Nominal voltages for low-voltage public electricity supply systems

Applies to: a.c. transmission, distribution and utilization systems and equipment with standard frequencies 50 Hz and 60 Hz and a nominal voltage above 100 V; a.c. and d.c. traction systems; a.c. and d.c. equipment with nominal voltages below 120 V a.c. or below 750 V d.c.

Nennspannungen für öffentliche Niederspannungs-Stromverteilungssysteme

Tensions nominales des réseaux électriques de distribution publique basse tension

S'applique - aux réseaux de transport, de distribution et d'utilisation à courant alternatif aux fréquences normales de 50 Hz et de 60 Hz, avec une tension nominale supérieure à 100 V - aux réseaux de traction à courant alternatif et à courant continu - au matériel à courant alternatif et à courant continu de tension nominale inférieure à 120 V en courant alternatif ou à 750 V en courant continu.

Nazivne napetosti za javna nizkonapetostna električna omrežja

Ta standard velja za trilinijska (trifazna), trivodna ali štirivodna javna izmenična omrežja z nazivno napetostjo od 100 V do vključno 1.000 V in za opremo, priključeno na ta omrežja. Ta standard ne velja za standardne napetosti sestavnih delov in delov, ki se uporabljajo znotraj električnih naprav ali delov opreme.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
31-Dec-1995
Withdrawal Date
19-Aug-2014
Current Stage
9900 - Withdrawal (Adopted Project)
Start Date
20-Aug-2014
Due Date
12-Sep-2014
Completion Date
20-Aug-2014

Relations

Effective Date
01-Dec-2011
Effective Date
07-Jun-2022

Buy Standard

Standardization document
HD 472 S1:1996
English language
3 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard – translation
HD 472 S1:2002
Slovenian language
3 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST HD 472 S1:1996
01-januar-1996
1D]LYQHQDSHWRVWL]DMDYQDQL]NRQDSHWRVWQDHOHNWULþQDRPUHåMD
Nominal voltages for low-voltage public electricity supply systems
Nennspannungen für öffentliche Niederspannungs-Stromverteilungssysteme
Tensions nominales des réseaux électriques de distribution publique basse tension
Ta slovenski standard je istoveten z: HD 472 S1:1989
ICS:
27.100 Elektrarne na splošno Power stations in general
SIST HD 472 S1:1996 en
2003-0
...

SLOVENSKI SIST HD 472 S1
prva izdaja
STANDARD
september 2002Nazivne napetosti za javna nizkonapetostna električna omrežja
(enakovreden HD 472 S1:1988)Nominal voltages for low voltage public electricity supply systems


Tensions nominales des réseaux électriques de distribution publique basse
tension


Nennspannungen für öffentliche Niederspannungs-Stromverteilungssysteme


Deskriptorji: napajalno omrežje, nazivna napetost
Referenčna številka
ICS 29.020 PSIST HD 472 S1:2002 (sI)


Nadaljevanje na strani II in od 1 do 2© Standard je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST HD 472 S1 : 2002
NACIONALNI UVOD
Standard SIST HD 472 S1 (sl), Nazivne napetosti za javna električna omrežja, prva izdaja, 2002, ima
status slovenskega standarda in je enakovreden evropskemu standardu HD 472 S1 (en), Nominal
voltages for low-voltage public supply systems, 1988-11-4.
NACIONALNI PREDGOVOR
Evropski standard HD 472 S1:1988 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo
v elektrotehniki CLC/SR 8 Standardne napetosti, tokovi in frekvence.
Slovenski standard SIST HD 472 S1:2002 je prevod evropskega standarda HD 472 S1:1988. V
primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je odločilen izvirni evropski
standard v angleškem jeziku. Slovensko izdajo standarda je pripravil tehnični odbor SIST/TC NTF
Standardne napetosti, tokovi in frekvence.
Ta slovenski standard je dne 2002-.-. odobrila direktorica SIST.
OPOMBE
– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard”, v
SIST HD 472 S1:2002 to pomeni “slovenski standard”.
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
– Ta nacionalni dokument je enakovreden HD 472 S1: in je objavljen z dovoljenjem
  CENELEC
  Rue de Stassart, 37
  1050 Bruxelles
  Belgija

This national document is identical with HD 472 S1: and is published with the permission of

  CENELEC
  Rue de Stassart, 37
  1050 Bruxelles
  Belgium

II

---------------------- Page: 2 ----------------------

EVROPSKI STANDARD HD 472 S1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM april 1988


Deskriptorji: napajalno omrežje, nazivna napetost


Slovenska izdaja

Nazivne napetosti za javna nizkonapetostna električna omrežjaNominal voltages for low Nennspannungen für öffentliche Tensions nominales des
voltage public electricity supply Niederspannungs- réseaux électriques de
systems Stromverteilungssysteme distribution publique basse
tension


Ta harmonizacijski dokument je CLC sprejel dne 1988-11-04.

Harmonizacijski dokument je sestavljen iz:
- besedila, ki je izdelano iz Publikacije IEC 38 (šesta izdaja) v soglasju z UNIPEDE.

Vsa besedila, ki jih pripravi CEN
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.