Zgornji ustroj - Pritrdilni sistem - Šestrobe matice z vencem (panožna oznaka TS-Z a1.104)

Ta specifikacija določa obliko in mere šestrobe matice z vencem razreda izdelave B z metrskim navojem s trikotnim profilom ISO, ki se uporablja pri izvajanju vzdrževalnih aktivnosti v vijačnih spojih železniškega zgornjega ustroja.

General Information

Status
Published
Publication Date
09-Mar-2011
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
04-Mar-2011
Due Date
09-Mar-2011
Completion Date
10-Mar-2011
Ref Project

Buy Standard

Technical specification
SIST-TS 1055:2011
Slovenian language
5 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKA SIST-TS 1055
TEHNIČNA
april 2011
SPECIFIKACIJA
Zgornji ustroj – Pritrdilni sistem – Šestrobe matice z vencem
(panožna oznaka TS-Z a1.104)
Referenčna oznaka
ICS 45.040, 21.060.20 SIST-TS 1055:2011 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 6

© 2011-04 Tehnično specifikacijo je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST-TS 1055 : 2011
NACIONALNI UVOD

Tehnična specifikacija SIST-TS 1055 (sl), Zgornji ustroj – Pritrdilni sistem – Šestrobe matice z vencem

(panožna oznaka TS-Z a1.104), 2011, ima status slovenske tehnične specifikacije.
NACIONALNI PREDGOVOR

Avtor dokumenta je Ministrstvo za promet, izdajatelj pa Slovenski inštitut za standardizacijo.

Odločitev za izdajo tega dokumenta je dne 17. marca 2011 sprejel Strokovni svet za splošno področje.

ZVEZE S STANDARDI

S privzemom te tehnične specifikacije veljajo za omenjeni namen referenčnih standardov vsi

standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:

SIST ISO 68-1 Vijačni navoji ISO – Osnovni profil
SIST EN ISO 4759-1 Tolerance za vezne elemente
SIST ISO 1502 Metrski navoj ISO za splošno uporabo – Mere in merjenje
SIST EN ISO 3269 Vezni elementi – Prevzemna kontrola
SIST EN ISO 4042 Mehanski vezni elementi – Galvanske prevleke veznih elementov

SIST-TS 1068 Zgornji ustroj – Vezni elementi – Vijaki s štirirobo glavo za stikovanje

tirnic in povezavo kretniških delov

SIST-TS 1069 Zgornji ustroj – Vezni elementi – Vijaki s štirirobo glavo za povezavo

kretniških delov
OPOMBA

– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del tehnične specifikacije.

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST-TS 1055 : 2011
VSEBINA Stran

1 Predmet in področje uporabe ................................................................................................................4

2 Izrazi in definicije ...................................................................................................................................4

3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti...............................................................................................4

4 Oblike, mere in mase.............................................................................................................................5

5 Kakovost materiala in izdelave..............................................................................................................5

6 Kontrola in prevzem...............................................................................................................................5

7 Označevanje..........................................................................................................................................6

8 Pakiranje in odprema.............................................................................................................................6

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST-TS 1055 : 2011
1 Predmet in področje uporabe

Ta specifikacija določa obliko in mere šestrobe matice z vencem razreda izdelave B z metrskim

navojem s trikotnim profilom ISO, ki se uporablja pri izvajanju vzdrževalnih aktivnosti v vijačnih spojih

železniškega zgornjega ustroja.
2 Izrazi in definicije

Za uporabo te tehnične specifikacije se uporabljajo naslednji izrazi in definicije:

– šestroba matica z vencem je tip matice, ki se kot element veznega spoja namensko uporablja za

povezavo tirnic na stikih in povezavo kretniških delov,

– vzdrževalne aktivnosti obsegajo procese nabave in/ali izdelave novih delov, zamenjave dotrajanih

ali poškodovanih delov ter predpisane vzdrževalne posege na obstoječi opremi železniške

infrastrukture.
3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti

– Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrževanju zgornjega ustroja železniških prog

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.