Uninterruptible power systems (UPS) - Part 1: Safety requirements

This standard applies to movable, stationary, fixed or built-in UPS for use in lowvoltage distribution systems and that are intended to be installed in an area accessible by an ordinary person or in a restricted access area as applicable, that deliver fixed frequency AC output voltage with port voltages not exceeding 1000 V AC or 1500 V DC and that include an energy storage device. It applies to pluggable and to permanently connected UPS, whether consisting of a system of interconnected units or of independent units, subject to installing, operating and maintaining the UPS in the manner prescribed by the manufacturer. Alternative devices exist, and as such, where "battery" appears in the text of this document, this is to be understood as "energy storage device". This document specifies requirements to ensure safety for the ordinary person who comes into contact with the UPS and, where specifically stated, for the skilled person. The objective is to reduce risks of fire, electric shock, thermal, energy and mechanical hazards during use and operation and, where specifically stated, during service and maintenance. This product standard is harmonized with the applicable parts of group safety publication IEC 62477-1:2012 for power electronic converter systems and contains additional requirements relevant to UPS. This document does not cover: - UPS that have a DC output; - systems for operation on moving platforms including, but not limited to, aircrafts, ships and motor vehicles; - external AC or DC input and output distribution boards covered by their specific product standard; - stand-alone static transfer systems (STS) covered by IEC 62310-1; - systems wherein the output voltage is directly derived from a rotating machine; - telecommunications apparatus other than UPS for such apparatus; - functional safety aspects covered by IEC 61508 (all parts).

Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV) - Teil 1: Sicherheitsanforderungen

Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 1: Exigences de sécurité

Sistemi z neprekinjenim napajanjem (UPS) - 1. del: Varnostne zahteve

Ta standard se uporablja za premične, stacionarne, fiksne ali vgrajene sisteme z neprekinjenim napajanjem za uporabo v nizkonapetostnih razdelilnih sistemih, ki so namenjeni vgradnji na katero koli mesto, dostopno laikom, ali na ustrezne lokacije z omejenim dostopom, ki pri fiksni frekvenci zagotavljajo izhodno izmenično napetost, pri čemer vrednosti na vratih ne presegajo 1000 V izmenične napetosti ali 1500 V enosmerne napetosti, ter vključujejo napravo za shranjevanje električne energije. Uporablja se za stalno priklopljene sisteme z neprekinjenim napajanjem, če je sistem sestavljen iz vzajemno povezanih enot ali samostojnih enot, upoštevajoč namestitev, uporabo in vzdrževanje sistema z neprekinjenim napajanjem na način, ki ga je predpisal proizvajalec. Obstajajo tudi druge naprave. Ko se torej v besedilu tega dokumenta pojavi »baterija«, se to lahko razume kot »naprava za shranjevanje energije«. Ta dokument določa zahteve za zagotavljanje varnosti laikov, ki pridejo v stik s sistemom z neprekinjenim napajanjem, in (če je to izrecno omenjeno) strokovnjakov. Cilj je zmanjšanje tveganja požara, elektrošoka, toplotnih, energijskih in mehaničnih tveganj med uporabo, delovanjem ter, kjer je to navedeno, popravilom in vzdrževanjem. Ta standard za izdelke je usklajen z ustreznimi deli publikacije skupinske varnosti IEC 62477-1:2012 za električne močnostne pretvorniške sisteme in vsebuje dodatne zahteve, pomembne za sisteme z neprekinjenim napajanjem. Ta dokument ne zajema: – sistemov z neprekinjenim napajanjem brez enosmernega izhoda; – sistemov za delovanje na premičnih platformah, kar med drugim vključuje letala, ladje in motorna vozila; – zunanjih izmeničnih in enosmernih vhodnih in izhodnih električnih razdelilnikov, ki so zajeti v posebnih standardih za izdelke; – samostojnih sistemov s statičnim prenosom (STS), ki so zajeti v standardu IEC 62310-1; – sistemov, ki izhodno napetost pridobivajo iz vrteče se naprave; – telekomunikacijskih naprav, ki niso sistemi z neprekinjenim napajanjem teh naprav; – funkcionalne varnosti, ki jo zajema standard IEC 61508 (vsi deli).

General Information

Status
Published
Publication Date
14-Nov-2019
Current Stage
6060 - Document made available - Publishing
Start Date
15-Nov-2019
Completion Date
15-Nov-2019

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN IEC 62040-1:2019/AC:2020
English and French language
3 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)


SLOVENSKI STANDARD
01-januar-2020
Sistemi z neprekinjenim napajanjem (UPS) - 1. del: Varnostne zahteve
Uninterruptible power systems (UPS) - Part 1: Safety requirements
Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV) - Teil 1:
Sicherheitsanforderungen
Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 1: Exigences de sécurité
Ta slovenski standard je istoveten z: EN IEC 62040-1:2019/AC:2019-11
ICS:
29.200 Usmerniki. Pretvorniki. Rectifiers. Convertors.
Stabilizirano električno Stabilized power supply
napajanje
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

EUROPEAN STANDARD EN IEC 62040-
1:2019/AC:2019-11
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
November 2019
ICS 29.200
English Version
Uninterruptible power systems (UPS) - Part 1: Safety
requirements
(IEC 62040-1:2017/COR1:2019)
Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 1: Exigences Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV) -
de sécurité Teil 1: Sicherheitsanforderungen
(IEC 62040-1:2017/COR1:2019) (IEC 62040-1:2017/COR1:2019)
This corrigendum becomes effective on 15 November 2019 for incorporation in the English language version of the EN.

European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2019 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.
Ref. No. EN IEC 62040-1:2019/AC:2019-11 E

Endorsement notice
The text of the corrigendum IEC 62040-1:2017/COR1:2019 was approved by CENELEC as EN IEC 62040-1:2019/AC:2019-11 without any
modification.
IEC
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.