Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB) - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU - Part 3: Requirements for UWB devices for ground based vehicular applications

The present document applies to transceivers, transmitters and receivers utilizing Ultra Wide Band (UWB) technologies
and used for short range applications in road and rail vehicles, which includes devices mounted inside or at the surface.
The present document applies to impulse, modified impulse and RF carrier based UWB technologies in the main
operating frequency ranges from 3,1 GHz to 4,8 GHz or from 6 GHz to 9 GHz.
Examples of applications for road and rail vehicles are:
• stand-alone radio equipment with or without its own control provisions;
• plug-in radio devices intended for use with, or within, a variety of host systems, e.g. personal computers, etc.;
• plug-in radio devices intended for use within combined equipment, e.g. modems, access points, etc.;
• equipment for telemetry communication inside and outside of road and rail vehicles;
• equipment for the localization of devices inside and outside of road and rail vehicles (e.g. hand-held devices);
• equipment to investigate materials (e.g. fuel).
The present document does not apply to fixed road infrastructure installations. For fixed rail infrastructure tracking
applications see ETSI TR 101 538 [i.10] and ETSI TS 103 085 [i.11].
NOTE: As per the ECC/DEC/(06)04 [i.2] and Decision 2014/702/EC [i.4] the UWB transmitter equipment
conforming to the present document is not to be installed at a fixed outdoor location, for use in flying
models, aircraft and other forms of aviation. The present document applies to UWB equipment with an
output connection used with a dedicated antenna or UWB equipment with an integral antenna.
Equipment covered by the present document operates in accordance with ECC/DEC(06)04 [i.2].
The present document does not apply to radio equipment for which a specific Harmonised EN applies as such.
Harmonised EN may specify additional EN requirements relevant to the presumption of conformity under article 3.2 of
the Radio Equipment Directive (Directive 2014/53/EU) [i.1].

Naprave kratkega dosega (SRD), ki uporabljajo ultra širokopasovno (UWB) tehnologijo - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU - 3. del: Zahteve za ultra širokopasovne (UWB) naprave za talne aplikacije na vozilih

Ta dokument se uporablja za oddajno-sprejemne naprave, oddajnike in sprejemnike, ki uporabljajo ultra širokopasovne (UWB) tehnologije in se uporabljajo za aplikacije kratkega dosega v cestnih in železniških vozilih, vključno z napravami, nameščenimi v notranjosti ali na zunanjem delu vozila.
Ta dokument velja za impulzne, spremenjene impulzne in UWB komunikacijske tehnologije, osnovane na RF-nosilcih, ki delujejo v frekvenčnem območju od 3,1 GHz do 4,8 GHz ali od 6 GHz do 9 GHz.
Primeri aplikacij za cestna in železniška vozila:
• samostojna radijska oprema s pripadajočimi določbami o nadzoru ali brez;
• vtične radijske naprave za uporabo z različnimi gostiteljskimi sistemi, npr. osebnimi računalniki itd., ali v njih;
• vtične radijske naprave za uporabo v sestavljenih sistemih, npr. kabelskih modemih, komunikatorjih, dostopnih točkah itd.;
• naprave za telemetrično komunikacijo v cestnih in železniških vozilih ali zunanj njih;
• oprema za lokalizacijo naprav v cestnih in železniških vozilih ali zunanj njih (npr. ročne naprave);
• oprema za preverjanje materialov (npr. goriva).
Ta dokument ne velja za fiksno obcestno infrastrukturo. Za aplikacije sledenja železniške infrastrukture glej ETSI TR 101 538 [i.10] in ETSI TS 103 085 [i.11].
OPOMBA: v skladu z ECC/DEC/(06)04 [i.2] in sklepom 2014/702/ES [i.4] se oddajne opreme, ki uporablja ultra širokopasovno tehnologijo, v skladu s tem dokumentom ne sme namestiti na fiksno lokacijo na prostem za uporabo v modelih letal, letalih in drugih oblikah letalnih naprav. Ta dokument velja za opremo UWB z izhodno povezavo in ustrezno anteno ali opremo UWB z vgrajeno anteno.
Oprema, obravnavana v tem dokumentu, deluje v skladu z ECC/DEC(06)04 [i.2].
Ta dokument se ne uporablja za radijsko opremo, za katero se uporablja določen harmonizirani evropski standard, saj lahko ta
določa dodatne zahteve standarda v zvezi z zagotovilom o skladnosti s členom 3.2 Direktive o radijski opremi (Direktiva 2014/53/EU) [i.1].

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
17-Jul-2016
Publication Date
29-Nov-2016
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
28-Nov-2016
Due Date
02-Feb-2017
Completion Date
30-Nov-2016

Buy Standard

Standard
EN 302 065-3 V2.1.1:2017
English language
40 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard
ETSI EN 302 065-3 V2.1.1 (2016-11) - Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 3: Requirements for UWB devices for ground based vehicular applications
English language
40 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview
Standard
ETSI EN 302 065-3 V2.1.0 (2016-04) - Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 3: Requirements for UWB devices for ground based vehicular applications
English language
38 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 302 065-3 V2.1.1:2017
01-januar-2017
1DSUDYHNUDWNHJDGRVHJD 65' NLXSRUDEOMDMRXOWUDãLURNRSDVRYQR 8:%
WHKQRORJLMR+DUPRQL]LUDQLVWDQGDUGNL]DMHPDELVWYHQH]DKWHYHþOHQD
GLUHNWLYH(8GHO=DKWHYH]DXOWUDãLURNRSDVRYQH 8:% QDSUDYH]D
WDOQHDSOLNDFLMHQDYR]LOLK
Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB) - Harmonised
Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU -
Part 3: Requirements for UWB devices for ground based vehicular applications
Ta slovenski standard je istoveten z: ETSI EN 302 065-3 V2.1.1 (2016-11)
ICS:
33.060.99 Druga oprema za radijske Other equipment for
komunikacije radiocommunications
43.040.15 $YWRPRELOVNDLQIRUPDWLND Car informatics. On board
9JUDMHQLUDþXQDOQLãNLVLVWHPL computer systems
SIST EN 302 065-3 V2.1.1:2017 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 302 065-3 V2.1.1:2017

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 302 065-3 V2.1.1:2017
ETSI EN 302 065-3 V2.1.1 (2016-11)


HARMONISED EUROPEAN STANDARD
Short Range Devices (SRD) using
Ultra Wide Band technology (UWB);
Harmonised Standard covering the essential requirements
of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU;
Part 3: Requirements for UWB devices
for ground based vehicular applications

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 302 065-3 V2.1.1:2017
 2 ETSI EN 302 065-3 V2.1.1 (2016-11)Reference
REN/ERM-TGUWB-130
Keywords
harmonised standard, radio, regulation, SRD,
testing, UWB

ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE

Tel.: +33 4 92 94 42 00  Fax: +33 4 93 65 47 16

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88

Important notice
The present document can be downloaded from:
http://www.etsi.org/standards-search
The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or
print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any
existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the
print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat.
Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.
Information on the current status of this and other ETSI documents is available at
https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx
If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:
https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx
Copyright Notification
No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying
and microfilm except as authorized by written permission of ETSI.
The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI.
The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.

© European Telecommunications Standards Institute 2016.
All rights reserved.

TM TM TM
DECT , PLUGTESTS , UMTS and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members.
TM
3GPP and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and
of the 3GPP Organizational Partners.
GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association.
ETSI

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST EN 302 065-3 V2.1.1:2017
 3 ETSI EN 302 065-3 V2.1.1 (2016-11)
Contents
Intellectual Property Rights . 6
Foreword . 6
Modal verbs terminology . 6
1 Scope . 7
2 References . 7
2.1 Normative references . 7
2.2 Informative references . 8
3 Definitions, symbols and abbreviations . 9
3.1 Definitions . 9
3.2 Symbols . 9
3.3 Abbreviations . 9
4 Technical requirements specifications . 9
4.1 Environmental conditions . 9
4.2 General . 9
4.3 Transmitter Conformance Requirements . 11
4.3.1 Operating Bandwidth . 11
4.3.1.1 Applicability. 11
4.3.1.2 Description . 11
4.3.1.3 Limits . 11
4.3.1.4 Conformance . 11
4.3.2 Maximum Value of Mean Power Spectral Density . 11
4.3.2.1 Applicability. 11
4.3.2.2 Description . 11
4.3.2.3 Limits . 11
4.3.2.4 Conformance . 12
4.3.3 Maximum value of peak power . 12
4.3.3.1 Applicability. 12
4.3.3.2 Description . 12
4.3.3.3 Limits . 12
4.3.3.4 Conformance . 13
4.3.4 Exterior Limits . 13
4.3.4.1 Applicability. 13
4.3.4.2 Description . 13
4.3.4.3 Limits . 14
4.3.4.4 Conformance . 14
4.3.5 Total Power . 14
4.3.6 Other Emissions . 15
4.3.6.1 Applicability. 15
4.3.6.2 Description . 15
4.3.6.3 Limits . 15
4.3.6.4 Conformance . 15
4.3.7 Transmitter Unwanted Emissions . 15
4.4 Receiver Conformance Requirements . 15
4.4.1 General . 15
4.4.2 Receiver spurious emissions . 15
4.4.2.1 Applicability. 15
4.4.2.2 Description . 15
4.4.2.3 Limits . 16
4.4.2.4 Conformance . 16
4.4.3 Receiver interference handling . 16
4.4.3.1 Applicability. 16
4.4.3.2 Description . 16
4.4.3.3 Limits . 16
4.4.3.4 Conformance . 16
ETSI

---------------------- Page: 5 ----------------------

SIST EN 302 065-3 V2.1.1:2017
 4 ETSI EN 302 065-3 V2.1.1 (2016-11)
4.5 Requirements for Spectrum Access . 17
4.5.1 Detect and Avoid (DAA) . 17
4.5.1.1 Applicability. 17
4.5.1.2 Description . 17
4.5.1.3 Limits . 17
4.5.1.4 Conformance . 17
4.5.2 Listen-Before-Talk (LBT) . 17
4.5.3 Low Duty Cycle (LDC) . 17
4.5.3.1 Applicability. 17
4.5.3.2 Description . 17
4.5.3.3 Limits . 17
4.5.3.4 Conformance . 18
4.6 Antenna Requirements . 18
4.7 Other Requirements and Mitigation techniques . 18
4.7.1 Adaptive / Transmit Power Control (TPC) . 18
4.7.1.1 Applicability. 18
4.7.1.2 Description . 19
4.7.1.3 Limits . 19
4.7.1.4 Conformance . 19
4.7.2 Activity factor . 19
4.7.3 Frequency Domain Mitigation . 19
4.7.4 Shielding effects . 19
4.7.5 Thermal Radiation . 19
4.7.6 Site registration . 19
5 Testing for compliance with technical requirements . 19
5.1 Environmental conditions for testing . 19
5.2 General conditions for testing . 19
5.2.1 Product information . 19
5.2.2 Requirements for the test modulation . 20
5.2.3 Test conditions, power supply and ambient temperatures . 20
5.2.4 Choice of equipment for test suites . 20
5.2.5 Multiple Operating bandwidths and multiband equipment . 20
5.2.6 Testing of host connected equipment and plug-in radio devices . 20
5.3 Interpretation of the measurement results . 20
5.3.0 General . 20
5.3.1 Measurement uncertainty is equal to or less than maximum acceptable uncertainty . 20
5.3.2 Measurement uncertainty is greater than maximum acceptable uncertainty . 20
5.4 Emissions . 20
6 Conformance test suites. 21
6.1 Introduction . 21
6.2 Initial Measurement steps . 21
6.3 Radiated measurements . 21
6.3.1 General . 21
6.3.2 Test sites and general arrangements for measurements involving the use of radiated fields . 21
6.3.3 Guidance on the use of a radiation test site . 21
6.3.3.1 General . 21
6.3.3.2 Range length. . 21
6.3.4 Coupling of signals . 21
6.3.5 Standard test methods . 21
6.3.5.1 Generic measurement method . 21
6.3.5.1.1 Calibrated setup . 21
6.3.5.1.2 Substitution method . 21
6.3.6 Standard calibration method . 21
6.4 Conducted measurements . 22
6.5 Conformance methods of measurement for transmitter . 22
6.5.1 General . 22
6.5.2 Method of measurements of the Ultra Wideband Emissions . 22
6.5.3 Operating Bandwidth . 24
6.5.4 Mean power spectral density measurements . 25
6.5.5 Peak power measurements . 25
ETSI

---------------------- Page: 6 ----------------------

SIST EN 302 065-3 V2.1.1:2017
 5 ETSI EN 302 065-3 V2.1.1 (2016-11)
6.5.6 Exterior limit measurement. 25
6.5.7 Total Power . 25
6.5.8 Transmitter unwanted emissions . 25
6.6 Conformance methods of measurement for receiver . 25
6.6.1 Receiver spurious emissions . 25
6.6.2 Receiver interference handling. . 25
6.7 Conformance test suites for spectrum access . 25
6.7.1 Detect and Avoid (DAA) . 25
6.7.2 Listen Before Talk . 26
6.7.3 Low Duty Cycle . 26
6.8 Conformance test suites for antenna requirements . 26
6.9 Other Test Suites . 26
6.9.1 Transmit Power Control . 26
6.9.2 Activity Factor . 26
6.9.3 Frequency Domain Mitigation . 26
6.9.4 Shielding Effects . 26
6.9.5 Thermal Radiations . 26
6.9.6 Installation requirements / site registration . 26
Annex A (normative): Relationship between the present document and the essential
requirements of Directive 2014/53/EU . 27
Annex B (informative): Application form for testing . 29
B.1 Introduction . 29
B.2 General Information by ETSI EN 302 065-3, clause 5.2.1 . 29
B.2.1 Type of Equipment (stand-alone, combined, plug-in radio device, etc.) . 29
B.2.2 The nominal voltages of the stand-alone radio equipment or the nominal voltages of the combined
(host) equipment or test jig in case of plug-in devices . 29
B.3 Signal related Information by ETSI EN 302 065-3, clause 4.3 . 30
B.3.1 Introduction . 30
B.3.2 Operating bandwidth(s) of the equipment . 30
B.3.3 The worst case mode for each of the following tests . 30
B.4 RX test Information by ETSI EN 302 065-3, clause 4.4 . 30
B.4.1 Introduction . 30
B.4.2 Performance criterion and level of performance . 30
B 4.3 Interfering signals . 31
B.5 Information on mitigation techniques by ETSI EN 302 065-3, clauses 4.5 and 4.7 . 31
B.5.1 Introduction . 31
B.5.2 mitigation techniques . 31
B.6 Additional information provided by the applicant . 32
B.6.1 About the DUT . 32
B.6.2 Additional items and/or supporting equipment provided . 32
Annex C (normative): Equivalent mitigation techniques . 33
C.1 Equivalent mitigation techniques and LDC limits . 33
C.2 Test Procedure . 33
C.3 Limit . 33
Annex D (informative): Surface mounted devices example mirror . 34
Annex E (normative): Device mounted inside the tyre . 36
Annex F (informative): Bibliography . 38
Annex F (informative): Change history . 39
History . 40

ETSI

---------------------- Page: 7 ----------------------

SIST EN 302 065-3 V2.1.1:2017
 6 ETSI EN 302 065-3 V2.1.1 (2016-11)
Intellectual Property Rights
IPRs essential or potentially essential to the present document may have been declared t
...

ETSI EN 302 065-3 V2.1.1 (2016-11)


HARMONISED EUROPEAN STANDARD
Short Range Devices (SRD) using
Ultra Wide Band technology (UWB);
Harmonised Standard covering the essential requirements
of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU;
Part 3: Requirements for UWB devices
for ground based vehicular applications

---------------------- Page: 1 ----------------------
2 ETSI EN 302 065-3 V2.1.1 (2016-11)Reference
REN/ERM-TGUWB-130
Keywords
harmonised standard, radio, regulation, SRD,
testing, UWB

ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE

Tel.: +33 4 92 94 42 00  Fax: +33 4 93 65 47 16

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88

Important notice
The present document can be downloaded from:
http://www.etsi.org/standards-search
The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or
print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any
existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the
print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat.
Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.
Information on the current status of this and other ETSI documents is available at
https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx
If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:
https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx
Copyright Notification
No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying
and microfilm except as authorized by written permission of ETSI.
The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI.
The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.

© European Telecommunications Standards Institute 2016.
All rights reserved.

TM TM TM
DECT , PLUGTESTS , UMTS and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members.
TM
3GPP and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and
of the 3GPP Organizational Partners.
GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association.
ETSI

---------------------- Page: 2 ----------------------
3 ETSI EN 302 065-3 V2.1.1 (2016-11)
Contents
Intellectual Property Rights . 6
Foreword . 6
Modal verbs terminology . 6
1 Scope . 7
2 References . 7
2.1 Normative references . 7
2.2 Informative references . 8
3 Definitions, symbols and abbreviations . 9
3.1 Definitions . 9
3.2 Symbols . 9
3.3 Abbreviations . 9
4 Technical requirements specifications . 9
4.1 Environmental conditions . 9
4.2 General . 9
4.3 Transmitter Conformance Requirements . 11
4.3.1 Operating Bandwidth . 11
4.3.1.1 Applicability. 11
4.3.1.2 Description . 11
4.3.1.3 Limits . 11
4.3.1.4 Conformance . 11
4.3.2 Maximum Value of Mean Power Spectral Density . 11
4.3.2.1 Applicability. 11
4.3.2.2 Description . 11
4.3.2.3 Limits . 11
4.3.2.4 Conformance . 12
4.3.3 Maximum value of peak power . 12
4.3.3.1 Applicability. 12
4.3.3.2 Description . 12
4.3.3.3 Limits . 12
4.3.3.4 Conformance . 13
4.3.4 Exterior Limits . 13
4.3.4.1 Applicability. 13
4.3.4.2 Description . 13
4.3.4.3 Limits . 14
4.3.4.4 Conformance . 14
4.3.5 Total Power . 14
4.3.6 Other Emissions . 15
4.3.6.1 Applicability. 15
4.3.6.2 Description . 15
4.3.6.3 Limits . 15
4.3.6.4 Conformance . 15
4.3.7 Transmitter Unwanted Emissions . 15
4.4 Receiver Conformance Requirements . 15
4.4.1 General . 15
4.4.2 Receiver spurious emissions . 15
4.4.2.1 Applicability. 15
4.4.2.2 Description . 15
4.4.2.3 Limits . 16
4.4.2.4 Conformance . 16
4.4.3 Receiver interference handling . 16
4.4.3.1 Applicability. 16
4.4.3.2 Description . 16
4.4.3.3 Limits . 16
4.4.3.4 Conformance . 16
ETSI

---------------------- Page: 3 ----------------------
4 ETSI EN 302 065-3 V2.1.1 (2016-11)
4.5 Requirements for Spectrum Access . 17
4.5.1 Detect and Avoid (DAA) . 17
4.5.1.1 Applicability. 17
4.5.1.2 Description . 17
4.5.1.3 Limits . 17
4.5.1.4 Conformance . 17
4.5.2 Listen-Before-Talk (LBT) . 17
4.5.3 Low Duty Cycle (LDC) . 17
4.5.3.1 Applicability. 17
4.5.3.2 Description . 17
4.5.3.3 Limits . 17
4.5.3.4 Conformance . 18
4.6 Antenna Requirements . 18
4.7 Other Requirements and Mitigation techniques . 18
4.7.1 Adaptive / Transmit Power Control (TPC) . 18
4.7.1.1 Applicability. 18
4.7.1.2 Description . 19
4.7.1.3 Limits . 19
4.7.1.4 Conformance . 19
4.7.2 Activity factor . 19
4.7.3 Frequency Domain Mitigation . 19
4.7.4 Shielding effects . 19
4.7.5 Thermal Radiation . 19
4.7.6 Site registration . 19
5 Testing for compliance with technical requirements . 19
5.1 Environmental conditions for testing . 19
5.2 General conditions for testing . 19
5.2.1 Product information . 19
5.2.2 Requirements for the test modulation . 20
5.2.3 Test conditions, power supply and ambient temperatures . 20
5.2.4 Choice of equipment for test suites . 20
5.2.5 Multiple Operating bandwidths and multiband equipment . 20
5.2.6 Testing of host connected equipment and plug-in radio devices . 20
5.3 Interpretation of the measurement results . 20
5.3.0 General . 20
5.3.1 Measurement uncertainty is equal to or less than maximum acceptable uncertainty . 20
5.3.2 Measurement uncertainty is greater than maximum acceptable uncertainty . 20
5.4 Emissions . 20
6 Conformance test suites. 21
6.1 Introduction . 21
6.2 Initial Measurement steps . 21
6.3 Radiated measurements . 21
6.3.1 General . 21
6.3.2 Test sites and general arrangements for measurements involving the use of radiated fields . 21
6.3.3 Guidance on the use of a radiation test site . 21
6.3.3.1 General . 21
6.3.3.2 Range length. . 21
6.3.4 Coupling of signals . 21
6.3.5 Standard test methods . 21
6.3.5.1 Generic measurement method . 21
6.3.5.1.1 Calibrated setup . 21
6.3.5.1.2 Substitution method . 21
6.3.6 Standard calibration method . 21
6.4 Conducted measurements . 22
6.5 Conformance methods of measurement for transmitter . 22
6.5.1 General . 22
6.5.2 Method of measurements of the Ultra Wideband Emissions . 22
6.5.3 Operating Bandwidth . 24
6.5.4 Mean power spectral density measurements . 25
6.5.5 Peak power measurements . 25
ETSI

---------------------- Page: 4 ----------------------
5 ETSI EN 302 065-3 V2.1.1 (2016-11)
6.5.6 Exterior limit measurement. 25
6.5.7 Total Power . 25
6.5.8 Transmitter unwanted emissions . 25
6.6 Conformance methods of measurement for receiver . 25
6.6.1 Receiver spurious emissions . 25
6.6.2 Receiver interference handling. . 25
6.7 Conformance test suites for spectrum access . 25
6.7.1 Detect and Avoid (DAA) . 25
6.7.2 Listen Before Talk . 26
6.7.3 Low Duty Cycle . 26
6.8 Conformance test suites for antenna requirements . 26
6.9 Other Test Suites . 26
6.9.1 Transmit Power Control . 26
6.9.2 Activity Factor . 26
6.9.3 Frequency Domain Mitigation . 26
6.9.4 Shielding Effects . 26
6.9.5 Thermal Radiations . 26
6.9.6 Installation requirements / site registration . 26
Annex A (normative): Relationship between the present document and the essential
requirements of Directive 2014/53/EU . 27
Annex B (informative): Application form for testing . 29
B.1 Introduction . 29
B.2 General Information by ETSI EN 302 065-3, clause 5.2.1 . 29
B.2.1 Type of Equipment (stand-alone, combined, plug-in radio device, etc.) . 29
B.2.2 The nominal voltages of the stand-alone radio equipment or the nominal voltages of the combined
(host) equipment or test jig in case of plug-in devices . 29
B.3 Signal related Information by ETSI EN 302 065-3, clause 4.3 . 30
B.3.1 Introduction . 30
B.3.2 Operating bandwidth(s) of the equipment . 30
B.3.3 The worst case mode for each of the following tests . 30
B.4 RX test Information by ETSI EN 302 065-3, clause 4.4 . 30
B.4.1 Introduction . 30
B.4.2 Performance criterion and level of performance . 30
B 4.3 Interfering signals . 31
B.5 Information on mitigation techniques by ETSI EN 302 065-3, clauses 4.5 and 4.7 . 31
B.5.1 Introduction . 31
B.5.2 mitigation techniques . 31
B.6 Additional information provided by the applicant . 32
B.6.1 About the DUT . 32
B.6.2 Additional items and/or supporting equipment provided . 32
Annex C (normative): Equivalent mitigation techniques . 33
C.1 Equivalent mitigation techniques and LDC limits . 33
C.2 Test Procedure . 33
C.3 Limit . 33
Annex D (informative): Surface mounted devices example mirror . 34
Annex E (normative): Device mounted inside the tyre . 36
Annex F (informative): Bibliography . 38
Annex F (informative): Change history . 39
History . 40

ETSI

---------------------- Page: 5 ----------------------
6 ETSI EN 302 065-3 V2.1.1 (2016-11)
Intellectual Property Rights
IPRs essential or potentially essential to the present document may have been declared to ETSI. The information
pertaining to these essential IPRs, if any, is publicly available for ETSI members and non-members, and can be found
in ETSI SR 000 314: "Intellectual Property Rights (IPRs); Essential, or potentially Essential, IPRs notified to ETSI in
respect of ETSI standards", which is available from the ETSI Secretariat. Latest updates are available on the ETSI Web
server (https://ipr.etsi.org/).
Pursuant to the ETSI IPR Policy, no investigation, including IPR searches, has been carried out by ETSI. No guarantee
can be given as to the existence of other IPRs not referenced in ETSI SR 000 314 (or the updates on the ETSI Web
server) which are, or may be, or may become, essential to the present document.
Foreword
This Harmonised European Standard (EN) has been produced by ETSI Technical Committee Electromagnetic
compatibility and Radio spectrum Matters (ERM).
The present document has been prepared under the Commission's standardisation request C(2015) 5376 final [i.13] to
provide one voluntary means of conforming to the essential requirements of Directive 2014/53/EU on the harmonisation
of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing
Directive 1999/5/EC [i.1].
Once the present document is cited in the Official Journal of the
...

Draft ETSI EN 302 065-3 V2.1.0 (2016-04)


HARMONISED EUROPEAN STANDARD
Short Range Devices (SRD) using
Ultra Wide Band technology (UWB);
Harmonised Standard covering the essential requirements
of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU;
Part 3: Requirements for UWB devices
for ground based vehicular applications

---------------------- Page: 1 ----------------------
2 Draft ETSI EN 302 065-3 V2.1.0 (2016-04)Reference
REN/ERM-TGUWB-130
Keywords
harmonised standard, radio, regulation, SRD,
testing, UWB

ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE

Tel.: +33 4 92 94 42 00  Fax: +33 4 93 65 47 16

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88

Important notice
The present document can be downloaded from:
http://www.etsi.org/standards-search
The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or
print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any
existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the
print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat.
Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.
Information on the current status of this and other ETSI documents is available at
https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx
If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:
https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx
Copyright Notification
No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying
and microfilm except as authorized by written permission of ETSI.
The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI.
The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.

© European Telecommunications Standards Institute 2016.
All rights reserved.

TM TM TM
DECT , PLUGTESTS , UMTS and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members.
TM
3GPP and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and
of the 3GPP Organizational Partners.
GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association.
ETSI

---------------------- Page: 2 ----------------------
3 Draft ETSI EN 302 065-3 V2.1.0 (2016-04)
Contents
Intellectual Property Rights . 6
Foreword . 6
Modal verbs terminology . 6
1 Scope . 7
2 References . 8
2.1 Normative references . 8
2.2 Informative references . 8
3 Definitions, symbols and abbreviations . 9
3.1 Definitions . 9
3.2 Symbols . 9
3.3 Abbreviations . 9
4 Technical requirements specifications . 10
4.1 Environmental conditions . 10
4.2 General . 10
4.3 Transmitter Conformance Requirements . 11
4.3.1 Operating Bandwidth . 11
4.3.1.1 Applicability. 11
4.3.1.2 Description . 11
4.3.1.3 Limits . 11
4.3.1.4 Conformance . 11
4.3.2 Maximum Value of Mean Power Spectral Density . 12
4.3.2.1 Applicability. 12
4.3.2.2 Description . 12
4.3.2.3 Limits . 12
4.3.2.4 Conformance . 12
4.3.3 Maximum value of peak power . 12
4.3.3.1 Applicability. 12
4.3.3.2 Description . 12
4.3.3.3 Limits . 13
4.3.3.4 Conformance . 13
4.3.4 Exterior Limits . 13
4.3.4.1 Applicability. 13
4.3.4.2 Description . 13
4.3.4.3 Limits . 14
4.3.4.4 Conformance . 14
4.3.5 Total Power . 14
4.3.6 Other Emissions . 15
4.3.6.1 Applicability. 15
4.3.6.2 Description . 15
4.3.6.3 Limits . 15
4.3.6.4 Conformance . 15
4.3.7 Transmitter Unwanted Emissions . 15
4.4 Receiver Conformance Requirements . 15
4.4.1 Receiver Requirements . 15
4.4.2 Receiver spurious emissions . 15
4.4.2.1 Applicability. 15
4.4.2.2 Description . 15
4.4.2.3 Limits . 15
4.4.2.4 Conformance . 16
4.4.3 Receiver interference handling . 16
4.4.3.1 Applicability. 16
4.4.3.2 Description . 16
4.4.3.3 Limits . 16
4.4.3.4 Conformance . 16
4.5 Requirements for Spectrum Access . 17
ETSI

---------------------- Page: 3 ----------------------
4 Draft ETSI EN 302 065-3 V2.1.0 (2016-04)
4.5.1 Detect and Avoid (DAA) . 17
4.5.1.1 Applicability. 17
4.5.1.2 Description . 17
4.5.1.3 Limits . 17
4.5.1.4 Conformance . 17
4.5.2 Listen-Before-Talk (LBT) . 17
4.5.3 Low Duty Cycle (LDC) . 17
4.5.3.1 Applicability. 17
4.5.3.2 Description . 17
4.5.3.3 Limits . 17
4.5.3.4 Conformance . 18
4.6 Antenna Requirements . 18
4.7 Other Requirements and Mitigation techniques . 18
4.7.1 Adaptive / Transmit Power Control (TPC) . 18
4.7.1.1 Applicability. 18
4.7.1.2 Description . 18
4.7.1.3 Limits . 18
4.7.1.4 Conformance . 18
4.7.2 Activity factor . 19
4.7.3 Frequency Domain Mitigation . 19
4.7.4 Shielding effects . 19
4.7.5 Thermal Radiation . 19
4.7.6 Site registration . 19
5 Testing for compliance with technical requirements . 19
5.1 Environmental conditions for testing . 19
5.2 General conditions for testing . 19
5.2.1 Product information . 19
5.2.2 Requirements for the test modulation . 19
5.2.3 Test conditions, power supply and ambient temperatures . 19
5.2.4 Choice of equipment for test suites . 19
5.2.5 Multiple Operating bandwidths and multiband equipment . 19
5.2.6 Testing of host connected equipment and plug-in radio devices . 20
5.3 Interpretation of the measurement results . 20
5.3.0 General . 20
5.3.1 Measurement uncertainty is equal to or less than maximum acceptable uncertainty . 20
5.3.2 Measurement uncertainty is greater than maximum acceptable uncertainty . 20
5.4 Emissions . 20
6 Conformance test suites. 20
6.1 Introduction . 20
6.2 Initial Measurement steps . 20
6.3 Radiated measurements . 20
6.3.1 General . 20
6.3.2 Test sites and general arrangements for measurements involving the use of radiated fields . 20
6.3.3 Guidance on the use of a radiation test site . 20
6.3.3.1 General . 20
6.3.3.2 Range length. . 20
6.3.4 Coupling of signals . 21
6.3.5 Standard test methods . 21
6.3.5.1 Generic measurement method . 21
6.3.5.1.1 Calibrated setup . 21
6.3.5.1.2 Substitution method . 21
6.3.6 Standard calibration method . 21
6.4 Conducted measurements . 21
6.5 Conformance methods of measurement for transmitter . 21
6.5.1 General . 21
6.5.2 Method of measurements of the Ultra Wideband Emissions . 21
6.5.3 Operating Bandwidth . 23
6.5.4 Mean power spectral density measurements . 23
6.5.5 Peak power measurements . 24
6.5.6 Exterior limit measurement. 24
ETSI

---------------------- Page: 4 ----------------------
5 Draft ETSI EN 302 065-3 V2.1.0 (2016-04)
6.5.7 Total Power . 24
6.5.8 Transmitter unwanted emissions . 24
6.6 Conformance methods of measurement for receiver . 24
6.6.1 Receiver spurious emissions . 24
6.6.2 Receiver interference handling. . 24
6.7 Conformance test suites for spectrum access . 24
6.7.1 Detect and Avoid (DAA) . 24
6.7.2 Listen Before Talk . 24
6.7.3 Low Duty Cycle . 24
6.8 Conformance test suites for antenna requirements . 25
6.9 Other Test Suites . 25
6.9.1 Transmit Power Control . 25
6.9.2 Activity Factor . 25
6.9.3 Frequency Domain Mitigation . 25
6.9.4 Shielding Effects . 25
6.9.5 Thermal Radiations . 25
6.9.6 Installation requirements / site registration . 25
Annex A (normative): Relationship between the present document and the essential
requirements of Directive 2014/53/EU . 26
Annex B (informative): Application form for testing . 28
B.1 Introduction . 28
B.2 General Information by ETSI EN 302 065-3, clause 5.2.1 . 28
B.2.1 Type of Equipment (stand-alone, combined, plug-in radio device, etc.) . 28
B.2.2 The nominal voltages of the stand-alone radio equipment or the nominal voltages of the combined
(host) equipment or test jig in case of plug-in devices . 28
B.3 Signal related Information by ETSI EN 302 065-3, clause 4.3 . 29
B.3.1 Introduction . 29
B.3.2 Operating bandwidth(s) of the equipment . 29
B.3.3 The worst case mode for each of the following tests . 29
B.4 RX test Information by ETSI EN 302 065-3, clause 4.4 . 29
B.4.1 Introduction . 29
B.4.2 Performance criterion and level of performance . 29
B 4.3 Interfering signals . 29
B.5 Information on mitigation techniques by ETSI EN 302 065-3, clauses 4.5 and 4.7 . 30
B.5.1 Introduction . 30
B.5.2 mitigation techniques . 30
B.6 Additional information provided by the applicant . 30
B.6.1 About the DUT . 30
B.6.2 Additional items and/or supporting equipment provided . 30
Annex C (normative): Equivalent mitigation techniques . 32
C.1 Equivalent mitigation techniques and LDC limits . 32
C.2 Test Procedure . 32
C.3 Limit . 32
Annex D (informative): Surface mounted devices example mirror . 33
Annex E (normative): Device mounted inside the tyre . 35
Annex F (informative): Bibliography . 37
History . 38

ETSI

---------------------- Page: 5 ----------------------
6 Draft ETSI EN 302 065-3 V2.1.0 (2016-04)
Intellectual Property Rights
IPRs essential or potentially essential to the present document may have been declared to ETSI. The information
pertaining to these essential IPRs, if any, is publicly available for ETSI members and non-members, and can be found
in ETSI SR 000 314: "Intellectual Property Rights (IPRs); Essential, or potentially Essential, IPRs notified to ETSI in
respect of ETSI standards", which is available from the ETSI Secretariat. Latest updates are available on the ETSI Web
server (https://ipr.etsi.org/).
Pursuant to the ETSI IPR Policy, no investigation, including IPR searches, has been carried out by ETSI. No guarantee
can be given as to the existence of other IPRs not referenced in ETSI SR 000 314 (or the updates on the ETSI Web
server) which are, or may be, or may become, essential to the present document.
Foreword
This draft Harmonised European Standard (EN) has been produced by ETSI Technical Committee Electromagnetic
compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) and is now submitted for the combined Public Enquiry and Vote
phase of the ETSI standards EN Approval Procedure.
The present document has been prepared under the Commission's standardisation request C(2015) 5376 final [i.13] to
provide one voluntary means of conforming to the essential requirements of Directive 2014/53/EU on the harmonisation
of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing
Directive 1999/5/EC [i.1].
Once the present document is cited in the Official Journal of the E
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.