Zgornji ustroj - Pritrdilni sistem - Šestroba matica (panožna oznaka TS-Z a1.103)

Ta specifikacija določa obliko in mere šestrobe matice razreda izdelave B z metrskim navojem s trikotnim profilom ISO, ki se uporablja pri izvajanju vzdrževalnih aktivnosti v vijačnih spojih železniškega zgornjega ustroja.

General Information

Status
Published
Publication Date
09-Mar-2011
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
04-Mar-2011
Due Date
09-Mar-2011
Completion Date
10-Mar-2011
Ref Project

Buy Standard

Technical specification
SIST-TS 1054:2011
Slovenian language
5 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKA SIST-TS 1054
TEHNIČNA
april 2011
SPECIFIKACIJA
Zgornji ustroj – Pritrdilni sistem – Šestroba matica
(panožna oznaka TS-Z a1.103)
Referenčna oznaka
ICS 45.040; 21.060.20 SIST-TS 1054:2011 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 6

© 2011-04. Tehnično specifikacijo je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST-TS 1054 : 2011
NACIONALNI UVOD

Tehnična specifikacija SIST-TS 1054 (sl), Zgornji ustroj – Pritrdilni sistem – Šestroba matica (panožna

oznaka TS-Z a1.103), 2011, ima status slovenske tehnične specifikacije.
NACIONALNI PREDGOVOR

Avtor dokumenta je Ministrstvo za promet, izdajatelj pa Slovenski inštitut za standardizacijo

Odločitev za izdajo tega dokumenta je dne 17. marca 2011 sprejel Strokovni svet za splošno področje.

ZVEZE S STANDARDI

S privzemom te tehnične specifikacije veljajo za omenjeni namen referenčnih standardov vsi

standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:

SIST ISO 68-1 Vijačni navoji ISO za splošno uporabo – Osnovni profil – 1. del:
Metrski vijačni navoji
SIST ISO 724 ISO metrski vijačni navoji za splošno uporabo – Osnovne mere

SIST EN ISO 4759-1 Tolerance za vezne elemente – 1. del: Vijaki in matice – Razredi

izdelave A, B in C

SIST EN ISO 898-1 Mehanske lastnosti veznih elementov iz ogljikovega ali legiranega

jekla – 1. del: Vijaki, zatiči in stebelni vijaki
OPOMBA

– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del tehnične specifikacije

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST-TS 1054 : 2011
VSEBINA Stran

1 Predmet in področje uporabe ...............................................................................................................4

2 Izrazi in definicije ..................................................................................................................................4

3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti..............................................................................................4

4 Oblika, mera in masa............................................................................................................................5

5 Kakovost materiala in izdelave.............................................................................................................5

6 Preverjanje kakovosti ...........................................................................................................................5

7 Zaščita pred korozijo ............................................................................................................................6

8 Pakiranje in oznake na embalaži..........................................................................................................6

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST-TS 1054 : 2011
1 Predmet in področje uporabe

Ta specifikacija določa obliko in mere šestrobe matice razreda izdelave B z metrskim navojem s

trikotnim profilom ISO, ki se uporablja pri izvajanju vzdrževalnih aktivnosti v vijačnih spojih železniškega

zgornjega ustroja.
2 Izrazi in definicije

Za uporabo te tehnične specifikacije se uporabljajo naslednji izrazi in definicije:

– šestroba matica je tip matice, ki se kot element veznega spoja namensko uporablja za vijake

zgornjega ustroja železniške proge,

– vzdrževalne aktivnosti obsegajo procese nabave in/ali izdelave novih delov, zamenjave dotrajanih

ali poškodovanih delov ter predpisane vzdrževalne posege na obstoječi opremi železniške

infrastrukture.
3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti

– Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrževanju zgornjega ustroja železniških prog

– Pravi
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.