Conductors for overhead lines - Aluminium-magnesium-silicon alloy wires

Is applicable to aluminium-magnesium-silicon alloy wires of two types having different mechanical and electrical properties for the manufacture of stranded conductors for overhead power transmission purposes. It specifies the mechanical and electrical properties of wires in the diameter range 1.50 mm to 4.50 mm.

Leiter für Freileitungen - Drähte aus Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierung

Conducteurs pour lignes aériennes - Fils en alliage d'aluminium-magnésium-silicium

Est applicable aux fils en alliage d'aluminium-magnésium-silicium de deux types, ayant différentes propriétés mécaniques et électriques, pour la fabrication de conducteurs câblés pour lignes aériennes de transport d'énergie électrique. Elle spécifie les propriétés mécaniques et électrique des fils dans la gamme de diamètres de 1,50 mm à 4,50 mm.

Vodniki za nadzemne vode – Žice iz zlitine aluminij-magnezij-silicij

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
11-Jan-2000
Withdrawal Date
30-Sep-2002
Drafting Committee
Parallel Committee
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Start Date
11-Apr-2025
Completion Date
09-Aug-2023

Relations

Buy Standard

Standard
EN 50183:2000
English language
9 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard – translation
EN 50183:2000
Slovenian language
10 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 50183:2000
01-junij-2000
Vodniki za nadzemne vode – Žice iz zlitine aluminij-magnezij-silicij
Conductors for overhead lines - Aluminium-magnesium-silicon alloy wires
Leiter für Freileitungen - Drähte aus Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierung
Conducteurs pour lignes aériennes - Fils en alliage d'aluminium-magnésium-silicium
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 50183:2000
ICS:
29.060.10 Žice Wires
29.240.20 Daljnovodi Power transmission and
distribution lines
77.150.10 Aluminijski izdelki Aluminium products
SIST EN 50183:2000 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 50183:2000

------
...

SIST EN 50183
S L O V E N S K I


S T A N D A R D  junij 2000

Vodniki za nadzemne vode – Žice iz zlitine aluminij-magnezij-silicij

Conductors for overhead lines – Aluminium-magnesium-silicon alloy wires

Conducteurs pour lignes aériennes – Fils en alliage d'aluminium-magnésium-
silicium

Leiter für Freileitungen – Drähte aus Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierung

Referenčna oznaka
ICS 29.060.10; 29.240.20; 77.150.10 SIST EN 50183:2000 (sl)

Nadaljevanje na straneh II in od 1 do 9

2024-04. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega dokumenta ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 50183 : 2000

NACIONALNI UVOD

Standard SIST EN 50183 (sl), Vodniki za nadzemne vode – Žice iz zlitine aluminij-magnezij-silicij, 2000,
ima status slovenskega standarda in je istoveten evropskemu standardu EN 50183 (en), Conductors
for overhead lines – Aluminium-magnesium-silicon alloy wires, 2000.

NACIONALNI PREDGOVOR

Evropski standard EN 50183:2000 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo v
elektrotehniki CLC/TC 7X Vodniki za nadzemne vode, katerega tajništvo vodi DKE.

Slovenski standard SIST EN 50183:2000 je prevod evropskega standarda EN 50183:2000. V primeru
spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je odločilen izvirni evropski standard v
angleškem jeziku. Slovensko izdajo standarda je pripravil tehnični odbor SIST/TC NAV Vodniki za
nadzemne vode, ki je bil leta 2010 preoblikovan v SIST/TC NVV Nadzemni vodi in vodniki.

Odločitev za privzem tega standarda je 5. aprila 2000 sprejel tehnični odbor SIST/TC NAV Vodniki za
nadzemne vode.

ZVEZA S NACIONALNIMI STANDARDI

S privzemom tega evropskega standarda veljajo za omejeni namen referenčnih standardov vsi
standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:

SIST EN 1715-2 Aluminij in aluminijeve zlitine – Valjana žica – 2. del: Posebne zahteve za
uporabo v elektrotehniki

SIST EN 10002-1 Kovinski materiali – Natezni preskus – 1. del: Metoda preskušanja pri
temperaturi okolice

SIST EN 10204 Kovinski proizvodi – Vrste inšpekcijskih dokumentov

SIST ISO 7801 Kovinski materiali – Žica – Preskus z izmeničnim upogibanjem

SIST ISO 7802 Kovinski materiali – Žica – Vzvojni preskus

OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA

– privzem standarda EN 50183:2000

OPOMBE

– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz "evropski standard'' v SIST EN 50183:2000
to pomeni "slovenski standard".

– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.

– Ta nacionalni dokument je istoveten EN 50183:2000 in je objavljen z dovoljenjem

CENELEC
Rue de Stassart 36
1050 Bruselj
Belgija

This national document is identical with EN 50183:2000 and is published with the permission of

CENELEC
Rue de Stassart, 36
1050 Bruxelles
Belgium

II

---------------------- Page: 2 ----------------------
EVROPSKI STANDARD               EN 50183

EUROPEAN STANDARD
               januar 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.240.020


Slovenska izdaja

Vodniki za nadzemne vode – Žice iz zlitine aluminij-magnezij-silicij

Conductors for overhead lines - Conducteurs pour lignes Leiter für Freileitungen - Drähte
Aluminium-magnesium-silicon aériennes - Fils en alliage aus Aluminium-Magnesium-
alloy wires d'aluminium-magnésium-silicium Silizium-Legierung

Ta evropski standard je CENELEC sprejel 1. oktobra 1999. Člani CENELEC morajo izpolnjevati notranje
predpise CEN/CENELEC, s katerimi je predpisano, da mora biti ta standard brez kakršnihkoli sprememb
sprejet kot nacionalni standard.

Najnovejši seznami teh nacionalnih standardov z njihovimi bibliografskimi podatki se na zahtevo lahko
dobijo pri Centralnem sekretariatu ali kateremkoli članu CENELEC.

Ta evropski standard obstaja v treh izvirnih izdajah (angleški, francoski in nemški). Izdaje v drugih jezikih,
ki jih članice CENELEC na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri Centralnem sekretariatu
CEN, veljajo kot uradne izdaje.

Člani CENELEC so nacionalni elektrotehniški komiteji Avstrije, Belgije, Češke republike, Danske, Finske,
Francije, Grčije, Irske, Islandije, Italije, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Portugalske,
Španije, Švedske, Švice in Združenega kraljestva.


CENELEC
Evropski komite za standardizacijo v elektrotehniki
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung


Centralni sekretariat: Rue de Stassart 36, B-1050 Bruselj© 2000 CENELEC Vse pravice do uporabe v kakršnikoli obliki in s katerimikoli Ref. oznaka EN 50183:2000 E
sre
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.