues not answers. The emphasis is on describing
general issues and the consequences of not addressing them, even though not all will/can be relevant to
all types or applications of RIA systems covered by this document. But be sure that this is the case for
your application, and that you take account of the categories of issue and context that do apply.
vi © ISO 2020 – All rights reserved

---------------------- Page: 12 ----------------------
SIST-TP CEN ISO/TR 9241-810:2022
TECHNICAL REPORT ISO/TR 9241-810:2020(E)
Ergonomics of human-system interaction —
Part 810:
Robotic, intelligent and autonomous systems
1 Scope
This document addresses:
— physically embodied RIA systems, such as robots and autonomous vehicles with which users will
physically interact;
— systems embedded within the physical environment with which users do not consciously interact,
but which collect data and/or modify the environment within which people live or work such as
smart building and, mood-detection;
— intelligent software tools and agents with which users actively interact through some form of user
interface;
— intelligent software agents which act without active user input to modify or tailor the systems to
the user's behaviour, task or some other purpose, including providing context specific content/
information, tailoring adverts to a user based on information about them, user interfaces that adapt
to the cognitive or physiological state, "ambient intelligence";
— the effect on users resulting from the combined interaction of several RIA systems such as conflicting
behaviours between the RIA systems under the same circumstances;
— the complex system-of-systems and sociotechnical impacts of the use of RIA systems, particularly
on society and government.
This document is not an exploration of the philosophical, ethical or political issues surrounding robotics,
artificial intelligence, machine learning, and intelligent machines or environments. For matters of
ethics and political issues, see standards such as BS 8611 and IEC P7000. However, this document does
identify where and why ethical issues need to be taken into account for a wide range of systems and
contexts, and as such it provides information relevant to the broader debate regarding RIA systems.
This document has a broader focus than much of the early work on autonomy that relates to the
automation of control tasks and mechanization of repetitive physical or cognitive tasks, and centres on
levels of automation.
Although this document addresses a wide range of technology applications, and sector and stakeholder
views on the issues, the treatment of each can be incomplete due to the diverse and increasingly varied
applications of RIA systems.
2 Normative references
There are no normative references in this document.
3 Terms and definitions
No terms and definitions are listed in this document.
© ISO 2020 – All rights reserved 1

---------------------- Page: 13 ----------------------
SIST-TP CEN ISO/TR 9241-810:2022
ISO/TR 9241-810:2020(E)

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:
— ISO Online browsing platform: available at https:// www .iso .org/ obp
— IEC Electropedia: available at http:// www .electropedia .org/
4 Symbols and abbreviated terms
AI artificial intelligence
CRM crew resource management
DM decision making
GPS global positioning system
HCD human-centred design
HCI human-computer interaction
HCQ human-centred quality (see ISO 9241-220)
HF human factors
IA intelligent agent
ICT information and communications technology
IVR interactive voice response
ML machine learning
OODA observe–orient–decide–act
RIA robotic, intelligent, autonomous
RPA robotic process automation
UxV unmanned (where x = space, air, ground, surface, sub-surface) vehicle
UI user interface
UX user experience
5 Report contents and structure
The target audience for this document is decision-makers, designers and engineers who would benefit
from the consideration of human-systems issues of RIA systems. Futurists, researchers, technology
developers, regulators and legislators can also find this document useful.
The target audience for this document is the standards development community and ergonomists
involved in developing, acquiring and/or commissioning RIA systems.
This document is based on an analysis that projects forwards from current applications of technology
to more connected, complex, probabilistic and non-deterministic, social systems/entities/agents, and
human augmentation. Social in this context also includes physical interaction. Applications considered
include robots, intelligent systems and environments such as smart buildings that control or otherwise
influence an environment, and autonomous agents/systems. The analysis considers views and concerns
of: RIA system users and stakeholders from various industry sectors regarding the impact on future
job roles, human tasks and organizational structures, safety, system trust, rights and culture. The
2 © ISO 2020 – All rights reserved

---------------------- Page: 14 ----------------------
SIST-TP CEN ISO/TR 9241-810:2022
ISO/TR 9241-810:2020(E)

limits for ergonomics are considered together with an initial identification of potential areas of change.
A broad range of published sources and expertise was drawn on during the creation of this document. It
includes the futurology literature, regulatory work, input from astute observers and reports of current
and planned products. Extensive discussion and analysis by the project team is also included.
— Clause 6 discusses relevant concepts in AI and ergonomics.
— Clause 7 describes the groups of identified issues.
— Clause 8 describes the hazards and possible harm that can result if Ergonomics is not applied.
— Clause 9 describing how various existing ergonomics standards address the issues.
— Clause 10 describes the changes in ergonomics standards required to better address RIA systems
technology.
Annexes A to E are written for:
— the ergonomics community — to give their input to RIA system projects/discussions face validity,
provide food for thought regarding how ergonomics can be applied/should evolve/needs to be
supported, gives a framework for issues to raise if involved with such projects;
— those developing, acquiring, commissioning or approving RIA systems — providing a set of
considerations and potential issues to think about for those in any executive, project, design or legal
and regulatory role;
— developers and users of standards who need to understand how the ergonomics aspects of RIA
systems affect their activities — alerting those who have not so far included human or ergonomic
requirements in relation to RIA systems in their domains to new or emergent human-system issues
or needs.
Annex A elaborates the human-system issues within each category. Annex B presents examples of RIA
systems, illustrating the issues, hazards, and ergonomics considerations. Annex C provides a two-stage
review of the areas in which ergonomics needs to develop to address these issues. Annex D contains
a more detailed description of the analysis and notes on the necessary extensions to ergonomics and
standards. Annex E describes the analysis on which this document is based.
6 Concepts
6.1 General
There are many technologies used to implement RIA systems, various combinations of which are
employed across a huge range of applications with which humans will interact. This has led to a general
lack of agreement and precision in definitions and terminology, including those within standards
where RIA system technologies and applications are defined in various ways according to specific
requirements of the given context. As it is not possible to fully predict the different ways in which
such technologies will be developed and applied in the future, this document does not refer to existing
definitions from other standards. Instead, this document uses generic and commonly used terms
because, although these can still invoke different individual interpretations and opinions, they are
more generally and widely understood.
This document uses the most common generic terms in the title (robotic, intelligent, autonomous) with
the understanding that they can trigger a range of associations and differences of opinion. These are not
conceptually independent. Furthermore, this document focusses on their use by humans as collective
descriptions for characteristics of types of intelligent agent. These agents are often qualified as to type
or context of use (for example, autonomous car, intelligent building, care robot).
© ISO 2020 – All rights reserved 3

---------------------- Page: 15 ----------------------
SIST-TP CEN ISO/TR 9241-810:2022
ISO/TR 9241-810:2020(E)

6.2 IT concepts
6.2.1 Intelligent agent
An intelligent agent is an entity which observes through sensors and acts on an environment using
actuators. It directs its activity towards achieving goals. Intelligent agents can learn or use knowledge
to achieve these goals. They can be very simple or very complex.
Intelligent agents are often software entities that carry out some set of operations on behalf of a user
or another program with som
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.