Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 5: Safe operation of stationary lithium ion batteries

IEC Corrected version

Sicherheitsanforderungen an sekundäre Batterien und Batterieanlagen - Teil 5: Sicherer Betrieb von stationären Lithium-Ionen-Batterien

Exigences de sécurité pour les batteries d'accumulateurs et les installations de batteries - Partie 5: Fonctionnement en toute sécurité des batteries ions-lithium stationnaires

Varnostne zahteve za sekundarne baterije in baterijske naprave - 5. del: Varnostne zahteve za nepremične litij-ionske baterije - Popravek AC

Popravek k standardu SIST EN IEC 62485-5:2021.
Ta del standarda IEC 62485 se uporablja za namestitev ene ali več stacionarnih sekundarnih baterij z največjo skupno enosmerno napetostjo 1500 V na katerem koli delu električnega omrežja ter opisuje glavne ukrepe za zaščito med običajnim delovanjem ali ob pričakovanih okvarah pred nevarnostmi, ki jih povzročajo:
– električna energija;
– kratek stik;
– elektrolit;
– plinaste emisije;
– požar;
– eksplozija.
Ta dokument določa zahteve glede varnostnih vidikov, povezanih z namestitvijo, uporabo, pregledi, vzdrževanjem in odstranjevanjem litij-ionskih baterij za stacionarno uporabo.
Obravnava stacionarne baterije za industrijsko uporabo, ki so nameščene v ločenih zaprtih stavbah ali stanovanjskih objektih, ter stacionarne baterije, ki so nameščene v javnih stavbah, pisarnah in zasebnih bivanjskih objektih. Ta dokument obravnava tudi vzdrževanje in odstranjevanje litij-ionskih baterij za stacionarno uporabo.
Baterije z litijevo kovino v tem dokumentu niso zajete.
Primeri glavnih vrst uporabe so:
– telekomunikacije;
– obratovanje elektrarn;
– osrednja zasilna razsvetljava in alarmni sistemi;
– sistemi za neprekinjeno napajanje (UPS);
– vgrajene naprave za zagon vozil;
– fotonapetostni sistemi.
Na splošno so varnostne zahteve za sekundarne baterije in baterijske naprave (Splošne varnostne informacije in opredelitve) določene za svinčeno-kislinske, nikelj-kadmijeve in nikljeve kovinsko-hibridne baterije v skladu s standardom IEC 62485-1.

General Information

Status
Published
Publication Date
07-Jul-2022
Current Stage
6060 - Document made available - Publishing
Start Date
08-Jul-2022
Completion Date
08-Jul-2022

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN IEC 62485-5:2021/AC:2022
English and French language
4 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN IEC 62485-5:2021/AC:2022
01-oktober-2022
Varnostne zahteve za sekundarne baterije in baterijske naprave - 5. del: Varnostne
zahteve za nepremične litij-ionske baterije - Popravek AC
Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 5: Safe
operation of stationary lithium ion batteries
Sicherheitsanforderungen an sekundäre Batterien und Batterieanlagen - Teil 5: Sicherer
Betrieb von stationären Lithium-Ionen-Batterien
Exigences de sécurité pour les batteries d'accumulateurs et les installations de batteries
- Partie 5: Fonctionnement en toute sécurité des batteries ions-lithium stationnaires
Ta slovenski standard je istoveten z: EN IEC 62485-5:2021/AC:2022-07
ICS:
29.220.20 Kislinski sekundarni členi in Acid secondary cells and
baterije batteries
29.220.30 Alkalni sekundarni členi in Alkaline secondary cells and
baterije batteries
SIST EN IEC 62485-5:2021/AC:2022 en,fr
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN IEC 62485-5:2021/AC:2022

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN IEC 62485-5:2021/AC:2022


EUROPEAN STANDARD EN IEC 62485-
5:2021/AC:2022-07
NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM
July 2022

ICS 29.220.20; 29.220.30
English Version
Safety requirements for secondary batteries and battery
installations - Part 5: Safe operation of stationary lithium ion
batteries
(IEC 62485-5:2020/COR1:2022)
Exigences de sécurité pour les batteries d'accumulateurs et Sicherheitsanforderungen an sekundäre Batterien und
les installations de batteries - Partie 5: Fonctionnement en Batterieanlagen - Teil 5: Sicherer Betrieb von stationären
toute sécurité des batteries ions-lithium stationnaires Lithium-Ionen-Batterien
(IEC 62485-5:2020/COR1:2022) (IEC 62485-5:2020/COR1:2022)
This corrigendum becomes effective on 8 July 2022 for incorporation in the English language version of the EN.European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2022 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.
 Ref. No. EN IEC 62485-5:2021/AC:2022-07 E

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN IEC 62485-5:2021/AC:2022
EN IEC 62485-5:2021/AC:2022-07Endorsement notice

The text of the corrigendum IEC 62485-5:2020/COR1:2022 was approved by CENELEC as EN IEC 62485-5:2021/AC:2022-07 without any
modification.

---------------------- Page: 4 ----------------
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.