Effects of current on human beings and livestock - Part 2: Special aspects

IEC 60479-2 describes the effects on the human body when a sinusoidal alternating current in the frequency range above 100 Hz passes through it. The effects of current passing through the human body for: - alternating sinusoidal current with DC components, - alternating sinusoidal current with phase control, and - alternating sinusoidal current with multicycle control are given but are only deemed applicable for alternating current frequencies from 15 Hz up to 100 Hz. Means of extending the frequency of applicability of pure sinusoids to a frequency of 150 kHz are given, supplementing the data in IEC 60479-1. Means of examining random complex irregular waveforms are given. This document describes the effects of current passing through the human body in the form of single and multiple successive unidirectional rectangular impulses, sinusoidal impulses and impulses resulting from capacitor discharges. The values specified are deemed to be applicable for impulse durations from 0,1 ms up to and including 10 ms. This document only considers conducted current resulting from the direct application of a source of current to the body, as does IEC 60479-1. It does not consider current induced within the body caused by its exposure to an external electromagnetic field. This basic safety publication is primarily intended for use by technical committees in the preparation of standards in accordance with the principles laid down in IEC Guide 104 and ISO/IEC Guide 51. It is not intended for use by manufacturers or certification bodies. One of the responsibilities of a technical committee is, wherever applicable, to make use of basic safety publications in the preparation of its publications. The requirements, test methods or test conditions of this basic safety publication will not apply unless specifically referred to or included in the relevant publications.

Vplivi električnega toka na ljudi in živali – 2. del: Posebnosti

General Information

Status
Published
Publication Date
11-May-2020
Current Stage
6300 - Translation of adopted SIST international/foreign standards (Local Project)
Start Date
12-Jan-2021
Due Date
17-Jan-2021
Completion Date
12-Sep-2023
Ref Project

Buy Standard

Standard
IEC 60479-2:2020 - BARVE
English language
56 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard – translation
IEC 60479-2:2020 - BARVE
Slovenian language
52 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST IEC 60479-2:2020
01-junij-2020
Vplivi električnega toka na ljudi in živali – 2. del: Posebnosti
Effects of current on human beings and livestock - Part 2: Special aspects
Ta slovenski standard je istoveten z:
ICS:
13.200 Preprečevanje nesreč in Accident and disaster control
katastrof
29.020 Elektrotehnika na splošno Electrical engineering in
general
SIST IEC 60479-2:2020 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST IEC 60479-2:2020

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST IEC 60479-2:2020
IEC 60479-2

®


Edition 1.0 2019-05
INTERNATIONALSTANDARD
colour

insideBASIC SAFETY PUBLICATION

Effects of current on human beings and livestock –

Part 2: Special aspectsINTERNATIONAL

ELECTROTECHNICAL


COMMISSION

ICS 13.200; 29.020 ISBN 978-2-8322-6689-2
  Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.


® Registered trademark of the International Electrotechnical Commission

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST IEC 60479-2:2020
– 2 – IEC 60479-2:2019 © IEC 2019
CONTENTS
FOREWORD . 5
INTRODUCTION . 7
1 Scope . 8
2 Normative references . 8
3 Terms and definitions . 9
4 Effects of alternating currents with frequencies above 100 Hz . 11
4.1 General . 11
4.2 Effects of alternating current in the frequency range above 100 Hz up to and
including 1 000 Hz . 12
4.2.1 Threshold of perception . 12
4.2.2 Threshold of let-go . 12
4.2.3 Threshold of ventricular fibrillation . 13
4.3 Effects of alternating current in the frequency range above 1 000 Hz up to
and including 10 000 Hz . 14
4.3.1 Threshold of perception . 14
4.3.2 Threshold of let-go . 14
4.3.3 Threshold of ventricular fibrillation . 15
4.4 Effects of alternating current in the frequency range above 10 000 Hz . 15
4.4.1 General . 15
4.4.2 Threshold of perception . 15
4.4.3 Threshold of let-go . 15
4.4.4 Threshold of ventricular fibrillation . 15
4.4.5 Other effects . 16
5 Effects of special waveforms of current . 16
5.1 General . 16
5.2 Equivalent magnitude, frequency and threshold . 16
5.3 Effects of alternating current with DC components . 17
5.3.1 Waveforms and frequencies and current thresholds . 17
5.3.2 Threshold of startle reaction . 18
5.3.3 Threshold of let-go . 19
5.3.4 Threshold of ventricular fibrillation . 20
6 Effects of alte
...

SL O V EN S K I SIST IEC 60479-2


S T ANDAR D    junij 2020

Vplivi električnega toka na ljudi in živali – 2. del: Posebnosti


Effects of current on human beings and livestock – Part 2: Special aspects
Referenčna oznaka
ICS 13.200; 29.020 SIST IEC 60479-2:2020 (sl)

Nadaljevanje na straneh 2 do 53

© 2023-10. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega dokumenta ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST IEC 60479-2 : 2020

NACIONALNI UVOD

Standard SIST IEC 60479-2 (sl), Vplivi električnega toka na ljudi in živali – 2. del: Posebnosti, 2020, ima
status slovenskega standarda in je istoveten mednarodnemu standardu IEC 60479-2 (en), Effects of
current on human beings and livestock – Part 2: Special aspects, 2019.

NACIONALNI PREDGOVOR

Mednarodni standard IEC 60479-2:2019 je pripravil tehnični odbor IEC/TC 64 Električne inštalacije in
zaščita pred električnim šokom.

Slovenski standard SIST IEC 60479-2:2020 je prevod mednarodnega standarda IEC 60479-2:2019. V
primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je odločilen izvirni mednarodni
standard v angleškem jeziku. Slovensko izdajo standarda je potrdil tehnični odbor SIST/TC ELI
Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije.

Odločitev za privzem tega standarda je junija 2020 sprejel tehnični odbor SIST/TC ELI Nizkonapetostne
in komunikacijske električne inštalacije.

ZVEZA Z NACIONALNIMI STANDARDI

S privzemom tega evropskega standarda veljajo za omejeni namen referenčnih standardov vsi
standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:

SIST IEC 60479-1:2020 Vplivi električnega toka na ljudi in živali – 1. del: Splošno

SIST EN 60990 Metode merjenja toka dotika in toka v zaščitnem vodniku

OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA
– privzem standarda IEC 60479-2:2019

OPOMBI

– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “mednarodni standard”, v SIST IEC 60479-
2:2020 to pomeni “slovenski standard”.

– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavna dela standarda.


2

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST IEC 60479-2 : 2020


VSEBINA Stran

Predgovor . 6
Uvod . 8
1 Področje uporabe . 9
2 Zveze s standardi . 9
3 Izrazi in definicije .10
4 Učinki izmeničnih tokov s frekvencami nad 100 Hz .12
4.1 Splošno .12
4.2 Učinki izmeničnega toka v frekvenčnem območju nad 100 Hz in do vključno 1 000 Hz .12
4.2.1 Prag zaznavanja .12
4.2.2 Prag sprostitve .13
4.2.3 Prag ventrikularne fibrilacije .14
4.3 Učinki izmeničnega toka v frekvenčnem območju nad 1 000 Hz in do vključno 10 000 Hz .14
4.3.1 Prag zaznavanja .14
4.3.2 Prag sprostitve .15
4.3.3 Prag ventrikularne fibrilacije .16
4.4 Učinki izmeničnega toka v frekvenčnem območju nad 10 000 Hz .16
4.4.1 Splošno .16
4.4.2 Prag zaznavanja .16
4.4.3
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.