Označevalne tablice za vodovode

Slovenski standard SIST 1005, Označevalne tablice za vodovode, prva izdaja, 1996, je izdan z namenom, da se na celotnem ozemlju Republike Slovenije poenoti označevanje armatur, vgrajenih v vodovodnih sistemih.

Označevalne tablice za vodovode

General Information

Status
Published
Current Stage
7100 - Izvirni SIST - Priprava dokumenta (Local Project)
Start Date
01-Dec-1996
Due Date
01-Dec-1996
Completion Date
01-Dec-1996
Ref Project

Buy Standard

Standard
SIST 1005:1996
Slovenian language
8 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

wwpilsbkpKI wpIpT kjjowpTAkaAoa wprvawizdajadecemberwksspwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwlznačevalne tablice za vodovode wwwfndicatingwlabelswforwwaterwdistributionwpipelineswwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwaeskriptorjitwvodafwoznačevalnewtablicefwvodovodifwoskrbawzwvodowwwwoeferenčnawštevilkawfCpwkm.jpj.kjwpfpTwkjjotksspw(sl)wwwwkadaljevanjewnawstranehwodwlwdowrwwwwww©wwptandardwjewzaložilwinwizdalwrradwoepublikewplovenijewzawstandardizacijowinwmeroslovjewpriwjinistrstvuwzawznanostwinwtehnologijo.woazmnoževanjewaliwkopiranjewcelotewaliwdelovwtegawstandardawniwdovoljeno.w

SIST 1005 : 199S lwwrsla plovenskiwstandardwpfpTwkjjofwlznačevalnewtablicewzawvodovodefwprvawizdajafwksspfwjewizdanwwzwnamenomfwdawsewnawcelotnemwozemljuwoepublikewplovenijewpoenotiwoznačevanjewarmaturfwvgrajenihwvwvodovodnihwsistemih.wTrenutnowprevzemwmednarodnegawoziromawevropskegawstandardawniwmogočfwkerwšewnistawizdelana.wwkACIlkAikI mobadlslo

plovenskiwstandardwpfpTwkjjotksspwjewpripravilwtehničniwodborwrpjiTCwlslwlskrbawzwvodofwodvodwinwčiščenjewodpadnewvode.wTawslovenskiwstandardwjewdnewkssp-kl-kkwodobrilwdirektorwrpj.wlpklsA ZA IZaAJl pTAkaAoaA -waelniwprevodwnemškegawstandardawafkw4jpTtksTofwtasserw-weinweisschilderw-wlrts-tasserverteilungswundwtasserfernleitungenwlmljBA

-wrvodwinwnacionalniwpredgovorwnistawsestavniwdelwstandarda.w
SIST 1005 : 199S
mwspbBIkA

ptran kwkamenwinwpodročjewuporabe..................................................................................................................4wlwjerefwoblikawinwizvedba..........................................................................................................................4wmwBarva.....................................................................................................................................................4w4wkapisi.....................................................................................................................................................4wowmodatkiwzawnaročilo................................................................................................................................owpwlznačevalnawtablicafwslikawk..................................................................................................................pwTwlznačevalnawtablicafwslikawl..................................................................................................................Twrwlznačevalnawtablicafwslikawm..................................................................................................................rwswwvezawzwdrugimiwstandardi.....................................................................................................................rww

SIST 1005 : 199S 4wwlznačevalne tablice za vodovode k kamen in področje uporabe

mredmetwtegawstandardawsowoznačevalnewtablicewzawoznačevanjewarmaturfwvgrajenihwvwvodovodnihwcevovodih.wwptandardwveljawtudiwzawoznačevanjewarmaturfwvgrajenihwvwcevovodihwzawtehnološkowvodow(surovawvodafwhladilnawvodawitd.)fwčewjewtownawtabliciwposebejwnavedeno.wwlznačevalnewtablicewpowtemwstandarduwsewuporabljajowzawoznačevanjewarmaturfwvgrajenihwvwnaslednjihwcevovodihtw-wtablicawpowslikiwkw-wzawmagistralnewinwprimarnewcevovodew-wtablicawpowslikiwlw-wzawsekundarnewcevovodewinwhidrantnowomrežjew-wtablicawpowslikiwmw-wzawpriključnewcevovodewwmodjetjafwkiwimajowpolegwsekundarnegawinwhidrantnegawomrežjaw

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.