Equipment and components intended for use in potentially explosive atmospheres in underground mines

TC - Correction to the English version only in Subclause 6.2.

Geräte und Komponenten für den Einsatz in schlagwettergefährdeten Bereichen von untertägigen Bergwerken

Appareils et composants destinés à être utilisés dans les mines souterraines grisouteuses

Oprema in komponente, namenjene za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah v podzemnih rudnikih

Ta evropski standard določa zahteve za varovanje pred eksplozijami pri izgradnji in označevanju opreme, ki je lahko posamezni predmet ali konstrukcija.  To vključuje stroje in komponente, dane na trg s strani posameznega dobavitelja za uporabo v rudnikih, dovzetnih za eksplozivne atmosfere zaradi jamskega plina in/ali gorljivega prahu (pri atmosferskih pogojih, kot so opredeljeni v EN 1127-2).

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
17-Aug-2010
Withdrawal Date
20-Dec-2016
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Completion Date
21-Dec-2016

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN 1710:2006+A1:2008/AC:2010
English language
2 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Oprema in komponente, namenjene za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah v podzemnih rudnikihGeräte und Komponenten für den Einsatz in schlagwettergefährdeten Bereichen von untertägigen BergwerkenAppareils et composants destinés à être utilisés dans les mines souterraines grisouteusesEquipment and components intended for use in potentially explosive atmospheres in underground mines73.100.30Oprema za vrtanje in izkopavanjeEquipment for drilling and mine excavationICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010SIST EN 1710:2006+A1:2008/AC:2010en01-oktober-2010SIST EN 1710:2006+A1:2008/AC:2010SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 1710:2006+A1:2008/AC:2010EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN 1710:2005+A1:2008/AC
August 2010
Août 2010
August 2010 ICS 73.100.30 English version Version Française Deutsche Fassung
Equipment and components intended for use in potentially explosive atmospheres in underground mines
Appareils et composants destinés à être utilisés dans les mines souterraines grisouteuses
Geräte und Komponent
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.