Electric cooking ranges, hobs, ovens and grills for household use - Methods for measuring performance

This European Standard defines methods for measuring the performance of electric cooking ranges, hobs, ovens and grills for household use. NOTE 1 Appliances covered by this standard may be built-in or for placing on a working surface or the floor. NOTE 2 This standard does not apply to
– microwave ovens (EN 60705),
– portable appliances for cooking, grilling and similar functions (EN 61817).
This standard defines the main performance characteristics of these appliances which are of interest to the user and specifies methods for measuring these characteristics. NOTE 3 Some of the tests which are specified in this standard are not considered to be reproducible since the results may vary between laboratories. They are therefore intended for comparative testing purposes only. This standard does not specify requirements for performance. NOTE 4 This standard does not deal with safety requirements (EN 60335-2-6 and EN 60335-2-9). NOTE 5 For measurement of energy consumption and time for heating a load (see 8.3), this standard is furthermore not applicable to:
- microwave combination ovens;
- small cavity ovens;
- ovens without adjustable temperature control;
- heating functions other than defined in 3.16 to 3.18.

Elektrische Herde, Kochmulden, Backöfen und Grillgeräte für den Hausgebrauch - Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften

Cuisinières, foyers de cuisson, fours électriques et grils à usage domestique - Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction

Električni vgradni štedilniki, peči, pečice in žari za uporabo v gospodinjstvu - Metode merjenja funkcionalnosti (EN 60350:2009, IEC 60350:1999 + A1:2005 + A2:2008, spremenjen)

Ta evropski standard opredeljuje metode za merjenje funkcionalnosti električnih vgradnih štedilnikov, peči, pečic in žarov za uporabo v gospodinjstvu. OPOMBA 1: Naprave, ki jih zajema ta standard, so lahko vgradne ali namenjene za namestitev na delovno površino ali tla. OPOMBA 2: Ta standard ne velja za:
- mikrovalovne pečice (EN 60705),
- prenosne naprave za kuhanje, peko na žaru in za podobna opravila (EN 61817).
Ta standard opredeljuje glavne značilnosti funkcionalnosti teh naprav, ki zanimajo uporabnika, ter določa metode za merjenje teh značilnosti. OPOMBA 3: Nekateri preskusi, določeni v tem standardu, se ne štejejo kot ponovljivi, saj se rezultati med laboratoriji lahko razlikujejo. Zato so namenjeni zgolj za namene primerjalnega preskušanja.
Ta standard ne določa zahtev za funkcionalnost. OPOMBA 4: Ta standard ne obravnava varnostnih zahtev (EN 60335-2-6 in EN 60335-2-9). OPOMBA 5: Za merjenje porabe energije in časa za segrevanje naloženega (glej točko 8.3) se ta standard ne uporablja tudi pri:
- kombiniranih mikrovalovnih pečicah;
- pečicah z majhnim prostorom za opeko;
- pečicah brez nastavljivega nadzora temperature;
- funkcijah segrevanja, ki niso opredeljene od točke 3.16 do točke 3.18.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
09-Jun-2009
Withdrawal Date
10-May-2016
Current Stage
9900 - Withdrawal (Adopted Project)
Start Date
11-May-2016
Due Date
03-Jun-2016
Completion Date
11-May-2016

Relations

Buy Standard

Standard
EN 50304:2009
English language
64 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.