Uninterruptible power systems (UPS) - Part 5-3: DC output UPS - Performance and test requirements

IEC 62040-5-3:2016 establishes the performance and test requirements applied to movable, stationary and fixed electronic DC uninterruptible power systems (DC UPS) that - are supplied from an AC voltage source not exceeding 1 000 V, - deliver a DC output voltage not exceeding 1 500 V, - incorporate an energy storage device, and - have a primary function to ensure continuity of DC power to loads. This document specifies performance and test requirements of a complete DC UPS and not of individual DC UPS functional units.

Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV) - Teil 5-3: USV mit Gleichstromausgang - Leistungs- und Prüfungsanforderungen

Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 5-3: ASI à tension de sortie continue - Performances et exigences d'essai

L'IEC 62040-5-3:2016 établit les exigences de performance et d'essai appliquées aux alimentations sans interruption à tension continue (ASI à tension continue) électroniques mobiles, semi-fixes ou installées à poste fixe qui - sont alimentées par une source de tension en courant alternatif n'excédant pas 1 000 V, - délivrent une tension de sortie continue n'excédant pas 1 500 V, - intègrent un dispositif de stockage d'énergie, et - possèdent une fonction primaire visant à maintenir la continuité de l'alimentation en courant continu des charges. Le présent document spécifie les exigences de performances et d'essais relatives à une ASI à tension continue complète et non aux unités fonctionnelles d'ASI à tension continue individuelles.

Sistemi za neprekinjeno napajanje (UPS) - 5-3. del: Enosmerni izhod UPS - Lastnosti in preskusne zahteve (IEC 62040-5-3:2016)

Ta del standarda IEC 62040 določa lastnosti in preskusne zahteve, ki se uporabljajo za premične, stacionarne in fiksne elektronske sisteme za neprekinjeno napajanje z enosmernim tokom (DC UPS), ki
– se napajajo iz vira izmeničnega toka z napetostjo, ki ne presega 1000 V,
– dobavljajo enosmerni tok z napetostjo, ki ne presega 1500 V,
– vključujejo napravo za shranjevanje električne energije in
– vključujejo glavno funkcijo zagotavljanja neprekinjene dobave enosmernega toka porabnikom.
Ta dokument določa lastnosti in preskusne zahteve celotnega sistema za neprekinjeno napajanje z enosmernim tokom in ne posameznih funkcijskih enot sistema. Posamezne funkcijske enote sistema za neprekinjeno napajanje z enosmernim tokom so obravnavane v publikacijah IEC, ki so navedene v bibliografiji in se uporabljajo, če niso v nasprotju s tem dokumentom.
Sistemi za neprekinjeno napajanje z enosmernim tokom so bili razviti za širok razpon moči, od manj kot sto vatov do nekaj megavatov, da lahko izpolnjujejo zahteve glede razpoložljivosti in kakovosti energije za različne porabnike.
Glej dodatka A in B za informacije o tipičnih konfiguracijah in topologijah sistema za neprekinjeno napajanje z enosmernim tokom.
Ta dokument vsebuje tudi lastnosti in preskusne zahteve za morebitne odklopnike, ločilna stikala in povezovalna stikala, ki so sestavni del sistema za neprekinjeno napajanje z enosmernim tokom. Te komponente vzajemno delujejo z drugimi funkcijskimi enotami sistema za neprekinjeno napajanje z enosmernim tokom za vzdrževanje neprekinjenega napajanja.
Ta dokument ne zajema:
– konvencionalnih izmeničnih vhodnih razdelilnikov in z njimi povezanih stikal,
– konvencionalnih enosmernih razdelilnikov in z njimi povezanih stikal,
– konvencionalnih sistemov za neprekinjeno napajanje z izmeničnim tokom, ki so zajeti v standardu IEC 62040-3,
– nizkonapetostnih naprav za napajanje z enosmernim tokom, ki so zajete v določenih standardih za izdelek, na primer IEC 61204, in tistih, ki so zajete v določenih standardih za izdelek, na primer komunikacijskih standardih ITU, ter
– sistemov, ki izhodno napetost pridobivajo iz rotacijske naprave.
OPOMBA 1: Ta dokument navaja, da je zagotavljanje razpoložljivosti energije za opremo informacijske tehnologije (IT) eden od glavnih načinov uporabe sistemov za neprekinjeno napajanje. Namen lastnosti izhoda sistema za neprekinjeno napajanje z enosmernim tokom, ki so navedene v tem dokumentu, je zato tudi zagotavljanje združljivosti z zahtevami opreme IT. To ob upoštevanju kakršnih koli omejitev, navedenih v deklaraciji proizvajalca, vključuje zahteve za spreminjanje napetosti v stacionarnem stanju in prehodne napetosti ter za lastnosti uporne obremenitve in obremenitve pri konstanti moči opreme IT.
OPOMBA 2: Preskusne obremenitve, ki so navedene v tem dokumentu, simulirajo lastnosti uporne obremenitve in obremenitve pri konstantni moči.
Njihova uporaba je predpisana z namenom preverjanja zasnove in delovanja, ki ju navede proizvajalec, ter zmanjševanja kompleksnosti in porabe energije med preskusi.

General Information

Status
Published
Publication Date
09-Feb-2017
Withdrawal Date
29-Nov-2019
Technical Committee
Drafting Committee
Current Stage
6060 - Document made available - Publishing
Start Date
10-Feb-2017
Completion Date
10-Feb-2017

Buy Standard

Standard
EN 62040-5-3:2017 - BARVE
English language
68 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 62040-5-3:2017
01-april-2017
Sistemi za neprekinjeno napajanje (UPS) - 5-3. del: Enosmerni izhod UPS -
Lastnosti in preskusne zahteve (IEC 62040-5-3:2016)
Uninterruptible power systems (UPS) - Part 5-3: d.c. output UPS - Performance and test
requirements (IEC 62040-5-3:2016)
Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 5-3: ASI à tension de sortie continue -
Performances et exigences d'essai (IEC 62040-5-3:2016)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 62040-5-3:2017
ICS:
29.200 8VPHUQLNL3UHWYRUQLNL Rectifiers. Convertors.
6WDELOL]LUDQRHOHNWULþQR Stabilized power supply
QDSDMDQMH
SIST EN 62040-5-3:2017 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 62040-5-3:2017

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 62040-5-3:2017


EUROPEAN STANDARD EN 62040-5-3

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM
February 2017
ICS 29.200

English Version
Uninterruptible power systems (UPS) -
Part 5-3: DC output UPS - Performance and test requirements
(IEC 62040-5-3:2016)
Alimentations sans interruption (ASI) -  Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV) -
Partie 5-3: ASI à tension de sortie continue - Performances Teil 5-3: USV mit Gleichstromausgang - Leistungs- und
et exigences d'essai Prüfungsanforderungen
(IEC 62040-5-3:2016) (IEC 62040-5-3:2016)
This European Standard was approved by CENELEC on 2016-11-30. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC
Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC
Management Centre or to any CENELEC member.
This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation
under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the
same status as the official versions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,
Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,
Switzerland, Turkey and the United Kingdom.


European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels
© 2017 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.
 Ref. No. EN 62040-5-3:2017 E

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 62040-5-3:2017
EN 62040-5-3:2017
European foreword
The text of document 22H/208/FDIS, future edition 1 of IEC 62040-5-3, prepared by SC 22H
"Uninterruptible power systems (UPS)" of IEC/TC 22 "Power electronic systems and equipment" was
submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and approved by CENELEC as EN 62040-5-3:2017.

The following dates are fixed:
(dop) 2017-08-30
• latest date by which the document has to be
implemented at national level by
publication of an identical national
standard or by endorsement
• latest date by which the national (dow) 2019-11-30
standards conflicting with the
document have to be withdrawn

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CENELEC [and/or CEN] shall not be held responsible for identifying any or all such
patent rights.

Endorsement notice
The text of the International Standard IEC 62040-5-3:2016 was approved by CENELEC as a
European Standard without any modification.
In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards indicated:

IEC 60034-22 NOTE Harmonized as EN 60034-22.
IEC 60068-1 NOTE Harmonized as EN 60068-1.
IEC 60068-2 Series NOTE Harmonized as EN 60068-2 Series.
IEC 60068-2-5 NOTE Harmonized as EN 60068-2-5.
IEC 60068-2-13 NOTE Harmonized as EN 60068-2-13.
IEC 60068-3-3 NOTE Harmonized as EN 60068-3-3.
IEC 60146-1-3:1991 NOTE Harmonized as EN 60146-1-3:1993 (not modified).
IEC 60664-1 NOTE Harmonized as EN 60664-1.
IEC 60721-3-3 NOTE Harmonized as EN 60721-3-3.
IEC 60947-3 NOTE Harmonized as EN 60947-3.
IEC 60947-6-1 NOTE Harmonized as EN 60947-6-1.
IEC 60950-1 NOTE Harmonized as EN 60950-1.
IEC 60990 NOTE Harmonized as EN 60990.
IEC 61000-4-30 NOTE Harmonized as EN 61000-4-30.
IEC 61508 Series NOTE Harmonized as EN 61508 Series.
2

----------------------
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.