Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for building applications - Part 2: PVC-U profiles and PVC-UE profiles for internal and external wall and ceiling finishes

2009-12-21: OD OJEC added upon request by ADC
TC/EC - Deletion of title ZA.3.1, update of cross references and and titles and deletion of ZA.3.2 CE marking in the case of the reference to a manufacturer’s web site - Materials
2009-12-17 SJ: OJ flag removed since main doe not have flag.

Kunststoffe - Profile aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) für die Anwendung im Bauwesen - Teil 2: Profile aus PVC-U und Profile aus PVC-UE für Wand- und Deckenbekleidungen für Innen- und Außenanwendungen

Plastiques - Profilés en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) pour applications dans le bâtiment - Partie 2: Profilés en PVC-U et profilés en PVC-UE pour finitions des murs et plafonds intérieurs et extérieurs

Polimerni materiali - Profili iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) za uporabo v gradbeništvu - 2. del: Profili PVC-U in PVC-UE za notranje in zunanje obloge zidov in stropov

Ta evropski standard določa zdravstvene in varnostne zahteve za profile iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) in profile iz celularnega nemehčanega polivinilklorida (PVC-UE) za notranje in zunanje obloge zidov in stropov. Določa tudi metode za ovrednotenje skladnosti proizvodov z zahtevami in vključuje zahteve za njihovo označevanje. Proizvodi se uporabljajo kot obloge za zidove in strope za notranjo in zunanjo uporabo v skladu s proizvajalčevimi specifikacijami, ki lahko vključujejo specifikacije za fiksiranje. Ta evropski standard 1 ne zajema profilov za upravljanje električnih kablov, komunikacijskih kablov in tračnih sistemov, ki se uporabljajo za distribucijo električne energije, proizvodov za strešno linijo (vencev in spodnjih strani oboka), vključno z žlebovi, notranjih zaključnih profilov, vključno z okenskimi ploščami in profili za okna ali vrata)

General Information

Status
Published
Publication Date
24-Nov-2009
Current Stage
6060 - Definitive text made available (DAV) - Publishing
Start Date
25-Nov-2009
Completion Date
25-Nov-2009

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN 13245-2:2008/AC:2010
English language
2 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Kunststoffe - Profile aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) für die Anwendung im Bauwesen - Teil 2: Profile aus PVC-U und Profile aus PVC-UE für Wand- und Deckenbekleidungen für Innen- und AußenanwendungenPlastiques - Profilés en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) pour applications dans le bâtiment - Partie 2: Profilés en PVC-U et profilés en PVC-UE pour finitions des murs et plafonds intérieurs et extérieursPlastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for building applications - Part 2: PVC-U profiles and PVC-UE profiles for internal and external wall and ceiling finishes83.140.99Drugi izdelki iz gume in polimernih materialovOther rubber and plastics productsICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 13245-2:2008/AC:2009SIST EN 13245-2:2008/AC:2010en,de01-januar-2010SIST EN 13245-2:2008/AC:2010SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 13245-2:2008/AC:2010EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN 13245-2:2008/AC
November 2009
Novembre 2009
November 2009 ICS 83.140.99 English version Version Française Deutsche Fassung
Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for building applications - Part 2: PVC-U profiles and PVC-UE profiles for internal and external wall and ceiling finishes
Plastiques - Profilés en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) pour applications dans le bâtiment - Partie 2: Profilés en PVC-U et profilés en PVC-UE pour finitions des murs et plafonds intérieurs et extérieurs
Kunststoffe - Profile aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) für
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.